Kentauro A galaktika. Nuotrauka NASA

 

Dabartiniame pasaulyje (ko gero, ir anksčiau) galima išskirti tris astrologijos kryptis: fatalistinęvartotojišką ir evoliucinę-dvasinę. Dabar priskaičiuojama daugiau kaip 60 įvairių astrologijos mokyklų, tačiau bet kuri mokykla gali išleisti visų trijų krypčių mokinius. Kurios krypties mokinys laikysis, priklauso ne nuo mokytojo, o nuo paties mokinio karmos, vadinasi, nuo jo jau atsinešto iš kitų gyvenimų įdirbio, suvokimo ir to, kaip jis dabar visu tuo naudojasi. <…>

Evoliucinė astrologija skirta tiems, kurie ieško savo vidinės Šviesos arba jau sugebėjo ją rasti. Jie supranta, kad tik toji Šviesa gali apšviesti tamsius laiptus, kuriais kopiama iš vidinio chaoso. Ši astrologijos kryptis skatina tą Šviesą rasti, puoselėti ir dar stipriau išskleisti, kad joje sudegtų visa tai, kas trukdo jai įsižiebti, vadinasi, ydos, įsisenėję įpročiai ir sustabarėjusios mentalinės programos. Ji padeda pamažu išnirti iš Nesupratimo Tamsos į savojo Supratimo Šviesą. Taigi, tas, kuris norėtų save vadinti evoliuciniu astrologu, privalo būti tai padaręs, kitaip nesupras tikrosios astrologijos prasmės, giluminių tikslų, todėl negalės aprėpti visumos ir tinkamai padėti tam, kuris į jį kreipiasi.

Vartotojiška (prognostinė) astrologija gali tapti vairu ir jūrų žemėlapiu plukdančiam savo gyvenimo laivą sumaniam vairininkui, kad jis sugebėtų apeiti rifus, atlaikyti audras ir pasinaudoti palankiu vėju. Deja, nesumanus vairininkas net tada nepajėgia laivo plukdyti saugiai. Kodėl taip yra? Ogi todėl, kad sumanus vairininkas pažįsta savo laivą (šiuo atveju – save), todėl laiku pašalina prasidedančius gedimus. Nesumanusis nepažįsta jo, todėl net palankiausiam vėjui pučiant gali sustoti, o ką kalbėti apie audrą… <…>

Fatalistinė astrologija

Fatalistinė astrologija palaiko egzistenciją Nesupratimo Tamsoje. Ji nesupranta sąmonėjimo proceso, todėl tinka tiems, kurie nesiekia sąmonėti, taip pat tiems, kurie mano, kad fizinis kūnas ir jo poreikiai bei protas ir jo įmantrybės ir yra visas žmogus, todėl jiems rūpi tik tai, kaip geriausia tuos poreikius ir norus patenkinti. Panašiai gyvenimą supranta ir fatalistinis astrologas. Jis paprastai pasižymi kategoriškumu ir vienareikšmiškumu. <…>

Pagal fatalistinės astrologijos sampratą bet kurio žmogaus gimimo horoskopas nusako neišvengiamybę. Vadinasi, jeigu gimei tuo metu toje vietoje, tai tampa pagrindu nustatyti, kas vyks su Tavimi bet kuriuo Tavo gyvenimo tarpsniu: kada sirgsi, tuoksiesi, susilauksi vaikų, patirsi nelaimių, mirsi ir t. t.

Toks astrologas nedvejodamas konstatuoja įvykius ir pats tiki, kad jie neišvengiami. Tie, kurie to mokėsi ne iš vienos ar dviejų knygų arba turėjo mokytoją, daro tai kiek subtiliau, o savamoksliai kalba autoritetingai ir kategoriškai. „Tavo Venera pažeista, todėl Tau nėra ko svajoti apie laimę meilėje“, „tada Tu sirgsi kepenų liga“ – maždaug tokios gali būti fatalistinio astrologo interpretacijos. <…>

Šio straipsnio autorės giliu įsitikinimu, fatalistinė astrologija atlieka griaunančiąją funkciją, nepaisant to, kad tinginiai ir bijantys atsakomybės žmonės ją mėgsta. Pirmiausia ji griauna laisvą kiekvienos sielos pasirinkimo principą, skatina baimes ir priklausomybę nuo savo ydų, nesupratimo (tokio astrologo konsultacijoje buvęs žmogus sako: „Kam kažką keisti, jeigu tai neįmanoma“), kaip ir nuo paties astrologo. Toks astrologas nesupranta ištarto žodžio reikšmės ir pasekmių, todėl susikuria sunkią karmą ateičiai.

Vartotojiška astrologija

Vartotojiškos (prognostinės) astrologijos atstovai paprastai yra mokęsi astrologijos rimčiau (jų manymu, gal net labai rimtai): vieni – astrologijos mokykloje, kiti turėję asmeninį mokytoją. Jie patys moka sudaryti horoskopą, nors gali tai padaryti ir kompiuteriu. Vieni jų labiau linkę į prognostinę, kiti – į psichologinę astrologiją. Šie astrologai derinasi prie kliento, siekia, kad jis vis ateitų. Jie mėgsta girtis žymiais klientais, su džiaugsmu dalyvauja pramoginėse laidose, stengiasi pasirodyti spaudoje. Jiems svarbu, kad žmonės jų nepamirštų. Taigi, jie kuriasi įvaizdį, kuris padeda realizuotis ir suteikia pragyvenimo šaltinį.

Šie astrologai neteikia daug reikšmės darbui su savimi, nors gali skelbti, kad praktikuoja jogą, bendrauja su dvasingais žmonėmis arba net mokosi pas juos, važinėja į Indiją, Tibetą, Nepalą, Egiptą, Filipinus ar Australiją. Kol jų supratimas yra toks, vadinasi, iš tiesų jie dar nėra pažadinę savo tikrosios dvasios jėgos. Jai pabudus taip dirbti toliau tiesiog nebegalės.

Tokie astrologai jau pradeda vertinti žodžio prasmę, todėl kiek atsargiau prognozuoja. Jie žino, kad tas pats aspektas žmonių gyvenimuose pasireiškia skirtingai. Kategoriškumas mažėja. Jie jau bando sukelti žmogaus norą keistis, nes pradeda suprasti, kad tai darant net sunkūs aspektai pasireiškia žymiai švelniau. Dirbdami su klientais, šie astrologai tobulėja patys.

Jų konsultacijos gali būti naudingos įvairių profesijų ir skirtingos sampratos žmonėms, išskyrus tuos, kurie jau iš tikrųjų pradeda ieškoti platesnio suvokimo ir savo Sielos vietos šiame gyvenime.

Evoliucinė astrologija

Evoliucinės astrologijos atstovas susiformuoja iš vartotojiškos astrologijos. Iš pradžių jis pereina vartotojiškos sampratos etapą, dirbdamas patiria ne vienos mokyklos pranašumus ir trūkumus. Toks astrologas nėra savamokslis. Paprastai pagrindus sudeda mokytojas, dažniausiai asmeninis. Jis turi aiškų, analitinį protą, kuris pamažu vis labiau paklūsta širdžiai. Taip ateina išmintis. Tai įvyksta sąmoningai pasirinkus bendravimo su Dievu būdą, atliekant praktikas, bendraujant su dvasingais žmonėmis, keliaujant, ieškant tol, kol pradedama suvokti, kad ieškojimai, nukreipti į išorę, atveria tik dalinę tiesą. Tada įnyrama į savo vidų: rimsta protas, emocijos, ateina suvokimas, kuriam nėra ribų. Taip pamažu atsiveria erdvės ir neknyginis žinojimas. Tą erdvę įgyja ne tik skaitomos knygos – astrologas mato ją ir prieš save sėdinčiame žmoguje. Jis regi tikrąjį to žmogaus veidą, o ne tuos, kuriuos šis bando parodyti. Tik tada galima iš tiesų padėti susigaudyti kitiems. Dar jis mato praeities – dabarties – ateities liniją, kurioje formuojasi ir tirpsta gera ir bloga karma, su kuria susiję žmogaus gyvenimo įvykiai, situacijos ir galų gale jo suvokimo ribos. Toks astrologas aiškiai žino, kad gali sakyti tik tiek, kiek žmogus pajėgus priimti. Jis taip ir daro. Todėl kai kuriais atvejais jis nieko nebegali sakyti. Vienareikšmiškų ar lemiančių teiginių čia tiesiog negali būti. Toks astrologas nebetelpa į vienos astrologinės sistemos rėmus. Vadovaudamasis astrologijos pagrindais ir savo išgyventa patirtimi, jis stato ant tų pagrindų naują mūrą.

Iš esmės evoliucinė astrologija horoskopą supranta kaip į dabartinį gyvenimą atsineštų praeityje neišmoktų ir išmoktų pamokų visumą. Toks astrologas savo gyvenimu žino, kad nuo to, kaip bus įsisavinamos neišmoktos pamokos (buvę nesupratimai ir įpročiai) ir pasinaudojama išmoktomis, vadinasi, praeityje užsidirbtomis galimybėmis, priklausys žmogaus sėkmės ir nesėkmės. <…>

Taigi, evoliucinio astrologo klientas pradžioje ne tik išgirsta apie visus savo pranašumus ir trūkumus, bet ir gauna darbo, kuris padėtų pirmuosius stiprinti, o antruosius šlifuoti. Tai paprastas kasdienis darbas su savimi: savęs stebėjimas, meldimasis, praktikų atlikimas, sąmoningas religinių šaltinių, realizavusių save meistrų užrašų skaitymas, teosofijos, psichologijos, filosofijos, antroposofijos studijavimas ir t. t. Evoliucinis astrologas savaime, lyg tarp kitko priverčia žmogų giliau susimąstyti apie gyvenimo ir santykių su kitais žmonėmis prasmę, būtį, vertybes, Dievą ir visą sąmonėjimo procesą. Jis nieko nedaro už žmogų, nesikiša į jo pasirinkimą. Jo tikslas – stumtelėti galintįjį girdėti Savęs ir Dievo link. <…> Evoliucinis astrologas žino, kad daugybės įvykių, prognozuojamų fatalistinio ir vartotojiško astrologo, gali nebūti. Taip yra todėl, kad geri tranzitiniai aspektai rodo geros karmos išėjimą, vadinasi, jeigu tai, kas susiję su tranzitinio aspekto planetomis, žmogus jau suvokė ir pasitaisė, jis gali laukti nusipelnytų dovanų. Tačiau toks žmogus žino ir tai, kad nereikia sėdėti rankų sudėjus. Jeigu jis tuo metu imasi to, ko iš tiesų jau gali pagal savo karmą imtis, jam sekasi. Prasti tranzitiniai aspektai verčia atsiskaityti už praėjusių įsikūnijimų ir dabarties nesupratimus, pasireiškiančius mintimis, žodžiais ir darbais tų planetų kontekste. Tiems, kurie planetų pamokų nesimoko arba net nenori mokytis, galimi itin sunkūs įvykiai, nelaimės, piktos ligos ir pan. Jiems būtina suvokti, kodėl visa tai vyksta būtent su jais, t. y. kas jų viduje tas problemas traukia. Tik atsakę į tuos klausimus, daug ir sąmoningai melsdamiesi, stengdamiesi daryti neatlyginamus gerus darbus kitiems, jie mokosi tų pamokų. Tiems, kurie kai kurias tų pamokų dalis jau yra išmokę, problemos galimos tik iš neišmoktosios dalies arba jie tiesiog gali patirti sunkesnių būsenų. Tie, kurie jas jau išmokę, patiria atsinaujinimą, užbaigia kokį nors seną darbą arba ateina platesnis suvokimas, vadinasi, žengia naują žingsnį. Būtent todėl evoliucinis astrologas nebegali vienareikšmiškai prognozuoti, nes jam bet kuris aspektas atskleidžia daugybę galimybių, atsižvelgiant į kliento sąmoningumo lygmenį, vadinasi, jo norą keisti save ir savo gyvenimą, taip pat konkretų darbą ta kryptimi.

Taigi, evoliucinis astrologas skatina žmogų valingai mesti iššūkį jo didenybei Likimui ir su Dievo pagalba imti gyvenimo vadžias į savo rankas.

Pasaulyje, žinoma, ir Lietuvoje daugiausia rasite fatalistinės krypties astrologų, nesvarbu, ar jie bus mokęsi pagal rusų astrologų, Vakarų Europos, JAV ar kitų šalių sistemas, ar vadinsis vediniais astrologais. Daugelis iš jų nelabai supras visa tai, kas dabar rašoma, arba juos tai tiesiog erzins.

Kiek mažiau yra, bet daugėja prognostikos gerbėjų, t. y. vartotojiškos astrologijos naudotojų. Vieni jų taiko ir astropsichologiją, taip pamažu ruošiasi evoliucinei krypčiai.

Evoliucinės krypties astrologų kol kas nėra daug, nes toks astrologas turi nebežiūrėti į astrologiją kaip į pragyvenimo šaltinį, įdomius potyrius, smegenų miklinimą ar orientacinį sportą. Jis rimtai dirba su savimi.

Sąmoningumas ateina per kančią, kurioje kaip ugnyje turi sudegti sąmonėjančiojo ydos ir nesuvokimai. Ji patiriama per įvykius ir situacijas, tarnaujančias savotišku švitriniu popieriumi. Tai absoliučiai nepriimtina žmogui, gyvenančiam tik dėl savo poreikių tenkinimo, nesuprantama vartotojui, tačiau aišku tam, kuris siekia sąmoningumo, nes jis supranta procesą ir jo prasmę. Daug išbandymų tenka pasitikti drąsuoliui, išsileidusiam ieškoti laimės žiburio. Vienas iš jų – išbandymas žinojimu, kuris vyksta tol, kol iki galo nesuvokiama, vadinasi, savimi neišgyvenama ištarto žodžio galia ir jo pasekmės. Tikras astrologas jį patiria kiekvieną savo darbo minutę. Tad pagalvokite, ar lengva juo būti?

Audronė Ilgevičienė