Žmogus gali pasikeisti. Jis turi pasikeisti dėl savo paties sielos, jeigu ja tiki. Jis padarys tai tiktai pamatęs savo paties nesupratimą ir keisdamas to nesupratimo priežastis savyje kitomis taip, kad nesupratimas taptų supratimu. Taip keisis gyvenimas ir jo kokybė. Siela atėjo į Žemę tam, kad evoliucionuotų. Todėl jai skauda, kai žmogus, lyg įvedęs save į autohipnozę, paklūsta senoms mentalinėms programoms. Tai didžiausia kančia sielai. Valia reikalinga, norint atsitiesti ir ištarti ryžtingą „ne“ senoms programoms ir mąstymo modeliams. Pačios jos neištirps. Veikti turite.
Tačiau tik tada pabus valia keitimuisi, kai žmogui iš tiesų įsipyks jo paties nesupratimas ir jis pasiryš, metęs viską, siekti supratimo. Tik nuo tada prasidės tikrasis Kelias. Toks nustos kalbėtis apie dvasingumą prie kavos ar arbatos, o realiai dirbs, kad suvokimas priartėtų (Astrėja, „Antropoteosofija. Žmogaus suvokiama Dieviškoji išmintis“, II tomas, 2012, p. 189).

Senovės Egipte, Babilone, Kinijoje labai svarbiu dalyku buvo laikoma numatyti užtemimus. Juos išskaičiuodavo ir kruopščiai stebėdavo jų pasikartojimų seką, vadinamąjį Sarosą. Sarosas – tai toks dėsningumas, kada kas 18 metų ir 10 parų pasikartoja Saulės, Mėnulio ir Mėnulio mazgų tarpusavio padėtis. Per vieną Sarosą pasikartoja 41 Saulės ir 29 Mėnulio užtemimai. Per metus daugiausia gali būti 7 užtemimai: 2 Mėnulio ir 5 Saulės arba 3 Mėnulio ir 4 Saulės.

Mėnulio mazgai – tai Saulės ir Mėnulio orbitų sankryžos. Kiekvieną kartą, kai Saulė artėja prie jungties su Mėnulio mazgų ašimi, pilnatys ir jaunatys tampa užtemimais.

Kalbant apie užtemimus, Mėnulio mazgų ašis – tai raktinis reiškinys, nusakantis vystymosi kryptį. Kai ši ašis paliečia planetas ir horoskopo kardinalių būstų kampus, mes arba atsiduodame naujai patirčiai, arba ją ignoruojame ir gyvename toliau pagal savo įpročius ir stereotipus.

Saulės užtemimas gali įvykti tik per jaunatį. Astrologijoje tai Saulės ir Mėnulio konjunkcija. Tuo metu Mėnulio diskas uždengia Saulės diską.

Mėnulio užtemimas gali įvykti tik per pilnatį. Astrologijoje tai Mėnulio ir Saulės opozicija. Tuo metu Žemė yra tarp jų ir uždengia Mėnulio diską.

Užtemimai atlieka pokyčių indikatoriaus vaidmenį. Jie pagreitina visus procesus ir keičia įprastą gyvenimo eigą. Situacijos tuo metu gali būti sudėtingos, netgi dramatiškos, nes daugeliui žmonių pokyčiai sukelia nepatogumų. Mes stengiamės išvengti to, kas gali būti skausminga, esame linkę rinktis komfortą, todėl likimas periodiškai duoda mums „energinį spyrį“, kad išjudintų iš inertiškos būsenos, būdingos mūsų prigimčiai. Užtemimai suteikia dinamikos, dažnai priverčia priimti naują realybę. Bet kokiu atveju per trumpą laiką mes gauname labai daug patirties.

Per Mėnulio užtemimą paprastai jaučiame vidinę įtampą. Artėjant užtemimo pikui, ji vis didėja. Mėnulis veikia visą Žemę, vadinasi, ir jos gyventojus. Taip Mėnuliui augant ir įgyjant jėgą, palaipsniui pakyla ir Žemės vandenys. Kaip žinote, per pilnatį būna potvynių. Šis procesas vyksta ir žmoguje: vandenys kaupiasi vis labiau, pakyla vis aukščiau.

Vandenys – tai mūsų emocijos, psichika. Juose užkoduota visa atmintis. Vandenų turinys ir kokybė lemia, kaip žmogus jaučiasi per pilnatį, Mėnulio užtemimą. Perkeltine prasme vanduo užlieja smegenis, žmogus tampa valdomas savo emocijų ir praeities, jam sunku blaiviai mąstyti ir adekvačiai reaguoti į gyvenimo aplinkybes, nors pačiam taip gali neatrodyti. Vadinasi, užtemimai pakelia ir karminius dalykus, t. y. tai, kas kažkada buvo patirta ir nesuprasta arba neišspręsta, taip pat įvairias vizijas, tam tikrus elgesio modelius.

Užtemimai viską sutirština. Žmogus pradeda elgtis nesuprantamai, o iš tikrųjų tuo metu jis išgyvena tai, ką jam diktuoja jo įpročiai. Todėl dvasiniam tobulėjimui skirtoje literatūroje daug kalbama apie sąmoningumo reikšmę. Mes ateiname į Žemę tam, kad dirbtume su savo karma – laisvintumėmės iš prisirišimų, stengtumėmės suvokti priežastis ir galimas pasekmes to, kas vyksta mūsų viduje ir gyvenime. Mes gimstame tam, kad mokytumėmės ir tobulėtume. Ydos, seni prisirišimai, abejonės, neryžtingumas turi būti išryškinti, atpažinti ir suprasti. Tas žmogus, kuris siekia save pažinti ir moka save stebėti, tokiu periodu gali akivaizdžiai pamatyti tai, ką jam būtina savyje pakeisti, kas jam trukdo gyventi darnoje su savimi ir aplinkiniais. Tuo metu verta stebėti įvykius, nes jie gerokai reikšmingesni, nei mes įsivaizduojame, ir gali turėti rimtų pasekmių, taip pat atkreipti dėmesį į naujas idėjas, pasiūlymus, projektus ir žmones, ateinančius į mūsų gyvenimą ir ilgainiui galinčius tapti jo dalimi.

Užtemimų laikotarpiu (taip pat dvi savaites prieš užtemimą ir dvi savaites po jo) rekomenduojama nerizikuoti, karštligiškai nepriiminėti sprendimų, nepasiduoti įvairioms pagundoms ir sukčiavimui, stengtis išlaikyti vidinę pusiausvyrą, su kitais žmonėmis elgtis nuoširdžiai, daugiau melstis, nes maldos poveikis tokiu laiku išauga tūkstantį kartų, medituoti, pasninkauti ir gerti pakankamai vandens, kad valytųsi vidiniai skysčiai. Žinoma, svarbiausia – vaduojantis iš priklausomybės nuo užtemimų poveikio pasistengti įžvelgti, kokia informacija juose užkoduota ir skirta asmeniškai Jums. Žinantieji užtemimų periodus ir datas gali daug sąmoningiau suprasti ir laiku įvertinti savo ir artimųjų būsenas ir elgesį.

Manoma, kad Mėnulio užtemimas pažymi tam tikrų situacijų kulminacinius momentus, tai yra tam tikro etapo užbaigimas, po kurio kažkas bus kardinaliai pakeista arba atmesta. Tai yra krizė, kada problemos apšviečiamos labiausiai.

Saulės užtemimas – tai ko nors pradžia, atskaitos taškas, gimimas. Gali išryškėti gyvenimo ar situacijos perspektyvos, tačiau karma arba įpročiai gali tam sutrukdyti. Saulės užtemimas – tai galimybė pradėti naują ciklą.

2018 m. įvyks 2 Mėnulio ir 3 Saulės užtemimai (nurodytas Vilniaus laikas):

1. Sausio 31 d. 15.30 val. – visiškas Mėnulio užtemimas Liūto ir Vandenio ašies 12 laipsnyje.
2. Vasario 15 d. 22.52 val. – dalinis Saulės užtemimas Vandenio 28 laipsnyje.
3. Liepos 13 d. 6.02 val. – dalinis Saulės užtemimas Vėžio 21 laipsnyje.
4. Liepos 27 d. 23.23 val. – visiškas Mėnulio užtemimas Liūto ir Vandenio ašies 5 laipsnyje.
5. Rugpjūčio 11 d. 12.47 val. – dalinis Saulės užtemimas Liūto 19 laipsnyje.

Taigi, sausio 31 d. 15.30 val. įvyks visiškas Mėnulio užtemimas. Kada yra toks užtemimas, Žemės šešėlis uždengia visą iš Žemės matomą Mėnulio pusę, Mėnulis patamsėja ir įgyja raudoną spalvą, todėl jis dar vadinamas kraujo spalvos Mėnuliu. Lietuvoje šis užtemimas nebus matomas.

Pirmasis 2018 metų užtemimas, kaip ir visi šiemetiniai užtemimai, išskyrus įvyksiantį liepos 13 d., tęsia užtemimų seriją Liūto ir Vandenio ašyje (pirmasis įvyko 2017 m. rugpjūčio 7 d.).

Šie užtemimai labiausiai turi įtakos fiksuotojo kryžiaus – Jaučio, Liūto, Skorpiono, Vandenio – ženklų atstovams ir tiems, kurių horoskope šio kryžiaus ženklai išreikšti, ypač jų 6–18 laipsniai. Tampa aktyvus tas gimimo horoskopo būstas, į kurį patenka užtemimas. Svarbūs ir vadinamieji mažoriniai aspektai (susidarantys tam tikri dviejų planetų kampai): trigonai, sekstiliai, opozicijos, kvadratūros, ypač konjunkcijos su planetomis, Ascendentu ir Medium Coeli (MC, arba X būsto pradžia). Daugiau neigiamos raiškos gali būti, jeigu aspektą sudaranti planeta stipriai pažeista. Pažeidimai horoskope rodo vienos ar kitos temos nesupratimą ir tuo metu žmogus tiesiog stumiamas suprasti, kas nesuprasta, tam, kad pradėtų gyventi pagal naują supratimą.

Liūto ir Vandenio ašis – tai ugnies ir oro ašis, reiškianti, kad kūrybinė ugnis gali būti įkurta tik paties žmogaus darbu, susikuriant reikalingą tai ugniai įkurti energiją. Kokia energija sukurta, tokia ir gali būti atiduota. Liūtas – asmeninė kūryba, Vandenis – kolektyvinė kūryba.

Tampa svarbios šitos ašies temos: atiduodama meilė – gaunama meilė; asmenybė – kolektyvas; dabartis – ateitis; vaikai – bendraminčiai; prisirišimai prie savo įvaizdžių – išsilaisvinimas iš jų, tampant savimi.

Šis etapas skatina mokytis mylėti, atiduodant meilę kitiems ir nieko už ją nereikalaujant, kurti neprisirišant prie savo kūrinių, mokyti savo vaikus meilės, tačiau ugdyti juose laisvę, nevaržant jų savimi, o paverčiant juos savo draugais. Jis moko išnaudoti dabartį ateičiai kurti. Jis aštriai parodo visas kaukes, kad būtų išsilaisvinta iš įvaizdžių, kuriais norima sužavėti kitus ar patraukti jų dėmesį. Jis moko tikrojo kilnumo, o ne pasirodymo. Jis moko būti savimi, o ne visuomenės nuomonės įkaitu (Astrėja, „Antropoteosofija. Žmogaus suvokiama Dieviškoji išmintis“, II tomas, 2012, 414–416 p.).

Per užtemimus, susijusius su Liūto ir Vandenio ašimi, išryškėja tai, kas yra netikra, nenuoširdu. Gyvenime atsiranda daugiau vaidybos ir dramatizmo, sustiprėja polinkis viską didinti, gražinti, puikuotis. Todėl reikėtų atsargiau tarti žodžius, dalyti pažadus, prisiimti atsakomybę, susimąstyti, ar tai tikrai Jūsų sritis, ar pavyks įgyvendinti, kas prisiimta, ar iš tiesų esate toks, kokį save pateikiate, ar tai tik įvaizdis ir ką laikote vertybe: tikrumą ar įvaizdžius, kurie visada yra ir bus dirbtini.

Šiuo periodu tampa svarbu, kiek žmogui rūpi kitų žmonių, kolektyvo interesai, ar nėra savų interesų, siekio savirealizaciją iškelti virš kolektyvinių tikslų. Ar sugebama harmoningai derinti ir siekti tikslų, ar pavyksta rasti bendrą kalbą su draugais, bendraminčiais, kolegomis arba kokio nors kito žmogui svarbaus kolektyvo nariais.

Kita šios ašies tema – tai savo asmenybės priešpastatymas kolektyvui. Didelis konfliktas gali kilti. Jo išsprendimas tik nuo asmenybės puikybės kokybės priklauso (Astrėja, „Antropoteosofija. Žmogaus suvokiama Dieviškoji išmintis“, II tomas, 2012, 416 p.).

Taigi, šios ašies Rahu buvimas Liūto ženkle savaime atkreipia dėmesį, kad visų kolektyve esamų problemų ištakų vertėtų pasiieškoti savyje, savo ambicijų ir puikybės išraiškose ir imtis keisti save, o ne kitus, mokytis bendrabūvio etikos. Kolektyvas tik tada išgirs Jūsų idėjas, jeigu jos iš tikrųjų bus vertingos, ir tik tada galėsite sėkmingai įsitraukti į kolektyvinius darbus.

Deja, didelė dalis žmonių, turinčių Rahu – Ketu ašį šiuose ženkluose, krenta dėl puikybės, savo asmenybę ir interesus priešpastatydami kolektyviniams interesams, laikydami save ypatingai „pažengusiais“ arba susivokusiais. Jie gauna pamatyti visus savo puikybės veidus – nuo tiesioginės, emocingos iki intelektinės ir dvasinės jos raiškos (Astrėja, „Antropoteosofija. Žmogaus suvokiama Dieviškoji išmintis“, II tomas, 2012, 417 p.).

Ši Rahu ir Ketu ašis atrakina naujas prasmes, novatoriškumą, suteikia meilės, nuoširdumo, tikrumo supratimą, įkvėpimą gyventi ir kurti. Atsiveria naujos kryptys realizuojant savo potencialą, laisvinantis iš įpročių, senų formų, įsivaizdavimų, scenarijų dėl ateities. Ypač tai susiję su pirmųjų dviejų užtemimų, įvyksiančių šią žiemą, laikotarpiu. Iš tiesų tai patikrinimas turinio ir kokybės visose srityse, tą patvirtina ir šiuose užtemimuose aktyviai veikianti Venera. Įtampos aspektas su Jupiteriu Skorpione išprovokuoja atverti, kas slypi už parodomosios realybės, tad gali būti daug dramatizmo, bet ir didelė tikimybė pamatyti tiesą, situacijos ar santykių tikrąją padėtį.

Tai, kas apsinuogins per sausio 31 d. Mėnulio užtemimą, gali įgyti aiškumą per vasario 15 d. 22.52 val. įvyksiantį dalinį Saulės užtemimą ir tapti ko nors naujos pradžios pagrindu. Tik neverta skubėti veikti, ypač tris dienas prieš užtemimą ir per patį jo piką, o po jo reikėtų pasistengti adekvačiai išanalizuoti atsivėrusias galimybes ir idėjas, kurios gali turėti ateitį, nes šiame užtemime dalyvauja Merkurijus ir yra palankus aspektas su Uranu.

Trečiasis šių metų užtemimas įvyks liepos 13 d. 6.02 val. Tai bus dalinis Saulės užtemimas Vėžio 21 laipsnyje. Tuo metu svarbios taps Vėžio ir Ožiaragio ašies temos, tebegaliojant šių metų bendrajai gyvenimo krypčiai, t. y. tranzitiniai Mėnulio mazgai vis dar judės per Liūto ir Vandenio ašį. Tai reikštų pasitikrinimą, kas yra tikra, o kas netikra tėvų ir vaikų santykiuose, taip pat santykyje šeima ir veikla. Gali išryškėti giminės ar šalies karma. Vyraus stiprus poreikis turėti jaukius namus, jausti šiltą atmosferą šeimoje. Būtų gerai šį poreikį įsisąmoninti ir harmonizuoti santykius su savo motina ir tėvu, taip pat pasitikrinti, kiek Jums svarbi Tėvynė ir Jūsų šaknys. Per šį užtemimą Selena susijungs su Mėnulio jaunatimi Vėžio ženkle. Galimas stiprus šaknų, protėvių, šeimos palaikymas visuose geruose darbuose, taip pat teisingas vertybių supratimas. Tai puikus laikas atsiprašyti įžeidus ir atleisti įsiskaudinus. Gali būti, kad daug kam šio užtemimo poveikio laikotarpiu, t. y. dvi savaites prieš ir po užtemimo, teks rinktis ir šis pasirinkimas turės įtakos visam tolesniam gyvenimui. Tą rodo Selenos ir Lilit opozicija užtemimų ašyje. Nepasirinkimas stabdys asmeninę evoliuciją.

Ketvirtasis užtemimas gali sukelti daugiausia pokyčių. Tai bus visiškas Mėnulio užtemimas, įvyksiantis liepos 27 d. 23.23 val. Liūto ir Vandenio ašies 5 laipsnyje. Jis turės labai stiprų energinį užtaisą: tuo metu bus išreikštas visas fiksuotasis kryžius, kuris itin svarbus ne tik žmogui, tačiau ir šaliai bei visai Žemei. Užtemimas patikrins vertybes ir reikalaus tai, ką reikia, keisti. Per šį užtemimą daug planetų bus retrogradinėje fazėje, t. y. judės atgal ir rodys senų įpročių, įsitikinimų, sistemų atsisakymo, pertvarkymo būtinybę. Per šį užtemimą susidarys Marso ir Saulės priešpriešos pikas – astrologijoje taip vadinamas tikslus opozicijos aspektas: tuo laiku Marsas bus arčiausiai Žemės per pastaruosius 15 metų. Paskutinį kartą Marsas taip arti Žemės buvo 2003 m., kitą kartą šis reiškinys pasikartos 2035 m. Tuo metu pasaulyje galimi stiprūs agresijos protrūkiai, aktyvūs kolektyviniai judėjimai, gali drebėti žemė. Šis užtemimas – tai savaiminė pokyčių kulminacija, kuri pradės įsibėgėti nuo gegužės vidurio, kada Uranas pereis į Jautį ir sudarys pirmąjį įtampos aspektą su Marsu Vandenyje, ir tęsis iki rugsėjo pabaigos, o tai, kas įvyks, turės atoveiksmį daugeliui metų. Taigi, reikėtų daugiau atidumo ir atsakingumo.

Marsas atsako už aktyvumą, valią, iniciatyvą, teisingą saviraišką, tačiau tai ir pyktis, agresija, kuri rodo neteisingą energijos panaudojimą, savirealizacijos nebuvimą, netinkamą savo jėgų nukreipimą, pasyvumą. Aktyviems žmonėms ir kolektyvams šis metas palankus pajusti savo vidinę jėgą ir apgalvoti gyvenimo strategiją, pasyvieji jį gali priimti tiesiog kaip katastrofą. Maždaug dvi savaites iki užtemimo bei dvi savaites po jo būtina elgtis atsargiau. Patartina vengti rizikos, beprasmių ginčų.

Labiausiai įtempti laikotarpiai, susiję su Marso temomis:
gegužės 5–17 d., pikas 16 d.
liepos 20 d. – rugpjūčio 4 d., pikas rugpjūčio 2 d.
Rugsėjo 15–20 d., pikas 19 d.

Paskutinis šių metų užtemimas įvyks rugpjūčio 11 d. 12.47 val. Tai bus dalinis Saulės užtemimas Liūto 19 laipsnyje. Saulė ir Mėnulis sudarys konjunkciją su retrogradiniu Merkurijumi. Merkurijaus atsako už bendravimą, informaciją, naujienas, trumpas keliones, artimuosius. Tokiu metu žodis įgauna didelę reikšmę, susiduriama su senomis klaidomis. Gali norėtis atidėlioti įvairius reikalus. Perėjusi į Vandenį Lilit veja iš kolektyvo, didina išskirtinumo jausmą, verčia rinktis savo naudai, veikti neapgalvotai. Šis užtemimas tęsia visų keturių užtemimų specifiką.

Šių metų užtemimai yra ilgo ciklo dalis. Juose užkoduoti svarbūs pokyčiai. Iš tiesų nuo mūsų supratimo ir šiais metais reiškiamos iniciatyvos tiesiogiai priklausys mūsų ateities kokybė. Priimkime tai kaip dar vieną galimybę sustiprėti, tapti geresni. Gyvenimas yra gražus!

Astrologė Nina Kolesnikovienė