Asociacijos nariai skaito paskaitas ir veda seminarus:

Paskaitos
  • Antropoteosofinė astrologija
  • Savęs pažinimas
  • Darbas su savimi
  • Savistaba ir kt. temos
Savęs pažinimo per antropoteosofinę astrologiją seminarai

Šie seminarai skirti tiems, kurie gilinasi į antropoteosofiją ir kitus dvasinius šaltinius, dirba su savimi arba pradeda tai daryti. Jie ugdo savistabą, mąstymą, padeda suprasti save ir kitus, aplinkoje ir viduje vykstančius procesus, suvokti vidinių pokyčių svarbą.

Seminarai gali būti rengiami įvairiuose Lietuvos miestuose ir užsienyje. Dėl organizavimo ir dalyvavimo kreiptis į:

Indrę Kunaikienę, tel. 8 687 43 105, el. p. astrodirbtuves@gmail.com

Kitų metų astrologinių tendencijų pristatymas

Tokio pobūdžio paskaitos ir astrologinių tendencijų pristatymas gali vykti įvairiuose Lietuvos miestuose ir užsienyje.

Kreiptis el. p. info@antropoteosofineastrologija.lt

Seminarų ir paskaitų temos, laikas bei vieta skelbiami naujienų skyrelyje.