Astrologai

Apie Audronę Ilgevičienę

A. Ilgevičienė atstovauja Nepriklausomos Lietuvos pirmųjų astrologų kartai. Jai priklauso P. Kelertienė, N. G. Wolmer, N. Šulija, S. Šulijienė, A. Beinorius ir kiti. Visi šie tuometinės pirmosios Lietuvoje Astrologų asociacijos nariai – patyrę praktikai, todėl kiekvienam iš jų būdinga savita unikali samprata.

1995 metais A. Ilgevičienė atidarė pirmąjį Lietuvoje astromineralogijos centrą PARS FORTUNAE. Ji pirmoji mūsų šalyje pradėjo taikyti Europoje ir Amerikoje vis labiau plintančią mineralų terapiją, kurios tuo pat metu mokėsi pasaulyje žinomo mineralogo M. Giengerio Vokietijoje įsteigtoje Tarptautinėje akmenų gydomųjų savybių tyrimo organizacijoje (Steinheilkunde) ir vėliau tapo jos nare.


Nina Kolesnikovienė

Gilintis į astrologiją savarankiškai pradėjau 2006 metais ir palaipsniui pakeičiau profesiją. Savo laiku baigiau Vilniaus universitetą, įgijau rusų filologijos magistro laipsnį. Kažkada supratau, kad ir vertėjo, ir astrologo darbas turi vieną bendrą vardiklį – jie abu dirba su simbolių sistema. Taigi, dabar verčiu iš žvaigždžių kalbos (astrologija – tai mokslas apie žvaigždes (astro – žvaigždė, logos – mokslas) ir stengiuosi laikytis vienos svarbiausių taisyklių – būti neutraliuoju tarpininku, t. y. neiškreipti informacijos ir taip nepakenkti žmogui.


Vladislavas Čiepa

Astra inclinant, non necessitand – žvaigždės nukreipia, bet neverčia.
Evoliucinės krypties astrologija žmogaus gimimo horoskope įžvelgia didžiulę erdvę vidiniam darbui. Ji yra siūlas, galintis išvesti žmogų į Šviesą tam, kad jis pažintų save tikrąjį, gyvenantį ne tik pagal žemiškuosius įstatymus, bet ir pagal kosminius principus: Meilę, Tiesą ir Evoliuciją. Ugdydamas savo iš praeities atsineštus sugebėjimus, pasinaudodamas duodamomis galimybėmis ir atpažindamas bei dirbdamas su savo problemų vidinėmis priežastimis (fiziniais, emociniais ir mentaliniais įpročiais), žmogus formuoja save iš naujo ir taip kuria savo gyvenimą. Astrologija iš tiesų padeda giliau pažinti save ir atskleidžia vidinio darbo su savimi kryptis tam, kad taptume savo – tiek vidinio, tiek išorinio – gyvenimo, kupino džiaugsmo ir harmonijos, kūrėjais.


Indrė Kunaikienė

Iki pradėdama aktyvią astrologinę praktiką, 11 metų dirbau anglų kalbos vertėja. Esu įgijusi socialinių mokslų bakalauro laipsnį Vilniaus edukologijos universitete.

Man astrologija pirmiausia yra savęs pažinimo sistema, savotiški laiptai į Dangų.

Tikriausiai labai reta tų, kurių vidus, pakėlus akis į naktinį žvaigždėmis nusėtą dangų, nesuvirpėtų. Tai mūsų pačių giluminė esmių esmė atliepia į dieviškąją, nesuterštą ir tyrą kūrybą, į savo pačių ištakas. Tai ta erdvė, kurios dar nepasiekė visą naikinanti žmogaus ranka, užteršusi Žemės vandenis, baigianti sunaikinti miškus, žemės gelmių dovanas, bet nepajėgi užgesinti ar parduoti žvaigždžių, redaguoti ar cenzūruoti Dangiškosios Knygos puslapių.


Violeta Skinderienė

Mokytis astrologijos mane paskatino ieškojimai savęs ir ieškojimai atsakymų į egzistencinius būties klausimus, kurie kamavo nuo mažumės. Daug ką paaiškino humanistinė pedagogika, kurią į Lietuvą atvežė novatorius Šalva Amonašvilis. Pasirinkau pedagogo profesiją, nes ji suteikia galimybių patikrinti ir taikyti atrastas vertybes kasdieniame darbe. Mano manymu, vaikų, vadinasi, ateities žmonių ugdymas – bene svarbiausia sritis vertybių prasme. 2004 m. baigiau Vilniaus pedagoginį universitetą. Vėliau vertybių pamatus klojo ir toliau horizontus plečia antropoteosofinė pasaulėžiūra.

Pedagogika mano gyvenime vis labiau tampa vidinė: tokia, kuri padeda žmogui pažinti ir ugdytis vidinį pasaulį, jo vertybių stuburą. Astrologiją vadinu sielos pedagogika.


Panevėžys
Tel. 8 615  91 045
El. p. alaudra@gmail.com

Audronė Aleliūnaitė

Gimiau, užaugau ir gyvenu Panevėžyje. Pirmą kartą prie astrologijos prisiliečiau dar paauglystėje, atėjus savęs ieškojimo laikotarpiui. Intensyviau ir nuosekliau pradėjau ją studijuoti lankydama A. Ilgevičienės vedamus antropoteosofinės astrologijos kursus.

Man astrologija suteikia galimybę vis giliau suprasti savo ir kitų žmonių vidines savybes. Ji padeda suvokti, kad žmogus savo gyvenime gali pakeisti viską, jeigu sutelkia valią ir ryžtą tai daryti.

Svarbiausių vertybių pasirinkimas, gyvenimo pamokų priežasčių supratimas, nuolatinis vidinis tobulėjimas – tai varomoji jėga, kuri skatina gilintis, kaupti patirtį ir padėti tiems, kurie siekia labiau pažinti save.


Audronė Jautakienė

Dar būdama maža mergaitė mėgdavau žiūrėti į žvaigždes. Dangaus misterijos jau tada traukė… Visada sakiau, kad būsiu vaikų darželio auklėtoja, tačiau baigusi mokyklą pasirinkau lietuvių filologijos studijas, o kiek vėliau baigiau socialinę pedagogiką ir psichologiją. Dvasiniai ieškojimai po įvairiausius kursus, seminarus ir mokymus atvedė mane pas astromineralogę A. Ilgevičienę. Antropoteosofinės astrologijos studijos atvėrė galimybę giliau pažinti save, geriau suprasti kitus žmones, mus supantį pasaulį ir dar daugybę kitų dalykų.

Šiuo metu redaguoju antropoteosofines knygas. Dirbu su vaikais, dėl to kaip astrologė labiau gilinuosi į vaikų astrologiją.


Aušra Liasienė

Esu muzikė, baigiau Lietuvos muzikos ir teatro akademiją, dirbu pagal savo specialybę.

Mano gyvenime muzikos pasaulis visada buvo susietas su filosofija, psichologija, istorija. Domino sferų muzika, kosmosas, žvaigždės, žmogaus gyvenimo prasmė, ryšys su Dievu. Per patirtus iššūkius ir išbandymus supratau, kas yra tikrasis Tikėjimas. Gilindamasi į dvasinę sritį, išklausiau įvairių paskaitų, dalyvavau seminaruose ir kursuose. Kelias nuosekliai vedė į platesnį visa ko esmės suvokimą. Taip į mano gyvenimą atėjo antropoteosofija, kuri moko mąstyti, suprasti save, savo paskirtį, suvokti pasaulį ir jo dėsningumus.

Kai išgyveni įvairių situacijų, įgyji patirties ir žinių, kai suvoki, kad viskas priklauso nuo mūsų pačių, mūsų mąstymo bei požiūrio, norisi padėti ir kitiems…


Daiva Sabaliauskienė

Gyvenu Utenoje, dirbu su teise susijusį darbą. Gilindamasi į antropoteosofinę astrologiją ir taikydama ją praktiškai (tai galiu įvardinti kaip savo pomėgį), vis labiau įsitikinu kosminių kūnų poveikiu visoms gyvenimo sritims: jie daro įtaką tiek žmonėms, tiek pasaulio įvykiams. Antropoteosofinis požiūris atriboja šios krypties astrologiją nuo bet kokių būrimų ar fatalistinio prognozavimo ir suteikia žmogui galimybę plačiau pažinti save, orientuotis įvairiose gyvenimo situacijose bei savo valios pastangomis pakeisti tai, kas jam trukdo gyventi harmoningai ir rasti savo tikrąjį Kelią.

Po konsultacijų labai džiaugiuosi, kada žmogaus akyse pamatau pokyčių viltį, paremtą nuoširdžiu Tikėjimu ir pasiryžimu imtis darbo su savimi.


Rasa Terbetienė

Hipokratas sakė: „Prieš gydydamas žmogų, paklausk, ar jis nori atsisakyti to, kas jį susargdino.“ Siekiant išspręsti problemą, pirmiausia reikia rasti ir pašalinti ją sukėlusią priežastį. Ligų priežastys paprastai glūdi žymiai giliau, negu iš pirmo žvilgsnio gali atrodyti. Tai gali būti įsisenėję įpročiai, netikęs mąstymas ar požiūris arba net iš kartos į kartą perduodamos mentalinės programos. Kiekviena problema gali turėti daugybę prasmių. Liga gali būti žmogui kaip tam tikra žinia, ji gali perspėti, mokyti, išgryninti tam tikras charakterio savybes arba apvalyti nuo vidinio blogio, t. y. ydų. Sunki liga gali virsti apvalančia kančia, kurioje žmogus įgyja platesnį suvokimą, tačiau gali ir dar giliau panardinti į apatijos ar nevilties liūną. Pats žmogus laisva valia sprendžia, kurią reakciją ir elgesio modelį pasirinks.