Nauja knyga Astrėja „Antropoteosofinė astrologija. I tomas“

Nauja knyga Astrėja „Antropoteosofinė astrologija. I tomas“

Džiaugiamės galėdami pranešti, kad pagaliau pasirodė pirmasis ilgai lauktos knygos „Antropoteosofinė astrologija“ I tomas.

Daugiau informacijos apie knygą rasite čia.

Išrauka iš knygos galite skaityti čia.


Knygą galite įsigyti Astrominerologijos centre „Pars fortunae“ (Pamėnkalnio g. 19, Vilnius)
ir VšĮ „Idealistų būstinė“ elektroninėje parduotuvėje.

Savęs pažinimo metinis astrologinių seminarų ciklas KELIONĖ ZODIAKO RATU

Savęs pažinimo metinis astrologinių seminarų ciklas KELIONĖ ZODIAKO RATU

Seminarų ciklas skirtas besigilinantiems į vidinius ieškojimus, siekiantiems gilesnio savęs ir aplinkos pažinimo. Tai Kelionė į Save per 12 zodiako ženklų, kurios metu dalyviai mokysis savistabos, bus supažindinami su kiekvienu zodiako ženklu, jų giluminėmis temomis bei mokysis pastebėti kaip tai išsiskleidžia jų asmeniniame ir aplinkos gyvenime. Seminarų pagrindą sudaro antropoteosofinė ir kita sąmoningumą ugdanti pasaulėžiūra ir filosofija.

Pastaba: Šie seminarai nėra astrologijos mokymai

Numatoma seminarų ciklo pradžia 2022 m. balandžio mėn. Trukmė 1 metai. Susitikimai vyksta gyvai vieną kartą per mėnesį.

Grupės formuojamos iš 10-15 žmonių.

Seminarus veda:                 

Klaipėdoje: Indrė Kunaikienė, antropoteosofinė astrologė.

Registracija el. paštu: astrodirbtuves@gmail.com

Vilniuje:  Rasa Terbetienė, antropoteosofinė astrologė.

Registracija el. paštu: medastrologija@gmail.com

Būtina išankstinė registracija iki 2022 m. kovo 1 d.

Tiksli informacija apie seminarų datas bus pateikta užsiregistravusiems.

Ištrauka iš „Antropoteosofinės astrologijos kursas“ (I tomas)

Ištrauka iš „Antropoteosofinės astrologijos kursas“ (I tomas)

Astrėjos rašoma knyga „Antropoteosofinės astrologijos kursas“ skirta reabilituoti išniekintą astrologiją atskleidžiant jos galimybių gylį. Pasak autorės, ši knyga rašoma tam, kad žmonės, kurie domisi astrologija, suprastų jos didingumą ir sakralumą, taip pat atsakomybę už jos taikymą ir skleidimą kitiems, dėl to budriai ją saugotų ir pagarbiai, atsargiai su ja elgtųsi.

Pateikiame šios knygos ištrauką.

Medicininė astrologija: istorija ir ateities perspektyvos

Astronomija ir astrologija su medicina buvo susijusios nuo neatmenamų laikų. Istorija mini ilgai trukusią astrologijos žinių taikymo medicinoje tradiciją. Priešistoriniais laikais astrologija buvo išskirtinai sakralus ir saugomas nuo iškraipymų ir piktnaudžiavimo žvaigždžių mokslas, atveriantis Visatos išminties lobynus, prieinamus tik išrinktiesiems. Astrologija galėjo užsiimti tik žyniai ir pašvęstieji, save atitinkamai tam paruošę. Būdami astrologais jie atlikdavo ir dvasininko, ir psichologo, ir gydytojo funkciją.

Medicininė astrologija: istorija ir ateities perspektyvos

(Literatūros apžvalga)

Gyd. Rasa Terbetienė
Antropoteosofinės astrologijos asociacija

„Yra daug svarbiau žinoti, koks asmuo turi ligą, negu žinoti, kokią ligą turi asmuo“ Hipokratas

Horoskopas ir stetofonendoskopas. Nuotraukos autorius K.Bratkauskas


Astronomija ir astrologija su medicina buvo susijusios nuo neatmenamų laikų. Istorija mini ilgai trukusią astrologijos žinių taikymo medicinoje tradiciją (5, 3). Priešistoriniais laikais astrologija buvo išskirtinai sakralus ir saugomas nuo iškraipymų ir piktnaudžiavimo žvaigždžių mokslas, atveriantis Visatos išminties lobynus, prieinamus tik išrinktiesiems. Astrologija galėjo užsiimti tik žyniai ir pašvęstieji, save atitinkamai tam paruošę. Būdami astrologais jie atlikdavo ir dvasininko, ir psichologo, ir gydytojo funkciją. Keičiantis amžiams, siaurėjant žmonių sąmonei, keitėsi ir siaurėjo astrologijos samprata, vis plačiau imta ja piktnaudžiauti, naudoti pasipelnymo tikslu, grubiajai prognostikai (1). Nors medicinos istoriją nagrinėjantys istorikai astrologijai skiria mažai dėmesio, tačiau yra besigilinančiųjų ir į šią sritį. Kembridžo universiteto (DB) mokslo istorijos ir filosofijos profesorė Lauren Kassell, tyrinėjanti astrologinės medicinos istoriją, teigia, kad astrologijos pritaikymas medicinoje – tai viena seniausių ir ilgiausiai išlikusių tradicijų (18). Senovėje gydytojai ir gyduoliai privalėjo išmanyti astrologiją ir astronomiją, jos ryšį su žmogaus kūnu ir ligomis. Dėl skirtingų priežasčių šių žinių pritaikymas buvo išstumtas (4). Astrologija visada turėjo savo kritikų. Medikų bendruomenės skepsis astrologijos atžvilgiu ėmė augti XVII–XVIII a., pradėjus sparčiai vystytis gamtos ir technikos mokslams, atsirandant naujosioms technologijoms (7). Tuo metu sparčiai kito ir medicinos srities samprata ir priemonės.

Astrologija medicinoje skirtingais istoriniais laikotarpiais

Nuo Mesopotamijos, Babilono, senojo Egipto laikų iki XVII–XVIII a., mažiausiai 3–4 tūkstančius metų, gydytojai astrologijos ir astronomijos žinias naudojo nustatant ligą ir jos priežastį bei parenkant gydymą. Istorijos šaltiniai teigia, kad būtent egiptiečiai buvo medicinos ir astrologijos žinių suderinimo ekspertai. Babilono tekstai – seniausi randami šaltiniai, kuriuose minimas terminas melotesija (5). Melotesija – tai astrologijos kryptis, nagrinėjanti žmogaus kūno dalių ir ligų sąsajas su planetomis bei zodiako ženklais (16). Senovės Graikijos filosofai (Helenistinis laikotarpis) vystė ir skleidė makrokosmo – mikrokosmo idėją, kurios šaknys siekia priešistorinius laikus. Buvo teigiama, kad žmogus yra mažas pasaulis (mikrokosmas), kurio sandara atkartoja Visatos sandarą (makrokosmą). Ši analogija rėmėsi supratimu, kad kosmosas yra vienas didelis organizmas, turintis sielą ir protą, kurie, buvo tikima, yra Dievo. Šia teorija buvo remtasi aiškinant žmogaus prigimtį ir sandarą, daugelyje pasaulio filosofijos sistemų, tarp kurių Senoji Mesopotamija ir Senovės Kinų filosofija. Šia teorija vėlesniais laikais rėmėsi Platonas, Aristotelis, Hipokrato medicina, viduramžių ir Renesanso periodų gydytojai ir alchemikai (17).

Mikrokosmosas Melothesija
Mikrokosmas, Melothesija. Benjaminas A. Vierlingas (2012)

Vienas įtakingiausių Vakarų filosofijos mąstytojų senovės graikų filosofas Aristotelis (384–322 m. pr. m. e.), tyrinėjęs dangaus įtaką žemės reikalams, remdamasis senų dvasinių krypčių žiniomis teigė, kad visa Žemės kūrinija sudaryta iš keturių elementų: ugnies, žemės, oro ir vandens. Aristotelio plėtotą kosmologijos teoriją vėliau vystė ir integravo į astrologijos sistemą Klaudijus Ptolemėjus. Klaudijus Ptolemėjus (~90–168 m.) viename garsiausių pamatinių astrologijos veikalų „Tetrabiblos“ kalba apie horoskopų astrologiją ir mini sąsajas tarp astrologijos ir medicinos (5, 6). Jis teigė, kad Saturnas gali būti susijęs su išsekimu, nerimu, užsitęsusiomis sveikatos problemomis, o Marsas gali lemti karščiavimą, traukulius ar kraujavimą. Jupiterio ir Veneros planetų poveikis sveikatai dažniausiai yra geranoriškas ir palaikantis (16). Tiek Aristoteliui, tiek Ptolemėjui dangaus poveikis Žemės reikalams buvo akivaizdus (6).

Antikinės Graikijos filosofai ir gydytojai Hipokratas (460–377 m. pr. m. e.) ir Klaudijus Galenas (129–200 m.) taip pat ieškojo ryšio tarp dangaus ir žmogaus kūnų. Hipokratas, garsus Antikinės Graikijos gydytojas ir filosofas, rašė apie Mėnulio įtakos svarbą žmogaus kūno sveikatai. Pagal Mėnulio fazes buvo numatoma ligos eiga ir kritinės dienos. Ūminės ligos buvo vertinamos pagal Mėnulio ciklą, o lėtinės – pagal Saulės. Hipokratas rėmėsi 4 skysčių teorija, pagal kurią sveikatą lemia keturi kūno skysčiai ir pusiausvyra tarp jų: geltonoji tulžis (karštis), juodoji tulžis (sausumas), kraujas (drėgnumas) ir gleivės (šaltis). Buvo manoma, kad vyraujantis skystis lemia temperamentą, pagal kurį buvo skiriamas atitinkamas gydymas. Hipokrato medicinos mokykloje buvo dėstoma ir astronomija (5). Humoralinę teoriją išplėtojo ir išpopuliarino K. Galenas, iškilus senovės graikų gydytojas ir filosofas, kurio teorijomis Vakarų medicinos mokslas rėmėsi iki XVIII a. Jis teigė, kad kai kurie astrologiniai metodai galėtų būti integruoti į mediciną, tačiau nepalaikė prognostinės astrologijos. K. Galenas tyrinėjo Mėnulio ir elementų (stichijų) įtaką sveikatai (5, 3). Romos imperijos laikų medicinos tekstuose taip pat randama astrologinės informacijos (7).

Renesanso astrologinė medicina

Ypatingą klestėjimo periodą astrologinė medicina išgyveno Renesanso laikotarpiu. Tuo metu Vakarų Europos universitetuose medicinos studentai kelerius metus studijuodavo astronomiją ir astrologiją. Astrologijos žinios buvo naudojamos nustatant ligos diagnozę ir skiriant gydymą. Visi XVI a. gydytojai žinojo, kokias kūno dalis valdo Zodiako ženklai ir kokiu laiku geriausiai paskirti vaistus, nuleisti kraują ar operuoti. Tuo metu buvo naudojamos 7 planetos, 12 būstų, buvo paisoma Mėnulio fazių (5, 16). Kai kurie astrologai sudarydavo būstų ir ligos pradžios horoskopą (7, 5). Didžiosios Britanijos Karališkojoje gydytojų kolegijoje (Royal College of Physicians) iki XVI–XVII a. buvo dėstoma astrologija, leidžiami astrologiniai almanachai, iki XVI a. Karališkosios gydytojų kolegijos prezidentu galėjo būti ir astrologas. Medicininė astrologija buvo grindžiama mintimi, kad kiekvienas klausimas gali būti išspręstas, įvertinant planetų poziciją tuo momentu, kai liga prasidėjo. To meto gydytojai papildomos informacijos gaudavo vizualiai apžiūrėdami paciento šlapimo mėginį (uroskopija). Pakakdavo, kad pasiuntinys atneštų ligonio šlapimo mėginį, papasakotų ligos istoriją, kuo remiantis buvo sudaromas ligos pradžios horoskopas ir tokiu būdu nustatoma diagnozė, prognozė ir parenkamas gydymas. Horoskopo analizės derinimas su uroskopija, nustatant ligos priežastį ir skiriant gydymą, buvo taikomas kelis šimtmečius (7).

Žmogus – Saulės sistema, makrokosmo ir mikrokosmo sąsajos. Iliustracija iš Roberto Fluddo ‘Utriusque Cosmi, Maioris Scilicet et Minoris, Metaphysica, Physica, atque Technica Historia’ veikalo (1617–1621)

Yra išlikę XVII a. Anglijoje dirbusių astrologų gydytojų užrašų, patalpintų Ašmolio muziejuje DB (Elias Ašmolis (1617–1692) Oksfordo astrologas) (7). Juose rašoma, kad sėkmingas astrologas išnagrinėdavo daugiau nei 1 000 ligos atvejų per metus. Kiekvienam atvejui sudarydavo horoskopą, apgalvodavo ir pateikdavo diagnozę. Į astrologus žmonės kreipdavosi ne tik dėl kūno negalavimų, bet ir dėl psichologinių problemų. Tuo metu horoskopo nagrinėjimas priminė šiuolaikinių psichoterapeutų darbą. Tai buvo gili vidinių savybių analizė ir patarimai, kokias savybes sergantysis turi vystyti, o kurių atsisakyti. Kaip ir dabartiniai psichoterapeutai, astrologai tiesiogiai nenurodydavo, ką daryti, bet paskatindavo žmogų patį pamąstyti (7).

Žinomas šveicarų gydytojas alchemikas ir filosofas Paracelsas (1493–1541) taip pat taikė astrologines žinias gydant ligonius. Astrologija buvo labai svarbi Paracelso medicinos dalis. Yra išlikę jo veikalų, kuriuose aprašomi astrologiniai talismanai, skirti ligoms gydyti. Paracelsas, nežiūrint į tai, kad gilinosi į okultizmą, buvo vienas pirmųjų gydymo cheminėmis medžiagomis ir mineralais šalininkas. Vienas žinomiausių Renesanso epochos Anglijos gydytojų Viljamas Harvėjus (William Harvey) (1578–1657), padaręs svarbių atradimų anatomijos ir fiziologijos moksle, ypač aiškinant sisteminę kraujotaką, savo veikloje rėmėsi Aristotelio darbais. V. Harvėjus tiek mokslo tyrinėjimuose, tiek praktiniame darbe naudojo mikrokosmo – makrokosmo analogiją ir alcheminę terminologiją (6).

Astrologijos ir medicinos atsiskyrimas

XVII – XVIII a. astrologijos vaidmuo Renesanso epochos medicinoje ėmė keistis. Tuo metu ypač sparčiai pradėjo vystytis mokslo idėjos, vienas po kito sekė mokslo atradimai: sukuriamas mikroskopas (1590 m.), aprašoma kraujo cirkuliacijos sistema (1628 m.), atrandamos kraujo ląstelės (1670 m.) (9). Racionalaus mokslo revoliucija ir mokslinės pasaulio sampratos įsigalėjimas atmetė tariamai iracionalių metodų įtaką (6). Astrologija palaipsniui ėmė prarasti šimtmečius turėtą mokslo intelektualinės bendruomenės palaikymą. Vis garsiau imta kalbėti, kad tai nėra mokslas, o tik iracionalios magijos metodai, dvelkiantys šarlatanizmu. Mokslinės medicinos gydytojai, pamatę, kad nauji eksperimentinės mokslinės medicinos metodai sulaukia vis didesnės sėkmės, pradėjo atsisakyti astrologijos. Vyko kova tarp racionalaus ir irracionalaus. Astrologija buvo išstumta už mokslo ribų. Medicina ir astrologija pasuko skirtingais keliais. Vis sparčiau ir plačiau ėmė dominuoti fizinės medicinos atradimai ir metodai. O žmogaus charakterio savybių, elgesio ir su juo susijusių psichinės kilmės negalavimų raida ėmė sparčiai atsilikti (7).

Astrologijos atgimimas ir sąsajos su šiuolaikine medicina

XIX a. antrojoje pusėje prasidėjo moderniosios astrologijos atgimimas. XX a. pradžioje gyvenęs JAV gydytojas H. L. Kornelis (H. L. Cornell) tyrinėjo planetų santykį su ligomis, studijuodamas skirtingomis ligomis sergančių pacientų horoskopus ir ieškodamas dėsningumų. Jis teigė, kad rado neįkainojamą astrologinių žinių pritaikymą klinikinėje praktikoje. H. L. Kornelis surinko medžiagą iš skirtingų astrologijos ir medicinos mokslo šaltinių ir sudarė Medicininės astrologijos enciklopediją (4).

Šiandienėje visuomenėje dauguma išsilavinusių žmonių astrologiją vertina skeptiškai, laikydami ją nevertais dėmesio prietarais, kurie nėra patvirtinti mokslo. Deja, šiai dienai mokslas dar neturi metodų, galinčių ištirti, kaip veikia astrologija, kaip formuojasi mintis ar kyla emocija, todėl negali patvirtinti ar paneigti vieno ar kito. Jeigu mes liniuote negalime pamatuoti svorio, tai nereiškia, kad jo nėra. Dangaus kūnai rodo polinkį, kuris nebūtinai gali pasireikšti, nes žmogaus pasirinkimai gali pakeisti įvykių eigą. Joks prietaisas nepajėgtų išmatuoti žmogaus pasirinkimo, ryžto ar valios. Astrologijos žinių pritaikymo galimybei trukdo ir išankstinis priešiškas didžiosios visuomenės dalies nusistatymas.

Medicinos alchemikas, uroskopija. Franzas Christop‘as Janneckas (1703 – 1761)

Medicininės astrologijos pobūdis, tikslai ir funkcijos šiandienės visuomenės ir mokslinės medicinos kontekste turi savo specifiką, kuri skiriasi nuo buvusių skirtingais istoriniais laikotarpiais. Šiuolaikinės medicinos technologijos ir mokslo pažanga leidžia gerai pažinti kūno ligas, jų eigą bei didžia dalimi tiksliai ir greitai jas diagnozuoti. Instrumentiniai vaizdiniai tyrimo metodai ir laboratorinės medicinos pasiekimai leidžia diagnozę nustatyti greitai ir tiksliai. 60–70 proc. sprendimų, lemiančių diagnozės nustatymą ar gydymo taktikos parinkimą, priklauso nuo laboratorinių tyrimų rezultatų (14). Astrologiniai ligų diagnostikos metodai, turėję didelę reikšmę antikos, viduramžių ar Renesanso laikotarpiais, šiandieniame medicinos mokslo kontekste netenka buvusios svarbos. Neatsižvelgiant į tai yra manančių, kad astrologijos žinios galėtų rasti pritaikymą medicinos moksle ir praktikoje. Vienas taip manančių – Didžiosios Britanijos MP Davidas Tredinnickas, kuris yra pasakęs, jog būtų tikslinga astrologiją matyti kaip sveikatos priežiūros sistemos dalį (2).

Kaip žinia, medicinos mokslas daugiausia dėmesio skiria fiziniam kūnui, yra gerai jį ištyrinėjęs, o ligų priežasčių ieško biocheminių ir fiziologinių procesų sutrikimuose. Psichosomatinė medicina nagrinėja, kaip psichologiniai poveikiai ir procesai lemia fiziologiją ir sukelia ligas. Astrologija remiasi metafiziniu požiūriu į žmogų ir jo struktūrą, kurią traktuoja kaip mikrokosmą, atkartojantį makrokosmo sandarą. Kaip rentgenu galima pamatyti žmogus kaulų struktūrą, taip patyręs astrologas gali pamatyti giluminę žmogaus struktūrą: psichikos, charakterio savybes, polinkius, galimas problemas bei jų sprendimo kelius, sielos pamokas. Taip astrologija pateikia aiškią, nuoseklią sistemą ir išaiškina sąsajas. Ji ramiai patikina ir garantuoja, kad žemiškas pasaulis su jo atsitiktinumais yra prižiūrimas ir kontroliuojamas amžino, tikslaus ir nematomo jo dangiškų „kolegų“ ritmo (7).

Obels žiedai
Obels žiedai. Nuotraukos autorius K.Bratkauskas

Šiuolaikinė astrologija ir jos kryptys

Šiuolaikinės astrologijos, taip pat ir medicininės astrologijos mokyklų ir atmainų yra didžiulė įvairovė. A. Ilgevičienės (2012) knygoje „Eros priešaušryje, arba apie išniekintą astrologiją ir „Pasaulio pabaigą“ pastaroji skirstoma į tris kryptis: fatalistinę, prognostinę ir evoliucinę dvasinę. Jos kelia skirtingus astrologijos žinių naudojimo tikslus bei galimybes. Fatalistinės astrologijos kryptis remiasi nuostata, kad žmogaus likimas yra nulemtas ir nėra galimybės jo pakeisti. Gimimo metu planetų ir žvaigždžių išsidėstymas nulemia ateities įvykius, galimas problemas ir sėkmes, su kuriomis besąlygiškai reikia susitaikyti. Prognostinė astrologija žinias naudoja galimoms situacijoms ir įvykiams numatyti, kad būtų galimybė pasiruošti ar jų išvengti. Evoliucinė dvasinė astrologija remiasi nuostata, kad siela, atėjusi į Žemę tobulėti, atsineša likimą, kurį žmogus gali keisti. Ji teigia, kad žmogaus natalinis horoskopas parodo atsineštas sielos pamokas, silpnybes bei stiprybes. Ji kalba apie darbą su savimi: neigiamas savybes keičiant teigiamomis, pasitelkiant ir ugdant stiprybes bei talentus. Evoliucinės krypties astrologas griežtai laikosi vidinės etikos, todėl nesikiša į žmogaus pasirinkimą, o tik padeda plačiau suprasti susidariusias situacijas, skatina savarankiškai mąstyti ir laisva valia kurti savo gyvenimą, padedant Dievui. Mąstančiam žmogui evoliucinės astrologijos suteikiamos žinios gali padėti plačiau mąstyti. Vengiantys pokyčių ir netikintys, kad gali keisti savo likimą, renkasi fatalistinę ar prognostinę astrologiją (12).

XX a. gyvenusi Rusijos astrologė gydytoja L. Filipova teigė, kad medicininė astrologija, nagrinėjanti žmogaus sveikatos klausimus, yra sakralus mokymas, turintis gilias istorines šaknis. Ji išskiria fizines, psichologines ir dvasines ligų priežastis, kurias gali atskleisti išsami natalinio horoskopo analizė. L. Filipova išskiria tris medicininės astrologijos tikslus: padėti žmogui grįžti į savo gyvenimo ritmą ir suderinti jį su Dangaus ritmais; rasti giluminę ligos priežastį, kurią nurodo astrologiniai elementai, ir pastūmėti žmogų link Dievo ir Šviesos evoliucijos kelio (19). Psichosomatinės, paskutinį šimtmetį vis populiarėjančios krypties, medicininės astrologijos pagrindinis tikslas – atskleisti galimas vidines priežastis, pastūmėjusias susiformuoti sveikatos problemoms. Evoliucinės dvasinės krypties astrologas nagrinėdamas horoskopą atlieka išsamią gilią charakterio savybių, polinkių, prisirišimų, galimai ydingų mąstymo modelių analizę, kuri gali duoti gilesnes įžvalgas apie ligos priežastį ir pamokas, kurios turi būti išmoktos.

Medicininės astrologijos perspektyvos

Taigi šiuolaikinė medicininė astrologija, žvelgiant į ateities perspektyvą, galėtų padėti plėtoti platesnį požiūrį į žmogų ir sveikatos sutrikimų priežastis. Ligų diagnostikos funkcija, šiai dienai dėl pažangių medicinos diagnostikos galimybių atliekanti mažiau svarbų vaidmenį, galėtų užleisti vietą astrologijos žinių suteikiamai galimybei giliau pažinti žmogų, rasti vidinį disbalansą, galėjusį įtakoti ligą, bei paskatinti žmogų pačiam prisiimti atsakomybę ir keistis. Savaime suprantama, kad astrologo galimybės išsamiai išanalizuoti horoskopą tiesiogiai priklauso nuo paties astrologo profesionalumo ir kompetencijos. Todėl rimtos astrologijos studijos galėtų trukti kelis metus, o praktikuojantys astrologai nuolat tobulintų žinias bei dirbtų su savo neigiamomis savybėmis. Galbūt astrologijos pagrindai galėtų būti dėstomi ir medicinos studijose. Tokiu būdu būsimieji medikai turėtų galimybę plačiau pažinti žmogų, jo problemų priežastis bei praplėsti pagalbos būdų spektrą. Medicininiai metodai, derinami su alternatyvios, natūralios medicinos galimybėmis, atsižvelgiant į dangaus kūnų diktuojamus ritmus, galėtų padėti dar efektyviau pasiekti norimų rezultatų gydant tiek fizines, tiek psichines, tiek dvasines ligas. Giliausia prasme evoliucinės dvasinės krypties astrologija galėtų padėti rasti atsakymus į taip dažnai ligos akivaizdoje iškylančius klausimus: Kodėl būtent man? O ką aš padariau ne taip? Ką turiu suprasti ir pakeisti?

Literatūra:

 1. Apie astrologijos raidą. Antropoteosofinės Astrologijos Asociacija. Prieiga per internetą: antropoteosofineastrologija.lt.
 2. Combining astrology and healthcare: your medical horoscopes. Science. The Guardian. Prieiga per internetą: https://www.theguardian.com/science/brain-flapping/2014/jul/25/david-tredinnick-astrology-medicine-healthcare-horoscopes.
 3. Cooper, G. (2011). Galen and Astrology: A Mésalliance?, Early Science and Medicine, 16(2), 120–146. doi: https://doi.org/10.1163/157338211X557084
 4. Cornel, H. L. (2017). Encyclopedia of Medical Astrology.
 5. Greenbaum, D. G. (2015). Astronomy, Astrology, and Medicine. In Ruggles C. (Ed.), Handbook of Archaeoastronomy and Ethnoastronomy. Springer, New York, NY. https://doi.org/10.1007/978-1-4614-6141-8_19
 6. Gregory, A. (2014). William Harvey, Aristotle and astrology. The British Journal for the History of Science, 47(2), 199–215. doi:10.1017/S0007087413000393
 7. Hare, E. H. (1977). Medical astrology and its relation to modern psychiatry. Journal of the Royal Society of Medicine, 70, Issue 2 (Bethlem Royal Hospital, Monks Orchard Road, Beckenham, Kent, BR3 3BX). https://doi.org/10.1177/003591577707000217
 8. Harrison, M. (2000). From medical astrology to medical astronomy: Sol-lunar and planetary theories of disease in British medicine, c. 1700–1850. The British Journal for the History of Science, 33(1), 25–48. doi:10.1017/S0007087499003854
 9. History of Medicine Timeline. Prieiga per internetą: http://www.datesandevents.org/events-timelines/10-history-of-medicine-timeline.htm
 10. History of Medicine: Astrology in Medicine. Prieiga per internetą: History of Medicine: Astrology in Medicine | Columbia University Department of Surgery (columbiasurgery.org)
 11. Hofman, O. (5 Junio 2009). Classical Medical Astrology. Heeling with Elements. The Wessex Astrologer Ltd; Illustrated edición.
 12. Ilgevičienė, A. (2012). Eros priešaušryje, arba apie išniekintą astrologiją ir „Pasaulio pabaigą“. Vilnius: Tiamata.
 13. Kassell, L. (Winter 2014). Casebooks in early modern England: medicine, astrology, and written records. Bulletin of the History of Medicine, 88(4), 595–625 (Article). Published by Johns Hopkins University Press DOI: For additional information about this article. https://doi.org/10.1353/bhm.2014.0066
 14. Laboratory Medicine is Faced with the Evolution of Medical Practice. Prieiga per internetą: nih.gov
 15. Lehman, J. L. (2012). Traditional Medical Astrology. Schiffer Publishing Ltd.
 16. Markham, J. G. Melothesia in Babylonia. Prieiga per duomenų bazę: https://library.oapen.org/bitstream/id/58d5fe4f-8656-4dd4-b363-f4393af371a2/1005460.pdf [žiūrėta 2021 m. balandžio 26 d.].
 17. Microcosm and Macrocosm. Prieiga per internetą: Encyclopedia.com
 18. Your Zodiac Sign, Your Health – The Atlantic. Prieiga per internetą: https://www.theatlantic.com/health/archive/2013/11/your-zodiac-sign-your-health/281358/
 19. Филипова, Л. (2019). Медицинская астрология. Велигор.

Retrogradinis Merkurijus Vandenyje

Sausio 30 d. Merkurijus pradeda judėti retrogradiškai (atgal). Toks reiškinys nutinka tris, o kartais net keturis kartus per metus ir paprastai trunka apie tris savaites.
Retrogradiškai juda dauguma planetų, išskyrus šviesulius – Saulę ir Mėnulį. Retrogradiniu vadinamas atgalinis planetos judėjimas, kai ji pakartoja tam tikrą jau nueitą savo kelio atkarpą. Iš tiesų realybėje planeta juda toliau savo įprasta kryptimi, o judėjimas atgal – tai mūsų regimoji perspektyva žvelgiant iš Žemės, susiformuojanti dėl skirtingo planetų judėjimo greičio.

Retrogradinis Merkurijus Vandenyje

Sausio 30 d. Merkurijus pradeda judėti retrogradiškai (atgal). Toks reiškinys nutinka tris, o kartais net keturis kartus per metus ir paprastai trunka apie tris savaites.

Merkurijus

2021 metais iš viso numatomi trys Merkurijaus retrogradinio judėjimo periodai:
sausio 30 d. – vasario 21 d. Vandenio ženkle (R sausio 30 d. 26°29’27” – D vasario 21 d. 11°01’22”);
gegužės 30 d. – birželio 23 d. Dvynių ženkle (R gegužės 30 d. 24°43’01” – D birželio 23 d. 16°07’37”);
rugsėjo 27 d. – spalio 18 d. Svarstyklių ženkle (R rugsėjo 27 d. 25°28’25” – D spalio 18 d. 10°07’35”).

Retrogradiškai juda dauguma planetų, išskyrus šviesulius – Saulę ir Mėnulį. Retrogradiniu vadinamas atgalinis planetos judėjimas, kai ji pakartoja tam tikrą jau nueitą savo kelio atkarpą. Iš tiesų realybėje planeta juda toliau savo įprasta kryptimi, o judėjimas atgal – tai mūsų regimoji perspektyva žvelgiant iš Žemės, susiformuojanti dėl skirtingo planetų judėjimo greičio.

Planetų retrogradinių periodų trukmė labai skirtinga. Kuo planeta arčiau Saulės, tuo jos ciklas trumpesnis, atitinkamai mažesnė ir atgalinio judėjimo trukmė. Tolimųjų planetų ciklai dėl jų didelio nuotolio nuo Saulės labai išsitęsę, pvz., Urano ciklas – apie 84 metus, Plutono – netgi 248 metus, todėl ilgi ir jų retrogradinio judėjimo periodai: Urano vidutiniškai trunka apie 152 dienas (5 mėnesius), Plutono – 163 dienas.

Taigi, kaip visa tai veikia mus, žmones, ir ką apie tai kalba astrologija?

Astrologijoje laikoma, kad retrogradinio judėjimo metu visi procesai ir funkcijos, kuriems viena ar kita planeta daro įtaką, sulėtėja, įgauna grįžtamąjį pobūdį, galimos atsikartojančios situacijos. Paprastai tuo laiku rekomenduojama nepriiminėti rimtų sprendimų, neplanuoti labai svarbių darbų ar pirkinių. Galimi įvairūs trikdžiai, nesusipratimai, klaidos, kurias vėliau tenka taisyti. Retrogradinio judėjimo periodas – tai dangaus mums siunčiamos kartojimo ir įtvirtinimo pamokos, susijusios su planetos ir Zodiako ženklo temomis. Tokie periodai mažiau rezultatyvūs išoriškai, tačiau gali būti labai produktyvūs vidine prasme. Jų metu mums suteikiama galimybė peržiūrėti, koreguoti ir sutvarkyti tai, kas buvo padaryta nekokybiškai, paviršutiniškai, ne iki galo. Tai savotiškas sanitarinis laikas, skirtas apsivalyti ir užbaigti tai, ką reikia.

Kalbant apie vidinį darbą, gali tekti imtis šlifuoti ne vieną tuo metu išryškėjusią ego briauną. Retrogradinis planetos judėjimas suformuoja kilpą, galinčią tapti mūsų pačių ego spąstais ir skaudžiai užsiveržti, jeigu būsime pernelyg „horizontalūs“, arba laipteliu aukštyn atrišus dar vieną vidinį mazgą, jeigu sugebame susiderinti su dangaus diktuojamu ritmu ir atsiverti vertikaliajai tėkmei.

Tokį poveikį visada stipriau jaučia tie žmonės, kurių gimimo horoskopo planetos patenka į retrogradinių planetų formuojamas kilpas.

Taigi, Merkurijus šiemet visas tris savo kilpas formuos oro stichijos ženkluose, taip rodydamas būtinybę pažinti šią sferą, su ja dirbti, ją apvalyti ir įvaldyti. Oro stichija kaip niekada itin akcentuota, ji – šių metų darbinis laukas su visomis galimybėmis augti ir realizuotis. Tai mentalinė plotmė, per kurią mes pažįstame mintį ir iš jos atsirandantį žodį, jo kokybę, jėgą, griaunančiąsias ir kuriančiąsias galias. Per tai mes mokomės suprasti, girdėti, bendrauti ir bendradarbiauti, taigi, patiriame pačias svarbiausias mums visiems bendravimo ir SANTYKIŲ pamokas.

Pats Merkurijus yra simbolinis oro stichijos valdovas – Zodiako ryšininkas, atsakingas už mąstymą, supratimą, proto funkcijas, kalbą ir bendravimą. Tai arčiausiai Saulės skriejanti planeta, todėl jos artimiausias pagalbininkas ir žinianešys. Mitologijoje Merkurijus siejamas su sparnuotuoju dievų pasiuntiniu Hermiu, kuris globoja raštą, keliautojus, prekybą ir amatus, lydi sielas į mirusiųjų karalystę.

Hermis
Hermis

Retrogradiniai Merkurijaus judėjimo laikotarpiai dažni ir visada svarbūs. Jų metu planeta sueina į tikslią jungtį su Saule ir priima iš jos ugninį impulsą, kurį vėliau turės perduoti ten, kur bus reikalinga.

Simboliškai kalbant, tai pasiruošimas naujiems impulsams, Merkurijui pradėjus judėti direktyviai. Siekiant pradėti ką nors nauja, būtina paleisti tai, ko nebereikia. Tai mentalinės higienos laikas, skirtas apvalyti mintį, nuprausti žodį, nuraminti siautėjantį vėją.

Šiuo periodu bendravimas tampa labiau intravertiškas. Daugelis žmonių būna labiau išsiblaškę, sunkiau koncentruojasi, sulėtėja mąstymas, todėl didesnė tikimybė ką nors pražiūrėti, padaryti nekokybiškai. Sudėtingiau komunikuoti, gali būti viena sakoma, kita girdima arba visai negirdima. Galimi įvairūs nesusipratimai, trikdžiai informacijos sklaidoje, žiniasklaidoje, susisiekimo sektoriuje. Todėl tuo laiku nerekomenduojama planuotis labai svarbių susitikimų, pokalbių, derybų.

Artimiausiu metu Merkurijus judės retrogradiškai Vandenio ženklu. Vandenis susijęs su technologijomis, visa skaitmenine sritimi, tad šis periodas tinkamas tvarkyti, atnaujinti ir tobulinti elektroniką, peržiūrėti ir išvalyti kompiuterių failus, telefonus. Gali išryškėti šalutinis interneto erdvės poveikis, kenksmingos ir griaunančios įtakos, priklausomybės. Šis laikas labai palankus visą tai peržiūrėti, sutvarkyti, pasigilinti į interneto etiką, ištrinti nenaudojamas virtualias tapatybes, nebesekti arba išeiti iš grupių, kurios prieštarauja mūsų vertybėms, ir galbūt apskritai šiek tiek disciplinuoti savo buvimą interneto aplinkoje. Labai svarbu suvokti, kad kiekviena mūsų mintis, ištartas ar parašytas žodis, kaip ir visokie „nekalti“ virtualūs „patinka“ arba „sekti“ nėra tokie nekalti. Tai mūsų energija, kuri teka žvilgsniu, mintimis ir žodžiu ten, kur mes ją kreipiame, ir taip formuojamos pasekmes. Todėl verta įsigilinti į tai, kas mums iš tikrųjų svarbu, ką norime palaikyti, kokią informaciją įsileidžiame į save.

Panašūs procesai vyksta ir žmonių viduje. Merkurijaus retrogradinis judėjimas neretai išryškina mūsų mąstymo ypatumus, mentalines programas, kurios trukdo švariam supratimui, adekvačiam savęs ir aplinkos matymui ir priėmimui. Todėl reikėtų atkreipti dėmesį, jeigu nebesusikalbame su kitais, o šiuo atveju ypač kai kyla įtampa santykiuose su draugais, bendraminčiais, kolektyvuose. Gali pasirodyti seniai nematytas draugas ar iškilti situacijos su draugais, kurios nebuvo išspręstos, susiformuoti galimybė jas pataisyti ir užbaigti.

Vandenis – pokyčių ir atsinaujinimo meistras, alcheminių procesų žinovas, vedlys į laisvę. Dėl jo įtakos mums gali labiausiai skaudėti ten, kur tos laisvės trūksta. Gali norėtis pokyčių ir atsinaujinimo, labiau nei kitu metu jaustis suvaržymai. Todėl šis laikotarpis turi tendenciją išryškinti mūsų prisirišimus ir mentalines programas, susijusias su neteisingai suprantama laisve, visaleistinumu, ekscentriškumu, negebėjimu pritapti, prisiderinti prie kolektyvo. Tiems, kuriems trūksta adekvatumo, kurie pernelyg atitrūkę nuo aplinkos, nebesugeba jos girdėti dėl puikybės ir išskirtinumo, galimos budinančios situacijos. Vandenis – draugystės ir brolystės ženklas, todėl reikėtų susirūpinti, jeigu šalia nebėra draugų arba dauguma jų atitolę.

Vandenio valdovas Uranas šiuo metu keliauja Jaučio ženklu. Greta jo jau kurį laiką yra ir dar bus Juodasis Mėnulis (Lilit), kuris aktyvina tamsiąją Jaučio prigimtį, susijusią su savininkiškumu, vartotojiškumu, savanaudišku siekiu pasipelnyti ir išnaudoti kitus. Todėl tai tinkamas laikas paleisti baimes, susiformavusias iš patologinio prisirišimo prie bet kokio turėjimo, stabdančio „saugumo“, įvairiausių įvaizdžių ir patogumų.

Taigi, retrogradinis Merkurijus Vandenio ženkle gali padėti:

 • pamatyti netvarkingus minčių srautus, sukeliančius mentalinę įtampą, ir nuo jų apsivalyti;
 • atpažinti svetimas mentalines programas ir virusus, pajungimus, manipuliacijas;
 • keistis pačiam, padėti keistis aplinkai ir šalia esantiems žmonėms laisvinantis iš senų dogmų, stereotipų, nuostatų, konservatyvaus mąstymo;
 • išsilaisvinti iš poreikio kontroliuoti viską pagal susikurtą scenarijų;
 • dirbti su įvairiomis mentalinėmis fiksacijomis ir mentaliniais užstrigimais, ypač susijusiais su prisirišimu prie įvaizdžio, socialinės ir turtinės padėties;
 • dirbti su priklausomybe nuo kitų vertinimo ar požiūrio, ypač turint polinkį pasiduoti svetimai įtaigai;
 • nebijoti rizikuoti, pasielgti nestandartiškai, neįprastai;
 • atlikti minčių ir dvasios alchemiją;
 • rasti naujų vystymosi galimybių ir būdų ir drąsiai jų imtis.

Šis laikotarpis gali būti labai svarbus tiems, kurie turi planetų Vandenio 11–27 laipsniuose.

Iš esmės visas šis periodas mus visus skatins labai rimtai dirbti vertybių klausimu, jas grynintis, pažinti savo giluminius norus, poreikius ir laisvintis iš viso to, kas trukdo mūsų evoliucijai, ją stabdo.

Vandenis – Zodiako budintojas, parodantis kelius į išlaisvėjimą, apdovanojantis įžvalgomis, genialiomis idėjomis, mokantis minties skrydžio ir tikrosios laisvės. Jis pirmiausia apdovanoja tuos, kurie yra suformavę savo vertybinį stuburą, geba prisiimti atsakomybę, supranta vidinio darbo prasmę, nebijo keistis ir keisti.

Siela atėjo į Žemę tam, kad evoliucionuotų. Todėl jai skauda, kai žmogus, lyg įvedęs save į autohipnozę, paklūsta senoms mentalinėms programoms. Tai didžiausia kančia sielai. Valia reikalinga, norint ištarti „ne“ senoms programoms ir mąstymo modeliams. Pačios jos neištirps. Veikti turite. (Astrėja, „Antropoteosofija. Žmogaus suvokiama Dieviškoji išmintis“, II t., p. 189)

Visada didele pagalba gali tapti natūralūs niekaip nepaveikti mineralai. Šiam laikotarpiui labiausiai tinkami būtų fluoritas, ametistas, diumortjeritas ir sugilitas.

Tiems, kurie nori daugiau pasigilinti apie darbą su savimi, mąstymo ugdymą, maldą ir praktikas – Astrėja, „Antropoteosofija. Žmogaus suvokiama Dieviškoji išmintis“, III t., p. 776–890.

Apie žmonijos programavimo anatomiją, technologijų įtaką mūsų sąmonei – Astrėja, „Atsakymai į antropoteosofo klausimus“, p. 403–416.

Indrė Kunaikienė

Paskelbta 2021.01.31

Pagrindiniai 2020 metų astrologiniai įvykiai
ir rekomenduojami mineralai (III dalis, rugpjūtis – gruodis)

Pagrindiniai 2020 metų astrologiniai įvykiai ir rekomenduojami mineralai (III dalis, rugpjūtis – gruodis)

Rugpjūtis – tai savotiškas liepos mėnesio astrologinių tendencijų tęsinys, kuomet aštrėja Marso destruktyvi raiška per jo sudaromus aspektus su kitomis planetomis, tokiomis kaip Lilit, Chironas, Saturnas, Jupiteris, Plutonas. Dėl to ir Žemėje išryškėja įvairūs konfliktai, neišspręstos situacijos, vidinės ir santykių problemos bei gali būti jaučiamas stiprus impulsas iš jų nedelsiant trauktis, nepaisant sveiko proto ir moralės principų. Taigi laikmetis reikalauja kantrybės, drąsos, konkretumo, gerai apgalvotų veiksmų, o taip pat pagarbos kito žmogaus valiai, nuolankumo ir supratingumo. Būtų prasminga pasiieškoti išeičių iš susidariusių situacijų, suprasti jų priežastis, taip pat mokytis neslopinti savo jausmų, kreiptis pagalbos, esant aštriai vidinei būsenai, arba bent jau neužsidaryti ir surasti, kam išsipasakoti. Apskritai, tai geras metas atpažinti ir koreguoti savo veikimo būdą, taisyti saviraišką.

Šių metų pagrindinių astrologinių įvykių aprašymo II dalyje (gegužė – liepa) jau buvo pateikta šiek tiek informacijos apie šių metų Marso specifiką (žr. birželio 28 d. Marso perėjimas į Avino Zodiako ženklą, taip pat prie liepos mėn. 5 d. užtemimo). Pravartu atpažinti ir suprasti šios planetos veikimą savyje, nes tai kone vienintelis būdas išlaviruoti tarp vidinių ir išorinių audrų, kurios per šį pusmetį tikrai gali pasireikšti.

„Dvasinėje astrologijoje Marsas susijęs su valios energijos kokybe ir pirmojo impulso ugnimi. Nuo žmogaus vertybinio pasirinkimo priklauso, kaip jis tą valią pakreips, kur ją naudos. <…>
Marsas nužymi instinktus ir aistringumą, kurie nesąmoningą žmogų gali paversti gyvūnu. Sąmoningumo siekiantis žmogus mokosi tai suvaldyti, pasitelkęs moralę, vadinasi Venerą.“ (Astrėja „Antropoteosofija. Žmogaus suvokiama dieviškoji išmintis“, III t., 2015, p. 606)

Mineralai: agatai, mangano kalcitas, arbūzinis turmalinas, opalai.

Uolos. Egiptas. Nuotrauka P. Ilgevičiaus

RUGSĖJIS

Nuo rugsėjo 10 d. (1.22 val., Avino 29 laipsnis) iki lapkričio 14 d. (2.36 val., Avino 16 laipsnis) Marsas dangaus skliautu keliaus retrogradine eiga. Tai vyksta kas 22 mėnesius ir trunka apie 80 dienų. Planetų retrogradinis judėjimas dažnai lemia ir tų procesų, kuriuos jos inicijavo, pabaigą. Sulėtėja veiklos, iniciatyvos, gali būti sugrįžtama prie neužbaigtų darbų, reikalų, neišspręstų situacijų. Gali išryškėti problemos, kurias būtina spręsti. Gali reikštis emocijų aštrumas, sunkumas suvaldant savo vidinę jėgą, psichinė ir mentalinė įtampa, o per tai iškreiptas, t. y. neobjektyvus, savęs ir kitų matymas bei sunkumai santykiuose. Svarbu sąmoningai stebėti ir pamatyti tas savybes, dėl kurių kyla nesklandumai, tiek vidinė įtampa, tiek įtampa situacijose, santykiuose, ir laisvintis iš jų, o ne kovoti su kitais žmonėmis. Keisti tai, kas nepatinka, mokantis kontroliuoti savo reakcijas bei egoistinius pasireiškimus.

Rugsėjo 22 d. (16.31 val.) stoja rudens lygiadienis.

„Dangaus skliauto stebėjimas natūraliai suformavo vienas svarbiausių pirminių metinių švenčių. Tai pavasario lygiadienis, vasaros saulėgrįža, rudens lygiadienis ir žiemos saulėgrįža. Visų laikų Tikėjimo kryptys ir religijos pagal jas orientavosi ir savoms religinėms šventėms laiką parinkdavo.“ (A. Ilgevičienė, „Pirminės šventės“, 2016, p. 60)

Ekliptika kerta dangaus pusiaują dviejuose taškuose: pavasario lygiadienio taške (kovo 20 – 21 d.) ir rudens lygiadienio taške (rugsėjo 22 – 23 d.) – tuo metu dienos ir nakties ilgumas būna vienodas. Rudens lygiadienio šventė fiksuoja šiltosios metų dalies pabaigą. Taip pat tai pagarbos ir dėkingumo šventė, kuomet nuo senovės žmonės dėkodavo dievams už derlių, kuris padės išgyventi šaltuoju metų laiku. Nuo rudens lygiadienio prasideda Ilgių metas ir nuo šio momento pradedame artėti prie Vėlinių ir Skorpiono misterijų. Kaip žinia, per rudens lygiadienį Saulė pereina į Svarstyklių zodiako ženklą, kurio simbolis – svarstyklės, simbolizuojančios pusiausvyrą ir išlaukimą. Būtent šiuo metu nuo XX amžiaus laikrodis atsukamas valanda atgal, kas atspindi padidėjusį svyravimą, kuris prasidės su Skorpionu, kai naktys taps žymiai ilgesnės už dieną. Taigi dabar gamta ir žmonės ruošiasi ilgoms naktims ir susikaupimui, kad tamsiuoju periodu iš pačių sielos gelmių pasisemtų išminties.

Mineralai: rutilo kvarcas, karneolis, moldavitas.

SPALIS

Nuo spalio 14 d. (4.05 val., Skorpiono 12 laipsnis) Merkurijus keliaus retrogradine eiga, direktyviai pradės judėti lapkričio 3 d. (19.50 val., Svarstyklių 26 laipsnis). Tai sulėtėjimo laikas, kai sugrįžtama prie atidėtų reikalų, veiklų, taisomos klaidos ir planuojama, kaupiama informacija. Tvarkomi dokumentai, namai, atnaujinami santykiai, išmetama tai, kas nebereikalinga. Galimas didesnis nei įprastai nedėmesingumas, užmaršumas, išsiblaškymas, dėl to tikėtinas klaidingas informacijos perdavimas ir supratimas.

Tai geras laikas savistabai, savianalizei, savo vidinės kokybės, emocinių zigzagų, įsisenėjusių mentalinių programų pamatymui, pažinimui ir keitimui, kuris galės įsibėgėti Merkurijui perėjus į direktyvinę eigą. Į ką reikėtų atkreipti dėmesį? Į išsakomus žodžius – kokie jie? Ar ne per aštrūs, skaudinantys, žeidžiantys kitus ir net save, sunkinantys bendravimą, santykius ir supratimą, manant, kad mano tiesa yra teisingiausia? Jei taip, tai jau pats laikas mokytis žodžių valdymo, tolerancijos kito tiesai, išklausymo, nuoširdumo. Arba atvirkščiai – sunki minčių raiška, baimė bendrauti, atsiribojimas nuo kitų. Painiava tarp to, kas tikra ir kas netikra, skęstančios mintys aistrų fantazijose, filosofiniuose būties apmąstymuose – vertėtų sutelkti dėmesį į pasirinktą dvasinį idealą.

„Kuo daugiau Gėrio aplinkui matote, tuo didesnę jos persvarą savyje nešiojatės. Tačiau jeigu daugiau Blogio pastebite, vadinasi, jis Jumyse vyrauja. Todėl niūrumą į šalį nustūmę geranoriškumą pasitelkite. Gėles dilgėlyne matykite, o ne menkas piktžoles gėlyne. Šitaip mąstymą keisite.

Nedejuokite dėl nelaimių ir savo paties neišmanymo, o į pasikartojančias situacijas, keliančias problemų, dėmesį atkreipkite. Jos yra Jūsų nesupratimo pakeitimo supratimu galimybė.

Neieškokite ir nemaldaukite galių, nušvitimo ar stebuklingo norų išsipildymo. Prašykite dvasios vedlių klaidų savųjų supratimo ir jų ištaisymo galimybių. <…>“ (Astrėja „Antropoteosofija. Žmogaus suvokiama dieviškoji išmintis“, II t., p. 479)

Spalio 21 d. (11.51 val.) Juodasis Mėnulis arba Lilit pereina iš Avino zodiako ženklo į Jautį. Lilit viename zodiako ženkle išbūna 9 mėnesius, nešdama į jo veikiamas sferas painiavą, iškreipimus, aktyvindama žemąją prigimtį, egoizmą, įvairias priklausomybes, baimes ir su tuo susijusį energetinį vampyrizmą, polinkį griauti ir išnaudoti kitus. Jos įtakai imliausi tie, kuriems būdingi stiprūs materialūs ir emociniai prisirišimai, kurie tapatinasi su materija ir fiziniu kūnu, atmesdami bet kokią Dievo ir dvasios sampratą. Kuo žmogaus sąmonė platesnė, kuo jis daugiau galvoja ne apie save, o apie kitus, stengiasi gyventi puoselėdamas savyje ir aplinkoje amžinąsias vertybes, tuo jis yra atviresnis dvasios šviesai, kuri tampa jo natūralia apsauga nuo bet kokio – tiek išorinio, tiek vidinio negatyvo. Todėl Juodojo Mėnulio įtakai mes tampame paveikūs tiek, kiek mumyse pačiuose yra tamsos ir nesupratimo.

Taigi, Lilit perėjus į Jautį, 9 mėnesiams pažeidžiamesnė tampa Žemės stichija. Šis elementas astrologijoje yra siejamas su fiziniu kūnu, materija, stabilumu, praktiškumu, įsižeminimu. Nusako mūsų gebėjimą siekti tikslų, prisiimti atsakomybę, nuosekliai dirbti ir užbaigti darbus.

Lilit Jautyje turi tendenciją aktyvinti neigiamą šio zodiako ženklo raišką per vertybių painiavą, vartotojiškumą, daiktų ir materijos sureikšminimą, savininkiškumą, godumą, per labai stiprius, neretai ir patologinius prisirišimus prie bet kokio turėjimo. Per egoistinį norą turėti daugiau už kitus – daiktų, dėmesio, meilės ir t.t. Lilit taip pat susijusi su įvairiausio pobūdžio pajungimais, o Jautyje – finansiniais, per paskolas, turtinius ir piniginius įsipareigojimus. Todėl šiuo laikotarpiu vertėtų gerai pagalvoti prieš skolinant ir imant paskolas, įsigyjant stambesnį turtą. Lilit būdama Jautyje žadina žemuosius instinktus, kūniškas silpnybes – gašlumą, tingumą, persivalgymą. Aktyvina jausminę prigimtį, savininkišką ir siekiančią gauti „meilę“, stumia į aistrų liūną. Čia taip pat galimi įvairiausi nusižengimai ir patologijos per grožį, moteriškumą, jį sureikšminant, padarant preke, pardavinėjant, išnaudojant ir t.t.

Šiuo metu Jautyje yra Uranas, su laisve ir evoliucijos principu siejama planeta. Lilit įtakoje laisvė gali įgyti iškreiptą raišką, kuomet ji grindžiama vien išorinėmis vertybėmis, matuojama finansinėmis ir turtinėmis galiomis. Tai godus laisvamaniškumas, siekiantis turėti, vartoti, gauti, išnaudojant kitus, vergaujantis materijai ir instinktams.

Dirbančiam su savimi, siekiančiam vidinio pažinimo ir apsivalymo žmogui tai puiki proga pamatyti evoliuciją stabdančius prisirišimus, nesuvaldytus instinktus, pažeidžiamumą per jausminę ir jutiminę plotmę. Svarbu būti pastabiems, laiku pamatyti šias silpnybes, stengiantis iš jų išsilaisvinti, kad neužmegztume naujo, su Lilit įtaka susijusio 9 metų ciklo. Uranas visada padeda keistis ir keisti, skatina paleidimo procesus, todėl šis periodas itin palankus išlaisvinti karmą ir nesupratimą, susijusią su žemąja Jaučio raiška.

Lilit pozicija Jautyje siejasi su vampyrizmo apraiškomis per Venerą. Tiems, kas nori į tai daugiau pasigilinti, gali skaityti apie Veneros vampyrizmą – Astrėja, „Antropoteosofija. Žmogaus suvokiama Dieviškoji išmintis“, III t., 2016, p. 594 – 605.

Mineralai: nefritas, dravitas, opalai.

Širdelė akmenyje. Nuotrauka K. Bratkausko

LAPKRITIS

Lapkričio 12 d. (23.38 val., Ožiaragio 23 laipsnis) įvyks Jupiterio ir Plutono trečioji, paskutinė, jungtis (pirmosios dvi – balandžio 5 d. ir birželio 30 d.). (Apie pirmąją daugiau galima paskaityti šių metų pagrindinių astrologinių įvykių aprašymo I dalyje (sausis – balandis)).

Astrologinių įvykių prasme šie metai yra išskirtiniai, todėl gali ženklinti neeilinius įvykius tiek kiekvieno mūsų gyvenime, tiek pasauliniu mastu. Didžiųjų planetų Jupiterio, Saturno ir Plutono jungtis pasikartoja kartą per šimtmetį ir dar rečiau. Planetų jungtys visada susijusios su vieno ciklo užbaigimu ir kito pradžia. Keičiantis ciklams, paprastai gausu stipresnių įvykių, supurtymų. Šiuo metu tai vyksta Ožiaragio ženkle, kuris yra siejamas su struktūromis, valdžia, žemiškais ir dangiškais įstatymais, taisyklėmis, ribomis, vidinėmis ir išorinėmis sienomis. Vienos jų saugo ir suteikia užuovėją, kitos apriboja, uždaro ir atskiria, virsta kalėjimais. Kuo tapo ir taps šios sienos – užuovėja ar kalėjimu, priklauso nuo mūsų visų, o kartu ir nuo kiekvieno atskirai. Bet kokiu atveju šiais metais gali būti daugiau atskirties, užsidarymo ir apribojimų. O taip pat progų sustoti, apmąstyti tai, kas praeita, peržiūrėti vertybes, prioritetus, išsigryninti tikslus, užduoti sau klausimą, kas yra mano gyvenimo ašis? Permąstyti tai, kas prasminga ir svarbu. Galimybių tam buvo ir turėtų dar būti…

Kaip jau minėta anksčiau, Plutono įtaka visada susijusi su išsigryninimu, reformomis, mirtimi ir atgimimu, o taip pat su giluminiu apvalymu viso to, kas nebetinka evoliucijai. Šie procesai gali būti ypač ryškūs ir stiprūs lapkričio mėnesį, Saulei keliaujant Plutono valdomis – Skorpiono zodiako ženklu. Tai priešužtemiminis laikas, kuris dar labiau viską suintensyvina. Taigi, lapkritis – tai vienas svarbesnių šių metų periodų šalia jau praėjusių sausio ir birželio mėnesių. Tai tinkamas metas keisti, paleisti, išsigryninti. Reformuoti savo mąstymą, senus įpročius, kategoriškumus ir įvairiausius sustabarėjimus, mentalines nuostatas, virtusias vidiniais blokais, kalėjimais. Skorpiono energija skatina pažinti savo giluminį potencialą, pamatyti vidinius šešėlius, tai, nuo ko mes bėgame, slepiamės, užsidarome. Tai, dėl ko jaučiamės nesaugūs ir apsistatome sienomis. Pasitelkus valią ir ryžtą – sugriauti jas, nusilupti nereikalingus kevalus ir lukštus.

Lapkričio 14 d. (2.36 val., Avino 16 laipsnis) Marsas pradės judėti direktyviai Avino ženklu, kuris jau bus išsilaisvinęs iš Lilit (arba Juodojo Mėnulio) poveikio. Tad atsivers galimybės aktyviai veikti, pulti į darbus su užsidegimu, su pasitikėjimu, gyvybingumu, drąsiai, energingai, bet jau su labiau suvaldomais impulsyvumu, nekantrumu, rizikingumu ir neatsargumu. Svarbu apmąstyti savo veiksmų motyvus ir prasmę, kad netektų gailėtis dėl jų pasekmių. Per aktyvią veiklą, darbus dėl kitų išlengvėja emocingų, asmeniškų, aikštingų reakcijų suvaldymas, per tai vyksta ir keitimasis.

Į metų pabaigą mūsų laukia dar du užtemimai – paskutiniai iš šešių, vyksiančių 2020 metais. Su keturiolikos parų pertrauka pirma užtems Mėnulis (Mėnulio užtemimas lapkričio 30 d., 11.43 val., Dvynių 9 laipsnis, Lietuvoje nematomas), po to – Saulė (Saulės užtemimas gruodžio 14 d., 18.13 val., Šaulio 24 laipsnis, Lietuvoje nematomas).

Priminsime, kad:
„Užtemimai įmanomi per pilnatis ir jaunatis: pilnatyje užtemsta Mėnulis, o jaunatyje – Saulė. Per užtemimus itin suaktyvėja tos pilnaties ar jaunaties pagrindinė tema, kurią nusako jų suaktyvintas Zodiako ženklas su visomis ilgalaikėmis pasekmėmis. <…>“ (A. Ilgevičienė „Pirminės šventės“, p. 68)

Kaip žinia, užtemimai atlieka pokyčių rodiklio funkciją. Tai lyg kryžkelės, kuriose vyksta energijų persiorientavimas pagal įvairiuose lygmenyse susiklosčiusią situaciją. Užtemimų veikimo zonoje Dangus lyg viską apšviečia, kad būtų pamatyta ir įvertinta tuo momentu susikaupusi visokeriopa patirtis ir pagal tai sudėliojamos tolesnio vystymosi gairės žmogaus ir Žemės gyvenimuose.

Šio ciklo užtemimai įvyks į metų pabaigą ir patys iš savęs turi tam tikrų temų užbaigimo energetiką – tai paskutiniai Jupiterio ir Saturno buvimo Ožiaragyje mėnesiai. Po naujųjų metų Plutono, Jupiterio ir Saturno ilgalaikė jungtis subyrės – kartu su naujaisiais 2021 metais ateis naujos temos, sulauksime naujų krypčių augimo. Dabar pats metas sudėlioti paskutinius akcentus Ožiaragio ir jame vis dar esančios minėtos trijulės temose (žr. šio straipsnio ankstesnes dvi dalis). Tuo labiau, kad tiek Mėnulio, tiek Saulės užtemimo horoskopuose jau aiškiau matomos išėjimo iš esamų situacijų galimybės. Yra potencialas veikti ir įveikti, pamatyti išeitį ten, kur, atrodo, jos nebuvo. Taigi, Marsas tampa laisvesnis nuo vidinių ir išorinių apribojimų. Inicijuojamuose pokyčiuose padės ankstesni, išgryninti susitarimai, tikėjimas idealais, adekvatumas ir drąsa. Svarbu neužsidaryti savo įsivaizdavimuose ir savo tiesoje nuo kitų žmonių ir nuomonių, atsiverti bendravimui ir bendradarbiavimui.

Mineralai: rožinis kvarcas, mangano kalcitas, sugilitas, topazai.

Vladikaukazo kalnai. Nuotrauka K. Bratkausko

GRUODIS

Gruodžio 14 d. (18.13 val., Šaulio 24 laipsnis) – visiškas Saulės užtemimas (žr. aukščiau).

Gruodžio 15 d. (7.05 val.) Baltasis Mėnulis Selena kartu su Venera pereina į Šaulį, į ugnies ženklą, kas tikėtina dar labiau palengvins metų pabaigą, harmonizuos didžiąją šių metų dalį iš ugnies stichijos vis kilusį negatyvą ir įtampas. Turėtų atsirasti daugiau vilties, optimizmo, pozityvaus požiūrio, įkvėpimo. Daugiau spalvos, žaismingumo per grožį, jo kūrimą, tikėjimą harmonija ir meile. Visus metus stiprų foną kūręs Ožiaragis yra gan sunkus, niūrus, asketiškas. Čia vyrauja dvi spalvos – balta arba juoda.

Venera – tai meilės ir grožio mūza. Šaulyje ji skleidžiasi ir auga per meilę idealams, ieškodama juose dieviškų gaidų, to, kas pakylėja ir įkvepia, suteikia gyvenimui prasmės. Šviesos pasaulių impulsus šiuo laiku greičiau gali sugauti tie, kurių širdys atviros harmonijai, kurie siekia kurti grožį, pasiaukojamai ir nesavanaudiškai nešdami jį į visas gyvenimo sferas. Tai kartu susijęs su mūsų vidine etika ir kultūra, kuri formuojasi mokantis vidinių vertybių, įsiklausymo ir girdėjimo, pažįstant dermės dėsnius. Venera būdama Šaulyje suteikia impulsą vaduotis iš daiktiškumo ir vartotojiškumo. Šiuo laiku ji žadins kūrybai tuos, kurie pajėgūs girdėti aukštesnes idėjas, jas priimti ir įgyvendinti savo kūriniuose. Tik tokia kūryba gali pakylėti, padėti rasti prasmę, uždegti ir pažadinti.

Taigi Selena Šaulyje globoja visus tuos, kurie dega idėjos ugnimi, veržiasi link Dievo, ieško aukštesnės prasmės per religiją, filosofiją, dvasinius mokymus. Tai laikas, kuomet gali būti daugiau įkvėpimo pažinti, keliauti, praplėsti savo pasaulėžiūrą. Gerai lankyti šventas vietas, aukoti šventykloms, atlikti ritualus, užsiimti Dievo ir savęs paieškomis, melstis ir kitaip bendrauti su Dievu. Kažkam ši Selenos pozicija gali padėti suvokti savo paskirtį, rasti savo mokymą, kryptį, galbūt išgirsti savo Mokytoją. Šiuo laiku reikėtų nepamiršti dažniau pakelti akis į Dangų, medituoti į plačias erdves, pajausti ir suvokti gyvenimo ir Dieviškos kūrybos stebuklą.

Tai idealistų ir dvasiai atvirų žmonių laikas.

Selena vienu zodiako ženklu keliauja 7 mėnesius ir Šaulio ženkle išbus iki 2021 metų liepos 16 d.

„Kelias į Dievą – tai Kelias į Savo širdį. Tik taip atsiveria Aukštesnysis Pažinimas. Tas, kuris Dievo išorėje ieško, astralinių pasaulių hologramose paskęsta. Jose visus rojus ir pragarus, tuštumas ir begalybes, pasaulio sukūrimą ir bet ką, ko užsigeisite, rasite. Daugelis keliauja po svečias šalis, ieško jose grožio ir išminties, o savo tėvynės nevertina. Tokie ir Dievo išorėje ieško. Išorėje švaistytis paprasčiau negu leistis į savo vidų, vadinasi, širdį. Todėl išorėje ieškantieji trupinius nuo visų pasaulio dvasinių krypčių stalų renka, o į savo širdį susiruošusiajam pradžioje ją dengiančius apvalkalus pažinti tenka.“ („Akmenų knyga, arba žingsnis į platesnį suvokimą“, 2018, IV tomas, p. 429)

Gruodžio 17 d. (07.04 val.) Saturnas pereis į Vandenį.

Gruodžio 19 d. (15.07 val.) Jupiteris pereis į Vandenį.

Gruodžio 21d. įvyks žiemos Saulėgrįža.

Žiemos saulėgrįža (solsticija) – tai vienas iš kertinių Saulės metinio ciklo taškų, kai Saulė pasiekia savo kelionės dangumi Žemės atžvilgiu žemiausią tašką. Astrologiniuose kalendoriuose šis įvykis paprastai yra žymimas Saulės perėjimu iš Šaulio į Ožiaragio zodiako ženklą. Šiemet jis įvyks gruodžio 21 d. 12.02 val. Šiuo laiku visa, kas po Saule, išgyvena tamsos ir šviesos virsmą. Tai visuotino sąstingio gamtoje metas. Visa gyvybė nurimsta, apmiršta, ilsisi ir kaupiasi naujai pradžiai. Žmogui – tai apsivalymo, pabuvimo su savimi, įėjimo į savo vidų laikas, atveriantis kiekvienam tiek, kiek sugebama sustoti ir nepasiduoti išorinei šio periodo švenčių inercijai.

Tą pačią dieną įvyks vienas ryškiausių šių metų astrologinių įvykių – Jupiterio ir Saturno jungtis (20.21 val., Vandenio 1 laipsnis), kuri pradės naują Jupiterio ir Saturno ciklą. Šios dvi didžiausios Saulės sistemos planetos sueina į jungtį kas 20 metų. Šios jungties ypatumas tas, kad ji kartojasi toje pačioje stichijoje apie 200 metų. Taigi, pastaruosius pora šimtų metų ji vyko Žemės stichijoje. Paskutinį kartą Jupiteris su Saturnu jungėsi Jaučio ženkle 2000 metais. Šių metų gruodžio mėnesio jungtis Vandenio ženkle pradės naują didžiulį ciklą Oro stichijoje.

Ilgametis šių planetų ciklų stebėjimas daugumos astrologų yra siejamas su rimtais įvykiais politiniame ir visuomeniniame gyvenime. Tai yra tendencija, kuomet tai, kas sena, turi atsinaujinti, gali gimti nauja jėga, nešanti naują perspektyvą, vertybes, pasaulėžiūrą. Ši jungtis Vandenyje gali žymėti naujų lyderių ir autoritetų užgimimo laiką, kurie, tikėtina, darys revoliucijas žmonių ir visuomenėje vyraujančiose nuostatose, asmeniniuose ir kolektyvinuose santykiuose, valdymo modeliuose. Galima sakyti, kad tai dar vienas rimtas žingsnis Vandenio eros įtvirtinimo link.

Vandenio ženklas astrologijoje siejamas su naujovėmis, pokyčiais, visokeriopu progresu, išsilaisvinimu iš seno, iš to, kas atgyvenę ir trukdo evoliucijai. Jo energija veda ir globoja išradėjus, mokslininkus, revoliucinonierus, žmonijos pionierius. Taigi, šios Jupiterio ir Saturno jungties impulsai nužymės vienokią ar kitokią pradžią to, kas turės vystytis ir augti ateinančiame poros šimtų metų laikotarpyje.

Tai gali paliesti įvairias gyvenimo sferas, pradedant mūsų tarpusavio santykiais ir bendravimo įpročiais, baigiant mokslo pasaulio naujovėmis. Vandenis – kaip minėta, oro stichijos ženklas, kuri labiausiai susijusi su mūsų mąstymu, protiniais ir intelektiniais gebėjimais, mūsų sąmone ir gebėjimu girdėti idėjas, jas įsisavinti ir perduoti. Tai taip pat visa santykių sfera, o konkrečiu atveju per vandenio energiją mes ieškome ir randame draugus, bendraminčius, apsijungiame į vienokius ar kitokius kolektyvus, priklausomai nuo mūsų pažiūrų, pasaulėžiūros, gyvenimo prasmės sampratos ir vertybių. Pastarieji metai šį lauką labai grynino ir grynina, kartu natūraliai skatindami kiekvieną rinktis, su kuo eiti toliau. Ateinantis periodas gali stipriai žadinti kolektyvinę sąmonę, poreikį ir būtinybę išeiti iš savo asmeninių ego rėmų, suvokti save kaip didžiulės visumos neįkainojamą dalelę, kuri yra neįkanojama tiek, kiek sugeba prisidėti prie didesnio kolektyvo gerbūvio, prisiimti atsakomybę ir vienytis vienokiuose ar kitokiuose darbuose vardan bendro gėrio.

Šis laikas mokys kolektyvinės atsakomybės, augins ir stiprins kolektyvinį stuburą. Tie, kas tai jau daro ir darys, įgaus galimybes augti, tobulėti, sąmonėti. Tai evoliucijos tėkmė, kurioje skandinančiu balastu gali tapti individualizmas, egoizmas, savanaudiškumas. Todėl sudėtingesnis laikas, lydimas įtampos, nerimo, beprasmybės pojūčio, galimas tiems, kurie nesugeba peržengti savo egoistines nuostatas, blaškosi, neapsisprendžia, abejoja, neranda prasmės ar nesugeba jos pamatyti dėl vertybių nepasirinkimo, stiprių materialinių ir emocinių prisirišimų.

Mineralai: ametistas, sugilitas, lazuritas, geltonasis tektitas, smaragdas, vaivorykštinis opalas, safyras.

Debesys su vaivorykšte. Nuotrauka K. Bratkausko

Straipsnis parengtas pagal Antropoteosofinės astrologijos asociacijos narių pristatytas 2020 m. astrologines tendencijas Lietuvos miestuose.

Medžiagą ruošė L. Ažubalienė, N. Kolesnikovienė, I. Kunaikienė.
Mineralus pagal A. Ilgevičienės astromineralogijos šaltinius parinko V. Skinderienė.
Nuotraukų autoriai P. Ilgevičius, K. Bratkauskas.

Pagrindiniai 2020 metų astrologiniai įvykiai ir rekomenduojami mineralai
(II dalis, gegužė–liepa)

Šie metai išskirtiniai tuo, kad juose yra net šeši užtemimai (paprastai būna keturi arba penki). Naujuosius metus pasitikome tarp užtemimų, likusieji įvyks birželį, (Mėnulio ir Saulės), liepą (Mėnulio), lapkritį (Mėnulio) ir gruodį (Saulės). Įprastai jie vyksta poromis, rečiau trys, vienas po kito kas dvi savaites.
Užtemimai atlieka pokyčių indikatoriaus vaidmenį. Jie pagreitina visus procesus ir keičia įprastą gyvenimo eigą. Tuo metu situacijos gali būti sudėtingos, netgi dramatiškos, nes daugeliui žmonių pokyčiai sukelia nepatogumų. Mes stengiamės išvengti to, kas gali būti skausminga, esame linkę rinktis patogumus, todėl likimas periodiškai mums duoda „energinį spyrį“, kad išsijudintume iš inertiškos būsenos, būdingos mūsų prigimčiai.

Pagrindiniai 2020 metų astrologiniai įvykiai ir rekomenduojami mineralai (II dalis, gegužė–liepa)

Šie metai išskirtiniai tuo, kad juose yra net šeši užtemimai (paprastai būna keturi arba penki). Naujuosius metus pasitikome tarp užtemimų, likusieji įvyks birželį, (Mėnulio ir Saulės), liepą (Mėnulio), lapkritį (Mėnulio) ir gruodį (Saulės). Įprastai jie vyksta poromis, rečiau trys, vienas po kito kas dvi savaites.

Užtemimai atlieka pokyčių indikatoriaus vaidmenį. Jie pagreitina visus procesus ir keičia įprastą gyvenimo eigą. Tuo metu situacijos gali būti sudėtingos, netgi dramatiškos, nes daugeliui žmonių pokyčiai sukelia nepatogumų. Mes stengiamės išvengti to, kas gali būti skausminga, esame linkę rinktis patogumus, todėl likimas periodiškai mums duoda „energinį spyrį“, kad išsijudintume iš inertiškos būsenos, būdingos mūsų prigimčiai. Užtemimai suteikia dinamikos, dažnai priverčia priimti naują realybę. Bet kokiu atveju per trumpą laiką mes įgauname labai daug patirties.

Užtemimų laikotarpiu (taip pat dvi savaites prieš užtemimą ir dvi savaites po jo) rekomenduojama nerizikuoti, karštligiškai nepriiminėti sprendimų, nepasiduoti įvairioms pagundoms ir sukčiavimui, stengtis išlaikyti vidinę pusiausvyrą. Žinoma, svarbiausia, vaduojantis iš užtemimų poveikio, pasistengti įžvelgti, kokia informacija juose užkoduota ir skirta mums asmeniškai. Žinantieji užtemimų periodus gali daug sąmoningiau suprasti savo ir artimųjų būsenas bei elgesį.

Saulės užtemimas – tai ko nors pradžia, atskaitos taškas, gimimas. Gali išryškėti gyvenimo ar situacijos perspektyvos, tačiau karma arba įpročiai gali tam sutrukdyti. Saulės užtemimas – tai ir galimybė pradėti naują ciklą.

Mėnulio užtemimas išryškina tam tikrų situacijų kulminacijos momentus, t. y. tam tikro etapo užbaigimą, po kurio kažkas gali būti kardinaliai pakeista arba atmesta. Tai lyg krizinis momentas, kai problemos apšviečiamos labiausiai.

Gegužę ir birželį net šešios planetos judės atbulai. Tai savaime pristabdys visus procesus Žemėje, vadinasi, ir žmoguje, nukreips jį labiau į vidų ir atgal, į praeitį. Todėl šiais mėnesiais patartina mažiau reikštis išoriniame gyvenime, labiau pasigilinti į vidines problemas, neišspręstus reikalus, kaupti resursus, daryti išvadas, taisyti klaidas, užbaigti anksčiau pradėtus darbus, brandinti idėjas ir ruoštis ateičiai.

Įvertinus dangaus kūnų padėtis galima teigti, kad gegužės–birželio mėnesiais vyksta savotiškas persijungimas, t. y. laipsniškai išeinama iš vienų temų ir pereinama prie kitų.

Dobilas (Ažušiliai, 2018). Nuotrauka P. Ilgevičiaus

Gegužė

Gegužės 5 d. (8.56 val.) evoliucinės krypties ašis iš Rahu Vėžyje – Ketu Ožiaragyje (nuo 2018-11-06 iki 2020-05-05) pusantrų metų laikotarpiui pereis į Rahu Dvyniuose – Ketu Šaulyje ašį (nuo 2020-05-05 iki 2022-01-18). Šis laikas gali pareikalauti lankstumo, diplomatiškumo, atvirumo naujovėms, suteiks galimybių tyrinėti pasaulį, bendrauti plačiau pagal savo interesus, skatins būti smalsiems, lavinti intelektą, koreguoti savo bendravimo ypatumus: mokytis aiškiai reikšti mintis, suprasti kitą žmogų, taip pat taisyti santykius su giminaičiais, kaimynais, broliais, seserimis. Reikėtų stengtis bendrauti nuoširdžiai, perduodant informaciją laikytis neutralumo. Daug dėmesio bus skiriama švietimui, pažinimui, mokymuisi, informacijos sklaidai, reklamos klausimams, prekybai, ryšiams užmegzti. Neigiama prasme gali būti daugiau tuščiažodžiavimo, apkalbų, intrigų.

Kalbant apie Dvynių – Šaulio ašies dvasinį aspektą, tai Mokinio – Mokytojo ašis, Dieviškojo tarpininkavimo ašis, kada žmogus, kad ir ką darytų, įgyja neutralumą, nieko nereikalaudamas ir nelaukdamas sąmoningai atlieka prisiimtas užduotis, skirtas kitų žmonių labui. Svarbu „atsakomybė už savo mintis, žodžius ir poelgius, Tikėjimas Dvasia ir Gėriu, neprarandant Vilties net sunkiausiomis aplinkybėmis <…>“. (A. Ilgevičienė, „Pirminės šventės“, 2016, p. 118; daugiau apie šią ašį Astrėja, „Antropoteosofija. Žmogaus suvokiama Dieviškoji išmintis“, II t., 2015, p. 410–411, p. 545–548; apie supratimo ir suvokimo etapus Astrėja, „Septyni spinduliai ir jų Valdovai“, 2014, p. 227–268)

Gegužės 11 d. (7.09 val., Vandenio 2 laipsnis) Saturnas pereis į retrogradinę fazę ir taip judės iki rugsėjo 29 d. (8.11 val., Ožiaragio 26 laipsnis). Saturnas retrogradinis būna kartą per metus apie 4,5 mėnesio. Jis išryškina problemas, susijusias su tuo Zodiako ženklu, kuriuo keliauja. Viskas sulėtėja, gali kartotis, žmogus grąžinimas prie neužbaigtų darbų, reikalų, suteikiamos galimybės pasitaisyti, koreguoti, papildyti planus. Planetų retrogradinis judėjimas dažnai lemia ir pabaigą tų procesų, kuriuos jos inicijavo. Tai palankus laikas užbaigti darbus, suvesti rezultatus, padaryti išvadas, reviziją (ir savo vidaus), peržiūrėti arba koreguoti planus. Galima reorganizacija, pertvarka to, kas susiję su struktūra. Gali dingti stabilumo, patvarumo jausmas. Nepalankus metas naujovėms. Saturnas reikalauja pagrįstumo, planavimo, sutarimo, patvirtinimo. Procesai užsitęsia. Tai ir pasiruošimo fazė, ypač jeigu viskas grindžiama žinomais, laiko patikrintais dalykais. Kai Saturnas pereina į direktyvinę fazę, verta peržiūrėti tai, kas vyko ir buvo nuspręsta. Šį kartą retrogradinis Saturnas veiks Vandenio temas: kolektyvinius reikalus, reformas, naujoves, išradimus, ypač susijusius su naujomis technologijomis, biotechnologijos pramone, skatins kitaip pažvelgti į idealus.

Gegužės 13 d. (9.45 val., Dvynių 22 laipsnis) Venera keis judėjimo kryptį iš direktyvinės į retrogradinę ir taip judės iki birželio 25 d. (9.48 val., Dvynių 6 laipsnis). Venerai judant retrogradiškai, t. y. atgal, kur ji jau buvo, mes tarsi grįžtame į praeitį. Vadinasi, mūsų gyvenime gali atsirasti žmonių ir situacijų, susijusių su praeitimi. Todėl tai geras laikas santykiams išgryninti, juos susitvarkyti: išsikalbėti, ne tik išklausyti, bet ir išgirsti, pasigilinti į savo jausmus, prisirišimus, motyvus ir kitą žmogų. Patartinas atsargumas, neskubėjimas priimant kardinalius sprendimus. Geras laikas subrandintiems dalykams užbaigti. Galima nuotaikų kaita. Gali būti pastebėta tai, kas buvo slėpta po išoriniu taktiškumu, gerumu, diplomatiškumu lyg po kauke. Gali išryškėti tikroji esmė. Naudinga peržiūrėti savo vidų, įsivertinti savo etines ir dvasines vertybes, darbus, santykius, įvaizdį ir keisti tai, kas nepatinka. Šis metas tinkamas pasigilinti į savo vertybių sistemą, į gyvenimą pasikviesti tikrumą, mokytis išlaikyti neutralumą santykiuose su aplinkiniais žmonėmis, mylėti, priimant kitus tokius, kokie jie yra, apie meilę ne kalbėti, o ją reikšti. Patartina užbaigti jau pradėtus darbus, projektus, įgyvendinti kūrybinius sumanymus, kuriems vis pristigdavo laiko.

Gegužės 14 d. (17.32 val., Ožiaragio 28 laipsnis) prie jau minėtų retrogradinių planetų prisijungs Jupiteris. Ši planeta taip judės iki rugsėjo 13 d. (3.41 val., Ožiaragio 18 laipsnis).

M. Schulmano teigimu, retrogradinis Jupiteris – tai nepaperkamas tiesos ieškotojas, konfliktuojantis su išoriniu pasauliu, nes jam idealai yra aukščiau už praktiškumą. Sulėtėja visi reikalai, susiję su socialiniais santykiais, kultūros, mokslo, švietimo sritimis, visuomeniniais, politiniais, teisiniais klausimais. Į paviršių iškyla praeities klaidos, tai, kas buvo nuslėpta, senos problemos. Palanku užsiimti savistaba, kuri leistų pamatyti padidėjusios puikybės apraiškas, perdėtą savivertę ar maksimalizmą. Naudinga užbaigti pradėtus darbus, planuoti ir apsvarstyti naujus projektus, tačiau svarbu juos peržiūrėti Jupiteriui pradėjus judėti direktyviai ir tik tada imtis įgyvendinti. Tinkamas laikas ugdytis pakantumą tiems žmonėms, kurie gyvena ne pagal jūsų taisykles, peržvelgti savo religinius ir dvasinius įsitikinimus, permąstyti, kas jums vertinga, ar turite Idėją, kurios siekiate.

Gegužės 16 d. (2.05 val.) Selena (Baltasis Mėnulis) pereis į Skorpioną, šiame ženkle bus iki gruodžio 15 d.

Astrologijoje Selena simbolizuoja angelą sargą, Šviesos pradą, siejama su švara, skaistumu, tyrumu, gėrio ir dieviškumo apraiškomis. Selena į mus prabyla per sąžinę. Ji padeda susiprasti, atskirti tikra nuo netikra, atveria galimybes pakilti iš tamsos, tampa šviesos skydu, saugančiu nuo paslydimų, netinkamų poelgių ir blogio apraiškų. Baltojo Mėnulio poveikio stiprumas priklauso nuo žmogaus sąmoningumo lygmens, t. y. jis auga sąmonei plečiantis, keičiantis iš egoistinės į kolektyvinę. Tai geriausia galimybė tiek vidiniam, tiek išoriniam blogiui įveikti.

Skorpiono negatyvas, arba griaunančioji energija, – tai nevaldomos neigiamos emocijos (pyktis, agresija, pagieža, neapykanta, kerštas, nuoskaudos ir kt.), pagrįstos ir nepagrįstos baimės, įvairiausi prisirišimai, manipuliacijos kitais žmonėmis, siekis kitus menkinti, valdyti, skaudinti, suteikti kančią ir pan. Šio ženklo pozityvas, arba kuriančioji energija, – tai gebėjimas valdyti savo emocijas, pasitikėjimas savo jėgomis, drąsa, ryžtingumas, atsakomybė, valios jėga, ištvermė, gebėjimas užjausti, siekis padėti tiems, kuriems tikrai reikia pagalbos.

Taigi, Selenai keliaujant Skorpiono ženklu, reikėtų leistis į slėpiningiausias savo gelmes, stoti į kovą su savo paties tamsa, ydomis ir baimėmis, nepabijoti pažinti savo žemąjį pradą, griaunančiąją dalį ir, sutelkus valią, imtis vidinių pokyčių, vadinasi, savo griaunančiąją energiją paversti kuriančiąja energija.

Šiuo metu Skorpiono vandenys gali padėti užgesinti Lilit (Juodojo Mėnulio) kurstomą neharmoningą Avino ugnį: karingumą, impulsyvumą, ambicijas ir pyktį. Selena laimins transformacijos procesus, kuriuose gali atsirasti antras kvėpavimas, papildoma jėga, sustiprinanti nelengvoje šių metų kovoje, suteikianti ištvermės ir stabilumo.

Mineralai: kalnų krištolas, karneolis, rausvasis špinelis.

Du gėlės žiedai (Ažušiliai). Nuotrauka K. Bratkausko

Birželis

Birželio 3 d. (20.44 val., Dvynių 14 laipsnis) įvyks Veneros jaunatis. Tai laikas, kai ši planeta priartėja arčiausiai prie Žemės. Venera – tai meilė, harmonija, moteriškumas, grožis, įkvėpimas, supratimas, kas patinka arba nepatinka, santykiai, finansai, vertybės, patogumų poreikis. Tai ir šydai, dengiantys tikrąją meilę. Ji įžengia į mūsų vidų, kviesdama išgryninti santykių ir visas jos valdomas temas. Veneros jaunatis susijusi su vertybių perkainojimu, jų susidėliojimu. Venera šiuo laiku visada užduoda klausimą: „Ar tai tau patinka?“ Nuo jaunaties Venera tampa ryto žvaigžde – Aušrine.

Birželį bus du užtemimai: birželio 5 d. (22.25 val., 16 Šaulio laipsnis) – dalinis Mėnulio užtemimas (Lietuvoje bus matomas), birželio 21 d. (9.40 val., Vėžio 1 laipsnis), Saulei tik įėjus į Vėžio ženklą, – žiedinis Saulės užtemimas (Lietuvoje nebus matomas).

Šie užtemimai vyks šalia karminio Mėnulio mazgo Rahu, todėl turi tendenciją atverti galimybes, apvalyti, pagreitinti paleidimo procesus viso to, kas trukdo eiti į priekį, evoliucijai.

Birželio 5-ąją įvyksiantis pirmasis Dvynių – Šaulio ašyje Mėnulio užtemimas gali išryškinti mūsų mąstymo ypatumus, gebėjimą arba negebėjimą susikalbėti, girdėti vienas kitą, ypač artimoje aplinkoje, šeimoje.

Kaip minėta, Mėnulio užtemimai visada užaštrina emocinį foną. Jų veikiami mes linkę daug greičiau prarasti emocijų kontrolę, pasiduoti neigiamoms reakcijoms, instinktyviam pradui todėl 3 dienas iki užtemimo ir 3 dienas po jo reikėtų vengti perkrovų, įtampos, stengtis būti ramesnėje aplinkoje, nepersivalgyti. Šiuo laikotarpiu pravartu gerti daugiau vandens, ilsėtis, atsipalaiduoti, skirti laiko maldai, meditacijai ir kitoms praktikoms.

Keletą savaičių prieš šį užtemimą ir po jo gali kilti noras daug visko prikalbėti, ypač sukilus emocijoms, jaučiant nuoskaudą. Gali būti sudėtinga bendrauti dėl paviršutiniškumo, skubėjimo, emocingos puikybės, siekio dominuoti, savojo Aš sureikšminimo. Galimos manipuliacijos, neapgalvoti pažadai, apgaulės, noras išsisukti, pabėgti. Žmonės gali vienas kito negirdėti, kalbėti kiekvienas sau, girdėti tik save arba tai, ką nori girdėti, dėl to gali nepavykti susikalbėti, kilti nesutarimų. Galimi sunkumai išreiškiant valią, energijos stygius (ypač vyraujant egoistiniams motyvams), todėl tikėtina, kad kai kam gali atsirasti pagunda „nuslysti“ į savaip patogią bejėgio, silpnojo poziciją. Tikėtinas atvirumo, tiesumo vengimas, galimos manipuliacijos, psichologinė prievarta ir smurtas, taip pat didelis išsiblaškymas, dėmesio sutrikimai, per tai galimi nelaimingi atsitikimai, tad reikėtų stengtis būti atidesniems.

Dar viena aktuali šio užtemimo tema – santykis į Dievą, Mokytojus, autoritetus, į dvasingumą apskritai. Šis užtemimas gali „pažadinti“ teisuoliškumą (arba išryškinti jau esamą), norą pamokyti kitus, šventeiviškumą, emocingą fanatizmą. Gali išryškėti egoistiniai motyvai, ambicijos, susijusios su dvasiniais siekiais, poreikis primesti savo tikėjimą, Tiesą, save laikant geriausiu. Daugeliui iš naujo gali tekti peržiūrėti savo motyvus. Gali išryškėti kaukės, užsidėtos dėl įvaizdžio „aš dvasingas“, „aš ypatingas“, siekiant išskirtinumo, kitoniškumo, dėmesio sau. Užtemimas vers keisti mentalines programas, susijusias su vartotojiškumo, egoistiškų tikslų samprata, kreips link idėjiškumo, tarnystės sociumui ir aukštesniesiems idealams. Kai kas gali skausmingai pajusti savo darbo, tam tikrų santykių beprasmybę.

Išbandymų gali patirti įvairių religijų ir dvasinių krypčių lyderiai. Gali tekti atsinaujinti ir apsivalyti toms senosioms tikėjimo kryptims, religinėms ir dvasinėms struktūroms, kurios tapo pernelyg konservatyvios, uždaros, dogmatiškos. Procesai, patikrinantys tikėjimą, motyvus, vyks tiek pasaulio mastu, tiek kiekviename žmoguje atskirai. Tai aktualu ne tik šios vasaros, bet ir visiems kitiems užtemimams, vyksiantiems Dvynių – Šaulio ašyje ateinančių dvejų metų laikotarpiu.

Taigi, birželio mėnesio užtemimai – labai geras metas visą tai permąstyti, išgryninti savo tikslus ir idėjas. Ar tai, ką darau, yra mano? Ar tikiu tuo, ką darau? Ar tai, ką laikau savo idėja, realiai atsispindi per mano veiksmus ir darbus? Ar nesu užstrigęs savo egoistiniame dvasingume, savo tiesoje, kuri patogi tik man? Nesusikalbėjimas su aplinkiniais, artimaisiais gali būti tas lakmuso popierėlis, kuris išryškins atitrūkimą nuo realybės. Šis laikas tinkamas visa tai keisti ir transformuoti, atsiprašyti, melstis ir prašyti aukštųjų jėgų pagalbos padedant susivokti minėtuose dalykuose.

Užtemimo veikimo laikotarpyje derėtų elgtis apgalvotai ir blaiviai, sutelkti valią, ištvermę, atsakomybę ir laikantis pasirinktos krypties eiti į priekį. Įvairius konfliktus, protrūkius padės suvaldyti atsargumas, tvarka. Viskas turėtų būti daroma neskubant, bet užtikrintai, priešingu atveju įvykiai gali klostytis ne taip, kaip buvo planuojama.

Prasminga energiją nukreipti į rūpestį ir pagalbą silpnesniems, sergantiems, senoliams ir visiems tiems, kurie nesugeba savimi pasirūpinti. Šiuo metu itin svarbi pagarba vyresniems žmonėms, išminčiai, autoritetams. Didesnę vertę turės ne pamokslavimas, pakylėtos aukštosios tiesos, savo išmanymo ar žinių rodymas, o jautrus ir šiltas žodis, gebėjimas išklausyti, suprasti, atjausti ir pamėginti išgirsti kitą žmogų… širdimi.

Selena, būdama Skorpione, sudarys gerą aspektą su vienu iš užtemimo valdovų Merkurijumi. Palaikymo gali sulaukti tie, kurie pavojaus akimirką sugebės elgtis drąsiai, pasiaukojamai, ypač ginant vertybes, idealus, idėją. Ši pozicija gali padėti išgirsti, atskirti tikra nuo netikra, išsigryninti, suprasti tai, kas ilgai buvo nesuprasta, ir ryžtingai imtis pokyčių.

Nuo birželio 18 d. (7.59 val., Vėžio 15 laipsnis) Merkurijus antrą kartą šiais metais dangaus skliautu keliaus retrogradine eiga (žr. pirmoje šio straipsnio dalyje), direktyviai pradės judėti liepos 12 d. (11.26 val., Vėžio 6 laipsnis).

Tai puikus laikas savistabai, savianalizei. Į ką reikėtų atkreipti dėmesį? Santykiuose, ypač bendraujant šeimoje su tėvais, vaikais, gali būti daugiau emocijų, jautrumo, jausmingumo, kai pradedama labiau remtis intuicija nei logika, krypstama į praeitį. Gali pritrūkti objektyvumo, sustiprėti nuotaikų kaita, padaugėti įsiskaudinimų. Naudinga mokytis atskirti savas emocijas ir mintis nuo kitų, atpažinti perimtas šeimos programas ir dirbti su jomis, ugdytis naujas vertybes, savybes. Svarbu suvaldyti kylančius jausmus arba, atvirkščiai, neužsidaryti nutylant savo „saugiame“ kiaute, nes nieko nedarant niekas ir nesikeis. Tai laikas, kai galima pamąstyti ir atsakyti sau į klausimus: kas man yra šeima? Ar tai tik mano šeima, ar ir giminė? O gal tauta, šalis, Žemė? Ką gera dėl jų darau?

Birželio 21 d. (0.44 val.) Saulė pereis į Vėžio ženklą. Tai vasaros saulėgrįža, vidurvasaris, astronominės vasaros pradžia.

Vasaros saulėgrįža tarp dviejų užtemimų, beveik sutampanti su 21 d. įvyksiančiu Saulės užtemimu Vėžyje, vėl skatins grįžti prie Vėžio – Ožiaragio temų, ypač išreikštų šiais metais (plačiau apie tai pirmoje straipsnio dalyje). Tęsis tos pačios birželio 5 d. užtemimo suformuotos tendencijos. Fonas keisis nedaug, tik viskas dar labiau nukryps į vidų. Šis laikas ypatingų aspektų neturės, tačiau nereikėtų pamiršti, kad vasaros saulėgrįža – tai atgimimo misterija, turinti gydomąją galią. Palanku spręsti šeimos, šeimyninės atmosferos klausimus.

Birželio 21 d. užtemimo stiprioji pusė – galimybė paleisti nuoskaudas, išgyvenant virsmą per atleidimą, atsiprašymą, darant tai drąsiai ir ryžtingai (Saulės ir Mėnulio jungtis Vėžyje sudarys gerą aspektą su Selena Skorpione). Įmanomos įvairios transformacijos. Tai puikus laikas dirbti su savo emocijomis, pasigilinti į vidinio saugumo sampratą (žr. Selenos pozicija Skorpione).

Pagalba ir nusiraminimas gali ateiti per maldą, geraširdiškumą, užuojautą, jautrumą, dvasingumą, meilę. Malda – vedlys ir gydytojas.

Birželio 28 d. (4.45 val.) Marsas pereis į Avino ženklą ir ten būdamas iki metų pabaigos skatins veikti aktyviai. Bet jau kurį laiką, Lilit esant Avine (nuo sausio 27 d. iki spalio 21 d.), galimas susidūrimas su savo valios raiškos apribojimais, o kai kuriose situacijose – su bejėgiškumu. Kada Lilit šeimininkauja Avine, sąlygas labiau diktuoja kiti ir aplinka, o žmogui kartais lieka tik paklusti… Dabar atsiveria galimybės aktyviau reikšti savo valią, imtis reikiamų veiksmų, išsivaduoti iš turimų priklausomybių ir pan. Tik vertėtų vengti kraštutinumų: nemėginti situacijų spręsti per jėgą, nemąstant, konfliktuojant. (Apie neigiamą Avino raišką – Marso vampyrizmą – Astrėja, „Antropoteosofija. Žmogaus suvokiama Dieviškoji išmintis“, III t., 2016, p. 605–614.)
Šiais metais įtemtas Avino ir Ožiaragio ženklų santykis reiškia, kad visiems metams galioja rekomendacija stiprinti save: savo fizinį kūną ir imunitetą, psichinę sveikatą, emocinę būseną, disciplinuoti mintis, siekti pasirinkto tikslo ir ugdyti supratingumą.

Nuo dabar iki metų pabaigos svarbu ugdyti valią, bet ir pajausti savo ribas: kada metas veikti, o kada reikėtų pailsėti ir atgauti jėgas.

Mineralai: kalnų krištolas, melsvasis chalcedonas, amazonitas, suchalcedonėję amonitai, fluoritas, moldavitas ir žaliasis avantiūrinas arba samaninis agatas, smaragdas.

Lelija (Ažušiliai). Nuotrauka K. Bratkausko

Liepa

Liepos 2 d. (2.37 val.) retrogradinis Saturnas beveik pusmečiui sugrįš į Ožiaragį, galutinai į Vandenį pereis gruodžio 17 d.

Toliau bus pastebimas visko sulėtėjimas. Nepatartini aktyvūs išoriniai veiksmai, verčiau šį laiką skirti vidiniam įsigilinimui, analizei, peržiūrai, keitimuisi, paleisti tai, ko jums iš tiesų nebereikia. Tai Saturno paskutiniai potėpiai Ožiaragyje, nes šiame ženkle jis bus po maždaug 29 metų. Tai geras metas priimti sprendimus ir išsigryninti tais klausimais, kurie susiję su tikslais, prasme, profesiniais reikalais, požiūriu į atsakomybę, sistemą, apribojimus, santykius su vadovybe, savojo „Aš“ suvokimu ir įtvirtinimu gyvenime.

Liepos 5 d. (7.30 val., Ožiaragio 14 laipsnis) įvyks dalinis Mėnulio užtemimas (Lietuvoje nebus matomas).

Tai paskutinis užtemimas Vėžio – Ožiaragio ašyje, susijęs su šaknų, santykio su motina, Tėvynės, saugumo – nesaugumo, sielos girdėjimo temomis. Vadinasi, galų gale kažkas tuo kontekstu gali būti suprasta, suvokta, išspręsta.

Jis nevienareikšmiškas, turintis daug kuriančios, bet kartu nemažai griaunančios jėgos, suteikiantis išsilaisvinimo, transformacijos galimybes. Nuo ankstesnių užtemimų šis skirsis tuo, kad jame daugiau aktyvaus prado – jėgos įgauna Marsas. Jis jau „išlipo iš vandenų“, apsiginklavo ir dabar turi pakankamai ugnies, pykčio ir galimybių realiai veikti. Galimas pozityvas per Venerą Dvyniuose ir Uraną Jautyje – vertybių žinojimą ir orientaciją į jas, grožio ir harmonijos siekį bei kūrimą, gebėjimą keistis ir keisti nuosekliai, iš suvokto širdies siekio, padiktuoto tikrųjų vertybių. Svarbu tradicijų puoselėjimas, pagarba motinai, tėvams, protėviams.

Negatyvas – per ambicijas, pirmumo siekį, egoizmą, pyktį, karingumą, konfliktus, kurie gali kilti dėl vidinio nesaugumo. Galimos neadekvačios reakcijos į aplinką, psichinis nestabilumas, priekaištai tiems, kurie „turėtų“ tą saugumą užtikrinti. Reikėtų vengti reikalavimų aplinkai, artimiesiems, labiau stengtis apgaubti juos rūpesčiu ir šiluma, palepinti dėmesiu.

Mineralai: žaliasis kalcitas, suchalcedonėję amonitai, dravitas.

Straipsnis parengtas pagal Antropoteosofinės astrologijos asociacijos narių pristatytas 2020 m. astrologines tendencijas Lietuvos miestuose.

Medžiagą ruošė L. Ažubalienė, N. Kolesnikovienė, I. Kunaikienė, A. Jautakienė.
Mineralus pagal A. Ilgevičienės astromineralogijos šaltinius parinko V. Skinderienė.
Nuotraukų autoriai P. Ilgevičius, K. Bratkauskas.

Apie dabartinę situaciją pasaulyje ir koronavirusą

Mielieji,
girdėdama Jūsų klausimus ir suprasdama, kad nėra lengva atsirinkti įvairiausios informacijos srautuose, pasidalysiu kai kuria man suteikta informacija nūdienos vyksmo ir naujojo viruso klausimais.

Astrėja

Apie dabartinę situaciją pasaulyje ir koronavirusą

Mielieji,

girdėdama Jūsų klausimus ir suprasdama, kad nėra lengva atsirinkti įvairiausios informacijos srautuose, pasidalysiu kai kuria man suteikta informacija nūdienos vyksmo ir naujojo viruso klausimais.

Astrėja

2020 m. kovo 20–24 d. tekstas Tų, kuriems rūpi žmonijos Likimas

Senas pasaulis aižėja ir trupa lyg kiaušinio kevalas. Jam teks iš to kevalo išsiristi.

Visuotinis stichijų valymasis vyksta, kartu valosi ir visos Žemės karalystės: augmenijos, gyvūnijos ir žmonijos. Mineralų karalystė padėti gali toje griūtyje stabilumą išlaikyti.

Žemės stichija valosi per žemės drebėjimus, dažniausiai kitoms stichijoms padedant.

Vandens stichija valosi per audras ir potvynius, taip pat kitoms stichijoms padedant.

Ugnies stichija valosi per gaisrus, bet ir karus, taip pat kitoms stichijoms padedant.

Oro stichija valosi per vėtras, uraganus ir taifūnus, taip pat kitoms stichijoms padedant.

Visos stichijos padeda viena kitai valytis, nes broliškai bendradarbiauja.

Motinos Žemės mentalinis laukas valosi per sunkių ir nuodingų žmonių minčių materializuotus virusus, sukeliančius sunkias ligas.

Žmonių veiklos šiukšlės užteršė vandenynus ir visus vandenis, todėl įvairiausi genetiniai iškrypimai ir mutacijos dabar juose formuojasi. Nauji mikrobai, bakterijos ir virusai, išaugę iš šiukšlėse esančių elementų ir dalelių, jungiasi su tuo, kas jau buvo gyva, ir tas mutacijas suaktyvina. Todėl mutuoja ir augmenija, žuvys, gyvūnai, o labiausiai užterštose vietose – miršta.

Gamyklos ir įvairūs jų įrenginiai išmeta į orą lakias, plika akimi nematomas atliekas, kurios teršia orą, gamtą, dirvą. Žmonės kvėpuoja tokiu oru, maitinasi užterštais produktais, todėl apsikrečia nuo jų. Tada tampa nervingesni, irzlesni ir kartu vangesni, labiau paveikiami juos supančių informacinių srovių. Kai kurie tampa piktesni, atšiauresni, egoistiškesni arba tiesiog jų imunitetas silpsta. Vaikai gimsta turėdami vis daugiau matomų ir nematomų pažeidimų.

Techninės priemonės, belaidžiai telefonai, internetas ir panašūs dalykai, kaip ir didžiųjų valstybių žvaigždžių karų programos, sujaukė Žemės atmosferą. Dar efektyviau tai darys naujoji 5G sistema, iš esmės sukurta žmonių sąmoningumo kontrolei ir valdymui. Visi tie iš pažiūros labai progresyvūs ir patogūs dalykai turi kitą pusę, nes Žemė, šitaip apraizgyta energinio informacinio voratinklio, nebesugeba darniai funkcionuoti kartu su kitomis Saulės sistemos planetomis ir žvaigždėmis, harmoningai keistis energija.

Tai reiškia, kad tokiais būdais sutrikdomas natūralus vidinis Žemės ritmas, dėl kurio šėldamos valosi stichijos ir klimatas visoje Žemėje keičiasi. Kada žmogaus vidinis ritmas sutrinka, jis pradžioje reaguoja psichologiniu lygmeniu, vėliau suserga. Taip ir Žemė, nes ji yra gyvas sutvėrimas, kurio kūnas didelis ir patogus ant jo apsigyventi. Žemės ritmų sutrikimai tiesiogiai veikia viską, kas yra joje ir ant jos, vadinasi, sutrinka gamtos, augmenijos, gyvūnijos ir žmonijos ritmai, todėl pradžioje neadekvatūs to ritmo pažeidimo pasireiškimai galimi, o vėliau jie tampa įprasti. Sunyksta žmogaus imuninė sistema, paūmėja baimės, psichikos ligos ir neadekvatus elgesys. Tuomet įvairūs virusai žmogų lengviau paveikia.

Žmogus – sąmoninga būtybė, kuriai Kūrėjas davė prižiūrėti visas kitas Žemėje esančias karalijas. Todėl visų jų ritmai harmonizuosis, kai žmogaus ritmas normalizuosis. Grįžti į savo vidinį ritmą įmanoma tik nustojus bėgti paskui efemeriškus pasiekimus, turtus, karjerą, iliuzinę šlovę ar sėkmę. Tam reikia tiesiog sustoti, nurimti ir įsiklausyti į savo sielą, kalbančią per širdį, arba tiesiog sąžinę. Gamtoje lengviau nurimti, nors jos ritmai irgi sutrikę.

Koronavirusas – žmonijos neatsakingos veiklos pasekmė. Jam pasitraukus, bus ir kitų, nes niekas niekur negali dingti, kas buvo kartą sukurta, be pasekmių patiems kūrėjams. Tai reiškia, kad pati žmonija savo ydingomis mintimis ir darbais sukūrė blogas priežastis sau, kitoms karalystėms ir Žemei, todėl pati žmonija pagal priežasčių ir pasekmių dėsnį patiria dabar, ir patirs vėliau savo netinkamos veiklos pasekmes. Tačiau kaip ir visados žūsta tiek blogų, tiek gerų žmonių. Blogieji sunkia žūtimi savo piktas mintis, nuodingus žodžius ir sunkius darbus atperka, o gerieji kaip visados sunkesniais laikais nesuprantančios žmonijos sukurtų sunkių pasekmių dalį prisiima, kad kitiems tų pasekmių tektų mažiau. Taigi, pati žmonija sukūrė priežastis, pati ir pasekmes atperka.

Kaip žinote, nuo 2012 m. gruodžio 21 d. karmos dėsnis pradėjo įsigalioti ir besieliams. Pagreitintas karmos valymasis vyksta. Karma valosi greičiau per sunkius įvykius, situacijas, kankinančias ligas. Besieliams dar vis pavykdavo savo karmą perleisti tiems, kurie juos myli, kuriems jie rūpi, tačiau dabar ateina ir tam pabaiga.

Virusinis yra žmogus, kuris kenkia kitiems, vartoja viską, ko įsigeidžia, niekam nieko neduodamas, tik reikalaudamas. Tai reiškia tikrųjų vertybių nebuvimą arba jų iškreipimą, pritaikant jas taip, kaip patogiau ir naudingiau vartotojui. Jis naudoja kitus žmones, jų darbą, iš aukšto žvelgdamas į juos ir dar kritikuodamas. Kol kas, deja, dažniau suserga jo išnaudojami žmonės, o ne jis pats. Tačiau tai reiškia, kad kiekvienas žmogus turėtų būti budrus ir nesileisti išnaudojamas piktnaudžiautojų svetima energija, nes pradžioje psichinį, o vėliau ir fizinį imunitetą praranda.

Todėl šiuo laiku kiekvienas esminį apsivalymą savo aplinkoje taip pat patiria. Nebandykite grąžinti to, kas baigėsi, nes visi dabar jau su savo užgyventa energija paliekami. Tai reiškia, kad šis laikas ir senus ryšius patikrina, todėl jeigu bendra karma baigiasi, ryšys savaime nutrūksta. Priimkite tai kaip nuorodą keistis, tam tikrų senų įprastų prisirišimų atsisakant.

Joks žmogus ir jokia būtybė negali pakeisti kosminių įstatymų, pagal kuriuos visa Kūrinija vystosi ir gyvena. Tų įstatymų nesilaikymas į sielų involiuciją ir susinaikinimą veda.

Pirmasis įstatymas – tai Kosminė Harmonija ir Meilė, kurioje ir dėl kurios visa Kūrinija ir viskas kosmose užgimsta. Tai reiškia, kad harmonija – bet kurios Evoliucijos pagrindas, o jos nebuvimas pradžioje į sustojimą ir sąstingį veda, vėliau chaosu tampa, o tai involiuciją reiškia.

Visatoje vyksta cikliškas judėjimas. Didesniems kūnams – ilgesni ciklai, mažesniems – mažesni ypač svarbūs. Apie visa tai aiškinta knygoje „Pirminės šventės“. Žemėje esančioms sieloms, kaip ir toms, kurios savo naujo įsikūnijimo laukia, svarbūs 12 metų Jupiterio, 19 metų Rahu ir 29 metų Saturno ciklai. Jie visi kelio atskaitas nužymi ir evoliucijos arba involiucijos galimybes atveria. Saturnas šiuo atveju atsakingas už Tvarką, kurią karmos dėsnis prižiūri.

Vadinasi, antrasis įstatymas – tai Kosminė Tvarka ir Tiesa. Tai reiškia, kad Visatoje viskas vyksta pagal savą Tvarką, kurios Pradininku yra Didysis Kūrinijos Iniciatorius, Visagalis Veido ir Pavidalo neturintis Kūrėjas, visos Kūrinijos pirmapradis Šaltinis. Tas Šaltinis be kosminės Meilės ir Harmonijos ištrykšti negali, nes tik jos energija gali to Šaltinio jėgą išnešioti ir pagimdyti kosminėje tamsoje.

Todėl žmogus, kaip ir bet kas Visatoje, yra to Kūrėjo darbų vaisius. Tai reiškia, kad dvasia yra pirminė, o ne materija, bet ne atvirkščiai.

Tie žmonės, kurie materiją visko pagrindu laiko, o dvasią neigia, bijo savo kūną prarasti, bijo nebūti, netikėdami, kad po mirties jie kažkaip išliks, todėl bijo mirties. Taigi, jie ypač bijo visų negandų, nelaimių ir, žinoma, virusų. Tačiau būtent šitaip bijodami jie lengviau negu kiti tas negandas ir virusus pritraukia.

Tie žmonės, kurie tiki dvasios buvimu ir sielos nauju gyvenimu po fizinės kūno mirties, mažiau bijo kūną prarasti, nes žino, kad siela – Kūrėjo dalelė. Kuo giliau žmogus tuo tiki, nesvarbu, kokia religija padeda jam tą tikėjimą išlaikyti, tuo ramesnis jaučiasi. Todėl galimybė atsitraukti, kad ir karantino metu, jam atrodo labai vertinga, nes gyvenimo tėkmėje neužtekdavo laiko savo sielai arba svarbiausiems gyvenimo prioritetams susidėlioti. Dabar tam atsiranda laiko, kurį jis visavertiškai naudoja, pats į savo vidinį ritmą grįždamas ir stiprėdamas. Gal jis imasi naujų darbų, kuriems anksčiau laiko nepakakdavo. Todėl po tokių pasibuvimų su savimi daug kas gali keistis tokių žmonių gyvenime, nes jie patys laiką, skirtą apsivalyti, tinkamai panaudojo.

Taigi, dvasia tikintieji dvasinėmis vertybėmis, iš kosminių įstatymų gimusiomis, vadovaujasi, o tie, kurie jaučiasi esantys tik kūnu, vartotojiškomis ir materialiomis vertėmis vadovaujasi.

Trečiasis įstatymas – tai Kosminės evoliucijos įstatymas. Jis reiškia Judėjimą iš mažiau sąmoningo būvio į labiau sąmoningą. Šis įstatymas iš pirmųjų dviejų gimsta. Tai reiškia, kad tas žmogus, kuris harmoningai su savimi ir kitais gyvena, Dievu, arba Visagaliu Kūrėju kaip Aukščiausiosios Meilės ir Tiesos Dvasios Šviesos Šaltiniu, vadovaujasi ir juo pasitiki, savo tėvus ir išmintį bei kitų darbus gerbia, atsakomybę už savo paties mintis, žodžius ir veiksmus prisiima, pats savo sugebėjimus, patirtis ir žinias dėl kitų žmonių naudoja, būtinai evoliucionuoja, todėl jo sąmoningumas plečiasi, o vibracija auga.

Tas, kuris savo ydoms pataikauja, egoistinėje puikybėje gyvena, kitus niekindamas, ypač tuos, kurie dėl kitų dirba ar aukojasi, kuris dvasios pirmenybę neigia, o materiją, ypač pinigus, aukština, racionaliu protu visiškai pasikliaudamas, o dvasią atmesdamas kaip nesąmonę, kuris Didžiuosius Įstatymus iškreipia arba neigia, kaip ir tyčiojasi iš tų, kurie dieviškumo savais būdais ieško ar jam atsiveria, involiucionuoja, todėl jo vibracija žemėja.

Naujos energijos jau senokai kiaurai košia visą Saulės sistemą, todėl visos sistemos vibracija auga, kaip jau aiškinta. Tie, kurie prie jų prisiderina, greičiau valosi ir vystosi nei anksčiau, o tie, kurie to nedaro, užstringa savo kietose mąstymo struktūrose, todėl rimti įvykiai būtini, siekiant tas struktūras sutrupinti.

Tai, kas vyksta, Didžiuoju Teismu galite vadinti, nors iš tiesų tai tik rimtas apsivalymas, pereinant į naują aukštesnę evoliucijos apviją, kurioje dar didesnė švara būtina. Visa tai dar apie 10 metų vyks, todėl įvairiai dar gali reikštis, priklausomai nuo pačių žmonių.

Tie, kurie kūnu tiki, o dvasią atmeta, kentės, nes jokiais vaistais negalės palengvinti savo vidinės kančios, kurią patiria paties žmogaus atstumta siela. Dvasia netikintieji nebegalės gyventi senomis sąlygomis, nes visi jų prisirišimai pradės byrėti, todėl arba patys keisis, arba gali psichologiškai ar fiziškai žūti.

Tie, kurie sielos nemirtingumu ir pirmine Šviesa bei dvasios pirmenybe tiki, daug supras apsivalydami ir naujai evoliucijos apvijai atsivers.

Dvasia tikintieji savo dvasiniu vedimu pasitikėdami eis ir naujomis sąlygomis, tyrinėdami save ir net eksperimentuodami, gyventi išmoks. Teks mokytis žaibiškai atsiliepti į savo sielos girdimą Šauksmą, vedantį ten, kur sielai geriau, o ne naudingiau kūnui. Tas sugebėjimas puikiai padės iš visų prisirišimų laisvintis.

Žmonijai teks suprasti, kad taip, kaip buvo, nebebus. Tai supratusieji vienaip gyvens, o nesupratusieji, savo malonumui ir patogumui viską aplinkui naudoti norintieji gali nukentėti. Tik savęs, kaip didžiulio kosminio kolektyvinio kūno ląstelės, priėmimas padės palaikyti pusiausvyrą sutrikusiame pasaulyje.

Negalės niekas padėti tiems, kurie pagalbos neieško arba jos atsisako.

Bendražygiai išsigrynins visuose kolektyvuose, nes toks laikas. Savo Kelio prasmę suprantantieji daug gerų dalykų dėl kitų atliks ir patys augs.

Ne kūno išgyvenimas svarbus, o sielos sąmoningumo siekis. Visi kūnai kada nors susinešioja ir žūsta, todėl nereikia dėl artimesnio ar tolimesnio kūno netekimo išgyventi, tačiau nereikia ir kūno apleisti, kol siela Žemėje gyvena. Kol svarbios pamokos neišmoktos, kūnas būtinas.

Iš Žemės vienaip tie patys dalykai atrodo, o iš dvasinių sferų – kitaip.

Taip nutiks, kad tie, kurie ypač bijo prarasti kūną ir jį saugo, vaistais maitina, gali jį palikti, nes virusas ar kita liga tą gyvenimą nutraukia. Kai kam šitaip nevisavertis gyvenimas nutraukiamas.

Yra ir tų, kaip sakyta, kurie kitus savimi užstoja, sunkumus sau perimdami. Nuo dabar (t. y. 2020 m. pavasario lygiadienio) aktyviai dirbančiųjų dėl kitų ir pasiaukojančiųjų dėl kitų sielos viena pakopa savo evoliucijos kelyje bus pakeliamos, nes tokiu laiku įmanoma tai padaryti, todėl jų sąmoningumas labai keisis į naują gyvenimą atėjus.

Paaiškiname: nuo minėtos datos visos sielos, dėl kitų vienaip ar kitaip pasiaukojusios, jų kūnui vienaip ar kitaip žuvus arba mirus, viena Dvasios Šviesos sielos evoliucijos kelio pakopa bus toliau perkeltos už jų pasiaukojimą. Taip bus visiems, dėl kitų, dėl iškilios Idėjos Žemėje atsidavusiai dirbantiems.

Pavyzdžiui, tie, kurie Didžiųjų Misterijų kelyje I Kosminį Pašventimą perėjo ir yra pirmame etape, priklausomai nuo savo darbo nuoširdumo, gali pereiti į antrą arba net trečią etapą, jeigu jau buvo priartėję prie antrojo. Taip jie ties II Kosminio Pašventimo vartais atsiduria, vadinasi, kitą kartą gali tuos vartus pereiti. Tie, kurie yra antrame etape po I Kosminio Pašventimo, gali atsidurti trečiame etape arba net II Kosminio Pašventimo vartus pereiti.

Šitaip pagreitėjęs laikas sieloms naujų galimybių suteikia. Anksčiau tokių galimybių reikėjo laukti Žemės tūkstantmečius. Todėl vertinkite Proceso galimybes ir fizinės mirties nebijokite, tačiau kiekvieną gyvenimo dieną savo sielai ir kitiems žmonėms svarbiems reikalams ir darbams atiduokite.

Paskelbta 2020.04.23

Pagrindiniai 2020 metų astrologiniai įvykiai ir rekomenduojami mineralai (I dalis, sausis–balandis)

Šiame straipsnyje apžvelgiami pagrindiniai šių metų astrologiniai įvykiai ir pateikiami mineralai, galintys padėti vienu ar kitu laikotarpiu. Iš esmės straipsnis skirtas visiems skaitytojams, bet jame yra ir tokios informacijos, kuri suprantama ir naudinga jau turintiems daugiau astrologinių žinių.

Kiekvieną žmogų tie įvykiai veiks kiek kitaip, nes mes esame individualūs ir tai atsispindi gimimo horoskope. Jo sulyginimas su astrologine metų kaita gali pateikti išsamesnę asmeninę laikotarpio charakteristiką.

Pagrindiniai 2020 metų astrologiniai įvykiai ir rekomenduojami mineralai (I dalis, sausis–balandis)

Astrologija padeda mums suprasti dangaus ritmus. Ji suteikia žmogui galimybę su šiais ritmais sinchronizuotis tam, kad jis gyventų harmonijoje su visa Visata ir savimi. Astrologija – tai savęs, o per save – kitų, visos Visatos ir Dievo pažinimo kelias.

„<…> žmogus yra mažas mikrokosmas, gyvenantis pagal tas pačias schemas ir principus kaip ir didysis makrokosmas.“ (1, p. 777)

Taigi, reikėtų nesipriešinti pokyčiams, stengtis suprasti, kur jie nukreipia, pažinti save ir imtis darbo su savimi. Taip žmogus sąmoningai dalyvautų bendrame evoliucijos procese.

Šiame straipsnyje apžvelgiami pagrindiniai šių metų astrologiniai įvykiai ir pateikiami mineralai, galintys padėti vienu ar kitu laikotarpiu. Iš esmės straipsnis skirtas visiems skaitytojams, bet jame yra ir tokios informacijos, kuri suprantama ir naudinga jau turintiems daugiau astrologinių žinių.

Kiekvieną žmogų tie įvykiai veiks kiek kitaip, nes mes esame individualūs ir tai atsispindi gimimo horoskope. Jo sulyginimas su astrologine metų kaita gali pateikti išsamesnę asmeninę laikotarpio charakteristiką.

Astrologinių įvykių laikas pateikiamas Vilniaus laiku.

Akmuo Ažušiliuose. Nuotrauka K. Bratkausko

Sausis

Jau kurį laiką Ožiaragio ženkle yra Ketu (Rahu Vėžyje – Ketu Ožiaragyje nuo 2018-11-06 iki 2020-05-05) ir dar dvi didelį svorį turinčios planetos: Saturnas (nuo 2017-12-20 iki 2020-12-17) ir Plutonas (nuo 2008-11-27 iki 2023-03-23). Taigi, 2020 metai – tai tarsi 2018–2019 metais išjudintų procesų, susijusių su Ožiaragio temomis, tęsinys ir pabaiga. Vadinasi, būtina įsisąmoninti savo probleminius klausimus ir mėginti juos išspręsti. Turėtų grynintis viskas, kas susiję su tikslais ir prasme, profesiniai reikalai, požiūris į atsakomybės prisiėmimą, santykiai su vadovybe, sistemos ir apribojimų supratimas, savojo „Aš“ suvokimas ir įtvirtinimas gyvenime (visavertiškumas, savarankiškumas, savirealizacija).

Sprendžiant šiuos klausimus ateina branda, taip kuriame savo gyvenimo pamatą. Dirbdami su savimi, aukodami savanaudiškus siekius, atsisakydami to, kas sustabarėjo, ko tolesniam gyvenimui nebereikia, mes tobulėjame, augame Dvasioje. Dėl to verta paleisti tai, kas atgyveno, išspręsti tai, kas buvo vilkinama. Šiuo laikotarpiu gali išryškėti chroniškų ligų, įvairiausių nesupratimų ir pan. Reikėtų pasistengti visą tai pamatyti ir imtis darbo.

Situacijos ir gyvenimas patikrins ir skatins ugdytis atsakomybę, kantrybę, ištvermę, discipliną, sugebėjimą sistemingai dirbti, punktualumą, pagarbą kitiems žmonėms ir jų laikui bei kitas savybes, reikalingas siekiant tapti savo srities profesionalu, aktyvia visuomenės dalimi. Tai darant svarbu netapti per kietu kitiems žmonėms ir jų jausmams, nekelti savo ambicingų tikslų aukščiau žmogiškumo.

2019 metų pabaigoje prie Ožiaragyje esančių astrologinių faktorių prisijungė dar viena planeta – Jupiteris (nuo 2019-12-02 iki 2020-12-19). Vadinasi, šiemet dangaus ritmai mus nuteikia būti itin rimtais, atsakingais, kryptingais ir skatina judėti link Rahu Vėžyje, t. y. savo esmės, motyvų. Aktualios buvo ir išlieka Vėžio temos. Taigi, svarbu rasti savo vietą gyvenime, išmokti rūpintis šeima, taip pat suprasti, kas trukdo ją sukurti, stiprinti ryšius su protėviais, tėvais ir visa gimine, puoselėti tradicijas, rūpintis Tėvynės reikalais, mokytis užmegzti šiltus santykius su kitais žmonėmis, juos saugoti ir globoti, spręsti motinystės klausimus, teisingai suprasti moters ir vyro funkcijas, pažinti savo emocijas ir mokytis jas valdyti, adekvačiai reaguoti į kitus ir kt. Tai atleidimo ir atsiprašymo misterijų suvokimo metas. Priminsime, kad Rahu Vėžyje – Ketu Ožiaragyje ašies giluminė užduotis kiekvienam žmogui – atgimti, tapti žmogiškam ir brandžiam.

Reikia paminėti, kad sausis – vienas sudėtingiausių 2020-ųjų metų mėnesių. Šio mėnesio tendencijas suformavo keli pagrindiniai įvykiai ir jie davė kryptį visiems metams.

2019 m. gruodžio 26 d. įvykęs žiedinis Saulės užtemimas Ožiaragyje (užtemimo pikas 7.18 val., Ožiaragio 5 laipsnis) išryškino Jupiterio poveikį. Ši planeta atveria galimybes, parodo, per ką galimas augimas ir plėtra. Ožiaragyje tai galimybės, susijusios su tikslais, profesija, idėjiniais dalykais. Jupiteris Ožiaragyje – tai kantrus ir nuoseklus kopimas į savo paskirtį. Šioje pozicijoje jis leidžia pagerinti tai, kas pasiekta, ilgainiui užtvirtina rezultatą.

Sausio 10 d. pusšešėlinis Mėnulio užtemimas Vėžyje (užtemimo pikas 21.10 val., Vėžio 21 laipsnis) sutapo su globalaus veikimo astrologiniu aspektu – Saturno ir Plutono jungtimi.

Sausio 12 d. (užtemimo pikas 18.58 val., Ožiaragio 23 laipsnis) – minėta Saturno ir Plutono konjunkcija. Tai vienas ryškiausių šių metų astrologinių įvykių, turintis ilgalaikį poveikį. Jis formavosi 2019 metais ir skleisis per visus 2020 metus.

Prieš tai Saturnas su Plutonu jungėsi 1982–1983 metais Svarstyklėse. Paskutinį kartą Ožiaragyje toks aspektas buvo 1516–1519 ir 1762–1778 metais. Tikslus jungties laikas – 1517 m. gruodžio 24 d. (pagal Grigaliaus kalendorių) ir 1518 m. sausio 4 d. (pagal Julijaus kalendorių). Pateikiame keletą istorinių įvykių, atspindinčių minėtus laikotarpius.

XV–XVII a. Europoje prasidėjo religinis sąjūdis, kurio tikslas buvo reformuoti Romos katalikybės doktriną. 1517 metai laikomi reformacijos pradžia. Tais metais Vitenberge M. Liuteris paskelbė savo garsiąsias 95 tezes, nukreiptas ne tik prieš indulgencijas, bet ir prieš katalikų tikėjimo dogmas bei bažnyčios organizacinės struktūros pagrindus.

Actekų imperijos žlugimo pradžia. 1519 metais Meksikos pakrantėje ties dabartiniu Verakruso miestu išsilaipino E. Korteso vadovaujami konkistadorai ir po dvejus metus trukusios kovos bei ilgos Tenočtitlano apgulties 1521 m. rugpjūčio 13 d. (kai pasidavė Tenočtitlanas) užkariavo actekų imperiją.

Zodiako ženklas visada tampa tuo lauku, kuriame planetos kuria, griauna ar ką nors keičia. Ožiaragis susijęs su kontrolės ir savikontrolės mechanizmais, taip pat žemiškaisiais ir dangiškaisiais įstatymais. Dabar šiame ženkle esančios planetos ir Ketu skatina pamatyti ir reformuoti savo mąstymą, įsisenėjusias mentalines programas, įsitikinimus, tam tikrus bendravimo įpročius. Gali išryškėti stiprus poreikis kontroliuoti, primesti kitiems žmonėms savo mąstymą, sistemos supratimą per prievartą, visiškai į juos neatsižvelgiant. Taip mes tarsi pastatome šaltas sienas, patenkame į pačių susikurtus kalėjimus, nebegirdime nei savęs, nei kitų. Todėl vertėtų mokytis atsipalaiduoti, stengtis būti šiltesniems, nuoširdesniems ir lengvesniems.

Taigi, šis laikas kaip ir visi metai, pajudina sustabarėjimą, kartu galbūt apdovanoja ir padeda iškilti tiems, kurie mažiau galvoja apie save, siekia pasitarnauti kolektyvui, geba prisiimti atsakomybę, yra kantrūs ir darbštūs.

Sausio 24 d. per pirmąją jaunatį Vandenyje pagal kinų kalendorių prasidėjo Metalinės Baltosios Žiurkės metai. Kinų Žiurkė Vakarų astrologijoje atitinka Jupiterio Ožiaragyje poziciją. Remiantis kinų kalendoriumi, 2020 metų Žiurkė pradeda naują 60-ies metų ciklą, o jos ženklas yra pirmasis 12 ženklų rate. Todėl laikoma, kad šiais metais Baltoji Metalinė Žiurkė įvertins visų ženklų nuopelnus ir paskirstys visiems naujų užduočių kitam ciklui. Vadinasi, būtina išsikelti tikslus ir pradėti juos realizuoti.

Sausio 27 d. (9.36 val.) Juodasis Mėnulis (Lilit) iš Žuvų perėjo į Aviną ir šiame ženkle išbus iki 2020 m. spalio 21 d.

Lilit – tai žmogaus nesupratimo tamsa, pasireiškianti per ydas, nesveikus instinktyvius impulsus, nesivaldymą, nesaikingumą, pasidavimą kūno malonumams, puikybei, visaleistinumui.

Keliaudama Žuvų ženklu, Lilit aktyvina manipuliavimą dvasingumu, tuo, kas nepaaiškinama, savimi, kitais žmonėmis ir jų silpnybėmis, pasidavimą iliuzijoms. Esant tokiai pozicijai, galimas karmos dėsnių ir kosminių įstatymų, dvasinių ir religinių dalykų neigimas arba mokymų apie „nieko nedarymą, nesirinkimą ir plaukimą pasroviui“ propagavimas. Laikotarpį ir būsenas gali praskaidrinti tarnystė kitiems, dvasinės literatūros studijos, tikrumo paieškos, aukos šventykloms ir geriems darbams.

Lilit vienu ženklu keliauja devynis mėnesius. Jai perėjus į kitą ženklą fonas pasikeičia. Taigi, naudinga stebėti, kaip tai vyksta, ir savo reakcijas. Lilit Avine skatina nekontroliuojamą energiją ir savanaudišką valios raišką, kuri gali griauti supančią aplinką arba mus pačius. Galimi stiprūs išmetamos energijos pliūpsniai be laukiamo rezultato arba priešingai – savo raiškos užspaudimas, savęs neigimas. Gali pasireikšti didelis egoizmas, kovingumas, neprognozuojamas impulsyvumas, pykčio protrūkiai, kitų spaudimas, visaleistinumas, perdėtas savarankiškumas, siekis lyderiauti, poreikis būti dėmesio centre, labai didelis dėmesys sau, nepaisant kitų.

Kaip suvaldyti tokias apraiškas? Visų pirma reikėtų atpažinti savo egoizmą, iškreiptą savo, o ne kitų valios raišką ir energijos bei valios impulsus nukreipti darbui dėl kitų ir su kitais, taip pat priimti žmones tokius, kokie jie yra, vengti juos išnaudoti, valdyti, ugdytis tokias savybes kaip kantrybė, nuoseklumas, sistemingumas, stengtis išlaikyti koncentraciją, vidinę harmoniją.

Mineralai: šerlas, amonitas, diumortjeritas, ortoklazas, berilai.

 

Lietuvos pajūris. Nuotrauka M. Volovnikienės

Vasaris

2020 metai – keliamieji, todėl vasaris turi 29 dienas. Laikoma, kad keliamieji metai visada šiek tiek sunkesni. Nors, palyginti su sausio mėnesiu, vasaris šiek tiek lengvesnis, nes atslūgsta užtemimų fonas. Šį mėnesį vis stipriau ims reikštis Lilit Avine, todėl svarbu stebėti savo saviraišką: ar ji slopinama, ar labiau agresyvi. Tai laikas pasitikrinti savo sugebėjimą valdytis, rasti būdų, kaip save harmonizuoti. Vasarį ir kovą tendencija susidurti su dvilypėmis situacijomis, kurios gali mokyti analizuoti, rinktis, nevilkinti sprendimų, neabejoti.

Vasario 17 d. (2.54 val., Žuvų 13 laipsnis) Merkurijus pereis į retrogradinę fazę ir taip judės iki kovo 10 d. (5.49 val., Vandenio 29 laipsnis). Merkurijus tokioje fazėje būna 3–4 kartus per metus maždaug po 3 savaites. Tai puikus laikas savistabai ir savianalizei. Retrogradinio Merkurijaus Žuvyse pozicija labai sudėtinga, neretai sukelia daug painiavos: ji gali versti mus laikytis savo tiesos, paskęsti fantazijose, todėl sunku veikti realiame gyvenime. Kita vertus, tai puikus metas pamatyti savas iliuzijas, pažinti į paviršių iškilusias baimes. Tai gilios maldos ir meditacijos, santykio su Dievu išgryninimo, pagalbos kitiems ir nuoširdžių darbų laikas. Patartina išlaikyti budrumą tarpusavio santykiuose, vengti nusivylimų ir įsiskaudinimų.

Pagal A. S. Vronskį (2, p. 7–10), Merkurijui pasisukus ir keliaujant retrogradine eiga, sugrįžtama prie atidėtų reikalų užbaigimo arba ieškoma naujų sprendimo būdų, taisomos išryškėjusios klaidos. Tai geras laikas peržiūrėti, apmąstyti ir apsvarstyti tai, kas neduoda ramybės, keisti poziciją, planuoti, kaupti informaciją. Priimtus sprendimus geriau realizuoti, kada Merkurijus pradeda judėti direktyviai. Tai puikus laikas sutvarkyti dokumentus, namus, atnaujinti santykius, išmesti tai, kas nebereikalinga (plačiąja prasme). Galimas nedėmesingumas, užmaršumas, išsiblaškymas, dėl to klaidingas informacijos perdavimas ir supratimas.

Mineralai: ametrinas, amazonitas, melsvasis chalcedonas, fluoritas, nefritas, malachitas ir rodonitas, arbūzinis turmalinas.

 

Erelis. Nuotrauka K. Bratkausko

Kovas

Šį mėnesį vertėtų neskubėti, stengtis suvaldyti savo energiją, jos neužspausti ir ieškoti, kur ją harmoningai nukreipti. Reikėtų mokytis adekvačiai reaguoti į aplinką, išsakyti savo nuomonę ramiai ir apgalvotai. Galimas didelis jautrumas sau, dirglumas, agresijos raiška, konfliktiškumas, savęs ir kitų kaltinimas. Iš tiesų visus šiuos metus svarbi savikontrolė. Palankiai veiks tikslo nusistatymas ir nuoseklus jo siekimas. Lilit Avine gali skatinti greitą įsiskaudinimą, kovojimą už save, perdėtą savarankiškumą, kitiems neleidžiant mums padėti ar kitaip dalyvauti mūsų gyvenime. Gali išaugti poreikis visur būti pirmam ir vieninteliam. Šiuo laikotarpiu gali būti sunku save kontroliuoti, nes instinktai veikia labai stipriai ir sunku juos suvaldyti. Gali išsiveržti užspausta agresija į kitus žmones arba, atvirkščiai, kitų žmonių agresija į mus, todėl svarbu pažinti save, suprasti savo elgesio modelį, o supratus harmonizuotis ir išvengti galimų išpuolių iš aplinkos.

Kovo 20 d. (5.50 val.) Saulė pereis į Avino ženklą – stos pavasario lygiadienis. Tai laikotarpis, kai dienos ir nakties ilgumas tampa vienodas. Šis reiškinys šiaurės pusrutulyje stebimas kovo 20–21 d., kai Saulė, keliaudama dangaus skliautu, atsiduria pusiaujo ir ekliptikos (metinio Saulės kelio) susikirtimo taške. Per lygiadienį Saulė pateka tiksliai rytuose ir, 12 valandų keliavusi dangumi, nusileidžia tiksliai vakaruose. Tradiciškai ši diena visame pasaulyje laikoma astronominio pavasario pradžia.

Nuo seno įvairiose kultūrose pavasario lygiadienis siejamas su naujaisiais metais. Tikėta, kad tikrasis gamtos atgimimas prasideda tada, kai Saulė atsiduria Avine. Tai pirmasis iš 12 Zodiako ženklų, nuo kurio prasideda astrologiniai metai. Tai impulso augti, skleistis, pradėti ką nors nauja metas.

Kas šįkart duos impulsą? Avino valdovas Marsas lygiadienio dieną susijungs su Jupiteriu Ožiaragyje. Tai įvyks tame pačiame 23 laipsnyje, kuriame sausį jungėsi Saturnas ir Plutonas. Marsas – veiksmo, energijos planeta – ateis į užtemimo žaizdrą būtent pirmąją šių astronominių metų dieną. Ta jungtis gali duoti poreikį skrydžiui, kilimui. Tačiau ji ir pavojinga, nes gali skatinti mus elgtis pernelyg tiesmukiškai, grubiai, kietai, ambicingai, sustiprinti instinktus, negebėjimą įsiklausyti, prisiderinti. Šiomis dienomis vertėtų prieš ką nors darant neskubėti, pagalvoti, būti atidesniems ir jautresniems, įsiklausyti į save ir situacijų dalyvius, kiek įmanoma išlaikyti harmoniją ir taiką.

Kovo 22 d. (5.58 val.) Saturnas pereis į Vandenį, į Ožiaragį sugrįš liepos 2 d., galutinai pereis į Vandenį gruodžio 17 d. ir ten šeimininkaus apie 2,5 metų.

Tose srityse, per kurias keliauja Saturnas, sustiprėja tvarkos poreikis. Ten visada laukia daug darbo: tiek fizinio, tiek dvasinio, kurį anksčiau ar vėliau teks atlikti.

Saturnas, pereidamas į Vandenį, atneš naujų vėjų, atvers aktualių išsigryninimo, virsmo ir išlaisvėjimo galimybių. Būtina suvokti, kad be tvarkos ir atsakomybės tikroji laisvė negalima. Šiuo laikotarpiu svarbiausios temos – idėjiškumas, tiesa, dvasinis augimas, bendraminčiai, kolektyvai ir darbai juose dėl idėjos, naujovės, visuomeniniai santykiai ir žmonių gerovė, taip pat viskas, kas susiję su reformomis, laisve, lygybe, brolybe ir praeities–dabarties–ateities linija. Neigiama raiška, kurią reikėtų pastebėti ir jos vengti, – egocentrizmas, šaltumas, valdingumas, neatsakingumas, savęs supriešinimas su kolektyvu, nepagarba kitiems, intelektinė ir dvasinė puikybė, kitų vertinimas, iškreiptas laisvės supratimas.

Mineralai: dravitas, prenitas, agatai, labradoras, pektolitas (larimar).

 

Vaivorykštė virš Delfų (Graikija). Nuotrauka M. Volovnikienės

Balandis

Balandį išliks kovo mėnesio fonas, bus daug dinamikos, stiprus Lilit poveikis.

Balandžio 5 d. (5.44 val., Ožiaragio 25 laipsnis) įvyks pirmoji šiais metais Jupiterio ir Plutono jungtis (kitos dvi – birželio 30 d. ir lapkričio 12 d.). Šios planetos jungiasi kas 13 metų, o tame pačiame ženkle – maždaug kas 250 metų. Paskutinį kartą Ožiaragyje toks aspektas buvo 1771 m. vasario 25 d.

Jupiteris, įeidamas į kiekvieną Zodiako ženklą, visada atneša daugiau energijos, pozityvo, tikėjimo ir vilties, atveria stiprias augimo tendencijas. Plutono įtaka susijusi su išsigryninimu, reformomis, mirtimi ir atgimimu, taip pat giluminiu apvalymu to, kas nebetinka evoliucijai. Taigi, šių planetų jungtis Ožiaragyje skatina peržiūrėti profesinę realizaciją, išsigryninti tikslus. Šiemet darbas, karjera gali pareikalauti daugiau dėmesio, vieniems atnešti galimybių, kitiems priešingai – versti atsitraukti, atsisakyti pozicijų, kuriose užsisėdėta ir kurios nebeduoda jokio augimo.

Šis aspektas gali išplėsti mūsų supratimo apie etiką ir sąžinę ribas, kreipti link tikrojo sąmoningumo ir dermės su aukščiausiais – kosminiais – įstatymais. Ieškotojams gali padėti giliau suprasti Kelio taisykles, skatinti išsigryninti idėją, idealus, autoritetus. Šis laikas gali iš esmės gryninti ir reformuoti asmeninę tiesos sampratą, pasaulėžiūrą. Tie, kurie žino, ką daro ir dėl ko daro, mato to prasmę ir, svarbiausia, tiki, gali sustiprėti ir sulaukti Dangaus palaikymo savo tikslams ir darbams įgyvendinti. Tie, kurie blaškosi, neturi savo gyvenimo idėjos, ašies, gali jaustis prasčiau, išgyventi beprasmybės, energijos nebuvimo laikotarpius. Visą tai tam, kad jie sustotų ir atsigręžtų į savo vidų.

Plutonas – kolektyvinės sąmonės planeta. Ji visada „išoperuoja“ asmeniškumus. Šiuo atveju Jupiterio ir Plutono jungtis Ožiaragyje suteiks galimybių mokytis savikontrolės, per kurią galima pažaboti savo ego, ambicijas, o asmeninius tikslus paversti kolektyviniais. Šis aspektas primygtinai skaudžiai spaudžia atsisakyti asmeninių poreikių, asmeninę valią transformuoti į kolektyvinę valią, dirbti dėl kolektyvinio darinio ir laikytis jo taisyklių. Tik tada galimas priėjimas prie savo giluminių resursų, vidinė stiprybė, potencialo augimas, tačiau su sąlyga, kad visa tai bus naudojama ne dėl savęs, o dėl aukštesnių kolektyvinių tikslų.

Mineralai: ametistas, nefritas, šerlas, lazuritas, turkis, meteoritas, tektitai.

Literatūra
1. Astrėja. Antropoteosofija. Žmogaus suvokiama Dieviškoji išmintis. T. III. Vilnius: Tiamata, 2014.
2. Вронский, С. А. Классическая астрология. Транзитология. Часть II. T. 11. Москва: Издательство ВШКА, 2006.

Straipsnis parengtas pagal Antropoteosofinės astrologijos asociacijos narių pristatytas 2020 m. astrologines tendencijas Lietuvos miestuose.
Medžiagą ruošė L. Ažubalienė, N. Kolesnikovienė, I. Kunaikienė, A. Jautakienė.
Mineralus pagal A. Ilgevičienės astromineralogijos šaltinius parinko V. Skinderienė.
Nuotraukų autoriai M. Volovnikienė, K. Bratkauskas.