Mėnulis Vandenyje

Mėnulis Vandenyje

Išryškėja kolektyvinė, taip pat reformų ir atradimų karma tiek atskirų didesnių ar mažesnių kolektyvų, tiek egregorų ar valstybių. Ji pasireiškia per įvykius, susijusius su tomis konkrečiomis grupėmis ar bendruomenėmis, ir globalinius reiškinius, vykstančius vienoje ar keliose šalyse.

Vieni atradimai ir reformos skirti kurti, kiti – griauti. Kartais išradėjas sukuria ką nors dėl Gėrio, o vėliau tai panaudojama Blogiui. Taip išsivysto bloga atradimų ir reformų karma, kurią vėliau ne viena su tokiu atradėju vienaip ar kitaip susijusi siela arba jis pats ateina atitaisyti.

Atskiro žmogaus gyvenime gali pasireikšti kolektyvo, bendraminčių, ekscentriškumo, naujovių ir ezoterikos karma.

Nereikia nė sakyti, kad tai svarbu tiems, kurių gimimo horoskope pažeisti Saulė, Mėnulis, Ascendentas, Saturnas, Ketu arba Juodasis Mėnulis yra Vandenyje.

Tuo metu energija veržiasi dideliu srautu, iš pagrindų šluodama tai, kas paseno, į ką stipriai įsikibta. Ji deginte degina nervų sistemą, todėl jautresniems žmonėms geriau pabūti namie ar gamtoje ir melstis, medituoti, daryti praktikas, paskaityti gerą knygą, o kai kam (dažniausiai to nedarančiam) gal net pravartu pavartoti vaistų nervams raminti. Psichikos ligoniams tai labai sunkus metas, todėl geriau būtų, kad kai kurie iš jų tą laiką pramiegotų. Galimi savižudybės atvejai (ypač jeigu tas laikas sutampa su pilnatimi ar užtemimais), jeigu žmogus per daug dėmesio kreipia į aplinką ir nori ją pakeisti, nebando pradėti nuo savęs.

Tuo metu sustiprėja ekscentriškumas, noras išsiskirti, galimi konfliktai su kitais. Turintieji minėtą planetų poziciją paprastai skaudžiai ir intensyviai mokosi būti kolektyve, nes kiekvienas iš jų praėjusiuose įsikūnijimuose dėl savų priežasčių jame nepritapo (buvo balta varna). Kolektyvas – tai du ir daugiau žmonių. Vieni jame nepritampa dėl savo puikybės ir įsikalbėto išskirtinumo, kiti – dėl nepasitikėjimo, dar kiti – dėl išrankumo ar vertinimo ir reikalavimų. Kiek žmonių, tiek situacijų. Būti kolektyve, vadinasi, priimti tuos, kurie be Jūsų pasirinkimo patenka į Jūsų bendravimo ratą. Tai ir Jūsų giminės, ir bendradarbiai ar bendrakursiai bei daugybė žmonių, su kuriais tenka kur nors kartu būti ilgesnį ar trumpesnį laiką. Jie neprivalo būti Jūsų bendraminčiai. Jūs neturite teisės jų niekinti vien dėl to, kad jie galvoja kitaip, ir reikalauti, kad jie pradėtų dirbti su savimi, nes Jūs to norėtumėte… Kol to nesuprasite, problemų kolektyve neišvengsite. Tai supratus, jų nebeliks.

Jūsų teisė – susirasti draugų, kurie gali tapti Jūsų bendraminčiais. Jeigu žmogus neturi nė vieno draugo, žinoma, problema – jo egoizmas. Dažnai tokie žmonės buvo išdavę bendraminčius praėjusiuose įsikūnijimuose, todėl dabar jų pasąmonė bijo, kad taip gali nutikti ir jiems, arba jau tada jie buvo atsiskyrę nuo kitų, nes laikė save išskirtiniais. Kažkada arba šiame įsikūnijime tai padariusieji šiomis dienomis gali patys tai patirti savo kailiu. Nesipiktinkite dėl susiklosčiusios situacijos, atleiskite ir padėkokite už galbūt dar Jums pačiam nesuvokiamą pagalbą. Ne viskas (sugebant suvokti plačiau), kas iš pirmo žvilgsnio atrodo blogai, iš tiesų yra blogai. Supratusieji savo problemą tuo metu gali ilgėtis šilto ir suprantančio draugo. Jeigu toks yra, paskambinkite ar susitikite – gal jis seniai to laukia.

Apsivaliusieji tuo metu gali suprasti, kurie žmonės yra netikri draugai, o kurie – bendraminčiai.

Kai kurie dvasios ieškotojai mano, kad geriausias kelias – atsiskyrimo nuo kitų kelias. Tam tikrame etape visiems vienaip ar kitaip tuo keliu tenka eiti. Pamažu vienatvė nebegąsdina, suteikia stiprybės ir vidinės švaros. Tačiau atsiskyrėliai taip pat turi bendraminčių, tokių pat kaip ir jie. Skirtumas tas, kad jie gali nevaikščioti vienas pas kitą į svečius, tačiau susitinka gal kartą kitą per metus, nors ir trumpam. Jie žino, kad yra bendraminčiai, jaučia per atstumą vienas kito palaikymą ir juos jungiančią meilę. Kai kas pabuvęs atsiskyręs, vėl grįžta į žmones, tačiau turėdamas kitą sampratą. Kai kas sugeba būti atsiskyręs būdamas tarp žmonių ir atlikdamas savo Paskirtį. Deja, jau minėti ieškotojai pamiršta, kad atsiskirti lengviau, nei valytis bendravimo karmą. Tik tikras Mokytojas gali žmogui pasakyti, ar jis jau gali atsiskirti. Jeigu kolektyvo karma neišvalyta, atsiskirti dar anksti. Kai kurie to nepadarę žmonės visgi atsiskiria, nes negali pritapti, ir teigia arba galvoja, kad kiti juos erzina, „purvina“, „vampyruoja“ ir pan. Netgi išeiti į vienuolyną gali tik tas, kurio kolektyvo (kaip ir asmeninio gyvenimo) karma išvalyta. Tada jis ten bus iš Pašaukimo. Jeigu jis bėga nuo žmonių, atsakomybės, nelaimingos meilės arba tiesiog užuovėjos ieškodamas, susikuria naują nesugebėjimo būti kolektyve karmą. Reikėtų nepamiršti, kad kai kam atsiskyrimas siejasi su išskirtinumo poreikiu, kuris neišvengiamai gali būti siejamas su paprasčiausia puikybe. Šie žmonės – dar vaikai, žaidžiantys savo žaidimą ir susikuriantys jau minėtą karmą.

Bendraminčių išdavystė gali būti tiesioginė, kai tai aiškiai padaroma esant konkrečiai situacijai, ir netiesioginė, kai Jūs apkalbate juos arba neapginate jų, kai jie šmeižiami, kad tik pats neįsiveltumėte į reikalą, t. y. esate abejingas.

Visa tai savaime per gyvenimą patiria tie, kurių Vandenyje yra Juodasis Mėnulis, Rahu arba Ketu ir pažeistas Saturnas, kaip ir kokia nors kita stipri, bet pažeista arba nemažą neigiamą karminį statusą turinti planeta.

Tai sėkmingai ir sąmoningai suvokus, nuolat dirbant su savimi, įdiegiant į gyvenimą tai, kas suvokta, žmogui atsiveria nauji sąmonės lygmenys ir pasaulio matymas keičiasi iš esmės. Taip gimsta tikrieji ezoterikai, ieškotojai, atradėjai, kurie iš tiesų apgalvoja, kaip pateikti savo atradimą, kad jis nebūtų panaudotas Blogiui. Kai kurie iš jų net pradeda savo darbais taisyti tai, ką su jais karmiškai susiję praeityje gyvenę ir tai pačiai krypčiai priklausę žmonės pateikė klaidingai arba netiksliai.

Tokie žmonės šiuo metu jaučia pakylėjimą, pradeda arba užbaigia svarbų darbą. Vieni supranta savo misiją, Paskirtį, kitiems ateina vienas arba kitas suvokimas arba jie išsprendžia juos kausčiusią problemą ir išlaisvėja.

Taip gali jaustis ir tie, kurių Baltasis Mėnulis arba kuri nors stipri ir gera planeta yra Vandenyje (su sąlyga, kad jie realizuoja minėtus dalykus).

Jeigu jie daro ne tai arba ne taip, šiomis dienomis jaus įtampą, nerimą, irzlumą arba tiesiog neras sau vietos.

Jeigu tu metu žmogus, vadinantis save ezoteriku, patiria ką nors nemalonaus ar net atskleidžiami jo nesupratimai, vadinasi, pasukta ne į tą pusę. Gal vertėtų pasitarti su tais, kuriais pasitikite ir kuriems leidžiate sakyti tiesą į akis.

Suprantantiems žmonėms išryškėja egzoterikų („nukreipta į išorę“) tikrieji veidai ir žaidimai. Žaidimai dvasinėmis praktikomis, piktnaudžiavimas savo galiomis ar žiniomis, galinčiomis vienaip ar kitaip paveikti kitus žmones, demonstravimas viešai to, ką nesuprantantys žmonės gali panaudoti neteisingai, gimdo ezoterikos karmą. Šiai karmai priklausytų ir piktnaudžiavimas astrologija, nesuprantant jos tikrosios Paskirties, paverčiant ją buriamąja astrologija arba tiesiog būrimu. Netikęs gydytojas susikuria tarnavimo kitiems karmą, netikęs šventikas – tikėjimo arba religijos karmą, o netikęs „astrologas“ – ezoterikos ir astrologijos karmą. Dar ilgai tokiam tenka klaidžioti po iliuzinius pasaulius įsivaizduojant, kad yra ryškioje šviesoje, kol į sąmonę pasibeldžia jo Amžinasis Mokytojas ir pažadina tikrajam Keliui. Tada tenka atidirbti tai, kur buvo „priskaldyta malkų“. Šie klaidžiojimai laukia ir būrėjų bei daugelio aiškiaregių.

Jeigu minėta karma įsisenėjusi, galima alergija, isterija, kraujo užkrėtimas, depresija, spazmai, blauzdų raumenų mėšlungis, kojų kraujotakos sutrikimai, venų varikozė ar trombozė, sėdynkaulio, blauzdikaulio, blauzdinio pėdos sąnario, pėdos kaulų problemos. Reikėtų ypač susimąstyti, jeigu tos ligos prasideda ar paūmėja šiomis dienomis.

Būtent tuo laiku daug kam kyla noras išsiskirti, nesiderinti prie bendros pozicijos, siekti savarankiškumo. Nevalia ką nors keisti, jeigu prieš tai buvo neapgalvota. Keisti galima, jeigu sprendimas buvo brandinamas, o šiomis dienomis tik atsivėrė galimybė – tai reikš su tuo susijusios karmos išėjimą. Idėjos žmonės gali atrasti, suvokti, atskleisti ką nors nauja.

Mėnulis Žuvyse

Mėnulis Žuvyse

Išryškėja paskutiniojo gyvenimo karma, taip pat karma, susijusi su psichiniu kitų teroru, piktnaudžiavimu jų pasąmonės procesais ir praėjusių gyvenimų informacija, savanaudiška hipnoze ir programavimu, iliuzijų arba gyvenimo būdo, kaip ir mokymo, primetimu kitiems, plagijavimu, ne laiku paviešinta slapta informacija, taip pat nuodais, alkoholiu, narkotikais ir kitokiomis kvaišinimosi priemonėmis.

Ypač tai aktualu tiems, kurių gimimo horoskope Juodasis Mėnulis, pažeisti Saturnas, Jupiteris arba Merkurijus yra Žuvyse. Svarbu ir tiems, kurių horoskope Žuvų ženkle yra ir kitos stiprios pažeistos planetos, ypač Saulė, Mėnulis arba Ascendentas. Jų gyvenime visada yra galimybė paslysti tos karmos link, nes vienaip ar kitaip tai jau buvo padaryta tolimoje užmarštin paskendusioje praeityje.

Tuo metu energija komponuojasi aiškiai ir stipriai. Nervų sistema lengvai įtempta, tačiau jautresniems tai gali sukelti įtampą ir su tuo susijusius poelgius. Kai kam gali svaigti galva, ją skaudėti, po kūną „lakstyti“ įvairūs skausmai. Tokiu atveju gerkite vandens su citrina, pabūkite vieni, apmąstykite tai, kas Jums tuo metu svarbu, tiesiog pagulėkite. Dvasingiems žmonėms galimi nauji atsivėrimai, suvokimai, Kosminės Sąmonės blyksniai.

Mūsų subtilieji kūnai akylai savyje saugo praėjusių gyvenimų informaciją, kad ji neprasmuktų ne laiku. Vadinasi, ji atveriama tik tada, kai žmogui reikalinga dabarčiai, kad paaiškintų vienus ar kitus dalykus, sąsajas. Vieniems ji ateina tarsi savaime, ir tampa aišku, kad tai tiesa. Kitiems ji atsiveria sapne arba per gilią tikrą meditaciją, arba po maldos. Dar kitiems ateina aiškus suvokimas pamačius kokį nors daiktą, žmogų, vietovę ir pan. Paprastai į teisingą ir laiku atėjusią informaciją širdis atsiliepia žinojimu, ramybe ir tikrumu. Ne laiku gauta informacija sukelia stresą, nes žmogaus protas siekė tai žinoti, bet jo sąmonė dar nėra tiek prasiskleidusi, kad galėtų ją teisingai panaudoti. Vadinasi, tokia informacija gali sustiprinti puikybę, jeigu buvo susitapatinta su stipria ir žinoma istorine asmenybe ar net dievybe (kiek visame pasaulyje vaikšto „Napoleonų“, „Kleopatrų“, „Kristų“, „Marijų“, tiesiog „faraonų“, „Lemūrijos, Atlantidos ar Egipto žynių“…). Vieni galų gale iš to išlipa, kiti – dar giliau paskęsta savo iliuzijoje ir tempia į ją ir kitus. Įsivaizduokite, kas nutiktų, jeigu žmogui, kurio sąmonė dar nepasiruošusi, pasakytumėte, kad jo motina ar tėvas jį nužudė arba brolis, sesuo ar žmona atėmė viską, ką jis turėjo, ir paliko mirti, arba kad jis buvo žudikas, budelis, o gal juodasis magas ir pan. Taip susikuriama piktnaudžiavimo praėjusių gyvenimų informacija karma. Ypač ji gula ant pečių to, kuris ją nuskaito arba inicijuoja įvairiomis praktikomis. Informacija galėjo būti nuskaityta beveik teisingai, tačiau traktuota taip, kaip ją sugebėjo suprasti aiškiaregio sąmonė. Žmonės nesusikalba tarpusavyje materialiame pasaulyje, nes skirtingai (savo sąmonės lygmeniu traktuoja visus reiškinius ir įvykius) jį mato, tad negi nematomuose pasauliuose galima tik viena tiesa ir vienintelis jos aiškinimas?

Mėnuliui esant Žuvyse, pakankamai apsivaliusiam ir suvokiančiam žmogui iš tiesų gali ateiti dabar reikalinga informacija apie praeitį. Kas mano, kad toks yra, gali prašyti to savo Dvasinių Vedlių, nes tik jie žino tikrąją Jūsų brandą ir pasiruošimą. Jeigu bus galima, informacija ateis, jei dar ne – teks palūkėti. (Gal norisi to tik smalsumui patenkinti. Šiuo atveju teisingos informacijos nelaukite.)

Tuo metu gali įvykti įvykis, apvalantis praeities nesupratimą.

Geriau būtų, kad Jūsų nehipnotizuotų žmonės, kuriais nepasitikite arba kurie kelia abejonių. Hipnozė – galingas ginklas, ypač jeigu ji susijusi su programavimu. Dabartiniame pasaulyje daugėja ir toliau daugės visų lygmenų ateivių pasaulių, kaip ir tamsos astralo sukurtų programuojančių praktikų ir mokymų. Jų pagrindu kuriamos grupės, virstančios sektomis, kibte įsikimba į savo narius ir menkina visas kitas grupes. Vienas iš jų galima palyginti su deguto statine, kitas – su klampia pelke ar smėlynais, tiesiog įgeriančiais į juos patekusiuosius, dar kitas – su tiršto kisieliaus ar net medaus ežeru. Vieni mokymai aštrūs ir konkretūs, nukreipti valdyti ir pajungti kitus; tai padeda dar labiau klestėti į juos patekusiųjų ydoms. Kiti – tąsūs ir viską nuslepiantys, dar kiti – saldūs, kalbantys apie vienintelę jų skleidžiamą Tiesą ir Meilę. Visų jų bendras vardiklis – programavimas, dažnai ir hipnozė. Tokių grupių vadovai ir jų propaguotojai kuriasi didelę programavimo ir hipnozės karmą.

Šią karmą kuriasi ir tie, kurie naudodamiesi savo užimama pozicija įkalba žmogui, kaip jis turėtų elgtis, t. y. nepalieka jam sprendimo laisvės. Tai gali būti tėvai, suaugusiam vaikui liepiantys gyventi tik taip, kaip jie sako, arba psichologas, gydytojas, astrologas, būrėjas ar kas nors kitas, kuris nesupranta, kokį svorį prieš jį sėdinčiam žmogui turi jo žodis (o gal net supranta ir tai daro specialiai…). Vėliau jiems tenka atsakyti už tai savo gyvenimu.

Ne laiku gauta informacija gali turėti griaunančią galią, pažadinti žmogaus jėgas, su kuriomis jis dar nepasiruošęs susitikti, todėl ją pateikęs žmogus susikuria ne laiku perduotos informacijos karmą.

Kai kurie labai rimti mokymai pateikiami tik saviems pasekėjams akcentuojant, kad tai, ką jie išmoks, gali naudoti tik savo gyvenime, bet negali to mokyti kitų ir visaip viešinti. Tai daroma dėl vienos priežasties: kad mokymas nebūtų iškreiptas. Tie, kurie, nepaisant visko, tai padaro, susikuria ne laiku perduotos slaptos informacijos karmą. Paprastai tokie žmonės tuo siekia savirealizacijos ir pripažinimo, tačiau nesupranta, kad taip jie parodo tik siaurą savo sąmonę. Šie žmonės neišvengiamai susiję ir su plagijavimo karma, kai kitų seniai ar naujai atrastos tiesos pateikiamos kaip savo. Jeigu jie yra grupės lyderiai, paprastai nemėgsta tų, kurie daug skaito ir yra savarankiški. Jie negali paaiškinti žingeidiems žmonėms, kodėl šie turi besąlygiškai priimti jų kryptį, aiškina tik vienpusiškai: ji šviesiausia, tikriausia ir teisingiausia.

Savižudybė, nuodų, alkoholio, kvaišalų vartojimas arba jų primygtinis siūlymas ar pardavimas kitam kuria karmą tuo kontekstu. Kuo atkakliau ir sąmoningiau žmogus tai daro, tuo ji didesnė. Vėliau tai gali tekti atpirkti ne tik Jums, bet ir Jūsų palikuonims, o gal net galų gale vėl grįžti, kad ją visiškai užbaigtumėte. Situacijų gali būti daugybė ir dažniausiai žmogus piktinasi, kodėl visa tai jam įvyksta… Deja, prisiminti „kodėl“ nedaugelis pasiruošę.

Visi šie dalykai gali išryškėti tiems, kam turi išryškėti.

Itin nesuprantantiems minėtų dalykų žmonėms galimos problemos dėl limfos, blauzdinių pėdų ir pėdų sąnarių, pėdos kraujagyslių spazmų ar jos deformacijos, ūmios nepaaiškinamos infekcijos, alergijos, grybelinių ligų, nušalimo, gali tiesiog prasidėti smarkus prakaitavimas.

Šiomis dienomis labai svarbu nevartoti alkoholio, nes jis gali dar labiau padidinti jautrumą. Gali būti daugiau darbo psichologams ir psichiatrams.

Stebėkite, kas vyksta, ir fiksuokite. Tuo metu iškilusios problemos neišsisprendžia be kitos tokios pat Mėnulio padėties. Šis laikas dar labiau patikrina kiekvieno Pasirinkimo situaciją, nes gali iškilti į viešumą tai, kas slėpta. Būtina tas problemas apmąstyti, nes jeigu kas nors iškilo, vadinasi, problema susijusi ne su tais, kurie ją iškėlė, bet su Jumis. Pamedituokite ir susivokite, kitaip ji vėl kartosis. Kosmoso įstatymai galioja visiems vienodai. Šis laikas – tai Kosminio Teismo laikas. Būtent todėl tomis dienomis verta būti labai atidiems, kad suprastumėte, su kuo reikėtų dirbti ateityje. Jei per kitą tokią pat Mėnulio poziciją problema nebeiškyla, vadinasi, ją išsprendėte. Tereikia nusileisti į savo pasąmonės gelmes, kad apskritai tą problemą, tiksliau, ydą pamatytumėte, o vėliau svarbu save nuolat kontroliuoti.

Jeigu tuo metu įvyko kas nors sukrečiančio, bet iki kitos tokios pat Mėnulio pozicijos išsisprendė, vadinasi, tas įvykis panaikino karmos dalį. Jeigu tuo metu išėjo žmogus, karma su juo baigta, jeigu atėjo – prasideda.

Praktika ieškotojams

Pasirinkite Jums žinomos karmos dalį: situaciją, įvykį ar žmogų. Mėnuliui įėjus į Žuvų ženklą, melskitės, kad ta karma būtų išlaisvinta. Tą dieną reikėtų tylėti, nevalgyti (nebent keletą vaisių), gerti tik vandens (galite su citrina ar greipfrutu). Būdami gamtoje giliai apmąstykite pasirinktą situaciją, pergalvokite viską, jeigu reikia, įeikite į kito žmogaus vidų, kad pajustumėte, ką jis tuo metu jautė. Kai pajusite, kad pakanka, mintimis išsikvieskite situacijoje dalyvavusius žmones, jų atsiprašykite, atleiskite. Tai darykite tik tada, kai suvoksite, kodėl būtent Jums visa tai įvyko ir kodėl būtent su tuo žmogumi. Nuoširdžiai melskitės Kristui, Arkangelui Michaeliui ir Karminei Valdybai bei prašykite, kad leistų tą situaciją galutinai užbaigti ir paleisti.

Geriausia tai atlikti nuo 11 iki 13 Žuvų laipsnio, bet jeigu nepavyko to padaryti iki galo, skirkite tam dar laiko. Vėliau galite tam žmogui ką nors padovanoti arba įmesti jam skirtą dovaną į upę ir prašyti, kad ji būtų perduota.