Gegužės 15 dieną Uranas pereis į Jaučio ženklą ir jame išbus 7-erius metus, t. y. iki 2026 metų balandžio. Apie Saulę Uranas apkeliauja per 84 metus. Tai reiškia, kad toje pačioje pozicijoje jis buvo lygiai prieš tiek laiko ir vėl sugrįš ten pat dar po 84 metų.

Uranas astrologijoje vadinamas pokyčių, išsilaisvinimo, naujovių ir reformų planeta. Be jo įtakos neapsieina nė vienas išradimas, mažesnis ar didesnis pokytis tiek žmogaus gyvenime, tiek visuomeniniu mastu. Šios planetos stipriau veikiami žmonės nemėgsta suvaržymų ir apribojimų. Jie linkę keisti nusistovėjusias normas ir taisykles, skatinti proveržį ir atsinaujinimą, pasižymi originalumu, o neretai ir ekscentriškumu. Beje, ir pati planeta netipiška, linkusi laužyti stereotipus, išsiskirti iš kitų planetų. Vienintelis Uranas apie Saulę sukasi „gulėdamas“, t. y. jo ašis pasvirusi Saulės atžvilgiu 90 laipsnių kampu, todėl susidaro įspūdis, kad Uranas rieda.

Tendencija išsiskirti būdinga ir šios planetos globotiniams. Toks poreikis dažniausiai kyla iš savaip suprasto laisvės siekio. Toji laisvė gali būti reiškiama įvairiausiais būdais: pradedant demonstratyvia pankų ir gėjų kūniška „laisve“, genderizmo ir įvairiausio pobūdžio liberalizmo propagandomis, baigiant žmonijos pionierių – mokslininkų, filosofų, dvasininkų – idėjomis, vedančiomis į sąmonės evoliuciją ir skatinančiomis visokeriopą progresą.

Taigi, kuo virs laisvės idėja, iš esmės priklauso nuo jos nešėjo vidinės brandos ir sąmoningumo. Kitaip tariant, kuo mažiau vidinio turinio, kuo jis nykesnis ir blankesnis, tuo atkakliau ši energija siekia išsiskirti išoriškai, tampa rėkianti ir maištinga. Tada jos atstovai sėja chaosą, destrukciją, visiškai nesuprasdami atsakomybės, iškraipo vertybes, manipuliuoja, paverčia laisvę klastote, kauke, po kuria slepiasi tuštuma, vedanti į niekur. Ir atvirkščiai – kokybiškas vidinis turinys, vidinė jėga jau savaime yra išskirtinumas, tikroji laisvė, kuri nesiekia nieko įrodyti, o vienija ir telkia atgimti, keistis, išsilaisvinti.

Žvelgiant iš astrologinės perspektyvos, vidinis turinys formuojamas ir jo kokybė gryninama nuosekliai mokantis visų Zodiako ženklų pamokas. Zodiako ratas prasideda Avinu, kuris priskiriamas ugnies ženklų stichijai, todėl jis tampa atsakingas už pirminę ugnies kokybę. Jam būdingas entuziazmas, ryžtas, drąsa, veržlumas ir visos kitos savybės, reikalingos pradžiai. Tai ugnies impulso nešėjas, kurio ugnis yra kurianti arba griaunanti, atsižvelgiant į tai, kaip susitvarkoma su ego apraiškomis ir stipriu poreikiu dominuoti. Avino pagrindinis iššūkis – išmokti suvaldyti vidinę ugnį, ego impulsus ir juos paversti kryptinga valios raiška. Nuo to, kaip tai pavyksta, ir priklauso, kokia ugnis jam bus patikėta nešti.

Šiuo metu Uranas, išeidamas iš Avino ženklo, deda baigiamuosius akordus. Aukščiausiąja prasme ugnies stichija susijusi su Idėja ir idealais, kurie padeda ugnį išgryninti ir ją pakreipti kuriančiąja linkme. Tikram kariui užgimti būtina idėja. Urano energija neretai siejama su Prometėjo archetipu, atnešusiu ugnį, kosminę kibirkštį į žmonių pasaulį. Jos šviesa atvėrė žmonėms galimybę sąmonėti ir tapti kūrėjais. Taigi, praėjęs 7-erių metų laikotarpis – tai naujos dvasinės ugnies laikas, suteikęs impulsą evoliucijai, galimybę augti ir sąmonėti visiems, kurie atviri dvasinėms idėjoms, nebijo keistis ir keisti, kuriems rūpi ne tik savo, bet ir didesnių kolektyvų, t. y. visuomenės, šalies, žmonijos, išlikimas ir gerovė.

Zodiako rate po Avino eina Jautis. Šis ženklas rūpinasi ugnies impulso įžeminimu ir įtvirtinimu. Tai sėklų sėjėjas, arba tas, kuris panaudoja Avine gautą ugnies energiją saviems darbams. Nuo to, kokios sėklos sėjamos Jautyje, priklausys, koks bus derlius ir ar jis apskritai bus.

Jaučio ženklu prasideda fiksuotasis kryžius, dar kitaip astrologijoje vadinamas Statytojo, Kūrėjo kryžiumi. Tai reiškia, kad pirmasis šio kryžiaus ženklas atsakingas už energijos krypties pasirinkimą, už tai, kokia energija bus kaupiama, o vėliau panaudojama kūrybai. To nepadarius, savos energijos nesusikūrus, vėliau nėra ko atiduoti, nebus iš ko statyti. Taigi Jaučio energija orientuota į kaupimą, turėjimą, įtvirtinimą ir įsižeminimą. Ne veltui viena iš pagrindinių jo mentalinių programų įvardijama kaip siekis turėti, arba „Aš turiu“. Kaip kiekvienas atsakome sau į šį klausimą, į kokios energijos sukūrimą nukreiptos mūsų pastangos, ir priklauso, kokia energija formuoja kiekvieno vidinį TURINĮ. Todėl Jaučio ženklas – vienas iš svarbiausių, pamatinių ženklų mūsų visų vidinės energijos kokybės ir vidinio turinio formavimuisi.

Jaučio simbolinė valdovė – Venera. Ši planeta siejama su grožiu, moteriškumu, įkvėpimu, harmonija, poreikiu ir gebėjimu žavėti, patikti. Giliausiąja prasme Venera apibūdina mūsų gebėjimą mylėti ir ta meile dalytis su kitais. Būtent Venera formuoja mūsų skonį, jos veikiami jaučiame kam nors potraukį arba ne, mums kas nors patinka arba nepatinka. Tai ir lemia, kas mums įgyja didžiausią vertę. Todėl Jautis klausia: „Kas Tau yra vertybė? Ką darai, kad ją susikurtum savyje ir savo gyvenime?“

Antropoteosofinėje astrologijoje išskiriami keturi sąmonės tipai: Aš kūnas, Aš jaučiantysis, Aš mąstantysis ir Aš Siela. Visi jie labai skirtingai supranta, kas yra vertinga, ir orientuojasi į skirtingus tikslus. Savaime suprantama, kad tas, kuris vertina tai, kas materialu ir apčiuopiama, visą savo energiją nukreipia į šių vertybių kaupimą, o į aukštesniuosius idealus orientuotas žmogus investuoja savo laiką ir energiją į tai, kas jam padeda kaupti vidines vertybes.

Taigi, skirtinga sąmonės branda lemia, kodėl vienas jaučiasi turtingas ir laimingas netgi gyvendamas vargingai, o kitam laimė nesuvokiama be materialių gėrybių. Tiek viena, tiek kita nėra nei gerai, nei blogai. Siela turi įgyti įvairios patirties, išmokti susikurti energiją įvairiais lygmenimis, neatmesti nei materijos, nei dvasios, rasti tarp jų pusiausvyrą. Problemų kyla tada, kai žmogus praranda saiką ir pernelyg prisiriša prie to, ką turi, kas jam įprasta ir tampa jo saugumo garantu, nesvarbu, ar tai būtų prisirišimas prie daiktų, aplinkos, tam tikrų žmogiškųjų santykių, požiūrio ar net tam tikros dvasinės sampratos.

Visatoje viskas nuolat juda ir keičiasi. Būtent pokytis yra viena iš sąlygų evoliucionuoti. Jaučio ženklas išimtinai orientuotas į kaupimą, fiksaciją, dėl to savo noru paleisti ir ištuštėti jam yra sunkiau nei kitiems. Nepaisant to, Visatos dėsniai galioja visiems ir periodiškai keistis turi visi, net ir tie, kuriems tai mažiausiai patinka. Taigi, su pokyčiais ir evoliucija susijusios planetos Urano įėjimas į Jaučio ženklą kaip tik tai ir reikštų. Kaip ir kiek tai paveiks kiekvieną iš mūsų asmeniškai, priklauso nuo mūsų atsinešto Jaučio turinio, t. y. kiek stipriai mūsų gimimo žemėlapyje išreikštas Jaučio ženklas, kokių planetų yra šiame ženkle. Vienaip ar kitaip šis 7-erių metų laikotarpis daugumą vers permąstyti savo vertybes, jas keisti, labiau padirbėti su savo norais ir prisirišimais. Jis mus visus skatins išeiti iš komforto zonos, pamatyti, kur esame pernelyg prisirišę prie patogumų, mažiau paslankūs, tingūs, užsistovėję.

Užuominų tam gali būti jau dabar. Paprastai lėčiau judančios planetos perėjimas iš vieno Zodiako ženklo į kitą trunka apie metus, o kartais ir ilgiau. Tad paruošiamieji darbai, išryškinantys Jaučio prisirišimus ir visą tai, ką reikia keisti, vyksta jau kurį laiką. Vieniems tai gali pasireikšti kaip vidinis diskomfortas, nepasitenkinimas esamu ir turimu, kai tai, kas anksčiau atrodė vertinga, dabar nebeteikia džiaugsmo. Gali apimti savotiškas tuštumos jausmas, dingti gyvenimo skonis. Kai kas gali prarasti materialų turtą, patirti finansinę arba santykių krizę. Šio periodo išbandymai, supurtymai gali rodyti pokyčių būtinybę, išryškinti evoliuciją stabdančiuosius prisirišimus, poreikį atsinaujinti, įsileisti į savo gyvenimą naujos energijos, kartu keisti mąstymą: atsisakyti įsisenėjusių mentalinių programų, įvairių nuostatų, taip pat elgesio stereotipų.

Jaučio ženklas prastąja prasme bene labiausiai susijęs su daiktiškumu ir vergavimu materijai – dabartinėmis mūsų civilizacijos rykštėmis. Besaikis vartojimas, neatsakingas Žemės išteklių naudojimas ir naikinimas, griaunant planetos pusiausvyrą, – tai žmonių rasės nevaldomo noro TURĖTI, kitaip sakant, SAVININKIŠKUMU sergančio ego pasekmė. Viena žmonijos dalis degraduoja dėl pertekliaus, o kita skursta ir miršta dėl nepritekliaus. Taip neturėtų būti.

Uranas – tai kolektyvinės sąmonės planeta. Ji visada skatina mąstyti plačiau, atsisakyti asmeniškumų, konkrečiu atveju pereiti nuo „mano“ prie „mūsų“. Ten, kur jo energija sutinka pasipriešinimą, ego „blokus“, kyla įtampa. Tos įtampos nemažinant ji gali kauptis ir galų gale sprogti virsdama Žemės drebėjimais, gaisrais, finansinėmis griūtimis ir turto praradimais.

Dvasinėje astrologijoje Uranas siejamas su Evoliucijos principu. Tai Kosminės ugnies impulsų nešėjas. Jis apvalo tai, kas trukdo Evoliucijai, skatina perėjimą į naują kokybę. Toji kokybė negali ateiti laikantis įsikibus seno ir įprasto, dėl to Urano energija gali sudrebinti kiekvieno iš mūsų vidinę ir išorinę Žemę tam, kad nupurtytų viską, kas trukdo naujų sėklų sėjai. Todėl ateinantis laikotarpis – tai galimybė išlengvėti, pamatyti savo didžiausius prisirišimus ir juos paleisti. Tai laikas atskirti, kas yra tikra ir vertinga, o kas laikina ir neturi vertės. Tai galimybė augti mokantis mažiau norėti ir turėti, daugiau dalytis ir galvoti apie kitus. Ir pagaliau tai galimybė suprasti, kad turtingas ne tas, kurio pilnos rankos, o tas, kurio širdyje dega Idėjos ugnis. Toks žmogus turi neturėdamas ir tampa tikrųjų, amžinųjų vertybių nešėju ir sėjėju.

Antropoteosofinė astrologė Indrė Kunaikienė

Paskelbta 2018.07.13