Antropoteosofinės astrologijos asociacijos nario darbo etikos kodeksas skirtas apibrėžti Asociacijai priklausančių narių – astrologų profesinės veiklos standartus ir bendrąsias vertybes, kuriomis jie vadovaujasi savo darbe.

Visi Asociacijos nariai turi laikytis šiame kodekse išdėstytų principų ir reikalavimų:

 1. Savo darbu ir asmeniniu pavyzdžiu, laikantis vidinės ir profesinės etikos, nuolat visapusiškai tobulėjant, remiantis aukščiausiais moraliniais ir dvasiniais principais, auginti visuomenės pasitikėjimą astrologija kaip vienu seniausių ir sakraliausių mokslų.
 2. Pagal savo išgales ir turimą žinojimą saugoti ir ginti astrologijos vardą, astrologo profesiją.
 3. Griežtai vengti programuojančios astrologijos ir kitų žmogaus psichinio ar mentalinio pajungimo būdų.
 4. Savo darbe vadovautis antropoteosofine pasaulėžiūra, kurios esmė – žmogaus sąmonėjimas.
 5. Padėti kiekvienam žmogui susiprasti tiek, kiek leidžia jo supratimo galimybės. Nevertinti jo ir neteisti, bet nurodžius galimas esamos situacijos priežastis paskatinti imtis darbo su savimi, nes tai atveria platesnį supratimą.
 6. Neviešinti konsultuojamų žmonių paslapčių. Jeigu astrologas tam tikrą suteiktą informaciją nori panaudoti savo reikmėms (pranešimui, publikacijai ar pan.), turi gauti žmogaus sutikimą.
 7. Užtikrinti konsultacijos konfidencialumą, t. y. kad jokie tretieji asmenys negirdės, nestebės ir neįrašinės pokalbio, išskyrus tuos atvejus, kai žmogus sąmoningai su tuo sutinka.
 8. Nekonsultuoti tais klausimais, kuriais nepakanka praktinės patirties ir kurių pats astrologas nėra išsprendęs savo gyvenime. Tokiu atveju nukreipti žmogų pas reikiamos patirties turintį kolegą.
 9. Sustabdyti konsultacinę praktiką itin sudėtingais asmeniniais periodais.
 10. Prisiimti atsakomybę už kiekvieną tariamą ir rašomą žodį, todėl vengti konsultuojamam žmogui pateikti vienareikšmišką situacijos sprendimą, bet paaiškinti, dėl kokių priežasčių iškilo viena ar kita situacija, ir paraginti dirbti su savimi.
 11. Nuolat siekti fizinės, psichinės, mentalinės ir dvasinės švaros, kuri palaikoma sąmoningomis kasdienėmis praktikomis.
 12. Neteikti konsultacijų skaipu ir kitomis elektroninio ryšio priemonėmis. Konsultuoti tik susitikus su žmogumi tiesiogiai.