Asociacijai priklausantys asmenys yra baigę septynerių metų (I laida – 2008–2015 m., II laida – 2015-2023 m.) antropoteosofinės astrologijos studijas (vadovė – A. Ilgevičienė), išklausę astromineralogijos kursą (vadovė – A. Ilgevičienė, astromineralogijos centras PARS FORTUNAE) ir priklauso Mineralų terapeutų draugijai. Juos vienija siekis dirbti ir veikti visuomenėje dėl bendros idėjos (žr. Asociacijos idėja).

Asociacijos Garbės vadovė – antropoteosofinės astromineralogijos ir astropsichologijos pradininkė, antropoteosofė, rašytoja Audronė Ilgevičienė.

Asociacijos vadovė – Indrė Kunaikienė.

Asociacijos nariai:

Apie Audronę Ilgevičienę

Vilnius
Registracija tel: (8 5)  215 1309
http://astromineralogija1.lt/konsultacijos/

A. Ilgevičienė atstovauja Nepriklausomos Lietuvos pirmųjų astrologų kartai. Jai priklauso P. Kelertienė, N. G. Wolmer, N. Šulija, S. Šulijienė, A. Beinorius ir kiti. Visi šie tuometinės pirmosios Lietuvoje Astrologų asociacijos nariai – patyrę praktikai, todėl kiekvienam iš jų būdinga savita unikali samprata.

1995 metais A. Ilgevičienė atidarė pirmąjį Lietuvoje astromineralogijos centrą PARS FORTUNAE. Ji pirmoji mūsų šalyje pradėjo taikyti Europoje ir Amerikoje vis labiau plintančią mineralų terapiją, kurios tuo pat metu mokėsi pasaulyje žinomo mineralogo M. Giengerio Vokietijoje įsteigtoje Tarptautinėje akmenų gydomųjų savybių tyrimo organizacijoje (Steinheilkunde) ir vėliau tapo jos nare.

Antropoteosofinės astrologijos, astromineralogijos ir kt. panašaus pobūdžio konsultacijas teikianti A. Ilgevičienė dar žinoma kaip Astrėja, kuri skleidžia antropoteosofinę pasaulėžiūrą per savo užrašytas knygas, paskaitas, seminarus. Iki dabar (2019 m.) ji yra užrašiusi 29 knygas ir rašo toliau. Dėl šios priežasties jos konsultacijos vyksta tik 2–3 dienas per mėnesį (registracija – kiekvieno mėnesio paskutinįjį pirmadienį).

Registruotis į konsultaciją nerekomenduojama tiems, kurie astrologiją ir horoskopą įsivaizduoja tik kaip įvykių nusakymą, nes nusivilsite. Verčiau eikite ten, kur gausite tai, ko norite.

Prieš konsultaciją pageidautina perskaityti nors vieną ar dvi A. Ilgevičienės užrašytas knygas, kad labiau suprastumėte, kas Jūsų laukia ir ar tas susitikimas Jums tikrai reikalingas, o astrologei būtų paprasčiau su Jumis susikalbėti.

Dėl laiko stokos A. Ilgevičienė su niekuo nesusirašinėja internetu ir neteikia konsultacijų raštu, telefonu ar per skaipą. Šios astrologės manymu, tokių konsultacijų norintieji paprastai nusiteikę astrologija žaisti ir laiko ją būrimu. A. Ilgevičienė nepriskiria tokių ieškančiųjų savo konsultuojamiesiems.

A. Ilgevičienės teigimu, per ilgesnę negu 20 metų astrologinę praktiką ji įsitikino, kad įvykių kokybė priklauso nuo paties žmogaus sąmoningumo, todėl laukia tų, kurie pasiruošę mokytis kontroliuoti galimus įvykius ir jų eigą keisdamiesi.

Ji laukia tų, kurie stovi kryžkelėje tarp savęs senojo ir savęs iš naujo bręstančio, kai atrodo, kad viskas aplinkui nuščiuvo ir niekas nebegali padėti.

Ji laukia tų, kurie pajuto, kad… užstrigo.

Ji laukia tų, kurie pasiryžo pačiam sunkiausiam, bet pačiam vertingiausiam ir prasmingiausiam Keliui į Save, vedančiam Namo.

Ji laukia tų, kurie išgyvena sunkų išbandymų metą, kada viskas apsiniaukia ir nebesimato išeities.

Ji laukia tų, kurie jau pasiruošę pažinti Save tokį, koks yra, tam, kad pasirinktų, ką pasilikti ir tobulinti, o ką savyje keisti ir kaip.

Ji laukia dvasios ieškotojų, tiek esančių Kelio pradžioje, tiek „su stažu“.

Daugiau informacijos čia.


Indrė Kunaikienė

Tel. 8 687  43 105
El. p. astrodirbtuves@gmail.com
www.vidineastrologija.lt

Iki pradėdama aktyvią astrologinę praktiką, 11 metų dirbau anglų kalbos vertėja. Esu įgijusi socialinių mokslų bakalauro laipsnį Vilniaus edukologijos universitete.

Man astrologija pirmiausia yra savęs pažinimo sistema, savotiški laiptai į Dangų.

Tikriausiai labai reta tų, kurių vidus, pakėlus akis į naktinį žvaigždėmis nusėtą dangų, nesuvirpėtų. Tai mūsų pačių giluminė esmių esmė atliepia į dieviškąją, nesuterštą ir tyrą kūrybą, į savo pačių ištakas. Tai ta erdvė, kurios dar nepasiekė visa naikinanti žmogaus ranka, užteršusi Žemės vandenis, baigianti sunaikinti miškus, žemės gelmių dovanas, bet nepajėgi užgesinti ar parduoti žvaigždžių, redaguoti ar cenzūruoti Dangiškosios Knygos puslapių.Dangus ir žvaigždės – tai turbūt ta vienintelė tikrybė, kuri dar liko nepakitusi ir nesuteršta nuo kūrinijos pradžios. Ją gali skaityti ir į ją stiebtis tie, kurie šaukiasi ir ieško tikrumo. Todėl pirmutinis astrologo darbas – paskatinti žmogų pakelti galvą aukštyn ir pažadinti pažinimo alkį… ir galbūt padėti pamatyti LAIPTUS į Dangų, kuriais anksčiau ar vėliau visi turėsime žengti.


Vladislavas Čiepa

Vilnius
Tel. 8 686  61 685
El. p. astrokonsultacijos@gmail.com
astrologija.fweb.lt

Astra inclinant, non necessitand – žvaigždės nukreipia, bet neverčia.
Evoliucinės krypties astrologija žmogaus gimimo horoskope įžvelgia didžiulę erdvę vidiniam darbui. Ji yra siūlas, galintis išvesti žmogų į Šviesą tam, kad jis pažintų save tikrąjį, gyvenantį ne tik pagal žemiškuosius įstatymus, bet ir pagal kosminius principus: Meilę, Tiesą ir Evoliuciją. Ugdydamas savo iš praeities atsineštus sugebėjimus, pasinaudodamas duodamomis galimybėmis ir atpažindamas bei dirbdamas su savo problemų vidinėmis priežastimis (fiziniais, emociniais ir mentaliniais įpročiais), žmogus formuoja save iš naujo ir taip kuria savo gyvenimą. Astrologija iš tiesų padeda giliau pažinti save ir atskleidžia vidinio darbo su savimi kryptis tam, kad taptume savo – tiek vidinio, tiek išorinio – gyvenimo, kupino džiaugsmo ir harmonijos, kūrėjais.


Violeta Skinderienė

Vilnius
Tel. 8 648  34 688
El. p. violeta.skinderiene@gmail.com

Mokytis astrologijos mane paskatino ieškojimai savęs ir ieškojimai atsakymų į egzistencinius būties klausimus, kurie kamavo nuo mažumės. Daug ką paaiškino humanistinė pedagogika, kurią į Lietuvą atvežė novatorius Šalva Amonašvilis. Pasirinkau pedagogo profesiją, nes ji suteikia galimybių patikrinti ir taikyti atrastas vertybes kasdieniame darbe. Mano manymu, vaikų, vadinasi, ateities žmonių ugdymas – bene svarbiausia sritis vertybių prasme. 2004 m. baigiau Vilniaus pedagoginį universitetą. Vėliau vertybių pamatus klojo ir toliau horizontus plečia antropoteosofinė pasaulėžiūra.

Pedagogika mano gyvenime vis labiau tampa vidinė: tokia, kuri padeda žmogui pažinti ir ugdytis vidinį pasaulį, jo vertybių stuburą. Astrologiją vadinu sielos pedagogika.

Kaip žinia, profesionalumą augina ir asmeninė patirtis. Nors konsultuoju žmones įvairiais rūpimais klausimais, galėčiau įvardyti temas, kurios man ypač artimos, nes pačiai teko į jas daugiau gilintis: žmonių tarpusavio santykių suderinamumo galimybės ir sunkumai (poros, darbo partnerių, tėvų ir vaikų ir pan.), abejonės, gilesnis savęs pažinimas, savęs ir savojo Kelio ieškojimai.

Mineralų karalystė – vienas iš savęs ieškojimų Vedlių. Deja, ja labai dažnai piktnaudžiaujama, vadinasi, piktnaudžiaujama žmogaus siekiu ieškoti savęs. Tam, kad visuomenė būtų labiau šviečiama apie mineralus ir galėtų atskirti grūdus nuo pelų šioje srityje, 2017 m. buvo įsteigta Mineralų terapeutų draugija (www.mineraluterapeutai.lt). Esu viena iš šios draugijos steigėjų ir jos vykdomoji vadovė, dėl to mano konsultacijos yra astromineraloginės, t. y. atsižvelgdama į žmogaus horoskopą parenku reikalingus mineralus.


Rasa Terbetienė

Vilnius
Tel. 8 611  30 748
El. p. rasa.terbetiene@gmail.com

Hipokratas sakė: „Prieš gydydamas žmogų, paklausk, ar jis nori atsisakyti to, kas jį susargdino.“ Siekiant išspręsti problemą, pirmiausia reikia rasti ir pašalinti ją sukėlusią priežastį. Ligų priežastys paprastai glūdi žymiai giliau, negu iš pirmo žvilgsnio gali atrodyti. Tai gali būti įsisenėję įpročiai, netikęs mąstymas ar požiūris arba net iš kartos į kartą perduodamos mentalinės programos. Kiekviena problema gali turėti daugybę prasmių. Liga gali būti žmogui kaip tam tikra žinia, ji gali perspėti, mokyti, išgryninti tam tikras charakterio savybes arba apvalyti nuo vidinio blogio, t. y. ydų. Sunki liga gali virsti apvalančia kančia, kurioje žmogus įgyja platesnį suvokimą, tačiau gali ir dar giliau panardinti į apatijos ar nevilties liūną. Pats žmogus laisva valia sprendžia, kurią reakciją ir elgesio modelį pasirinks.

Bet kuri problema rodo giliai viduje slypintį nesupratimą. Jį atpažinus, t. y. supratus tai, ką reikia suprasti, svarbu naują požiūrį paversti savo kasdienybe, įpročiu. Tuomet problema savaime pasitraukia.

Žmogaus gyvenimo sričių ir temų įvairovė begalinė: tarpusavio santykiai, šeima, profesinė veikla, požiūris į save, savo artimuosius ir t. t. Kaip šioje gausoje rasti tai, ką supranti ne taip, kur darai klaidą ir kurioje tavo gyvenimo ląstelėje trūksta harmonijos? Įvairios dvasinės kryptys pateikia savas nuorodas ir koordinačių sistemas, padedančias ieškančiajam rasti atsakymus į kylančius klausimus. Antropoteosofinė astrologija, talpinanti savyje per amžius sukauptą išmintį, yra neįkainojama žinių sistema, galinti padėti žmogui susigaudyti vidiniuose labirintuose, duoti nuorodų, kur ieškoti problemos šaknies ir, tai yra nuostabu, nurodyti galimybes, kaip spręsti susidariusią problemą, tačiau palieka jam pasirinkimo teisę ir laisvę, kuriuo keliu eiti ir ar apskritai juo eiti.


Kiti asociacijos nariai

  • Audronė Aleliūnaitė,
  • Lina Ažubalienė,
  • Audronė Jautakienė,
  • Aušra Liasienė,
  • Daiva Sabaliauskienė.