Konsultuodami žmones vadovaujamės Asociacijos nario darbo etikos kodeksu, su kuriuo nuostatomis galite susipažinti čia.

Astrologinės, astromineraloginės konsultacijos visada atliekamos žodžiu, bendraujant tiesiogiai.

Į konsultaciją patartina atsinešti diktofoną, kad vėliau būtų galimybė pakartotinai išklausyti ir analizuoti gautą informaciją. Praverstų ir sąsiuvinis ar pan., kur būtų galima užsirašyti svarbius dalykus.

Horoskopas aiškinamas tik pačiam žmogui dalyvaujant, ši informacija tretiesiems asmenims neteikiama.

Astrologiniams skaičiavimams būtini šie duomenys:

  • Vardas ir pavardė
  • Gimimo data
  • Gimimo vieta (miestas, vietovė)
  • Tikslus gimimo laikas

Jeigu tikslus gimimo laikas nėra žinomas, galima bandyti kreiptis į ligoninės, kurioje žmogus gimė, ar gimdymo namų archyvą. Jeigu tokios galimybės nėra ir gimimo laikas lieka nežinomas, astrologas gali atlikti vadinamąją rektifikaciją – gimimo laiko patikslinimą arba nustatymą.

Rektifikacijai paprastai reikalinga papildoma informacija apie svarbiausius žmogaus gyvenimo įvykius. Jais remdamasis astrologas daro tam tikrus astrologinius skaičiavimus.

Išsamesnę informaciją apie konsultacijų sąlygas, pobūdį, trukmę, įkainius ir kt. galima sužinoti susisiekus su pasirinktu astrologu individualiai.

Pagrindinės astrologinių konsultacijų rūšys

Per šią astrologinę konsultaciją atliekama žmogaus gimimo horoskopo visapusiška analizė.

Pagal šį gimimo brėžinį astrologas gali nustatyti ir įvertinti prigimtinius žmogaus poreikius ir polinkius, įgimtą potencialą, t. y. jo gabumus, talentus, gerąsias ir prastąsias savybes, mąstymo struktūras, elgesio klišes, prisirišimus, gebėjimą bendrauti, priimti sprendimus, prisiimti atsakomybę, sveikatos būklę ir t. t.

Gimimo horoskopo astrologiniai duomenys leidžia astrologui įžvelgti žmogaus gyvenimo tikslus ir pagrindinius uždavinius, evoliucijos galimybes, taip pat labiausiai apsunkintas jo gyvenimo sferas, kaip ir tas, kuriose pasipriešinimas mažiausias; įvardyti priemones ir būdus, padedančius dirbti su ydomis, vidiniu negatyvu, bei galimybes vystyti gerąsias savybes ir atverti šviesos potencialą.

Suderinamumo horoskopas – tai dviejų žmonių santykio analizė, siekiant nustatyti partnerių suderinamumą, ryšio pobūdį ir perspektyvas, jų poros trūkumus ir stiprybes, konfliktinius taškus, tarpusavio susiderinimo galimybes ir būdus, išryškinti santykio užduotis ir priemones, padedančias jas įgyvendinti. Astrologinė partnerystės ryšio analizė galima tiek poros – vyro ir moters – santykio suderinamumui nustatyti, tiek bet kokiam kitam ryšiui: tėvų ir vaikų, draugų, darbdavio ir darbuotojo, mokinio ir mokytojo ir t. t.

Prieš gilinantis į partnerių suderinamumo horoskopą, iš pradžių rekomenduojama kiekvienam iš poros kreiptis į astrologą dėl asmeninio horoskopo analizės, nes savo gerųjų ir prastųjų savybių žinojimas, taip pat siekis evoliucionuoti padeda sąmoningiau kurti bet kokį santykį, nekelti nepagrįstų reikalavimų nei sau, nei kitiems.

Kuo žmonės geriau supranta save, tuo lengviau jie gali padėti vienas kitam. Svarbu žinoti, kad nėra nesuderinamų dalykų: jeigu partneriai dirba su savimi ir siekia išsaugoti santykį, tada net labiausiai nepalankios planetų pozicijos ir prasčiausi aspektai gali būti paverčiami pranašumais ir panaudojami kaip tobulėjimo galimybės.

Atliekant partnerių suderinamumo analizę, reikalingi jų abiejų gimimo horoskopai. Paprastai daromas ir bendras poros horoskopas, vadinamasis kompozitas, kombinas (angl. Composit, Combine).

Poros ryšio perspektyvoms nustatyti gali būti braižomas pirmojo susitikimo horoskopas, todėl naudinga žinoti, kada du žmonės susitiko pirmą kartą, jeigu tai sutuoktiniai – santuokos įregistravimo data ir tikslus laikas.

Metų astrologinių tendencijų analizę paprastai sudaro žmogaus Saulės grįžimo momento horoskopo, vadinamojo solaro (lot. solaris – saulėtas), traktuotė ir tam tikro periodo (nuo gimtadienio iki gimtadienio) planetų tranzitų apžvalga. Per tokią konsultaciją aptariamos metų tendencijos pagrindinėse gyvenimo sferose (šeima, darbinė veikla, vertybės, finansai, meilė, kūryba, sveikatos, partnerystės klausimai, krizinės situacijos ir pan.) ir išryškinamos svarbiausios temos. Įvertinama, kuri sritis pareikalaus didesnio dėmesio, kur reikėtų nukreipti daugiau energijos, ką būtina koreguoti savyje, kad laikas sielos evoliucijos atžvilgiu būtų panaudotas kuo sąmoningiau.

Šį horoskopą rekomenduojama pasidaryti mėnesį ar bent dvi savaites prieš gimtadienį. Svarbu nurodyti tikslius gimimo duomenis ir vietą, kur ketinama sutikti gimtadienį.

Vaiko horoskopas – tai galimybė tėvams geriau pažinti, suprasti ir priimti savo vaiką tokį, koks jis yra. Astrologas apžvelgia vaiko įgimtus sugebėjimus, talentus, polinkius ir galimybes juos atskleisti, taip pat nurodo, kurias charakterio savybes reikėtų paryškinti, o kurias – gludinti, kad vaiko augimas, vystymasis ir santykis su kitais žmonėmis būtų kiek galima harmoningesnis. Sudarant vaiko horoskopą, paprastai braižomi ir jo tėvų, senelių horoskopai. Tai suteikia galimybę įžvelgti, kurios mentalinės programos, elgesio modeliai perduodami iš kartos į kartą. Analizuojamas vaiko santykis su kiekvienu iš tėvų ir aptariama, kas jiems galėtų padėti geriau suprasti vienas kitą bei susikalbėti.

Antropoteosofinė astrologija laikosi požiūrio, kad labai mažo vaiko horoskopo geriau nenagrinėti, jeigu nėra kokių nors svarbių priežasčių. Būtina paminėti, kad vaiko iki 14 metų problemos dažnai būna susijusios su tėvų, ypač motinos, problemomis. Suaugusiems pradėjus jas spręsti, paprastai sprendžiasi ir vaiko problemos.

Šis horoskopas – tai konkretaus klausimo astrologinė analizė. Nagrinėjamos žmogaus vidinės savybės, galėjusios pritraukti tam tikrą situaciją ar įvykį. Tai leidžia suprasti, su kuriomis savo savybėmis reikėtų padirbėti, kad situacija pasikeistų ir nesikartotų.

Astrologijoje labai svarbus bet kurios veiklos pradžios momentas. Tinkamo laiko parinkimas santuokai įregistruoti, namo statybai pradėti, sutarčiai pasirašyti, chirurginei operacijai atlikti ar kokiam kitam reikšmingam gyvenimo įvykiui gali padėti išvengti trukdžių ir netgi sukurti palankias aplinkybes.

Tačiau antropoteosofinė astrologija laikosi požiūrio, kad iš esmės viskas priklauso nuo paties žmogaus: jo vidinio darbo su savimi, valios pastangų, motyvų ir pan. Taigi, prasčiausi aspektai gali būti sušvelninti iki minimumo, jeigu žmogus nesėdi sudėjęs rankų, ir priešingai – nieko nedarant pačiam ir pasyviai tikintis, kad viskas išsispręs savaime, netgi palankiausia data gali nepateisinti lūkesčių.

Talismanai paprastai parenkami ir gaminami pagal tą planetą, kurios energiją siekiama sustiprinti. Tam astrologas privalo gerai išanalizuoti žmogaus horoskopą, planetų kokybę, jų teigiamas ir neigiamas savybes ir įvertinti galimą šalutinį poveikį. Pagal visas juvelyrikos ir astrologijos taisykles pagamintas talismanas turi didžiulę jėgą, todėl jį nešioti gali tik dvasiškai brandus, emociškai stabilus, vadinasi, ne vienus metus su savimi dirbantis žmogus. Nepasiruošusiam, nemokančiam suvaldyti savo vidinės energijos žmogui jis gali pritraukti nelaimes. Rimtas astrologas tokiam žmogui patars neskubėti, pirma pasidaryti ir nešioti amuletą.

Daugiau apie talismanus galima paskaityti A. Ilgevičienės „Akmenų knygos, arba Žingsnio į platesnį suvokimą“ I tome, taip pat astromineralogijos centro PARS FORTUNAE interneto puslapyje.

Astrologas, baigęs astromineralogijos studijas ir turintis darbo su mineralais patirties, pagal žmogaus gimimo horoskopą gali parinkti mineralus, padėsiančius keistis, vadinasi, pirmiausia keisti mąstymą, vėliau gludinti asmenines savybes ir kt. Vykstant pokyčiams, pradeda gerėti sveikata ir gyvenimas. Taikant astromineraloginį parinkimo būdą, atsižvelgiama į įvairius dalykus, vienas iš jų – mineralo singonijos ir žmogaus mąstymo struktūrų dermė, visuma. Mineralai gali būti parenkami fizinei sveikatai gerinti, nusiraminti, grožiui, talismanui gaminti ir pan.

Žmogui pateikiamas parinktų mineralų sąrašas ir paaiškinama, kodėl skiriamas vienas ar kitas mineralas bei kaip jį nešioti ar naudoti. Be to, nurodomas galimas šalutinis mineralo poveikis.

Daugiau informacijos
http://astromineralogija1.lt/mineralai/apie-akmenu-parinkima/
http://www.mineraluterapeutai.lt/kaip-pasirinkti-akmeni/