Nauja knyga Astrėja „Antropoteosofinė astrologija. I tomas“

Nauja knyga Astrėja „Antropoteosofinė astrologija. I tomas“

Džiaugiamės galėdami pranešti, kad pagaliau pasirodė pirmasis ilgai lauktos knygos „Antropoteosofinė astrologija“ I tomas.

Daugiau informacijos apie knygą rasite čia.

Išrauka iš knygos galite skaityti čia.


Knygą galite įsigyti Astrominerologijos centre „Pars fortunae“ (Pamėnkalnio g. 19, Vilnius)
ir VšĮ „Idealistų būstinė“ elektroninėje parduotuvėje.

Savęs pažinimo metinis astrologinių seminarų ciklas KELIONĖ ZODIAKO RATU

Savęs pažinimo metinis astrologinių seminarų ciklas KELIONĖ ZODIAKO RATU

Seminarų ciklas skirtas besigilinantiems į vidinius ieškojimus, siekiantiems gilesnio savęs ir aplinkos pažinimo. Tai Kelionė į Save per 12 zodiako ženklų, kurios metu dalyviai mokysis savistabos, bus supažindinami su kiekvienu zodiako ženklu, jų giluminėmis temomis bei mokysis pastebėti kaip tai išsiskleidžia jų asmeniniame ir aplinkos gyvenime. Seminarų pagrindą sudaro antropoteosofinė ir kita sąmoningumą ugdanti pasaulėžiūra ir filosofija.

Pastaba: Šie seminarai nėra astrologijos mokymai

Numatoma seminarų ciklo pradžia 2022 m. balandžio mėn. Trukmė 1 metai. Susitikimai vyksta gyvai vieną kartą per mėnesį.

Grupės formuojamos iš 10-15 žmonių.

Seminarus veda:                 

Klaipėdoje: Indrė Kunaikienė, antropoteosofinė astrologė.

Registracija el. paštu: astrodirbtuves@gmail.com

Vilniuje:  Rasa Terbetienė, antropoteosofinė astrologė.

Registracija el. paštu: medastrologija@gmail.com

Būtina išankstinė registracija iki 2022 m. kovo 1 d.

Tiksli informacija apie seminarų datas bus pateikta užsiregistravusiems.

Ištrauka iš „Antropoteosofinės astrologijos kursas“ (I tomas)

Ištrauka iš „Antropoteosofinės astrologijos kursas“ (I tomas)

Astrėjos rašoma knyga „Antropoteosofinės astrologijos kursas“ skirta reabilituoti išniekintą astrologiją atskleidžiant jos galimybių gylį. Pasak autorės, ši knyga rašoma tam, kad žmonės, kurie domisi astrologija, suprastų jos didingumą ir sakralumą, taip pat atsakomybę už jos taikymą ir skleidimą kitiems, dėl to budriai ją saugotų ir pagarbiai, atsargiai su ja elgtųsi.

Pateikiame šios knygos ištrauką.

Medicininė astrologija: istorija ir ateities perspektyvos

Astronomija ir astrologija su medicina buvo susijusios nuo neatmenamų laikų. Istorija mini ilgai trukusią astrologijos žinių taikymo medicinoje tradiciją. Priešistoriniais laikais astrologija buvo išskirtinai sakralus ir saugomas nuo iškraipymų ir piktnaudžiavimo žvaigždžių mokslas, atveriantis Visatos išminties lobynus, prieinamus tik išrinktiesiems. Astrologija galėjo užsiimti tik žyniai ir pašvęstieji, save atitinkamai tam paruošę. Būdami astrologais jie atlikdavo ir dvasininko, ir psichologo, ir gydytojo funkciją.

Medicininė astrologija: istorija ir ateities perspektyvos

(Literatūros apžvalga)

Gyd. Rasa Terbetienė
Antropoteosofinės astrologijos asociacija

„Yra daug svarbiau žinoti, koks asmuo turi ligą, negu žinoti, kokią ligą turi asmuo“ Hipokratas

Horoskopas ir stetofonendoskopas. Nuotraukos autorius K.Bratkauskas


Astronomija ir astrologija su medicina buvo susijusios nuo neatmenamų laikų. Istorija mini ilgai trukusią astrologijos žinių taikymo medicinoje tradiciją (5, 3). Priešistoriniais laikais astrologija buvo išskirtinai sakralus ir saugomas nuo iškraipymų ir piktnaudžiavimo žvaigždžių mokslas, atveriantis Visatos išminties lobynus, prieinamus tik išrinktiesiems. Astrologija galėjo užsiimti tik žyniai ir pašvęstieji, save atitinkamai tam paruošę. Būdami astrologais jie atlikdavo ir dvasininko, ir psichologo, ir gydytojo funkciją. Keičiantis amžiams, siaurėjant žmonių sąmonei, keitėsi ir siaurėjo astrologijos samprata, vis plačiau imta ja piktnaudžiauti, naudoti pasipelnymo tikslu, grubiajai prognostikai (1). Nors medicinos istoriją nagrinėjantys istorikai astrologijai skiria mažai dėmesio, tačiau yra besigilinančiųjų ir į šią sritį. Kembridžo universiteto (DB) mokslo istorijos ir filosofijos profesorė Lauren Kassell, tyrinėjanti astrologinės medicinos istoriją, teigia, kad astrologijos pritaikymas medicinoje – tai viena seniausių ir ilgiausiai išlikusių tradicijų (18). Senovėje gydytojai ir gyduoliai privalėjo išmanyti astrologiją ir astronomiją, jos ryšį su žmogaus kūnu ir ligomis. Dėl skirtingų priežasčių šių žinių pritaikymas buvo išstumtas (4). Astrologija visada turėjo savo kritikų. Medikų bendruomenės skepsis astrologijos atžvilgiu ėmė augti XVII–XVIII a., pradėjus sparčiai vystytis gamtos ir technikos mokslams, atsirandant naujosioms technologijoms (7). Tuo metu sparčiai kito ir medicinos srities samprata ir priemonės.

Astrologija medicinoje skirtingais istoriniais laikotarpiais

Nuo Mesopotamijos, Babilono, senojo Egipto laikų iki XVII–XVIII a., mažiausiai 3–4 tūkstančius metų, gydytojai astrologijos ir astronomijos žinias naudojo nustatant ligą ir jos priežastį bei parenkant gydymą. Istorijos šaltiniai teigia, kad būtent egiptiečiai buvo medicinos ir astrologijos žinių suderinimo ekspertai. Babilono tekstai – seniausi randami šaltiniai, kuriuose minimas terminas melotesija (5). Melotesija – tai astrologijos kryptis, nagrinėjanti žmogaus kūno dalių ir ligų sąsajas su planetomis bei zodiako ženklais (16). Senovės Graikijos filosofai (Helenistinis laikotarpis) vystė ir skleidė makrokosmo – mikrokosmo idėją, kurios šaknys siekia priešistorinius laikus. Buvo teigiama, kad žmogus yra mažas pasaulis (mikrokosmas), kurio sandara atkartoja Visatos sandarą (makrokosmą). Ši analogija rėmėsi supratimu, kad kosmosas yra vienas didelis organizmas, turintis sielą ir protą, kurie, buvo tikima, yra Dievo. Šia teorija buvo remtasi aiškinant žmogaus prigimtį ir sandarą, daugelyje pasaulio filosofijos sistemų, tarp kurių Senoji Mesopotamija ir Senovės Kinų filosofija. Šia teorija vėlesniais laikais rėmėsi Platonas, Aristotelis, Hipokrato medicina, viduramžių ir Renesanso periodų gydytojai ir alchemikai (17).

Mikrokosmosas Melothesija
Mikrokosmas, Melothesija. Benjaminas A. Vierlingas (2012)

Vienas įtakingiausių Vakarų filosofijos mąstytojų senovės graikų filosofas Aristotelis (384–322 m. pr. m. e.), tyrinėjęs dangaus įtaką žemės reikalams, remdamasis senų dvasinių krypčių žiniomis teigė, kad visa Žemės kūrinija sudaryta iš keturių elementų: ugnies, žemės, oro ir vandens. Aristotelio plėtotą kosmologijos teoriją vėliau vystė ir integravo į astrologijos sistemą Klaudijus Ptolemėjus. Klaudijus Ptolemėjus (~90–168 m.) viename garsiausių pamatinių astrologijos veikalų „Tetrabiblos“ kalba apie horoskopų astrologiją ir mini sąsajas tarp astrologijos ir medicinos (5, 6). Jis teigė, kad Saturnas gali būti susijęs su išsekimu, nerimu, užsitęsusiomis sveikatos problemomis, o Marsas gali lemti karščiavimą, traukulius ar kraujavimą. Jupiterio ir Veneros planetų poveikis sveikatai dažniausiai yra geranoriškas ir palaikantis (16). Tiek Aristoteliui, tiek Ptolemėjui dangaus poveikis Žemės reikalams buvo akivaizdus (6).

Antikinės Graikijos filosofai ir gydytojai Hipokratas (460–377 m. pr. m. e.) ir Klaudijus Galenas (129–200 m.) taip pat ieškojo ryšio tarp dangaus ir žmogaus kūnų. Hipokratas, garsus Antikinės Graikijos gydytojas ir filosofas, rašė apie Mėnulio įtakos svarbą žmogaus kūno sveikatai. Pagal Mėnulio fazes buvo numatoma ligos eiga ir kritinės dienos. Ūminės ligos buvo vertinamos pagal Mėnulio ciklą, o lėtinės – pagal Saulės. Hipokratas rėmėsi 4 skysčių teorija, pagal kurią sveikatą lemia keturi kūno skysčiai ir pusiausvyra tarp jų: geltonoji tulžis (karštis), juodoji tulžis (sausumas), kraujas (drėgnumas) ir gleivės (šaltis). Buvo manoma, kad vyraujantis skystis lemia temperamentą, pagal kurį buvo skiriamas atitinkamas gydymas. Hipokrato medicinos mokykloje buvo dėstoma ir astronomija (5). Humoralinę teoriją išplėtojo ir išpopuliarino K. Galenas, iškilus senovės graikų gydytojas ir filosofas, kurio teorijomis Vakarų medicinos mokslas rėmėsi iki XVIII a. Jis teigė, kad kai kurie astrologiniai metodai galėtų būti integruoti į mediciną, tačiau nepalaikė prognostinės astrologijos. K. Galenas tyrinėjo Mėnulio ir elementų (stichijų) įtaką sveikatai (5, 3). Romos imperijos laikų medicinos tekstuose taip pat randama astrologinės informacijos (7).

Renesanso astrologinė medicina

Ypatingą klestėjimo periodą astrologinė medicina išgyveno Renesanso laikotarpiu. Tuo metu Vakarų Europos universitetuose medicinos studentai kelerius metus studijuodavo astronomiją ir astrologiją. Astrologijos žinios buvo naudojamos nustatant ligos diagnozę ir skiriant gydymą. Visi XVI a. gydytojai žinojo, kokias kūno dalis valdo Zodiako ženklai ir kokiu laiku geriausiai paskirti vaistus, nuleisti kraują ar operuoti. Tuo metu buvo naudojamos 7 planetos, 12 būstų, buvo paisoma Mėnulio fazių (5, 16). Kai kurie astrologai sudarydavo būstų ir ligos pradžios horoskopą (7, 5). Didžiosios Britanijos Karališkojoje gydytojų kolegijoje (Royal College of Physicians) iki XVI–XVII a. buvo dėstoma astrologija, leidžiami astrologiniai almanachai, iki XVI a. Karališkosios gydytojų kolegijos prezidentu galėjo būti ir astrologas. Medicininė astrologija buvo grindžiama mintimi, kad kiekvienas klausimas gali būti išspręstas, įvertinant planetų poziciją tuo momentu, kai liga prasidėjo. To meto gydytojai papildomos informacijos gaudavo vizualiai apžiūrėdami paciento šlapimo mėginį (uroskopija). Pakakdavo, kad pasiuntinys atneštų ligonio šlapimo mėginį, papasakotų ligos istoriją, kuo remiantis buvo sudaromas ligos pradžios horoskopas ir tokiu būdu nustatoma diagnozė, prognozė ir parenkamas gydymas. Horoskopo analizės derinimas su uroskopija, nustatant ligos priežastį ir skiriant gydymą, buvo taikomas kelis šimtmečius (7).

Žmogus – Saulės sistema, makrokosmo ir mikrokosmo sąsajos. Iliustracija iš Roberto Fluddo ‘Utriusque Cosmi, Maioris Scilicet et Minoris, Metaphysica, Physica, atque Technica Historia’ veikalo (1617–1621)

Yra išlikę XVII a. Anglijoje dirbusių astrologų gydytojų užrašų, patalpintų Ašmolio muziejuje DB (Elias Ašmolis (1617–1692) Oksfordo astrologas) (7). Juose rašoma, kad sėkmingas astrologas išnagrinėdavo daugiau nei 1 000 ligos atvejų per metus. Kiekvienam atvejui sudarydavo horoskopą, apgalvodavo ir pateikdavo diagnozę. Į astrologus žmonės kreipdavosi ne tik dėl kūno negalavimų, bet ir dėl psichologinių problemų. Tuo metu horoskopo nagrinėjimas priminė šiuolaikinių psichoterapeutų darbą. Tai buvo gili vidinių savybių analizė ir patarimai, kokias savybes sergantysis turi vystyti, o kurių atsisakyti. Kaip ir dabartiniai psichoterapeutai, astrologai tiesiogiai nenurodydavo, ką daryti, bet paskatindavo žmogų patį pamąstyti (7).

Žinomas šveicarų gydytojas alchemikas ir filosofas Paracelsas (1493–1541) taip pat taikė astrologines žinias gydant ligonius. Astrologija buvo labai svarbi Paracelso medicinos dalis. Yra išlikę jo veikalų, kuriuose aprašomi astrologiniai talismanai, skirti ligoms gydyti. Paracelsas, nežiūrint į tai, kad gilinosi į okultizmą, buvo vienas pirmųjų gydymo cheminėmis medžiagomis ir mineralais šalininkas. Vienas žinomiausių Renesanso epochos Anglijos gydytojų Viljamas Harvėjus (William Harvey) (1578–1657), padaręs svarbių atradimų anatomijos ir fiziologijos moksle, ypač aiškinant sisteminę kraujotaką, savo veikloje rėmėsi Aristotelio darbais. V. Harvėjus tiek mokslo tyrinėjimuose, tiek praktiniame darbe naudojo mikrokosmo – makrokosmo analogiją ir alcheminę terminologiją (6).

Astrologijos ir medicinos atsiskyrimas

XVII – XVIII a. astrologijos vaidmuo Renesanso epochos medicinoje ėmė keistis. Tuo metu ypač sparčiai pradėjo vystytis mokslo idėjos, vienas po kito sekė mokslo atradimai: sukuriamas mikroskopas (1590 m.), aprašoma kraujo cirkuliacijos sistema (1628 m.), atrandamos kraujo ląstelės (1670 m.) (9). Racionalaus mokslo revoliucija ir mokslinės pasaulio sampratos įsigalėjimas atmetė tariamai iracionalių metodų įtaką (6). Astrologija palaipsniui ėmė prarasti šimtmečius turėtą mokslo intelektualinės bendruomenės palaikymą. Vis garsiau imta kalbėti, kad tai nėra mokslas, o tik iracionalios magijos metodai, dvelkiantys šarlatanizmu. Mokslinės medicinos gydytojai, pamatę, kad nauji eksperimentinės mokslinės medicinos metodai sulaukia vis didesnės sėkmės, pradėjo atsisakyti astrologijos. Vyko kova tarp racionalaus ir irracionalaus. Astrologija buvo išstumta už mokslo ribų. Medicina ir astrologija pasuko skirtingais keliais. Vis sparčiau ir plačiau ėmė dominuoti fizinės medicinos atradimai ir metodai. O žmogaus charakterio savybių, elgesio ir su juo susijusių psichinės kilmės negalavimų raida ėmė sparčiai atsilikti (7).

Astrologijos atgimimas ir sąsajos su šiuolaikine medicina

XIX a. antrojoje pusėje prasidėjo moderniosios astrologijos atgimimas. XX a. pradžioje gyvenęs JAV gydytojas H. L. Kornelis (H. L. Cornell) tyrinėjo planetų santykį su ligomis, studijuodamas skirtingomis ligomis sergančių pacientų horoskopus ir ieškodamas dėsningumų. Jis teigė, kad rado neįkainojamą astrologinių žinių pritaikymą klinikinėje praktikoje. H. L. Kornelis surinko medžiagą iš skirtingų astrologijos ir medicinos mokslo šaltinių ir sudarė Medicininės astrologijos enciklopediją (4).

Šiandienėje visuomenėje dauguma išsilavinusių žmonių astrologiją vertina skeptiškai, laikydami ją nevertais dėmesio prietarais, kurie nėra patvirtinti mokslo. Deja, šiai dienai mokslas dar neturi metodų, galinčių ištirti, kaip veikia astrologija, kaip formuojasi mintis ar kyla emocija, todėl negali patvirtinti ar paneigti vieno ar kito. Jeigu mes liniuote negalime pamatuoti svorio, tai nereiškia, kad jo nėra. Dangaus kūnai rodo polinkį, kuris nebūtinai gali pasireikšti, nes žmogaus pasirinkimai gali pakeisti įvykių eigą. Joks prietaisas nepajėgtų išmatuoti žmogaus pasirinkimo, ryžto ar valios. Astrologijos žinių pritaikymo galimybei trukdo ir išankstinis priešiškas didžiosios visuomenės dalies nusistatymas.

Medicinos alchemikas, uroskopija. Franzas Christop‘as Janneckas (1703 – 1761)

Medicininės astrologijos pobūdis, tikslai ir funkcijos šiandienės visuomenės ir mokslinės medicinos kontekste turi savo specifiką, kuri skiriasi nuo buvusių skirtingais istoriniais laikotarpiais. Šiuolaikinės medicinos technologijos ir mokslo pažanga leidžia gerai pažinti kūno ligas, jų eigą bei didžia dalimi tiksliai ir greitai jas diagnozuoti. Instrumentiniai vaizdiniai tyrimo metodai ir laboratorinės medicinos pasiekimai leidžia diagnozę nustatyti greitai ir tiksliai. 60–70 proc. sprendimų, lemiančių diagnozės nustatymą ar gydymo taktikos parinkimą, priklauso nuo laboratorinių tyrimų rezultatų (14). Astrologiniai ligų diagnostikos metodai, turėję didelę reikšmę antikos, viduramžių ar Renesanso laikotarpiais, šiandieniame medicinos mokslo kontekste netenka buvusios svarbos. Neatsižvelgiant į tai yra manančių, kad astrologijos žinios galėtų rasti pritaikymą medicinos moksle ir praktikoje. Vienas taip manančių – Didžiosios Britanijos MP Davidas Tredinnickas, kuris yra pasakęs, jog būtų tikslinga astrologiją matyti kaip sveikatos priežiūros sistemos dalį (2).

Kaip žinia, medicinos mokslas daugiausia dėmesio skiria fiziniam kūnui, yra gerai jį ištyrinėjęs, o ligų priežasčių ieško biocheminių ir fiziologinių procesų sutrikimuose. Psichosomatinė medicina nagrinėja, kaip psichologiniai poveikiai ir procesai lemia fiziologiją ir sukelia ligas. Astrologija remiasi metafiziniu požiūriu į žmogų ir jo struktūrą, kurią traktuoja kaip mikrokosmą, atkartojantį makrokosmo sandarą. Kaip rentgenu galima pamatyti žmogus kaulų struktūrą, taip patyręs astrologas gali pamatyti giluminę žmogaus struktūrą: psichikos, charakterio savybes, polinkius, galimas problemas bei jų sprendimo kelius, sielos pamokas. Taip astrologija pateikia aiškią, nuoseklią sistemą ir išaiškina sąsajas. Ji ramiai patikina ir garantuoja, kad žemiškas pasaulis su jo atsitiktinumais yra prižiūrimas ir kontroliuojamas amžino, tikslaus ir nematomo jo dangiškų „kolegų“ ritmo (7).

Obels žiedai
Obels žiedai. Nuotraukos autorius K.Bratkauskas

Šiuolaikinė astrologija ir jos kryptys

Šiuolaikinės astrologijos, taip pat ir medicininės astrologijos mokyklų ir atmainų yra didžiulė įvairovė. A. Ilgevičienės (2012) knygoje „Eros priešaušryje, arba apie išniekintą astrologiją ir „Pasaulio pabaigą“ pastaroji skirstoma į tris kryptis: fatalistinę, prognostinę ir evoliucinę dvasinę. Jos kelia skirtingus astrologijos žinių naudojimo tikslus bei galimybes. Fatalistinės astrologijos kryptis remiasi nuostata, kad žmogaus likimas yra nulemtas ir nėra galimybės jo pakeisti. Gimimo metu planetų ir žvaigždžių išsidėstymas nulemia ateities įvykius, galimas problemas ir sėkmes, su kuriomis besąlygiškai reikia susitaikyti. Prognostinė astrologija žinias naudoja galimoms situacijoms ir įvykiams numatyti, kad būtų galimybė pasiruošti ar jų išvengti. Evoliucinė dvasinė astrologija remiasi nuostata, kad siela, atėjusi į Žemę tobulėti, atsineša likimą, kurį žmogus gali keisti. Ji teigia, kad žmogaus natalinis horoskopas parodo atsineštas sielos pamokas, silpnybes bei stiprybes. Ji kalba apie darbą su savimi: neigiamas savybes keičiant teigiamomis, pasitelkiant ir ugdant stiprybes bei talentus. Evoliucinės krypties astrologas griežtai laikosi vidinės etikos, todėl nesikiša į žmogaus pasirinkimą, o tik padeda plačiau suprasti susidariusias situacijas, skatina savarankiškai mąstyti ir laisva valia kurti savo gyvenimą, padedant Dievui. Mąstančiam žmogui evoliucinės astrologijos suteikiamos žinios gali padėti plačiau mąstyti. Vengiantys pokyčių ir netikintys, kad gali keisti savo likimą, renkasi fatalistinę ar prognostinę astrologiją (12).

XX a. gyvenusi Rusijos astrologė gydytoja L. Filipova teigė, kad medicininė astrologija, nagrinėjanti žmogaus sveikatos klausimus, yra sakralus mokymas, turintis gilias istorines šaknis. Ji išskiria fizines, psichologines ir dvasines ligų priežastis, kurias gali atskleisti išsami natalinio horoskopo analizė. L. Filipova išskiria tris medicininės astrologijos tikslus: padėti žmogui grįžti į savo gyvenimo ritmą ir suderinti jį su Dangaus ritmais; rasti giluminę ligos priežastį, kurią nurodo astrologiniai elementai, ir pastūmėti žmogų link Dievo ir Šviesos evoliucijos kelio (19). Psichosomatinės, paskutinį šimtmetį vis populiarėjančios krypties, medicininės astrologijos pagrindinis tikslas – atskleisti galimas vidines priežastis, pastūmėjusias susiformuoti sveikatos problemoms. Evoliucinės dvasinės krypties astrologas nagrinėdamas horoskopą atlieka išsamią gilią charakterio savybių, polinkių, prisirišimų, galimai ydingų mąstymo modelių analizę, kuri gali duoti gilesnes įžvalgas apie ligos priežastį ir pamokas, kurios turi būti išmoktos.

Medicininės astrologijos perspektyvos

Taigi šiuolaikinė medicininė astrologija, žvelgiant į ateities perspektyvą, galėtų padėti plėtoti platesnį požiūrį į žmogų ir sveikatos sutrikimų priežastis. Ligų diagnostikos funkcija, šiai dienai dėl pažangių medicinos diagnostikos galimybių atliekanti mažiau svarbų vaidmenį, galėtų užleisti vietą astrologijos žinių suteikiamai galimybei giliau pažinti žmogų, rasti vidinį disbalansą, galėjusį įtakoti ligą, bei paskatinti žmogų pačiam prisiimti atsakomybę ir keistis. Savaime suprantama, kad astrologo galimybės išsamiai išanalizuoti horoskopą tiesiogiai priklauso nuo paties astrologo profesionalumo ir kompetencijos. Todėl rimtos astrologijos studijos galėtų trukti kelis metus, o praktikuojantys astrologai nuolat tobulintų žinias bei dirbtų su savo neigiamomis savybėmis. Galbūt astrologijos pagrindai galėtų būti dėstomi ir medicinos studijose. Tokiu būdu būsimieji medikai turėtų galimybę plačiau pažinti žmogų, jo problemų priežastis bei praplėsti pagalbos būdų spektrą. Medicininiai metodai, derinami su alternatyvios, natūralios medicinos galimybėmis, atsižvelgiant į dangaus kūnų diktuojamus ritmus, galėtų padėti dar efektyviau pasiekti norimų rezultatų gydant tiek fizines, tiek psichines, tiek dvasines ligas. Giliausia prasme evoliucinės dvasinės krypties astrologija galėtų padėti rasti atsakymus į taip dažnai ligos akivaizdoje iškylančius klausimus: Kodėl būtent man? O ką aš padariau ne taip? Ką turiu suprasti ir pakeisti?

Literatūra:

 1. Apie astrologijos raidą. Antropoteosofinės Astrologijos Asociacija. Prieiga per internetą: antropoteosofineastrologija.lt.
 2. Combining astrology and healthcare: your medical horoscopes. Science. The Guardian. Prieiga per internetą: https://www.theguardian.com/science/brain-flapping/2014/jul/25/david-tredinnick-astrology-medicine-healthcare-horoscopes.
 3. Cooper, G. (2011). Galen and Astrology: A Mésalliance?, Early Science and Medicine, 16(2), 120–146. doi: https://doi.org/10.1163/157338211X557084
 4. Cornel, H. L. (2017). Encyclopedia of Medical Astrology.
 5. Greenbaum, D. G. (2015). Astronomy, Astrology, and Medicine. In Ruggles C. (Ed.), Handbook of Archaeoastronomy and Ethnoastronomy. Springer, New York, NY. https://doi.org/10.1007/978-1-4614-6141-8_19
 6. Gregory, A. (2014). William Harvey, Aristotle and astrology. The British Journal for the History of Science, 47(2), 199–215. doi:10.1017/S0007087413000393
 7. Hare, E. H. (1977). Medical astrology and its relation to modern psychiatry. Journal of the Royal Society of Medicine, 70, Issue 2 (Bethlem Royal Hospital, Monks Orchard Road, Beckenham, Kent, BR3 3BX). https://doi.org/10.1177/003591577707000217
 8. Harrison, M. (2000). From medical astrology to medical astronomy: Sol-lunar and planetary theories of disease in British medicine, c. 1700–1850. The British Journal for the History of Science, 33(1), 25–48. doi:10.1017/S0007087499003854
 9. History of Medicine Timeline. Prieiga per internetą: http://www.datesandevents.org/events-timelines/10-history-of-medicine-timeline.htm
 10. History of Medicine: Astrology in Medicine. Prieiga per internetą: History of Medicine: Astrology in Medicine | Columbia University Department of Surgery (columbiasurgery.org)
 11. Hofman, O. (5 Junio 2009). Classical Medical Astrology. Heeling with Elements. The Wessex Astrologer Ltd; Illustrated edición.
 12. Ilgevičienė, A. (2012). Eros priešaušryje, arba apie išniekintą astrologiją ir „Pasaulio pabaigą“. Vilnius: Tiamata.
 13. Kassell, L. (Winter 2014). Casebooks in early modern England: medicine, astrology, and written records. Bulletin of the History of Medicine, 88(4), 595–625 (Article). Published by Johns Hopkins University Press DOI: For additional information about this article. https://doi.org/10.1353/bhm.2014.0066
 14. Laboratory Medicine is Faced with the Evolution of Medical Practice. Prieiga per internetą: nih.gov
 15. Lehman, J. L. (2012). Traditional Medical Astrology. Schiffer Publishing Ltd.
 16. Markham, J. G. Melothesia in Babylonia. Prieiga per duomenų bazę: https://library.oapen.org/bitstream/id/58d5fe4f-8656-4dd4-b363-f4393af371a2/1005460.pdf [žiūrėta 2021 m. balandžio 26 d.].
 17. Microcosm and Macrocosm. Prieiga per internetą: Encyclopedia.com
 18. Your Zodiac Sign, Your Health – The Atlantic. Prieiga per internetą: https://www.theatlantic.com/health/archive/2013/11/your-zodiac-sign-your-health/281358/
 19. Филипова, Л. (2019). Медицинская астрология. Велигор.

Apie dabartinę situaciją pasaulyje ir koronavirusą

Mielieji,
girdėdama Jūsų klausimus ir suprasdama, kad nėra lengva atsirinkti įvairiausios informacijos srautuose, pasidalysiu kai kuria man suteikta informacija nūdienos vyksmo ir naujojo viruso klausimais.

Astrėja

Apie dabartinę situaciją pasaulyje ir koronavirusą

Mielieji,

girdėdama Jūsų klausimus ir suprasdama, kad nėra lengva atsirinkti įvairiausios informacijos srautuose, pasidalysiu kai kuria man suteikta informacija nūdienos vyksmo ir naujojo viruso klausimais.

Astrėja

2020 m. kovo 20–24 d. tekstas Tų, kuriems rūpi žmonijos Likimas

Senas pasaulis aižėja ir trupa lyg kiaušinio kevalas. Jam teks iš to kevalo išsiristi.

Visuotinis stichijų valymasis vyksta, kartu valosi ir visos Žemės karalystės: augmenijos, gyvūnijos ir žmonijos. Mineralų karalystė padėti gali toje griūtyje stabilumą išlaikyti.

Žemės stichija valosi per žemės drebėjimus, dažniausiai kitoms stichijoms padedant.

Vandens stichija valosi per audras ir potvynius, taip pat kitoms stichijoms padedant.

Ugnies stichija valosi per gaisrus, bet ir karus, taip pat kitoms stichijoms padedant.

Oro stichija valosi per vėtras, uraganus ir taifūnus, taip pat kitoms stichijoms padedant.

Visos stichijos padeda viena kitai valytis, nes broliškai bendradarbiauja.

Motinos Žemės mentalinis laukas valosi per sunkių ir nuodingų žmonių minčių materializuotus virusus, sukeliančius sunkias ligas.

Žmonių veiklos šiukšlės užteršė vandenynus ir visus vandenis, todėl įvairiausi genetiniai iškrypimai ir mutacijos dabar juose formuojasi. Nauji mikrobai, bakterijos ir virusai, išaugę iš šiukšlėse esančių elementų ir dalelių, jungiasi su tuo, kas jau buvo gyva, ir tas mutacijas suaktyvina. Todėl mutuoja ir augmenija, žuvys, gyvūnai, o labiausiai užterštose vietose – miršta.

Gamyklos ir įvairūs jų įrenginiai išmeta į orą lakias, plika akimi nematomas atliekas, kurios teršia orą, gamtą, dirvą. Žmonės kvėpuoja tokiu oru, maitinasi užterštais produktais, todėl apsikrečia nuo jų. Tada tampa nervingesni, irzlesni ir kartu vangesni, labiau paveikiami juos supančių informacinių srovių. Kai kurie tampa piktesni, atšiauresni, egoistiškesni arba tiesiog jų imunitetas silpsta. Vaikai gimsta turėdami vis daugiau matomų ir nematomų pažeidimų.

Techninės priemonės, belaidžiai telefonai, internetas ir panašūs dalykai, kaip ir didžiųjų valstybių žvaigždžių karų programos, sujaukė Žemės atmosferą. Dar efektyviau tai darys naujoji 5G sistema, iš esmės sukurta žmonių sąmoningumo kontrolei ir valdymui. Visi tie iš pažiūros labai progresyvūs ir patogūs dalykai turi kitą pusę, nes Žemė, šitaip apraizgyta energinio informacinio voratinklio, nebesugeba darniai funkcionuoti kartu su kitomis Saulės sistemos planetomis ir žvaigždėmis, harmoningai keistis energija.

Tai reiškia, kad tokiais būdais sutrikdomas natūralus vidinis Žemės ritmas, dėl kurio šėldamos valosi stichijos ir klimatas visoje Žemėje keičiasi. Kada žmogaus vidinis ritmas sutrinka, jis pradžioje reaguoja psichologiniu lygmeniu, vėliau suserga. Taip ir Žemė, nes ji yra gyvas sutvėrimas, kurio kūnas didelis ir patogus ant jo apsigyventi. Žemės ritmų sutrikimai tiesiogiai veikia viską, kas yra joje ir ant jos, vadinasi, sutrinka gamtos, augmenijos, gyvūnijos ir žmonijos ritmai, todėl pradžioje neadekvatūs to ritmo pažeidimo pasireiškimai galimi, o vėliau jie tampa įprasti. Sunyksta žmogaus imuninė sistema, paūmėja baimės, psichikos ligos ir neadekvatus elgesys. Tuomet įvairūs virusai žmogų lengviau paveikia.

Žmogus – sąmoninga būtybė, kuriai Kūrėjas davė prižiūrėti visas kitas Žemėje esančias karalijas. Todėl visų jų ritmai harmonizuosis, kai žmogaus ritmas normalizuosis. Grįžti į savo vidinį ritmą įmanoma tik nustojus bėgti paskui efemeriškus pasiekimus, turtus, karjerą, iliuzinę šlovę ar sėkmę. Tam reikia tiesiog sustoti, nurimti ir įsiklausyti į savo sielą, kalbančią per širdį, arba tiesiog sąžinę. Gamtoje lengviau nurimti, nors jos ritmai irgi sutrikę.

Koronavirusas – žmonijos neatsakingos veiklos pasekmė. Jam pasitraukus, bus ir kitų, nes niekas niekur negali dingti, kas buvo kartą sukurta, be pasekmių patiems kūrėjams. Tai reiškia, kad pati žmonija savo ydingomis mintimis ir darbais sukūrė blogas priežastis sau, kitoms karalystėms ir Žemei, todėl pati žmonija pagal priežasčių ir pasekmių dėsnį patiria dabar, ir patirs vėliau savo netinkamos veiklos pasekmes. Tačiau kaip ir visados žūsta tiek blogų, tiek gerų žmonių. Blogieji sunkia žūtimi savo piktas mintis, nuodingus žodžius ir sunkius darbus atperka, o gerieji kaip visados sunkesniais laikais nesuprantančios žmonijos sukurtų sunkių pasekmių dalį prisiima, kad kitiems tų pasekmių tektų mažiau. Taigi, pati žmonija sukūrė priežastis, pati ir pasekmes atperka.

Kaip žinote, nuo 2012 m. gruodžio 21 d. karmos dėsnis pradėjo įsigalioti ir besieliams. Pagreitintas karmos valymasis vyksta. Karma valosi greičiau per sunkius įvykius, situacijas, kankinančias ligas. Besieliams dar vis pavykdavo savo karmą perleisti tiems, kurie juos myli, kuriems jie rūpi, tačiau dabar ateina ir tam pabaiga.

Virusinis yra žmogus, kuris kenkia kitiems, vartoja viską, ko įsigeidžia, niekam nieko neduodamas, tik reikalaudamas. Tai reiškia tikrųjų vertybių nebuvimą arba jų iškreipimą, pritaikant jas taip, kaip patogiau ir naudingiau vartotojui. Jis naudoja kitus žmones, jų darbą, iš aukšto žvelgdamas į juos ir dar kritikuodamas. Kol kas, deja, dažniau suserga jo išnaudojami žmonės, o ne jis pats. Tačiau tai reiškia, kad kiekvienas žmogus turėtų būti budrus ir nesileisti išnaudojamas piktnaudžiautojų svetima energija, nes pradžioje psichinį, o vėliau ir fizinį imunitetą praranda.

Todėl šiuo laiku kiekvienas esminį apsivalymą savo aplinkoje taip pat patiria. Nebandykite grąžinti to, kas baigėsi, nes visi dabar jau su savo užgyventa energija paliekami. Tai reiškia, kad šis laikas ir senus ryšius patikrina, todėl jeigu bendra karma baigiasi, ryšys savaime nutrūksta. Priimkite tai kaip nuorodą keistis, tam tikrų senų įprastų prisirišimų atsisakant.

Joks žmogus ir jokia būtybė negali pakeisti kosminių įstatymų, pagal kuriuos visa Kūrinija vystosi ir gyvena. Tų įstatymų nesilaikymas į sielų involiuciją ir susinaikinimą veda.

Pirmasis įstatymas – tai Kosminė Harmonija ir Meilė, kurioje ir dėl kurios visa Kūrinija ir viskas kosmose užgimsta. Tai reiškia, kad harmonija – bet kurios Evoliucijos pagrindas, o jos nebuvimas pradžioje į sustojimą ir sąstingį veda, vėliau chaosu tampa, o tai involiuciją reiškia.

Visatoje vyksta cikliškas judėjimas. Didesniems kūnams – ilgesni ciklai, mažesniems – mažesni ypač svarbūs. Apie visa tai aiškinta knygoje „Pirminės šventės“. Žemėje esančioms sieloms, kaip ir toms, kurios savo naujo įsikūnijimo laukia, svarbūs 12 metų Jupiterio, 19 metų Rahu ir 29 metų Saturno ciklai. Jie visi kelio atskaitas nužymi ir evoliucijos arba involiucijos galimybes atveria. Saturnas šiuo atveju atsakingas už Tvarką, kurią karmos dėsnis prižiūri.

Vadinasi, antrasis įstatymas – tai Kosminė Tvarka ir Tiesa. Tai reiškia, kad Visatoje viskas vyksta pagal savą Tvarką, kurios Pradininku yra Didysis Kūrinijos Iniciatorius, Visagalis Veido ir Pavidalo neturintis Kūrėjas, visos Kūrinijos pirmapradis Šaltinis. Tas Šaltinis be kosminės Meilės ir Harmonijos ištrykšti negali, nes tik jos energija gali to Šaltinio jėgą išnešioti ir pagimdyti kosminėje tamsoje.

Todėl žmogus, kaip ir bet kas Visatoje, yra to Kūrėjo darbų vaisius. Tai reiškia, kad dvasia yra pirminė, o ne materija, bet ne atvirkščiai.

Tie žmonės, kurie materiją visko pagrindu laiko, o dvasią neigia, bijo savo kūną prarasti, bijo nebūti, netikėdami, kad po mirties jie kažkaip išliks, todėl bijo mirties. Taigi, jie ypač bijo visų negandų, nelaimių ir, žinoma, virusų. Tačiau būtent šitaip bijodami jie lengviau negu kiti tas negandas ir virusus pritraukia.

Tie žmonės, kurie tiki dvasios buvimu ir sielos nauju gyvenimu po fizinės kūno mirties, mažiau bijo kūną prarasti, nes žino, kad siela – Kūrėjo dalelė. Kuo giliau žmogus tuo tiki, nesvarbu, kokia religija padeda jam tą tikėjimą išlaikyti, tuo ramesnis jaučiasi. Todėl galimybė atsitraukti, kad ir karantino metu, jam atrodo labai vertinga, nes gyvenimo tėkmėje neužtekdavo laiko savo sielai arba svarbiausiems gyvenimo prioritetams susidėlioti. Dabar tam atsiranda laiko, kurį jis visavertiškai naudoja, pats į savo vidinį ritmą grįždamas ir stiprėdamas. Gal jis imasi naujų darbų, kuriems anksčiau laiko nepakakdavo. Todėl po tokių pasibuvimų su savimi daug kas gali keistis tokių žmonių gyvenime, nes jie patys laiką, skirtą apsivalyti, tinkamai panaudojo.

Taigi, dvasia tikintieji dvasinėmis vertybėmis, iš kosminių įstatymų gimusiomis, vadovaujasi, o tie, kurie jaučiasi esantys tik kūnu, vartotojiškomis ir materialiomis vertėmis vadovaujasi.

Trečiasis įstatymas – tai Kosminės evoliucijos įstatymas. Jis reiškia Judėjimą iš mažiau sąmoningo būvio į labiau sąmoningą. Šis įstatymas iš pirmųjų dviejų gimsta. Tai reiškia, kad tas žmogus, kuris harmoningai su savimi ir kitais gyvena, Dievu, arba Visagaliu Kūrėju kaip Aukščiausiosios Meilės ir Tiesos Dvasios Šviesos Šaltiniu, vadovaujasi ir juo pasitiki, savo tėvus ir išmintį bei kitų darbus gerbia, atsakomybę už savo paties mintis, žodžius ir veiksmus prisiima, pats savo sugebėjimus, patirtis ir žinias dėl kitų žmonių naudoja, būtinai evoliucionuoja, todėl jo sąmoningumas plečiasi, o vibracija auga.

Tas, kuris savo ydoms pataikauja, egoistinėje puikybėje gyvena, kitus niekindamas, ypač tuos, kurie dėl kitų dirba ar aukojasi, kuris dvasios pirmenybę neigia, o materiją, ypač pinigus, aukština, racionaliu protu visiškai pasikliaudamas, o dvasią atmesdamas kaip nesąmonę, kuris Didžiuosius Įstatymus iškreipia arba neigia, kaip ir tyčiojasi iš tų, kurie dieviškumo savais būdais ieško ar jam atsiveria, involiucionuoja, todėl jo vibracija žemėja.

Naujos energijos jau senokai kiaurai košia visą Saulės sistemą, todėl visos sistemos vibracija auga, kaip jau aiškinta. Tie, kurie prie jų prisiderina, greičiau valosi ir vystosi nei anksčiau, o tie, kurie to nedaro, užstringa savo kietose mąstymo struktūrose, todėl rimti įvykiai būtini, siekiant tas struktūras sutrupinti.

Tai, kas vyksta, Didžiuoju Teismu galite vadinti, nors iš tiesų tai tik rimtas apsivalymas, pereinant į naują aukštesnę evoliucijos apviją, kurioje dar didesnė švara būtina. Visa tai dar apie 10 metų vyks, todėl įvairiai dar gali reikštis, priklausomai nuo pačių žmonių.

Tie, kurie kūnu tiki, o dvasią atmeta, kentės, nes jokiais vaistais negalės palengvinti savo vidinės kančios, kurią patiria paties žmogaus atstumta siela. Dvasia netikintieji nebegalės gyventi senomis sąlygomis, nes visi jų prisirišimai pradės byrėti, todėl arba patys keisis, arba gali psichologiškai ar fiziškai žūti.

Tie, kurie sielos nemirtingumu ir pirmine Šviesa bei dvasios pirmenybe tiki, daug supras apsivalydami ir naujai evoliucijos apvijai atsivers.

Dvasia tikintieji savo dvasiniu vedimu pasitikėdami eis ir naujomis sąlygomis, tyrinėdami save ir net eksperimentuodami, gyventi išmoks. Teks mokytis žaibiškai atsiliepti į savo sielos girdimą Šauksmą, vedantį ten, kur sielai geriau, o ne naudingiau kūnui. Tas sugebėjimas puikiai padės iš visų prisirišimų laisvintis.

Žmonijai teks suprasti, kad taip, kaip buvo, nebebus. Tai supratusieji vienaip gyvens, o nesupratusieji, savo malonumui ir patogumui viską aplinkui naudoti norintieji gali nukentėti. Tik savęs, kaip didžiulio kosminio kolektyvinio kūno ląstelės, priėmimas padės palaikyti pusiausvyrą sutrikusiame pasaulyje.

Negalės niekas padėti tiems, kurie pagalbos neieško arba jos atsisako.

Bendražygiai išsigrynins visuose kolektyvuose, nes toks laikas. Savo Kelio prasmę suprantantieji daug gerų dalykų dėl kitų atliks ir patys augs.

Ne kūno išgyvenimas svarbus, o sielos sąmoningumo siekis. Visi kūnai kada nors susinešioja ir žūsta, todėl nereikia dėl artimesnio ar tolimesnio kūno netekimo išgyventi, tačiau nereikia ir kūno apleisti, kol siela Žemėje gyvena. Kol svarbios pamokos neišmoktos, kūnas būtinas.

Iš Žemės vienaip tie patys dalykai atrodo, o iš dvasinių sferų – kitaip.

Taip nutiks, kad tie, kurie ypač bijo prarasti kūną ir jį saugo, vaistais maitina, gali jį palikti, nes virusas ar kita liga tą gyvenimą nutraukia. Kai kam šitaip nevisavertis gyvenimas nutraukiamas.

Yra ir tų, kaip sakyta, kurie kitus savimi užstoja, sunkumus sau perimdami. Nuo dabar (t. y. 2020 m. pavasario lygiadienio) aktyviai dirbančiųjų dėl kitų ir pasiaukojančiųjų dėl kitų sielos viena pakopa savo evoliucijos kelyje bus pakeliamos, nes tokiu laiku įmanoma tai padaryti, todėl jų sąmoningumas labai keisis į naują gyvenimą atėjus.

Paaiškiname: nuo minėtos datos visos sielos, dėl kitų vienaip ar kitaip pasiaukojusios, jų kūnui vienaip ar kitaip žuvus arba mirus, viena Dvasios Šviesos sielos evoliucijos kelio pakopa bus toliau perkeltos už jų pasiaukojimą. Taip bus visiems, dėl kitų, dėl iškilios Idėjos Žemėje atsidavusiai dirbantiems.

Pavyzdžiui, tie, kurie Didžiųjų Misterijų kelyje I Kosminį Pašventimą perėjo ir yra pirmame etape, priklausomai nuo savo darbo nuoširdumo, gali pereiti į antrą arba net trečią etapą, jeigu jau buvo priartėję prie antrojo. Taip jie ties II Kosminio Pašventimo vartais atsiduria, vadinasi, kitą kartą gali tuos vartus pereiti. Tie, kurie yra antrame etape po I Kosminio Pašventimo, gali atsidurti trečiame etape arba net II Kosminio Pašventimo vartus pereiti.

Šitaip pagreitėjęs laikas sieloms naujų galimybių suteikia. Anksčiau tokių galimybių reikėjo laukti Žemės tūkstantmečius. Todėl vertinkite Proceso galimybes ir fizinės mirties nebijokite, tačiau kiekvieną gyvenimo dieną savo sielai ir kitiems žmonėms svarbiems reikalams ir darbams atiduokite.

Paskelbta 2020.04.23

Apie mineralų terapeutų, astrologų ir visų konsultantų, vienaip ar kitaip veikiančių kitų žmonių mąstymą, o juolab juos vedančių, karminę atsakomybę

Daugelis žmonių supranta, kad Pašaukimas būtinas dvasininkui, kad jis reikalingas mokytojui ir gydytojui. Tačiau, mielieji, jis lygiai taip pat būtinas tam, kuris užsiima astrologija, mineralų terapija, fitoterapija, psichoterapija ir kitais panašiais dalykais. Jis būtinas rašytojui, poetui, filosofui ir bet kurios srities pionieriui. Pašaukimu sekantis žmogus dirba savo darbą, nes negali jo nedaryti. Tas darbas suteikia jo gyvenimui didžiulę prasmę.

Apie mineralų terapeutų, astrologų ir visų konsultantų, vienaip ar kitaip veikiančių kitų žmonių mąstymą, o juolab juos vedančių, karminę atsakomybę

„Akmenų knygos“ III tome (p. 35–37) aiškinta, kad mineralų terapija – kompleksinė specialybė, todėl jai pašaukimas reikalingas, lygiai kaip jis reikalingas astrologui, nes abiem atvejais tuose darbuose rasite daug sielovados elementų. Tai reiškia, kad iš tiesų visos profesijos ir užsiėmimai, kuriuose yra sielovados elementų, reikalauja didžiulės atsakomybės už tariamus ir rašomus žodžius, nes sunki karminė atsakomybė gresia sielas, kurios kreipiasi, supainiojus ar suklaidinus. Todėl antropoteosofijoje apie nuolatinį darbą su savimi ir atsakomybę už savo veiksmus, jų motyvus, žodžius ir mintis primenama. Todėl jos ir nemėgsta visi manipuliatoriai Sąmoningumo, Meilės ir Išsilaisvinimo Idėjomis, tą atsakomybę atmetantys. Neturėtumėte pamiršti, kad daugelis iš jų šitaip elgiasi ir kalba, nes neturi sielos arba ją yra iškeitę į žemiškąją šlovę ar turtą, todėl savų nematomų šeimininkų yra vedami. Štai tokie žmonės ir išniekino šventąją astrologiją bei visus sakralinius mokymus, nes nesugebėdami jų gylio ir Esmės suvokti juos visus suprimityvino iki grubių būrimų ir ištrauktų iš konteksto detalių pavertimo esme. Įvairiose ezoterinėse, tiksliau – egzoterinėse ir dvasinėmis vadinamose mokyklose bei kursuose pramokę parapsichologinių triukų, įgiję paviršutiniškų astrologinių, numerologinių, astromineraloginių ir kitokių žinių, savo tikrųjų galimybių ir silpnybių nepažįstantys, dažniausiai savo pajėgumus pervertinantys žmonės, kartais net turintys psichikos problemų, imasi gydyti, mokyti ir vesti kitus žmones. Apie įvairias dabarties manipuliacijas ir kitus opius klausimus bus rašoma Astrėjos knygoje „Atsakymai į antropoteosofo klausimus“. Dabar sakome tik tai, kad karminė atsakomybė neaplenkia ir neaplenks nė vieno, ypač tų, kurie supranta, ką daro ir kodėl. Tačiau patys žmonės turėtų mąstyti gavę pasiūlymą dėl žaibiško pagijimo, karmos išvalymo, pakylėjimo, prijungimo prie aukščiausiųjų kanalų, greito vibracijų pakėlimo ir panašių dalykų. Nors kiek mąstantis žmogus supranta, kad visa tai – tik paslaugos pardavimo rinkodara, kur pardavėjui mažiausiai rūpi pats žmogus, nepriklausomai nuo to, kaip jis gražiai kalbėtų. Daug gražių žodžių galite dabar išgirsti, tačiau nereikia pamiršti liaudies patarlės, kad tuščias puodas garsiausiai skamba. Todėl geras mineralų terapeutas, astrologas, ateities psichologas, kaip ir mokytojas, gydytojas ar bet kuris žmogaus mąstysenai įtaką darantis žmogus, pirmiausia save patį objektyviai vertinti turėtų, savo silpnybes žinoti ir su jomis dirbti. Neadekvačiai aukštai dėl savo puikybės save, savo sugebėjimus įvertinęs, savo dalyko poveikį pervertinęs žmogus negalės giliau padėti pacientui. Nereikia pamiršti, kad tik perėjus II Kosminio Pašventimo vartus Meilė 51 procentu užpildo širdį, o puikybės lieka 49 procentai, vadinasi, žmogus mato puikybę ir sugeba ją kontroliuoti. Iki I Kosminio Pašventimo, kaip kažkada buvo Mokytojų pasakyta, teigti, kad žmogus turi puikybės, tai reiškia sakyti, kad jis kvėpuoja. Vadinasi, jos turi visi, nes mažai yra II Kosminio Pašventimo vartus perėjusiųjų, tačiau individualiai ir labai skirtingai ji reiškiasi. Puikybės veikimas tiesiogiai priklauso nuo objektyvumo sau, realiai vertinant savo jėgas ir trūkumus, sistemingai dirbant su visu vidiniu turiniu, neieškant blogio ir jo priežasčių kituose žmonės, o matant visa tai savyje. Puikybės veikimas priklauso ir nuo šviesiosios bei tamsiosios paties žmogaus pusių koeficiento bei jo paties pasirinkimo – tarnauti vienai pusei ar kitai, įrodant tą pasirinkimą kasdienėse situacijose, taip pat tikrųjų to pasirinkimo motyvų žinojimo. Paties žmogaus vidinė kokybė labai priklauso nuo jo atsakomybės kokybės: atsakingas žmogus su savimi dirba, o neatsakingas – atsakomybę atmeta teigdamas, kad ji varžo jo laisvę. Yra neatsakingų žmonių, kurie kitus dirbti ragina, bet patys įsitikinę, kad yra švarūs, o gal net beveik nušvitę, todėl jiems vidinis darbas nebeaktualus.

Todėl visų tų profesijų, kurios daro kitiems žmonės įtaką, atstovams Pašaukimas reikalingas. Pašaukimas be meilės žmogui ir savo darbui neįmanomas. Tai reiškia, kad žmonių nemylintis specialistas negali būti laikomas pašauktuoju, nors techniškai gal ir labai gerai arba gerai savo darbą atlieka.

Daugelis žmonių supranta, kad Pašaukimas būtinas dvasininkui, kad jis reikalingas mokytojui ir gydytojui. Tačiau, mielieji, jis lygiai taip pat būtinas tam, kuris užsiima astrologija, mineralų terapija, fitoterapija, psichoterapija ir kitais panašiais dalykais. Jis būtinas rašytojui, poetui, filosofui ir bet kurios srities pionieriui. Pašaukimu sekantis žmogus dirba savo darbą, nes negali jo nedaryti. Tas darbas suteikia jo gyvenimui didžiulę prasmę. Tai yra ir jo laimė ir savotiškas prakeiksmas, nes dėl jo jis gali atsisakyti daug ko ar net visko. Tas darbas yra jo Tarnystė, kurioje jis randa Tikrumą, išmoksta atskirti tikra nuo netikra savyje, kituose žmonėse ir aplinkoje. Tas darbas padeda jam suvokti Laiko, skirto Žemėje sieloms, neįkainojamą vertę, ir, žinoma, atsakomybę už jį. Todėl jis nebenori tuščių santykių, kalbų apie nieką. Bendraminčiai tampa tokio žmogaus šeima, jeigu savo giminėje jis tokių nesuranda. Jis savo sielą pradeda girdėti ir sąžiningai jos prašymus vykdyti. Štai toks savos srities profesionalas yra neįkainojamas, nes jo žodžiai ir patarimai ne tik žmogaus protą, bet ir jo sielą gali pasiekti ir giliai įstrigti. Savo Pašaukimu sekantis žmogus dirba vienodai gerai ir tada, kai gauna didelį atlygį, ir kai mažą ar negauna jokio. Jis nepiktnaudžiauja pacientais ir laikosi darbo su žmonėmis etikos taisyklių, net jeigu jos jam ir nėra surašytos.

Tai reiškia, kad savo Pašaukimu sekantis žmogus supranta didžiulę atsakomybę už savo veiklą ir tariamus žodžius, todėl linkęs kalbėti mažiau, o ne daugiau. Jis jokiu būdu nekalba apie tai, į ką nėra įsigilinęs arba apie ką žino tik fragmentiškai. Jeigu ko nors nežino ar nėra dėl to tikras, jis žmogų pas kitus specialistus siunčia, visažiniu neapsimeta, jo prarasti nebijo. Puiki yra konsiliumų praktika, kada įvairūs specialistai sunkius atvejus kartu aptaria. Tam, kuris dirba širdimi, jokie darbo etikos kodeksai nereikalingi, nes Pašauktojo širdis Aukštųjų pasaulių garbės kodeksą žino ir pagal jį stengiasi gyventi.

Deja, mažai yra Pašauktųjų, daugiau tų, kurie jau minėtose specialybėse patogią ir, jų manymu, saugią bei patikimą savirealizaciją randa. Prastas specialistas nemyli savo darbo ir žmonių, todėl dirba atmestinai. Jiems visiems būtini parašyti ir užtvirtinti kodeksai, apibrėžiantys, ką tinka daryti, o ko daryti negalima, nes jų uždarytos širdys Garbės kodekso nežino ir negali suprasti tų, kurie jo laikosi.

Tai reiškia, kad visose aptartose srityse, kaip ir bet kuriose kitose profesijose, rasite žymiai daugiau verslininkų, kurių dalis profesionaliau dirba, o dalis tik gero profesionalo įvaizdį susikuria. Dar kita jų dalis žmonėmis naudojasi, kol pajėgia, prieš gerai dirbančiuosius kovoja, juos menkina arba profesionalų idėjas ir net darbo metodus plagijuoja. Verslas dvasinėse sferose besielių yra sugalvotas. Besieliai plagijuoja kitų darbus, mintis, idėjas ir pateikia jas kaip savas, įvelka į viliojantį drabužį, dažnai neatpažįstamai iškreipia jų esmę. Jie – puikūs aktoriai, turintys psichologinių sugebėjimų, mokantys veikti kitus. Jie imasi visko, kas pelninga ir ką gali suvartoti, negalvodami apie pasekmes ateityje. Taip yra, nes jie nusiteikę, kad karmos dėsnis jų neveikia, todėl ir atsakomybės už savo veiklą ir tariamus bei rašomus žodžius nejaučia, kaip ir, žinoma, už kitų sielų supainiojimą. Yra sielų, atėjusių kitus painioti, nes tokia jų paskirtis.

Mineralų terapijoje, astrologijoje ir įvairiose naujosiose greitai įsisavinamose metodikose su poveikio žmogui elementais sutiksite daugybę specialistais save vadinančių žmonių, paviršutiniškai susipažinusių su tam tikrais mokymais ar metodikomis. Todėl tiek daug dabar apsišaukėlių „astrologų“, kurie lengvai prieinamais internetiniais horoskopais naudojasi, aiškina žmonių gyvenimus ar net karmos peripetijas pagal kelis ar vos vieną astrologinį vadovėlį. Tokie prisigraibo įdomybių apie karmą, žmogiškųjų problemų ar ligų priežastis ir traktuoja jas paraidžiui, nes dar negali aprėpti žmogaus astrologinių duomenų visumos. Mineralų terapijoje jie imasi dirbti su minties struktūromis, tačiau nesugeba net ištarti jų tikslių pavadinimų, nepažįsta mineralų, apie kuriuos kalba, ir pan. Paviršutiniškos žinios pateikiamos su visažinio povyza. Dažnai jie stengiasi pririšti žmogų prie savęs, kad jis vis ateitų. Tokie „specialistai“ panašūs į Medicinos fakulteto pirmakursius, kurie dar pirmosios sesijos neišlaikę įsivaizduoja, kad jau gali operuoti ligonį. Jie be jokio sąžinės graužimo imasi operuoti žmonių sielas, nors dar net fragmentiškai nesugeba įžvelgti tikrosios problemos esmės. Šitaip labiau pakenkiama negu padedama. Dar daugiau: žmogus supainiojamas, užuot padėjus jam susigaudyti pirmiausia savyje, o tada ir vykstančiuose procesuose. Pragaištis nepasirinkusioms sieloms, kada tokie lengvabūdžiai save pervertinantys žmonės tampa „guru“, karminės atsakomybės už savo sielą, jeigu ją dar turi, ir kitų sielas nejausdami. Tokie „guru“ iš rimtų mokymų jiems naudingus fragmentus ištraukę, atmetę tai, kas jiems nepatinka, surogatą sukuria, įtaigos metodikas, hipnozes ir neurolingvistinį programavimą pasitelkę. Todėl antropoteosofija duodama, kad atskirtumėte surogatus ir manipuliacijas nuo tikrųjų dalykų. Gyvenimiškos situacijos ir Jūsų pačių pasirinkimai tą atskyrimą patikrina. Todėl jeigu pas manipuliatorių patekote, ne ką kitą kaltinkite, o ieškokite savo vidinės savybės, dėl kurios netikusį „kabliuką“ išganymu palaikėte. Tai reiškia, kad manipuliatorius kaip instrumentą atskyrimui priimkite.

Niekas, vadinasi, nei tėvai, nei draugai, nei Dvasios Vedliai ar mokytojai nebuvo, nėra ir negali būti atsakingi už suaugusio žmogaus savanoriškus sprendimus, net jeigu jų pasekmės veda tiesiai į juodąją skylę. Niekas negali padėti ar išgelbėti pagalbos nepriimančio žmogaus, nes jam neatrodo, kad jam jos reikia, arba jo puikybė neleidžia jos paprašyti.

Tai reiškia, kad nors ir ką žmogus rinktųsi, kaip jis elgtųsi, jis pats visados karmiškai atsako už savo sprendimų ir veiksmų pasekmes, nes tais sprendimais sukuria priežastį, kurios pasekmes teks anksčiau ar vėliau pasitikti. Jis ir tik jis atsako už savo ištartus net, atrodo, neapgalvotus žodžius, ypač parašytus. Jis atsako už savo sąmoningas ir net nesąmoningas mintis, nes žodžiai gimsta iš minčių, kaip ir veikiama pagal jų kokybę. Tas žmogus, kurio mintys chaotiškos, elgiasi sau pačiam nesuprantamai, kalba žodžių nesirinkdamas. Todėl nuo savo minčių atskyrimo ir kontrolės kiekvienas turėtų pradėti.

Priežasčių ir pasekmių, arba karmos, dėsnis – vienas iš kosminių dėsnių ir sakralinė taisyklė, kuri nesikeičia, nesvarbu, ką apie tai manipuliatoriai žmonių sąmone kalbėtų. Todėl joks sąmoningumo siekiantis astrologas, mineralų terapeutas, astromineralogas ar kitas su žmonių vidiniu pasauliu dirbantis specialistas, nematydamas visos žmogaus karmos grandinės, apie atskirus karmą lemiančius veiksnius neaiškins tam tikrų knygų fragmentus pasitelkęs. Jis nesistengs pasirodyti daug žinantis, todėl nekalbės to, į ką dar nėra giliau įsiskaitęs, ko dar nėra patikrinęs praktikoje. Deja, daugelis pradedančių gilintis į astrologiją žmonių mėgsta daug kalbėti apie karmą, nors dar nėra pasiruošę matyti jos paveikslo. Perspėju dėl tokių dalykų ir atsakomybės savo sielai ir žmonėms. Nėra aparatų, žmogaus karmą nustatančių, ir artimiausią tūkstantmetį vargu ar bus. Jokios virgulės, rykštelės, kūno kalbos metodikos ir panašūs dalykai negali karmos potencialo nusakyti, o tik geriausiu atveju jos fragmentus. Šitaip žodis karma tampa įvairiausių manipuliacijų objektu, todėl nevartokite jo bet kur ir bet kaip, nes viską galima visagalei karmai nurašyti, todėl nepasitikėkite tais, kurie nuolatos tą žodį linksniuoja.

Jūs mokėtės arba dar mokotės čia, tačiau supraskite, kad net jeigu žmogus baigė studijas geroje mokykloje, pas savo srities profesionalą ar net pasišventusį žmogų, tai dar nereiškia, kad jis bus geras specialistas. Daug studentų sėdi auditorijose ir klausosi dėstytojų, dar daugiau skaito knygas, bet specialistu tampama tik nuolatos tobulinantis ir dirbant, o ne svajojant apie darbą, laiko tobulinimuisi nerandant. Taisyklė paprasta: tam, kas žmogui prioritetu atrodo, jis visados laiko susiranda, o kitkam jo pritrūksta. Todėl geram specialistui jo darbas yra prioritetas, nes jis jame savo gyvenimo prasmę mato. Laimė yra studentams pas gerą specialistą mokytis, nes platesnės supratimo galimybės atsiveria. Tačiau kas iš tų galimybių, jeigu žmogus atsakomybės už savo elgesį ir žodžius nejaučia, jeigu jis save pervertina, objektyvumo savo silpnybėms neturi, jeigu jis prieš savo mokslo draugus pučiasi dėl išskirtinumo komplekso. Negali net Pašauktasis kito žmogaus pakeisti, jeigu jis pats to nenorės ir nesiims. Todėl mokslo draugai bendrus darbus dirbdami ugdosi ir santykių karmą valosi. Vėliau iš jų gali susiformuoti grupė bendraminčių, kurie svarbius klausimus kartu lyg konsiliumas aptaria. Štai tokie dalykai turi didžiulę prasmę. Savo Pašaukimą lengviau suprasti tam, kuriam tenka laimė šalia realiai dirbančio Pašauktojo atsidurti ir jam jo darbuose padėti. Deja, ir čia vieni tą Likimo dovaną tinkamai įvertina, o kitiems ji nereikšminga atrodo. Todėl vieniems atsiveria dalyko Pažinimo gyliai, o kitiems – ne. Visais laikais buvo žinoma, kad savo mokytojo negerbiantis ir nevertinantis mokinys sau kelią prie mokytojui atviro išminties šaltinio pats uždaro, su sąlyga, kad mokytojas tą prieigą turi.

Todėl tikru mineralų terapeutu gali save laikyti nuolatos besitobulinantis, su savimi dirbantis, su kolegomis darniai bendradarbiaujantis, apie septynerių metų praktinio darbo su mineralų terapija stažą turintis specialistas, o ne tas, kuris kursus baigė ar knygas paskaitė.

Tikru astrologu gali tapti nors septynerius metus intensyviai astrologijos mokęsis, nuolatos besitobulinantis, su savimi dirbantis, praktiškai su žmonėmis nors apie septynerius metus dirbantis specialistas. Po trejų metų studijų jis yra tiktai susipažinęs su astrologija savo reikmėms ir bendram supratimui, bet konsultuoti dar neturi teisės. Praktika rodo, kad savaitiniai ar pusmetiniai, ar net metiniai astrologijos kursai arba neakivaizdinės studijos iš esmės ruošia neadekvačiai savo galimybes vertinančius žmones, iškreipiančius giliąją astrologijos prasmę. Tokius kursus baigę žmonės dirba vartotojišku lygmeniu, paversdami šventąją astrologiją būrimu. Būtent tų iškreipimų atsvarai ir buvote sukviesti į antropoteosofinės astrologijos septynerių metų kursą. Būtent dėl to ir buvo sukurta Antropoteosofinės astrologijos asociacija, sujungianti tuos, kuriems tie iškreipimai širdies skausmą sukelia, kurie nėra abejingi sakralinių mokymų darkymui.

Kaip sakyta, net ilgų kursų ar geros mokyklos baigimas nepadarys Jūsų geru specialistu, tačiau pirmai pradžiai suteiks sisteminį požiūrį ir kryptingą išsilavinimą, padedantį augti pasirinkta kryptimi, o tai vyksta tiktai praktikuojant ir dirbant. Todėl vieni tuos pačius kursus ar studijas baigę paviršutiniškai dirba, bet gali būti ir tų, kurie intensyviai dirbdami savo Pašaukimą pajunta.

Todėl dėl piktnaudžiavimo žiniomis įspėju visus, kurie mano paskaitų klausosi, knygas skaito, nes įvairiai tas žinias galima panaudoti. Jos buvo duotos tiems, kuriems jų iš tiesų reikia, todėl jie jas į širdį įsideda ir savo Keliu bei gyvenimu paverčia. Tie, kurie paviršutiniškai klausosi ir skaito, tam tikras detales užkabina, bet esmę linkę praleisti. Jie bet kuriuos mokymus savaip iškreipia ir sako, kad geriau už kitus juos supranta. Dalis iš jų elgiasi kaip visažiniai, kurie vos knygą atsivertę teigia, kad žino ir tai, ir tai, bet taiko žinias praktikoje neprofesionaliai, lyg tie pirmakursiai medikai arba jų netaiko visai. Daug tokių visažinių savęs pervertinimu dėl išskirtinumo jausmo ir viską užgožiančios ambicingos puikybės serga, todėl dar jungomis būdami kapitonais save įsivaizduoja. Todėl nuolatos apie objektyvų, vadinasi, adekvatų savęs vertinimą kalbame, kuris yra pirminis tikra nuo netikra atskyrimo pagrindas. Nusikalstama kitų sieloms, jeigu tokie neadekvatūs žmonės po kitų vidinius pasaulius naršo, nes net energiškai žmogų užteršia, užuot padėję, o ką kalbėti apie programas, kurias jiems gali įteigti.

Tai reiškia, kad bet kuris dirbantis su kitais žmonėmis specialistas sveiku gali būti laikomas tik tada, kai save objektyviai matyti ir vertinti sugeba. Jeigu jis to pats nepajėgia, plačiau matančio specialisto, kuriuo pasitiki, pagalbos vertėtų paprašyti, nes bet kurie specialistai savų krizių patiria, todėl vieni su kitais konsultuojasi, kad aiškiau problemą pamatytų. Deja, jau minėti visažiniai, ypač „guru“ komplekso turėtojai, mano, kad geriau už visus žino ir supranta, todėl negalvoja, kad jiems pagalbos reikia, arba jiems „per žema“ jos prašyti. Tokie viską mato taip, kaip karalienei Puikybei parankiau, nes būtent ji daugiausia painiavos sukelia, žmogui ant akių uždeda savus akinius, pro kuriuos jis iškreiptą vaizdą mato, jį tikru laiko.

Kalbėta, kad yra kosminė kolektyvinė sąmonė ir kosminė egoistinė sąmonė. Kosminė egoistinė sąmonė – tai kosminės salelės, lyg koks žemiškasis tvenkinys ar neištekantis niekur ežeras, į kurį įteka įvairių tai sąmonei palankių mokymų upeliukų ir upių, kurie tą ežerą ar tvenkinį maitina savo vandenimis. Tos sąmonės žmonės savo tvenkinio taisykles visiems kitiems primeta, o kosminius principus ir dėsnius neigia arba jų nepaiso. Žemėje tai sąmonei priklausantys žmonės – tai egoistiški individualistai, kitų bendrą veiklą ir darbus, o dažnai ir daug padariusius žmones menkinantys, save aukštinantys.

Kosminė kolektyvinė sąmonė – tai visas kosmosas su viskuo, kas jame yra, lyg visų žemiškųjų vandenynų visuma. Jos mokymai – tai lyg upės ir upeliukai, įtekantys į jūras, susisiekiančias su vandenynu, arba patį vandenyną. Tai sąmonei priklausančios sielos dėl kitų dirbti pasirengusios, nes kuo labiau bunda, tuo aiškiau Didžiuoju Kolektyviniu Kūnu jaučiasi. Jos ieško bendraminčių kolektyvo, kuriame kartu dėl kitų dirbtų taip, kaip pasirenka. Idėja joms svarbesnė už jų pačių asmeniškumus ir poreikius bei norus. Pabudusios šios sielos kosminius įstatymus savyje veikiant pajunta ir pagal juos gyventi mokosi, šalia esantiems pavyzdžiu tampa. Tos sielos atsakomybės prasmę žino ir laikosi tvarkos, be kurios harmonija neįmanoma, nes chaosas vyrautų.

Iš čia galite suprasti, kad bet kuris Dvasios ieškantysis pagal savo egoizmo parametrus prie vienos ar kitos sąmonės mokymų linksta ir jais seka.

Antropoteosofija iš kosminės kolektyvinės sąmonės Tyrojo Dvasios Šviesos šaltinio, kuriam atstovauja ir Didieji Dvasios Šviesos Pasaulio Mokytojai su visais įvairių lygmenų savo pagalbininkais, duota, todėl yra tokia, kokią žinote, su visais švaros reikalavimais sekantiesiems, nes pats Šaltinis yra tviskanti švara. Švaros prasmės nesuprantantieji neigia švaros reikalavimus ir teigia, kad antropoteosofija yra per griežta. Esame sakę, kad kuo aukštesnė vibracija, tuo aukštesni švaros reikalavimai tiems, kurie siekia ją atitikti. Kuo žemesnės vibracijos pasauliai, tuo mažiau juose švaros, todėl ir reikalavimai jai nereikalingi. Todėl, kaip sakėme, kiekvienas pats renkasi, kur eiti ir su kuo būti, kaip ir kuo pasitikėti ar tikėti, ir savo sielai už tą pasirinkimą atsako.

Štai dėl tų visų priežasčių nuolatos kalbu ir kalbėsiu apie didelius reikalavimus tiems, kurie kitus žmones konsultuoja, nes be galo didelė yra atsakomybė už savo neadekvatų vertinimą bei kitų sielų vedimą ir sunkios yra pasekmės už jų supainiojimą ir suklaidinimą. Ne vieną gyvenimą gali tekti tai padariusiesiems su suklaidintomis sielomis susitikti arba patiems kitų suklaidinimą patirti, kad savo klaidas pamatytų ir taisytų. Kartais vien tai ir yra kurio nors gyvenimo užduotis ir prasmė. Sunki yra manipuliatoriaus kitų žmonių sąmone, rimtų mokymų iškraipytojo, plagiatoriaus karma, Juoduoju Mėnuliu Žuvyse arba XII būste pažymėta. Bėda, jeigu žmogus tokią poziciją turėdamas vėl tuo pačiu užsiima, nes tai gali reikšti užstrigimą savo manipuliacijose jų tokiomis nelaikant. Toks žmogus dabar neturėtų kitų vesti ir mokyti, o verčiau mokytis ir jam priimtiną tarnystę susirasti. Karmos atpirkimu laikytinas pasirinkimas dirbti su svetimų manipuliacijų paveiktais žmonėmis, narkomanais, alkoholikais ir visuomenės atstumtaisiais.

Specialistai, dirbantys su kitų žmonių vidaus pasauliu, dvasinio kelio taisykles ir Garbės kodeksą savo širdyje turėtų atgaivinti ir tuo vadovautis, nes širdis visus gyvuosius įstatymus žino.

Mineralų terapeutų draugija buvo sukurta tam, kad suvienytų bendraminčius bendriems tyrinėjimams, rūpintųsi jų kvalifikacijos kėlimu ir jos palaikymu, taip pat mineralų terapijos ir jos specialistų kokybe bei dirbtų šviečiamuosius darbus, susijusius su sąmoningumo sklaida, padedančia atskirti pelus nuo grūdų.

Antropoteosofijos tekstuose nuolatos kalbama apie tikra nuo netikra atskyrimą, kuris be vidinio apsivalymo, pamatant tikra ir netikra savyje, nevyksta. Tačiau net tarp laikančiųjų save antropoteosofais, o juolab prijaučiančiųjų yra daug painiavos, nes žmonės, mokydamiesi nuoširdumo, patiki manipuliatorių Sąmoningumu, Meile ir Laisve gražiais žodžiais arba užkimba už aktyvios ir drastiškos rinkodaros aštrios energijos. Įsiskaitykite į Jums duotus antropoteosofijos tekstus ir apsidairykite aplinkui, emocijas nuraminę. Širdies ramybėje manipuliaciją atpažinsite, tačiau Jūsų aštrus noras kažką greičiau už kitus gauti arba didelis emocingumas akis ir širdį rūku aptrauks, todėl net pačios ryškiausios manipuliacijos nuo tikrumo neatskirsite.

Supraskite pagaliau, kad kuo daugiau kas nors apie Sąmoningumą ar Meilę kalba, tuo mažiau jų turi, nes apie tai, kas brangu ir šventa, kalbama mažiausiai, kadangi taip tiesiog stengiamasi gyventi ir elgtis. Tik rami širdis atskiria tikrąją Sąmoningumo, Meilės ar Laisvės dvasinę vibraciją, kuri yra rami ir be galo švari, nuo sausų žodžių, kuriais manipuliuoja valdyti kitus ar iš jų pelnytis norinčiojo lūpos. Sąmoningumui, Meilei ir Laisvei nereikia reklamos, nes reklama nepadeda tos energijos pasiekti. Tam reikia tik paties žmogaus vidinio apsivalymo ir didžiulės atsakomybės už visa tai pajautos.

Todėl pabrėžiu, kad tie iš Jūsų, kurie piktnaudžiaus duotomis žiniomis savanaudiškais tikslais, netenka teisės laikyti savęs mano mokiniais tiek man Žemėje esant, tiek iš jos išėjus. Nemokiau daryti dvasinio verslo, nes pati juo neužsiimu. Mokiau dirbti su savimi, kad taptumėte sąmoningesni, ir padėti susivokti kitiems to siekiantiesiems. Žinau, kaip veikia dvasinės Idėjos, todėl pabrėžiu, kad tie, kurie visiems duodamas taisykles savanaudiškai iškreipia manydami, jog jie yra tokie didūs, kad jų jokios taisyklės neveikia, negali gauti dvasios energijos, o geriausiu atveju tiktai eterinę.

Tam, kad Idėjos švara būtų prižiūrėta, Mineralų terapeutų draugija ir Antropoteosofinės astrologijos asociacija artimiausiu metu sukurs bendrą grupę iš 3–5 žmonių, ją prižiūrinčią. Nuo kiekvieno nario egoistinių arba altruistinių paskatų viso kolektyvo bendri darbai ir jo egregoro dvasinės kokybės, kuri per antropoteosofines pažiūras veikia, išlaikymas priklauso. Visų narių darbo kokybė svarbi, tačiau toji kokybė tiesiogiai siejasi su paties žmogaus vidinės energijos kokybe, nes tie, kurie iš Idėjos jėgos norėtų mitybą gauti, savo kokybę turi palaikyti, kad reikalingą vibraciją patys savyje susikurtų ir išlaikytų.

Specialistų kokybei prižiūrėti kokybiniai narių kvalifikacijos egzaminai yra ir bus organizuojami, kaip jau kalbėta. Dvasios siekiančiųjų kolektyvai, kuriuose dvasinės vibracijos švara kiekvienas narys rūpinasi, gali tapti švaros salelėmis, kurios šalies, kurioje jie yra, žemyno ir kitų žmonių sąmoningumui svarbios. Todėl prižiūrėkite, mielieji, savo salelę ir ja rūpinkitės. Tai pirmiausia reiškia rūpinimąsi savo vidine kokybe.

Kažkada buvo sakyta, kad ateis laikas, kada krentantis į bedugnę žmogus tikros pagalbos rankos nematys ir nepriims, o iš bedugnės sklindančiais aidais patikės. Būtent visa tai dabar vyksta ir vyks dar mažiausiai 11 metų. Kas bus vėliau, priklausys nuo to, ko žmonija per tą laiką išmoko.

Supraskite: tada, kai savo žemiškąjį kūną sunešiosite ir į Jūsų supratimo vertą pasaulį kilsite, nieko daugiau iš Žemės neišsinešite, išskyrus savo pasiektą suvokimą. Tai reiškia, kad svarbiausias yra suvokimas, kuris be širdies atsivėrimo, vadinasi, be meilės ir nuoširdumo nepasiekiamas. Todėl darbas kitų žmonių platesniam susivokimui taip, kaip pasirenkate, pačią didžiausią vertę turi, nes yra neįkainojamas.

2018 12 06
Vilnius
Audronė Ilgevičienė

Paskelbta 2019.09.06

URANO perėjimas į Jaučio ženklą – VERTYBIŲ reformos metas

Gegužės 15 dieną Uranas pereis į Jaučio ženklą ir jame išbus 7-erius metus, t. y. iki 2026 metų balandžio. Apie Saulę Uranas apkeliauja per 84 metus. Tai reiškia, kad toje pačioje pozicijoje jis buvo lygiai prieš tiek laiko ir vėl sugrįš ten pat dar po 84 metų.

Uranas astrologijoje vadinamas pokyčių, išsilaisvinimo, naujovių ir reformų planeta. Be jo įtakos neapsieina nė vienas išradimas.

URANO perėjimas į Jaučio ženklą – VERTYBIŲ reformos metas

Gegužės 15 dieną Uranas pereis į Jaučio ženklą ir jame išbus 7-erius metus, t. y. iki 2026 metų balandžio. Apie Saulę Uranas apkeliauja per 84 metus. Tai reiškia, kad toje pačioje pozicijoje jis buvo lygiai prieš tiek laiko ir vėl sugrįš ten pat dar po 84 metų.

Uranas astrologijoje vadinamas pokyčių, išsilaisvinimo, naujovių ir reformų planeta. Be jo įtakos neapsieina nė vienas išradimas, mažesnis ar didesnis pokytis tiek žmogaus gyvenime, tiek visuomeniniu mastu. Šios planetos stipriau veikiami žmonės nemėgsta suvaržymų ir apribojimų. Jie linkę keisti nusistovėjusias normas ir taisykles, skatinti proveržį ir atsinaujinimą, pasižymi originalumu, o neretai ir ekscentriškumu. Beje, ir pati planeta netipiška, linkusi laužyti stereotipus, išsiskirti iš kitų planetų. Vienintelis Uranas apie Saulę sukasi „gulėdamas“, t. y. jo ašis pasvirusi Saulės atžvilgiu 90 laipsnių kampu, todėl susidaro įspūdis, kad Uranas rieda.

Tendencija išsiskirti būdinga ir šios planetos globotiniams. Toks poreikis dažniausiai kyla iš savaip suprasto laisvės siekio. Toji laisvė gali būti reiškiama įvairiausiais būdais: pradedant demonstratyvia pankų ir gėjų kūniška „laisve“, genderizmo ir įvairiausio pobūdžio liberalizmo propagandomis, baigiant žmonijos pionierių – mokslininkų, filosofų, dvasininkų – idėjomis, vedančiomis į sąmonės evoliuciją ir skatinančiomis visokeriopą progresą.

Taigi, kuo virs laisvės idėja, iš esmės priklauso nuo jos nešėjo vidinės brandos ir sąmoningumo. Kitaip tariant, kuo mažiau vidinio turinio, kuo jis nykesnis ir blankesnis, tuo atkakliau ši energija siekia išsiskirti išoriškai, tampa rėkianti ir maištinga. Tada jos atstovai sėja chaosą, destrukciją, visiškai nesuprasdami atsakomybės, iškraipo vertybes, manipuliuoja, paverčia laisvę klastote, kauke, po kuria slepiasi tuštuma, vedanti į niekur. Ir atvirkščiai – kokybiškas vidinis turinys, vidinė jėga jau savaime yra išskirtinumas, tikroji laisvė, kuri nesiekia nieko įrodyti, o vienija ir telkia atgimti, keistis, išsilaisvinti.

Žvelgiant iš astrologinės perspektyvos, vidinis turinys formuojamas ir jo kokybė gryninama nuosekliai mokantis visų Zodiako ženklų pamokas. Zodiako ratas prasideda Avinu, kuris priskiriamas ugnies ženklų stichijai, todėl jis tampa atsakingas už pirminę ugnies kokybę. Jam būdingas entuziazmas, ryžtas, drąsa, veržlumas ir visos kitos savybės, reikalingos pradžiai. Tai ugnies impulso nešėjas, kurio ugnis yra kurianti arba griaunanti, atsižvelgiant į tai, kaip susitvarkoma su ego apraiškomis ir stipriu poreikiu dominuoti. Avino pagrindinis iššūkis – išmokti suvaldyti vidinę ugnį, ego impulsus ir juos paversti kryptinga valios raiška. Nuo to, kaip tai pavyksta, ir priklauso, kokia ugnis jam bus patikėta nešti.

Šiuo metu Uranas, išeidamas iš Avino ženklo, deda baigiamuosius akordus. Aukščiausiąja prasme ugnies stichija susijusi su Idėja ir idealais, kurie padeda ugnį išgryninti ir ją pakreipti kuriančiąja linkme. Tikram kariui užgimti būtina idėja. Urano energija neretai siejama su Prometėjo archetipu, atnešusiu ugnį, kosminę kibirkštį į žmonių pasaulį. Jos šviesa atvėrė žmonėms galimybę sąmonėti ir tapti kūrėjais. Taigi, praėjęs 7-erių metų laikotarpis – tai naujos dvasinės ugnies laikas, suteikęs impulsą evoliucijai, galimybę augti ir sąmonėti visiems, kurie atviri dvasinėms idėjoms, nebijo keistis ir keisti, kuriems rūpi ne tik savo, bet ir didesnių kolektyvų, t. y. visuomenės, šalies, žmonijos, išlikimas ir gerovė.

Zodiako rate po Avino eina Jautis. Šis ženklas rūpinasi ugnies impulso įžeminimu ir įtvirtinimu. Tai sėklų sėjėjas, arba tas, kuris panaudoja Avine gautą ugnies energiją saviems darbams. Nuo to, kokios sėklos sėjamos Jautyje, priklausys, koks bus derlius ir ar jis apskritai bus.

Jaučio ženklu prasideda fiksuotasis kryžius, dar kitaip astrologijoje vadinamas Statytojo, Kūrėjo kryžiumi. Tai reiškia, kad pirmasis šio kryžiaus ženklas atsakingas už energijos krypties pasirinkimą, už tai, kokia energija bus kaupiama, o vėliau panaudojama kūrybai. To nepadarius, savos energijos nesusikūrus, vėliau nėra ko atiduoti, nebus iš ko statyti. Taigi Jaučio energija orientuota į kaupimą, turėjimą, įtvirtinimą ir įsižeminimą. Ne veltui viena iš pagrindinių jo mentalinių programų įvardijama kaip siekis turėti, arba „Aš turiu“. Kaip kiekvienas atsakome sau į šį klausimą, į kokios energijos sukūrimą nukreiptos mūsų pastangos, ir priklauso, kokia energija formuoja kiekvieno vidinį TURINĮ. Todėl Jaučio ženklas – vienas iš svarbiausių, pamatinių ženklų mūsų visų vidinės energijos kokybės ir vidinio turinio formavimuisi.

Jaučio simbolinė valdovė – Venera. Ši planeta siejama su grožiu, moteriškumu, įkvėpimu, harmonija, poreikiu ir gebėjimu žavėti, patikti. Giliausiąja prasme Venera apibūdina mūsų gebėjimą mylėti ir ta meile dalytis su kitais. Būtent Venera formuoja mūsų skonį, jos veikiami jaučiame kam nors potraukį arba ne, mums kas nors patinka arba nepatinka. Tai ir lemia, kas mums įgyja didžiausią vertę. Todėl Jautis klausia: „Kas Tau yra vertybė? Ką darai, kad ją susikurtum savyje ir savo gyvenime?“

Antropoteosofinėje astrologijoje išskiriami keturi sąmonės tipai: Aš kūnas, Aš jaučiantysis, Aš mąstantysis ir Aš Siela. Visi jie labai skirtingai supranta, kas yra vertinga, ir orientuojasi į skirtingus tikslus. Savaime suprantama, kad tas, kuris vertina tai, kas materialu ir apčiuopiama, visą savo energiją nukreipia į šių vertybių kaupimą, o į aukštesniuosius idealus orientuotas žmogus investuoja savo laiką ir energiją į tai, kas jam padeda kaupti vidines vertybes.

Taigi, skirtinga sąmonės branda lemia, kodėl vienas jaučiasi turtingas ir laimingas netgi gyvendamas vargingai, o kitam laimė nesuvokiama be materialių gėrybių. Tiek viena, tiek kita nėra nei gerai, nei blogai. Siela turi įgyti įvairios patirties, išmokti susikurti energiją įvairiais lygmenimis, neatmesti nei materijos, nei dvasios, rasti tarp jų pusiausvyrą. Problemų kyla tada, kai žmogus praranda saiką ir pernelyg prisiriša prie to, ką turi, kas jam įprasta ir tampa jo saugumo garantu, nesvarbu, ar tai būtų prisirišimas prie daiktų, aplinkos, tam tikrų žmogiškųjų santykių, požiūrio ar net tam tikros dvasinės sampratos.

Visatoje viskas nuolat juda ir keičiasi. Būtent pokytis yra viena iš sąlygų evoliucionuoti. Jaučio ženklas išimtinai orientuotas į kaupimą, fiksaciją, dėl to savo noru paleisti ir ištuštėti jam yra sunkiau nei kitiems. Nepaisant to, Visatos dėsniai galioja visiems ir periodiškai keistis turi visi, net ir tie, kuriems tai mažiausiai patinka. Taigi, su pokyčiais ir evoliucija susijusios planetos Urano įėjimas į Jaučio ženklą kaip tik tai ir reikštų. Kaip ir kiek tai paveiks kiekvieną iš mūsų asmeniškai, priklauso nuo mūsų atsinešto Jaučio turinio, t. y. kiek stipriai mūsų gimimo žemėlapyje išreikštas Jaučio ženklas, kokių planetų yra šiame ženkle. Vienaip ar kitaip šis 7-erių metų laikotarpis daugumą vers permąstyti savo vertybes, jas keisti, labiau padirbėti su savo norais ir prisirišimais. Jis mus visus skatins išeiti iš komforto zonos, pamatyti, kur esame pernelyg prisirišę prie patogumų, mažiau paslankūs, tingūs, užsistovėję.

Užuominų tam gali būti jau dabar. Paprastai lėčiau judančios planetos perėjimas iš vieno Zodiako ženklo į kitą trunka apie metus, o kartais ir ilgiau. Tad paruošiamieji darbai, išryškinantys Jaučio prisirišimus ir visą tai, ką reikia keisti, vyksta jau kurį laiką. Vieniems tai gali pasireikšti kaip vidinis diskomfortas, nepasitenkinimas esamu ir turimu, kai tai, kas anksčiau atrodė vertinga, dabar nebeteikia džiaugsmo. Gali apimti savotiškas tuštumos jausmas, dingti gyvenimo skonis. Kai kas gali prarasti materialų turtą, patirti finansinę arba santykių krizę. Šio periodo išbandymai, supurtymai gali rodyti pokyčių būtinybę, išryškinti evoliuciją stabdančiuosius prisirišimus, poreikį atsinaujinti, įsileisti į savo gyvenimą naujos energijos, kartu keisti mąstymą: atsisakyti įsisenėjusių mentalinių programų, įvairių nuostatų, taip pat elgesio stereotipų.

Jaučio ženklas prastąja prasme bene labiausiai susijęs su daiktiškumu ir vergavimu materijai – dabartinėmis mūsų civilizacijos rykštėmis. Besaikis vartojimas, neatsakingas Žemės išteklių naudojimas ir naikinimas, griaunant planetos pusiausvyrą, – tai žmonių rasės nevaldomo noro TURĖTI, kitaip sakant, SAVININKIŠKUMU sergančio ego pasekmė. Viena žmonijos dalis degraduoja dėl pertekliaus, o kita skursta ir miršta dėl nepritekliaus. Taip neturėtų būti.

Uranas – tai kolektyvinės sąmonės planeta. Ji visada skatina mąstyti plačiau, atsisakyti asmeniškumų, konkrečiu atveju pereiti nuo „mano“ prie „mūsų“. Ten, kur jo energija sutinka pasipriešinimą, ego „blokus“, kyla įtampa. Tos įtampos nemažinant ji gali kauptis ir galų gale sprogti virsdama Žemės drebėjimais, gaisrais, finansinėmis griūtimis ir turto praradimais.

Dvasinėje astrologijoje Uranas siejamas su Evoliucijos principu. Tai Kosminės ugnies impulsų nešėjas. Jis apvalo tai, kas trukdo Evoliucijai, skatina perėjimą į naują kokybę. Toji kokybė negali ateiti laikantis įsikibus seno ir įprasto, dėl to Urano energija gali sudrebinti kiekvieno iš mūsų vidinę ir išorinę Žemę tam, kad nupurtytų viską, kas trukdo naujų sėklų sėjai. Todėl ateinantis laikotarpis – tai galimybė išlengvėti, pamatyti savo didžiausius prisirišimus ir juos paleisti. Tai laikas atskirti, kas yra tikra ir vertinga, o kas laikina ir neturi vertės. Tai galimybė augti mokantis mažiau norėti ir turėti, daugiau dalytis ir galvoti apie kitus. Ir pagaliau tai galimybė suprasti, kad turtingas ne tas, kurio pilnos rankos, o tas, kurio širdyje dega Idėjos ugnis. Toks žmogus turi neturėdamas ir tampa tikrųjų, amžinųjų vertybių nešėju ir sėjėju.

Antropoteosofinė astrologė Indrė Kunaikienė

Paskelbta 2018.07.13

Apie Lietuvos situaciją ir perspektyvas astrologo žvilgsniu

Lietuva švenčia savo, kaip valstybės, šimtmetį. Ar tai sutapimas, ar ne, bet šis laikotarpis labai svarbus mūsų šaliai ne tik dėl išskirtinės sukakties. Jis ypatingas ir žvelgiant iš astrologinės perspektyvos, nes šiuo metu formuojasi ar jau yra susiformavę daug Lietuvai reikšmingų astrologinių įvykių. Tai dabarties laiko galimybės mums visiems, kurias svarbu pastebėti ir jomis pasinaudoti, nes nežinia, kada atsiras kita tokia proga.

Apie Lietuvos situaciją ir perspektyvas astrologo žvilgsniu

Gal išties egzistuoja dvi (paralelinės) Lietuvos – vidinė ir išorinė. Vidinė netgi svarbesnė, ji nulemia išorinę. Jeigu išorinė – laisva, o vidinėje gyvena vergas, tai kas iš tos (tariamos) laisvės?

Vilius Orvydas

Lietuva švenčia savo, kaip valstybės, šimtmetį. Ar tai sutapimas, ar ne, bet šis laikotarpis labai svarbus mūsų šaliai ne tik dėl išskirtinės sukakties. Jis ypatingas ir žvelgiant iš astrologinės perspektyvos, nes šiuo metu formuojasi ar jau yra susiformavę daug Lietuvai reikšmingų astrologinių įvykių. Tai dabarties laiko galimybės mums visiems, kurias svarbu pastebėti ir jomis pasinaudoti, nes nežinia, kada atsiras kita tokia proga.

Šio straipsnio tikslas – remiantis astrologine analize pasiaiškinti, kodėl Dangus dėlioja vienokius ar kitokius ženklus mūsų kelyje, įžvelgti jų prasmes ir išsigryninti kertines vertybes, kurios būtų svarbios mūsų tautos ateičiai, taip pat mūsų kiekvieno tautinės savimonės budimui. Straipsnio apimtis neleidžia pateikti gilesnės ir visapusiškos astrologinės analizės. Tam surašyti galbūt prireiktų netgi knygos, todėl čia nagrinėjama tik keletas esminių dabartinio laikotarpio astrologinių įtakų, apibendrinant 1918 m. vasario 16 d. Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo ir 1990 m. kovo 11 d. nepriklausomybės atkūrimo datoms sudarytų astrologinių brėžinių aktualijas.

Taigi, prieš šimtą metų vasario 16 d. buvo pasirašytas Lietuvos Nepriklausomybės Aktas. Gyvenime niekas nevyksta atsitiktinai, tikriausiai neatsitiktinumas ir tai, kad šis svarbus Lietuvai žingsnis – pagaliau įteisinti savo valstybingumą – žengtas didžiausiam dangaus šviesuliui Saulei judant Vandenio ženklu. Vadinasi, nepaisant to, kiek kartų vėliau tas valstybingumas galėtų būti prarastas ir vėl atkurtas, pradžios data ir jos įtvirtintas impulsas visada labai svarbūs. Vandenio tema atsikartoja ir yra viena iš pamatinių Kovo 11-osios akto – Lietuvos Nepriklausomybės Atkūrimo Akto – astrologiniame brėžinyje. Todėl verta pasigilinti, kokia šio ženklo esmė ir kaip jis reiškiasi mūsų ir mūsų tautos gyvenime.

Vandenis astrologijoje siejamas su evoliucija, naujovėmis, progresu, pokyčiais ir reformomis, išsilaisvinimu ir laisvės principu. Tai pionierių ir novatorių ženklas. Jo energija formuoja kolektyvus, suveda bendraminčius, draugus, moko susivienijimo ir bendruomeniškumo. Vandeniškas žmogus – tai laisvės šauklys. Jis kviečia į LAISVĘ… tokią, kokia suprantama ir prieinama jo sąmonei. Jos raiška gali būti įvairiausia: pradedant demonstratyvia pankų ir gėjų kūniška „laisve“, genderizmo ir įvairiausio pobūdžio liberalizmo propagandomis, baigiant žmonijos pionierių – mokslininkų, filosofų, dvasininkų – idėjomis, vedančiomis į sąmonės evoliuciją ir skatinančiomis visokeriopą progresą.

Zodiako ženklas, kuriame yra kiekvieno iš mūsų Saulė, ypatingas, nes jis nusako mūsų augimo, budimo, susivokimo ir realizacijos galimybes. Saulė – šviesos, energijos, šilumos ir džiaugsmo šaltinis. Ji didžioji kūrėja, gebėjimo mylėti ir ta meile dalytis idealas, mokytoja. Astrologiniu požiūriu kiekvienas iš mūsų didžiausią pilnatvę ir laimę išgyvename tada, kai sugebame ATIDUOTI, kurti ir augti pagal savo Saulės temas. Taigi, mūsų valstybėje tai vyksta arba ne atsižvelgiat į tai, kiek esame atviri pokyčiams, kiek sugebame būti kolektyviški ir susivienyti aukštesniesiems tikslams, bendrai idėjai ir apskritai tą idėją matyti, kaip girdime ir realizuojame Dangiškąjį laisvės šauksmą.

Laisvė – didžiulė dovana, kartu atsakomybė ir išbandymas. Ji atveria galimybes kurti – kai laisvė puoselėjama ir rūpinamasi jos vidiniu turiniu – arba griauti – kai ji subuitinama, pasineriama į vartojimą. Ką mes renkamės, priklauso tik nuo mūsų pačių, nuo mūsų vidinės kultūros, brandos, sąžinės, sąmoningumo, nuo to, kiek sugebame būti savarankiški ir prisiimti atsakomybę už save ir vieni kitus.

Antropoteosofinė astrologija teigia, kad laisvė pirmiausia susijusi su atsakomybe. Laisvas ne tas, kuris tokį vaidina, o tas, kuris visiškai suvokė savo atsakomybę, ją prisiėmė iki galo ir taip išsilaisvino.

Astrologija – labai senas ir gilus mokslas, suteikiantis raktą daugeliui tiesų atrakinti tiems, kas jų ieško nuoširdžiai, nebijodami darbo. Zodiako ratas suformuotas tokia seka, kur kiekvienas ženklas kloja pamatą paskesniajam. Nesupratęs pirmojo ženklo, neatrakinsi antrojo ir t. t. Tai laiptai į Dangų, kur kiekviena pakopa labai svarbi, todėl nevalia nė vienos praleisti. Vienas iš jų pavyksta įveikti greičiau ir lengviau, kitose gali tekti užstrigti ilgam. Tą parodo kiekvieno Zodiako ženklo turinys, t. y. juose esančios planetos ir jų kokybė.

Siekiant suprasti Vandenio ženklą ir jį atverti, pirmiau tenka pažinti Ožiaragį. Tai šalčio zona, kurioje pasitikrinama Šaulyje įgytos ugnies kokybė – TIKĖJIMAS. Esant jos stygiui gali teikti sunkiai ir kantriai dirbti, kad nesušaltume. Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo datos horoskope Ožiaragio turinys rodo, kad tai viena iš tų vietų, kur gali tekti daugiau padirbėti, įveikti ne vieną išbandymą ir patikrinimą.

Ožiaragio valdovas Saturnas astrologijoje vadinamas didžiuoju Teisėju, karmos (priežasties ir pasekmės dėsnio) valdovu ir prižiūrėtoju, atsakomybės Mokytoju, sąžinės kalviu. Jo reikalavimų nesilaikantis žmogus ne laisvas, o laisvamaniškas. Tai reiškia, kad jis linkęs piktnaudžiauti laisve, ignoruoti aplinkos poreikius, nesistengia ar nesugeba prie jos prisiderinti, nelinkęs niekam įsipareigoti. Prisiėmus už ką nors atsakomybę, Saturnas visada reikalauja savarankiškumo, darbštumo, kantrybės, ištvermės ir svarbiausia – sąžiningumo. Kiek sugebame laikytis jo reikalavimų, tokia ir mūsų laisvės kokybė.

Dangiškasis visa ko judėjimas paremtas ciklais, t. y. kiekvienas dangaus kūnas sukasi, juda ratu apie kitą dangaus kūną ar objektą, turintį didesnę jėgą, gravitaciją nei jo paties. Saturnui būdingas 30 metų ciklas. Kaskart šiai planetai grįžtant į savo sąlyginį pradžios tašką, turime atsiskaityti už savo nugyventą 30 metų laiką. Atsižvelgiant į tai, kaip tą laiką nugyvenome, patiriame išlaisvėjimą, palengvėjimą, arba priešingai – apribojimus ir sunkumus, jei buvome lengvabūdiški, nesąžiningi, egoistiški.

Taigi, pagal Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo horoskopą Lietuva baigia pirmąjį Saturno ciklą. Trisdešimtmetis žmogaus gyvenime yra riba, žyminti perėjimą iš jaunystės į vidurio amžiaus periodą. Vadinasi, baigiasi jaunatviški šėliojimai, atsiranda daugiau brandos, patirties, išauga atsakomybė, pradedama dažniau susimąstyti apie gyvenimo prasmę, galbūt ir vidinius dalykus. Todėl neretai žmogaus gyvenime šis laikas sukelia vienokių ar kitokių krizių, pokyčių ir yra savotiškas lūžio taškas. Lygiai tas pats ir valstybės gyvenime. Tai reiškia, kad mes visi, kas įvardijame save Lietuva, patenkame į tam tikrą atsiskaitymo laiką. Tai rodo, kad gali tekti permąstyti savo tikslus, kryptį, strategiją.

Ožiaragis susijęs su valdžia, jos struktūromis, įstatymų leidimu, kontrolės organais. Vadinasi, atsakomybės gali būti pareikalauta ir iš valdžios institucijų, ir iš kiekvieno mūsų, verčiant mus pačius giliau ir rimčiau susivokti ir prisiimti atsakomybę už valstybės valdymą, už tai, kam patikime valdžios svertus. Gali išryškėti ir į dienos šviesą išlįsti visa tai, kas susiję su nesąžiningu valdymu, pogrindiniai jėgos dariniai, siekiantys daryti įtaką valstybės valdymui. Iš esmės tai dabar jau ir vyksta. Po didinamuoju stiklu gali atsidurti Ožiaragio valdomos III būsto sferos, susijusios su komunikacija, ryšiais, tarpininkavimu, informacijos perdavimu, vadinasi, visa žiniasklaida, taip pat švietimas ir santykiai su kaimynais.

Ožiaragio ir Saturno poveikis visada šiek tiek užšaldantis, apribojantis, neretai pasižymintis pernelyg stipriu siekiu kontroliuoti, spausti, primesti savo taisykles. Čia reikia įdėti daugiau darbo, kantrybės, gali tekti patirti daugiau nesėkmių ir pažeminimų. Tokios tendencijos gali būti būdingos minėtoms sferoms. Niekas niekada nebūna be pagrindo, vadinasi, priežastį, dėl ko šių temų raiška apsunkinta, patys kadaise susikūrėme savo neteisingais veiksmais. Dangus neklysta.

Taigi, baigiantis Saturno ciklui, kiekvienas atskirai ir visi kartu patirsime atsiskaitymo laiką. Saturnas visur reikalauja rimtumo, atsakingumo, profesionalumo ir nepaviršutiniškumo. Kas iki šiol buvo daroma bet kaip, paskubomis, prasilenkdavo su taisyklėmis ir sąžine, vargiai galės tęstis. Tai pasakytina apie visus ir viską tiek individualaus žmogaus, tiek valstybės gyvenime. Ateinančiu 2-ejų metų laikotarpiu didžiausio palaikymo sulauks tie, kurie geba dirbti rimtai ir nuosekliai, žino savo tikslus ir moka jų siekti, taip pat tie, kurių motyvai gilūs, neegoistiški, kurie yra sąžiningi, moka prisiimti atsakomybę.

Šis laikotarpis itin palankus paieškoti gyvenime aukštesniųjų TIKSLŲ ir PRASMĖS. Tai, kas neprasminga, laikina, gali atkristi, patirti apribojimus, krizę. Šis laikas mus gali mokyti kantrybės, atkaklumo, savarankiškumo ir sudaryti kliūtis tam, kad jas įveikdami augtume. Tie, kurie žino, ką daro ir dėl ko daro, mato to prasmę ir, svarbiausia, TIKI, gali sustiprėti ir sulaukti Dangaus palaikymo savo tikslams ir darbams. Besiblaškantieji, neturintieji savo gyvenimo idėjos, ašies gali jaustis sunkiau, išgyventi beprasmybės, energijos nebuvimo laikotarpius. Visą tai tam, kad sustotų ir atsigręžtų į savo vidų.

Dabarties laiką savotiškai galima palyginti su 1988–1991 metais, kai atkūrėme savo šalies nepriklausomybę. Tuomet Lietuva turėjo galimybę nusimesti išorinius pančius, sugriauti išorines sienas. Šis slenkstis, praėjus 30 metų, mums visiems daugiau susijęs su vidiniu išsigryninimu ir vidiniu išlaisvėjimu, vertybių perkainojimu ir sąžinės budinimu. Dabarties laikas gali išryškinti ir padėti pamatyti vidines sienas ir ribas, vidinius pūlinius, vėžinius darinius, kartu suteikti progą juos išoperuoti. Ar mes ja pasinaudosime, priklausys nuo to, kiek būsime sąžiningi, kiek norėsime savo vidines ligas pamatyti ir pripažinti gydymo ir pokyčių būtinybę.

Lietuvos nepriklausomybė atkurta Saulei keliaujant Žuvų ženklu. Tai vienas iš slėpingiausių Zodiako ženklų, turinčių daugiausia jautrumo, atjautos, susitaikymo, gebėjimo aukotis, vidinio dvasinio potencialo, tačiau ir vienas iš sudėtingiausių. Neigiama prasme akcentuotas Žuvų ženklas sukelia didelių iliuzijų, saviapgaulę, manipuliacijas, nusivylimą, netikėjimą, depresiją, polinkį ir poreikį kvaišintis, pabėgti, sapnuoti, užmigti. Žuvys dažniausiai nenori busti, ieško patogios tiesos, joms patinka pasakos, gražūs pažadai, plaukimas pasroviui, susitaikymas, prisitaikymas, kai kas nors ką nors už jas nusprendžia, už jas padaro, o jeigu kas nepatinka, jos linkusios pabėgti (iš gyvenimo, šalies) nei ką nors keisti. Prasčiausia šio ženklo raiška – tai vergo sąmonė, visada ieškanti to, kas ją prispaus, žemins, išnaudos, mindys, arba visada bėganti.

Vertėtų giliau susimąstyti, kodėl Lietuvai atkuriant nepriklausomybę po 50 okupacijos metų Dangus taip stipriai išryškino šį Zodiako ženklą. Ką mes padarėme, ko nepadarėme ir ką turėtume padaryti, kad sveiktume ir neutralizuotume minėtas neigiamas tendencijas. Svarbu suprasti, kad dangiškieji rodmenys nėra nekeičiamas nuosprendis. Jie atspindi esamą vienokią ar kitokią žmogaus, valstybės ar reiškinio kokybę. Elgiantis nesąmoningai jos įtakai pasiduodama, o sąmonėjant, sukaupiant valią atsiranda galimybių tai pakeisti. Evoliucinės astrologijos pagrindinė užduotis ir yra aiškiai įsivardyti ydas, trūkumus, tai kas griauna, kartu pamatyti, kaip neigiama įtaka gali būti neutralizuojama ir keičiama tam, kad evoliucija vyktų. Apie tai toliau.

Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo astrologiniame brėžinyje Saulė ir Merkurijus sudaro aspektą su Juoduoju Mėnuliu (Lilit) Skorpione. Vadinasi, karma susikurta per karus, siekį galių, norą būti stipriausiems, per išdavystes to nesuprantant, išduodant tai, kas svarbiausia – Save, savo Šviesą, savo Dvasią, nebetikint ja ir jos nebematant. Taip gimsta vidinės baimės pasirodyti silpniems, mažiems, kartu siekis išoriniais būdais įrodyti savo stiprybę arba vis šlietis prie didesniųjų. Tai rodo vidinės stiprybės ir jėgos stoką, kuri prarandama nusigręžiant nuo savo vidinių energijos šaltinių ir dairantis donorų išorėje.

Neigiamai akcentuotas Skorpiono ženklas rodo, kad didžiausi priešai slypi toli gražu ne išorėje, o viduje. Ši jėga niekada nepuola atvirai, ji linkusi veikti iš užkulisių, svetimomis rankomis, manipuliuodama, panaudodama psichologinį smurtą, prievartą, netgi magiją. Jos atstovai gali būti puikiai užsimaskavę, dėtis tuo, kuo nėra, todėl juos sunku atpažinti, o dažniausiai ir nenorima, nes bijoma pamatyti tai, kas nepatogu, kas pūliuoja, bijoma būti netobuliems ir nusivilti, nes reikės ką nors daryti, keisti, skaudės. Kaip minėta, žuviška prigimtis to nemėgsta, jai patinka patogios tiesos. Tai kreipia į savigriovos tendenciją, susinaikinimą patiems to nesuprantant ir nematant, bijant ir prisitaikant, neatpažįstant blogio savyje. Tai vidinė tamsa, vėžiniai dariniai, kurie negydomi plečiasi, o pabaiga žmogui ar valstybei visada viena.

Griaunančios tendencijos susijusios ir su stipria Mergelės ženklo įtaka. Šio ženklo neigiama raiška – savęs ir kitų kritikavimas, hipertrofuotas tobulybės siekis ir iš to atsirandanti baimė suklysti, nevisavertiškumo ir mažumo kompleksas, nesugebėjimas savęs priimti, išaugantis į poreikį žeminti vieniems kitus vertinant ir tyčiojantis. Šios įtakos sukelta įtampa „nuleidžiama“ per opozicinio Žuvų ženklo neigiamas savybes: nusivylimą, saviapgaulę, stengiantis nematyti, negirdėti, užmigti, pabėgti. Pozityviąja prasme, t. y. esant atitinkamam sąmoningumui, Mergelės – Žuvų ašis turi stiprų potencialą, kuris gali būti išskleistas per šios ašies dorybes: tvarką, švarą, skaistumą, blaivybę, aiškumą, siekiant to visais lygmenimis: fiziniu, psichiniu, mentaliniu ir dvasiniu. Bene ryškiausias šių kokybių Mokytojas buvo ir tebėra Vydūnas. Jis įprasmino šias dorybes savo gyvenimu ir filosofija. Jo mokymas kaip niekad aktualus šiandien ir gali būti tie vaistai, kuriais įmanoma išgydyti savo vidinius negalavimus.

Kiekviename astrologiniame brėžinyje vienu iš svarbiausių gelbėjimosi ratų, per kurį galima pakilti iš tamsos, yra Baltojo Mėnulio (Selenos) pozicija. Jis nurodo, kur sukauptas teigiamas, palaikantis, apsaugantis ir nušviečiantis potencialas. Lietuvos atveju didžiulės išgijimo, išskaidrėjimo, šviesos galimybės slypi Vėžio ženkle, t. y. atsigręžiant į savo šaknis, saugant ir puoselėjant tokias vertybes kaip šeima, motinystė, tautos tradicijos, kalba, pažįstant savo praeitį ir istoriją, randant savastį, gerbiant Motiną, moterį, protėvius. Tai rodo, kad lietuvių tauta per Vėžio temas yra sukaupusi milžiniškus vidinius resursus, stiprybę, vidinę jėgą, aukštesniųjų jėgų globą ir paramą. Tautos stiprybė glūdi jos šaknyse, jos kilmėje, jos kultūroje ir Dvasioje.

Astrologijoje Vėžio ženklas – tai vandenų ištakos, šaltiniai, duodantys pradžią upėms. Tačiau tai ne tik Žemės vandenys, kurių išteklių Lietuvoje labai daug. Vėžys simbolizuoja ir moters įsčias, kuriose formuojasi ir bręsta nauja gyvybė ir kurios tampa „ištakomis“ šeimai, giminei, tautai. Šis ženklas plačiąja prasme siejamas su motiniškumu, Pasaulio Motinos archetipu. Motina – tai gebėjimo mylėti, globoti, aukotis nieko nereikalaujant simbolis. Tai vidinės globojančios, auginančios, saugančios motiniškos energijos potencialas. Tai stiprus moteriškasis pradas, kuris gali pasiaukoti dėl kitų gerovės, taikos ir harmonijos aplinkoje ir pasaulyje. Šiuo atveju tai ne tik pasiaukojanti Motina, tai kartu ir Motina Mokytoja, sugebanti įkvėpti, uždegti, suteikti viltį, tikėjimą, skatinanti išsaugoti amžinąsias vertybes.

Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo horoskope Vėžio ženkle Selena susijungusi su didžiausia Saulės sistemos planeta Jupiteriu, kuris astrologijoje simbolizuoja sėkmę, dovanas, augimo galimybes, žymi dvasios vedimą, Tikėjimo šaltinį, Dangaus malones. Jupiteris – tai Mokytojas, Dievas, arba tiesiog Aukštesnioji Sąmonė, galinti vesti ir padedanti rasti ryšį su savo aukštesniąja, dieviškąja esme. Šiuo atveju jis turi tendenciją daugiau reikštis per In pradą, moteriškąjį dieviškumo aspektą. Galbūt ne veltui Lietuva garsėja Švč. Mergelės Marijos apsireiškimų gausa ir vadinama Marijos žeme.

Vis dėlto Šviesa pati neateina į mūsų gyvenimą. Ją reikia pasikviesti, ja patikėti, įdėti daug valios pastangų ir darbo. Šiuo atveju Vėžio potencialas stiprus, bet jis veiks plačiu mastu tik tuo atveju ir tiek, kiek Lietuvos žmonės patikės ir TIKĖS savo Tautos Dvasia, Savimi, savo šaknimis. Kiekvienas, kuris gerbia ir puoselėja savo šaknis, kažką dėl jų daro, pamažu gali pajusti vis stipresnę tų šaknų jėgą, šalies Dvasios vedimą ir palaikymą. Selenos poveikio stiprumas priklauso nuo žmonių sąmonės, t. y. jis auga sąmonei keičiantis iš egoistinės į kolektyvinę. Vadinasi, kuo daugiau tautoje žmonių, gebančių savo asmeninius poreikius ar net gerovę aukoti kolektyviniams tikslams, susivienyti nesavanaudiškam bendrabūviui, mąstyti ne tik apie save, bet ir apie kitus, tuo stipresnis Šviesos veikimas ir palaikymas.

Selenos ciklas – 7-eri metai. Tai reiškia, kad kas 7-erius metus ji grįžta į ta pačią poziciją, kurioje buvo tam tikro įvykio metu. Grįžimo laikotarpiu paprastai suteikiama didžiausia galimybė Šviesai išskleisti, gaunami ženklai, nuorodos, t. y. Šviesa bando prabilti į žmogų, šiuo atveju į visuomenę taip, kaip ji pajėgi girdėti, sustiprina ir žadina tuos, kurie pajėgūs ištransliuoti jos žinutes, nesavanaudiškai dirbti tautos ir visuomenės labui. Tačiau kartu ji gali išryškinti visą negatyvą, tamsą, klaidas, kad visa tai būtų pamatyta ir ištaisyta. Selenos grįžimo laikotarpis – tai galimybės pakilti tiek Tautai, tiek žmogui. Toks laikotarpis Lietuvai yra visi šie 2018-ieji metai. Jis suteikia neeilinę progą išsigryninti, keistis, busti, susivokti.

Taigi, iš esmės šis laikas mums visiems be galo svarbus, lemiantis, kur link judėsime toliau. Mūsų visų, kaip tautos, sėkmė, laimė ir išlikimo galimybės priklauso nuo mūsų gebėjimo atsiplėšti nuo vartotojiškumo, pakelti akis į Dangų ir rasti ten savo Idealus ir tą Saulę, į kurią mums norėtųsi stiebtis. Kas yra mūsų visų laisvės idėja? Ar mes jos ieškome parduotuvių lentynose, ar sugebame pakelti akis į viršų ir rasti tai, kas mus pakylėtų, įkvėptų ir vestų link aukštesnės gyvenimo prasmės.

Stiprioji Žuvų pusė – dvasingumas, jautrumas, taikingumas, gebėjimas aukotis. Vadinasi, šias savybes ugdantis gali būti apvalomos neigiamos įkrovos ir tendencijos. Kokia dalis visuomenės šiuo metu orientuojasi į dvasios vertybes? Kiek žmonių mato blaiviai ir aiškiai situacijas, geba prisiimti atsakomybę už savo šalį, bendruomenę, pagaliau – už save pačius? Kiek mūsų pasiryžę aukoti savo gerovę, patogumus dėl aukštesnės prasmės? Tauta, siekdama išplaukti iš tamsesnių vandenų į skaidresnius, turi atsimerkti, pabusti, liautis bėgusi nuo savęs, liautis bijojusi. Tam susivokusioji ir atbudusioji saujelė turi padaryti didžiulį ir pasiaukojamą darbą: nebijoti keistis ir keisti.

 

Antropoteosofinė astrologė Indrė Kunaikienė

Paskelbta 2018.07.10