Apie Audronę Ilgevičienę

A. Ilgevičienė atstovauja Nepriklausomos Lietuvos pirmųjų astrologų kartai. Jai priklauso P. Kelertienė, N. G. Wolmer, N. Šulija, S. Šulijienė, A. Beinorius ir kiti. Visi šie tuometinės pirmosios Lietuvoje Astrologų asociacijos nariai – patyrę praktikai, todėl kiekvienam iš jų būdinga savita unikali samprata.

1995 metais A. Ilgevičienė atidarė pirmąjį Lietuvoje astromineralogijos centrą PARS FORTUNAE. Ji pirmoji mūsų šalyje pradėjo taikyti Europoje ir Amerikoje vis labiau plintančią mineralų terapiją, kurios tuo pat metu mokėsi pasaulyje žinomo mineralogo M. Giengerio Vokietijoje įsteigtoje Tarptautinėje akmenų gydomųjų savybių tyrimo organizacijoje (Steinheilkunde) ir vėliau tapo jos nare.


Indrė Kunaikienė

Iki pradėdama aktyvią astrologinę praktiką, 11 metų dirbau anglų kalbos vertėja. Esu įgijusi socialinių mokslų bakalauro laipsnį Vilniaus edukologijos universitete.

Man astrologija pirmiausia yra savęs pažinimo sistema, savotiški laiptai į Dangų.

Tikriausiai labai reta tų, kurių vidus, pakėlus akis į naktinį žvaigždėmis nusėtą dangų, nesuvirpėtų. Tai mūsų pačių giluminė esmių esmė atliepia į dieviškąją, nesuterštą ir tyrą kūrybą, į savo pačių ištakas. Tai ta erdvė, kurios dar nepasiekė visa naikinanti žmogaus ranka, užteršusi Žemės vandenis, baigianti sunaikinti miškus, žemės gelmių dovanas, bet nepajėgi užgesinti ar parduoti žvaigždžių, redaguoti ar cenzūruoti Dangiškosios Knygos puslapių.


Vladislavas Čiepa

Astra inclinant, non necessitand – žvaigždės nukreipia, bet neverčia.
Evoliucinės krypties astrologija žmogaus gimimo horoskope įžvelgia didžiulę erdvę vidiniam darbui. Ji yra siūlas, galintis išvesti žmogų į Šviesą tam, kad jis pažintų save tikrąjį, gyvenantį ne tik pagal žemiškuosius įstatymus, bet ir pagal kosminius principus: Meilę, Tiesą ir Evoliuciją. Ugdydamas savo iš praeities atsineštus sugebėjimus, pasinaudodamas duodamomis galimybėmis ir atpažindamas bei dirbdamas su savo problemų vidinėmis priežastimis (fiziniais, emociniais ir mentaliniais įpročiais), žmogus formuoja save iš naujo ir taip kuria savo gyvenimą. Astrologija iš tiesų padeda giliau pažinti save ir atskleidžia vidinio darbo su savimi kryptis tam, kad taptume savo – tiek vidinio, tiek išorinio – gyvenimo, kupino džiaugsmo ir harmonijos, kūrėjais.


Violeta Skinderienė

Mokytis astrologijos mane paskatino ieškojimai savęs ir ieškojimai atsakymų į egzistencinius būties klausimus, kurie kamavo nuo mažumės. Daug ką paaiškino humanistinė pedagogika, kurią į Lietuvą atvežė novatorius Šalva Amonašvilis. Pasirinkau pedagogo profesiją, nes ji suteikia galimybių patikrinti ir taikyti atrastas vertybes kasdieniame darbe. Mano manymu, vaikų, vadinasi, ateities žmonių ugdymas – bene svarbiausia sritis vertybių prasme. 2004 m. baigiau Vilniaus pedagoginį universitetą. Vėliau vertybių pamatus klojo ir toliau horizontus plečia antropoteosofinė pasaulėžiūra.

Pedagogika mano gyvenime vis labiau tampa vidinė: tokia, kuri padeda žmogui pažinti ir ugdytis vidinį pasaulį, jo vertybių stuburą. Astrologiją vadinu sielos pedagogika.


Rasa Terbetienė

Hipokratas sakė: „Prieš gydydamas žmogų, paklausk, ar jis nori atsisakyti to, kas jį susargdino.“ Siekiant išspręsti problemą, pirmiausia reikia rasti ir pašalinti ją sukėlusią priežastį. Ligų priežastys paprastai glūdi žymiai giliau, negu iš pirmo žvilgsnio gali atrodyti. Tai gali būti įsisenėję įpročiai, netikęs mąstymas ar požiūris arba net iš kartos į kartą perduodamos mentalinės programos. Kiekviena problema gali turėti daugybę prasmių. Liga gali būti žmogui kaip tam tikra žinia, ji gali perspėti, mokyti, išgryninti tam tikras charakterio savybes arba apvalyti nuo vidinio blogio, t. y. ydų. Sunki liga gali virsti apvalančia kančia, kurioje žmogus įgyja platesnį suvokimą, tačiau gali ir dar giliau panardinti į apatijos ar nevilties liūną. Pats žmogus laisva valia sprendžia, kurią reakciją ir elgesio modelį pasirinks.


Kiti asociacijos nariai

  • Audronė Aleliūnaitė,
  • Lina Ažubalienė,
  • Audronė Jautakienė,
  • Aušra Liasienė,
  • Daiva Sabaliauskienė.