Straipsnis publikuotas žurnale “RAKTAS” Nr.3, 2024 gegužė – birželis

Su INDRE KUNAIKIENE, astrologe, antropoteosofinės astrologijos asociacijos vadove, kalbamės tema, kas yra astrologija, ką reiškia būti astrologu. Taip pat, kas yra antropoteosofinė astrologija.

Pirmiausia noriu paklausti, kiek metų užsiimi astrologija?

Aktyviai astrologijos praktikoje esu nuo 2015-ųjų, vadinasi, jau 9 metai. Jeigu skaičiuotume ir studijų laiką, tuomet būtų 17 metų.

Nemažai. Kaip apibūdintumei astrologijos vertę? Kuo ji gali būti naudinga šiuolaikiniam žmogui?

Astrologijos nauda žmogui iš esmės yra labai aiški ir paprasta – padėti žmogui keistis. Tačiau taip, kaip šiandien suprantama astrologija, gali būti išskiriamos dvi esminės jos panaudojimo kryptys. Viena, su kuria turbūt dauguma žmonių sieja astrologiją, tai galimybė pamatyti ateitį, praskleisti jos šydą ir numatyti tam tikrus dalykus į priekį. Tikint, kad tas žinojimas padės pasiruošti tam, kas laukia, išvengti tam tikrų pavojų, nesėkmių ir kartu išnaudoti būsimas galimybes tampant sėkmingesniam ir laimingesniam gyvenime. Tokia astrologija vadinama prognostine.

Prognostika, jei ji taikoma profesionaliai, laikantis etikos, gali iš tiesų būti naudinga, padėti žmogui. Tarkime, medicinoje, operacijų ar medicininių procedūrų laikui parinkti, kaip ir bet kurioje sferoje naujų ir svarbių darbų pradžiai. Bėda ta, kad yra labai mažai tikrų profesionalų, kurie galėtų tai rimtai ir gerai daryti. Lengvabūdiškos prognozės, paviršutiniškas požiūris suprimityvino astrologiją, pavertė ją pigiu būrimu. Tokia astrologija tapo buriamąja, arba fatalistine.  

Kita jos supratimo ir taikymo kryptis – astrologinės žinios gali padėti žmogui geriau pažinti save, kas jis yra, prastąsias ir gerąsias savybes, savo potencialą, kaip jį geriau išskleisti ir realizuoti, ir kas tam trukdo. Su tuo dirba astropsichologija, evoliucinė astrologija ir, be abejonės, antropoteosofinė astrologija.

Taigi esminis skirtumas tarp skirtingų astrologijos sampratų išplaukia iš to, kaip žmogus supranta atsakomybę. Paviršutiniško supratimo atveju jis yra linkęs ją deleguoti išorei, t. y. žvaigždėms, Dievui, likimui, kažkam, manant, kad nieko neįmanoma pakeisti, nebent išvengti, apeiti. Tai yra vadinama fatalistiniu mąstymu. Šioje sampratoje dirbantis astrologas tampa savotišku lėmėju, o jo prognozės įgauna programuojantį, fatalistinį pobūdį – „bus taip ir ne kitaip“, „nutiks tas ar anas“.

Antruoju atveju žmogus yra linkęs prisiimti atsakomybę už save ir savo gyvenimą. Jis dėl nieko nekaltina žvaigždžių, Dievo, o supranta, kad tam tikri laikotarpiai, planetų ir žvaigždžių padėtys suaktyvina vienokias ar kitokias jo savybes, kurios ir pritraukia vadinamąsias sėkmes ar nesėkmes. Taigi visos priežastys glūdi viduje, o astrologija gali padėti visa tai aiškiau pamatyti. Svarbiausia, ji parodo būdus ir kelius, kaip ir kada tai keisti.

Dėkoju, Indre. Vadinasi, yra skirtingų astrologijos pritaikymo būdų. Tam tikros kryptys netgi skirtingai nagrinėja, skirtingai prieina prie to paties žmogaus analizės pagal planetų padėtis horoskope.  Kaip atskirti žmogui: kokia astrologija jam yra reikalinga, naudinga, vertinga, o kur yra – nesinori sakyti „šarlatanizmas“ – bet vienaip ar kitaip tarnaujanti ne žmogaus pažinimo ir evoliucionavimo tikslui, kaip ir turėtų būti, bet greičiau pataikaujant žmonių paviršutiniškiems poreikiams ir paverčianti astrologiją „dvasinio verslo“ tarnaite?

Išskirčiau vėlgi tuos skirtingus priėjimo prie astrologijos motyvus, t. y. vartotojiškas, kai į astrologiją einama su siekio naudos sau motyvu, kurį, deja, ne taip paprasta savyje atskirti ir pastebėti. Daugelis užsiimančiųjų astrologija, paklausti, manau, gana užtikrintai atsakytų, kad juos veda noras padėti kitiems. Tačiau, kad tai iš tikrųjų būtų įmanoma, noro neužtenka. Žinome, kur kartais nuveda nepažinti ir nesuprasti „geri“ norai.

Taigi, kitas domėjimosi, pažinimo, tyrinėjimo to, kas yra astrologija, motyvas ir pasitelkiant astrologinius įrankius – geresnis ir gilesnis savęs pažinimas, siekis apsivalyti ir pasikeisti dėl to, kad būčiau doresnis ir harmoningesnis. Taip žmogus geriau išnaudoja galimybes, ir žemėje duotą laiką, tampa tikslingesnis, sąmoningesnis, kryptingesnis. Tai savaime veda link to, kad jis gali geriau pasitarnauti ir aplinkos gerovei.

Kyla klausimas, ar kiekvienas gali būti astrologu? Suprantu, kad tam reikia labai rimto pasiruošimo.

Viena vertus, šis klausimas yra visiškai elementarus. Kaip ir kiekvienoje profesijoje: ar kiekvienas gali būti gydytoju, ar kiekvienas gali būti mokytoju, kaip ir bet kurios kitos profesijos atstovu? Astrologija priklauso tai profesijų kategorijai, kurios dirba su žmogumi. Ne tik, bet daugiausia. Todėl, natūralu, astrologo profesijai yra ir turi būti keliami tam tikri reikalavimai. Reikalingi tam tikri bendravimo gebėjimai, psichologinės žinios, kaip ir analitinis mąstymas, gebėjimas skaičiuoti. Jis turi išmanyti ir filosofiją, mitologiją, suprasti simbolių kalbą, taip pat žinoti pagrindines dvasines ir teologines kryptis. Kaip matote, reikalingas išties platus akiratis ir visapusiškumas.

Tačiau, kad žmogus taptų astrologu, nepakanka vien žinių, perskaityti vieną kitą knygą ar išmokti dirbti su astrologine programa. Tai gyvenimo būdas, apimantis pirmiausia nuolatinį darbą su savimi. Ji reikalauja vidinės brandos, nes tam, kad dirbtum su žmogumi, kad kažką gebėtum patarti, turi pats būti perėjęs nemažai visko gyvenime. Tad astrologas turi nuolat būti vidiniame pažinime, vidiniuose procesuose, turi būti juos pažinęs savyje, nes tik tai yra raktas matyti tuos procesus kituose. Kol pats nesi savęs pažinęs ir nors šiek tiek save pakeitęs, kol nesi patyręs, kaip tai veikia, kaip galima keistis, ką galėsi kitam patarti?

Labai įdomu. Indre, kodėl pasirinkai antropoteosofinę astrologiją kaip savo kelią? Gal pradėtum nuo astrologijos: kada susidomėjai astrologija ir kaip Tave vedė?

Niekada pernelyg negvildenau klausimo, kodėl pasirinkau astrologo kelią. Mano manymu, jau atėjau jį pasirinkusi. Tik reikėjo teisingų sprendimų ir nemažai darbo, kad sąmoningai tai suvokčiau. Nuo pat mažens, kiek save prisimenu, buvo tas ieškojimas. Tada dar nesupratau, ko ieškau, o dabar, kai jau esu tame, tapo aišku, kas tai buvo. Žinoma, tas pabudimas neįvyko savaime. Tam reikėjo rimtų mokytojų, astrologijos autoritetų. Jei jų nebūčiau sutikusi, klausimas, kuria linkme būtų pasukęs kelias.

Kaip Tavo gyvenime atsirado antropoteosofinė astrologija?

Visada jaučiau gilesnės astrologijos poreikį. Per rankas perėjo visos to meto astrologinės knygos tiek, kiek įmanoma buvo jų gauti tuo metu Lietuvoje, buvo peržiūrėti visi įmanomi mokymai ir kursai, bet vis kažko trūko, niekas iki galo neužkabino. Ir tik tuomet, kai išėjo pirmoji knyga, galima sakyti, tam tikras įvadas į antropoteosofinę astrologiją, t. y. Audronės Ilgevičienės „Akmenų knyga arba žingsnis į platesnį suvokimą“, ją perskaičius atėjo labai aiškus suvokimas, turbūt vienas aiškiausių mano gyvenime, kad tai yra mano. Na, ir esu labai dėkinga likimui, kad atvedė į tikrai labai rimtą Astrologijos mokyklą, antropoteosofinės astrologijos studijas, kurios truko 7 metus ir kurios man padėjo susidėlioti vertybinius pagrindus bei suformavo kitokį požiūrį į astrologiją, į astrologo darbo etiką ir kultūrą. Šių studijų vadovė – astrologė, rašytoja, antropoteosofijos pradininkė Audronė Ilgevičienė-Astrėja.

Jau išleisti du antropotoeosfinės astrologijos tomai, šiais metais turėtų išeiti ir trečias. Šios knygos ir ši astrologija – tai didžiulė dovana tiems, kurie ieško gilesnės, platesnės, sakralios astrologijos. Lietuvoje iki šiol nieko panašaus neturėjome, t. y. rimtesnės, tokio gylio astrologinės literatūros nebuvo. Buvo ir yra vertimai, nusirašymai nuo kitų autorių, kas liūdniausia, net nesivarginant nurodyti šaltinių ir autorystės. Bet ko nors originalaus, autentiško ir subrandinto nebuvo.

Šios knygos, kaip ir joje pateikiama astrologinė samprata, yra unikali ne tik Lietuvoje, bet ir kur kas platesniu mastu. Pasaulyje yra vienetai autorių, kurie pateikia originalų savo patirtimi paremtą požiūrį, sampratą ar net tam tikrą astrologinę sistemą. O jei ji dar turi ir gilų, dvasinį turinį, apskritai įgyja didžiulę vertę. Tad dabar galime pasidžiaugti, kad ir Lietuvoje tie, kurie ieško rimtesnio ir kokybiško požiūrio, turi ir turės iš ko rinktis.

Kadangi jau yra išleisti antropoteosofinės astrologijos pirmas ir antras tomai, žinome, kad yra tokia kryptis ir pati atstovauji jai, sakyk, kokius išskirtumei svarbiausius antropoteosofinės astrologijos ir su ja dirbančio astrologo bruožus?

Antropoteosofinė astrologija, kaip ir bet kuri kita graži idėja, ir liktų tik idėja, be paties astrologo. Taigi ji dar kitokią vertę įgyja, jei yra tų, kurie ja vadovaujasi savo gyvenime ir darbe. Šios krypties astrologui, kaip ir kiekvienam astrologui, kuris dirba vedamas gilesnio vidinio pašaukimo, pirmiausias ir svarbiausias dalykas, kas jam būdinga, – tai yra meilė astrologijai. Tai, ką myli, puoselėsi, stengsiesi viską daryti, kad nepakenktum, ir gerbsi. Nuoširdus motyvas visada padeda prie to tikriau prieiti, sąžiningiau su tuo dirbti ir kartu atveria kitokias galimybes. Ir būtent meilė tampa tuo laidu, kuris padeda užmegzti ryšį, sakralų ryšį su planetomis, šviesuliais ir visu tuo, kas yra ten, viršuje.

Toliau kitas labai svarbus dalykas – tai yra atsakomybė, kuri yra astrologo darbo pamatas. Suvokti ir prisiimti atsakomybę už tai, ką darau, kaip tai darau, už savo darbo kokybę. Atsakomybė už žodį, žinias, už tai, ką pasakai tiems, kurie kreipiasi į tave ir ieško pagalbos. Tai, ką pasako astrologas, dažniausiai labai stipriai paveikia žmogų. Ir, tarkime, jei astrologas lengvabūdiškai mesteli, kad po kelerių metų žmogus mirs, ar jo artimasis mirs? Arba, kad jis ar kažkas iš jo aplinkos sunkiai susirgs? Žmogus išeina išsigandęs ir vėliau nežino, ką su tokia informacija daryti. Su nerimu ir baime laukia tos lemtingos dienos. Deja, bet tokių atvejų pasitaiko. Ir tai yra labai grubus astrologo etikos pažeidimas, atsakomybės už žodį nesupratimas.

Niekas negali pasakyti, kada kas mirs. Astrologas gali matyti kritinius laikotarpius, dažniausiai susijusius su rimtesniais apsivalymo procesais. Tai paprastai rodo būtinybę keisti įsisenėjusius dalykus savo gyvenime, kietus prisirišimus, kurie niekur nebeveda, stabdo žmogaus augimą ir evoliuciją. Nuo to, kaip žmogus atsiveria pokyčiams, ar pats daro ką nors ta linkme, ar pasyviai laukia, kad kažkas kitas padarytų, ir priklauso, kokio stiprumo bus išorinės situacijos.

Na, ir trečias svarbus punktas – nuolatinis atsinaujinimas ir keitimasis. Kosmose niekas nestovi vietoje, ten viskas nuolat juda, keičiasi, evoliucionuoja. Tai vienas iš Visatos dėsnių. Kadangi astrologija yra apie Visatą, apie Žvaigždes, natūralu, kad tas, kuris su tuo dirba, taip pat turi būti tame. Vadinasi, tikras astrologas turi būti nors šiek tiek pakeitęs save, suprasti, kaip tai vyksta, ir tik tada jis gali realizuoti aukščiausią astrologo paskirtį: padėti keistis kitiems. Kiek tai pavyks, priklauso nuo to, kiek astrologas pats save pažinęs, kiek jis pats yra giliai tuose pokyčiuose ir dermėje su visais dangiškaisiais ciklais ir ritmais.

Tai yra tie trys pamatiniai, svarbiausi dalykai, kurie yra svarbūs antropoteosofiniam astrologui, manyčiau, kaip ir bet kokios srities sąmoningam profesionalui.

Man tai susiję su kosminiais dėsniais: Kosminė Meilė, Kosminė Tvarka ir Tiesa ir Kosminė evoliucija. (Indrė juokdamasi pritaria).

Taip, tai yra pamatinės vertybės, dėsniai, kuriais paremtas ne tik žmogaus gyvenimas, bet ir viso kosmoso.

Dar sugrįžkime prie astrologo. Kalbėjai apie astrologo darbo etiką ir kultūrą, ką konkrečiai turėjai omenyje?

Antropoteosofinė astrologija yra gyvoji astrologija, gilus patyriminis pažinimas. Reikia baigti 7 metų intensyvias studijas, kur mokomasi ir dirbama, daug kas sakytų, senoviniu būdu. Mes turėjome išmokti patys suskaičiuoti horoskopą ir jį nubraižyti ranka. Tai nėra taip jau paprasta. Silpnesnis matematikoje prie to gali užtrukti 5 ir daugiau valandų. Kažkas sakys, kam šiais laikais to reikia, kai kompiuteriu tą galima padaryti per kelias minutes. Taip, mes naudojamės ir kompiuterinėmis programomis. Bet sudarydami pirminį žmogaus gimimo brėžinį tai darome tik rankomis. Kodėl? Nes tai yra gyva, toks horoskopas kitaip atsiveria, ir visai kita darbo kokybė, priėjimas prie žmogaus.

Tas pats ir dėl konsultacijų. Mes nekonsultuojame žmonių per kompiuterį, telefoną, vadinamais „onlainais“. Visos mūsų paskaitos, susitikimai visada vyko ir vyksta taip pat – tik gyvai. Tai yra mūsų darbo kultūros dalis. Niekas neneigia kompiuterių naudos ir privalumų, tačiau ten, kur įmanoma apsieiti be elektroninių tarpininkų, mes stengiamės tai daryti. Deja, taip yra, kad technologijos tam tikrus dalykus iškreipia, o ypač subtilesniame lygmenyje.

Na, ir vienas svarbiausių dalykų ir reikalavimų sąmoningam astrologui arba antropoteosofiniam astrologui – tai vidinės astrologo etikos suformavimas. Tai ne tik taisyklių žinojimas, kas leistina ir kas ne. Kiekvienai situacijai taisyklės neparašysi ir prie kiekvieno policininko nepastatysi. Tam, kad išsidirbtų vidinis pajautimas ir atskyrimas, astrologas turi vadovautis aukštais idealais, nuolat dirbti su savimi ir palaikyti savo paties kokybę bei švarą. Taigi tie 7 metai ir yra tas laikas, kai to mokomasi, formuojami vidinės etikos pagrindai.

Tavęs klausant, regis, kad antropoteosofinis astrologas turi perkeisti ir kartu peraugti pats save, kad astrologija turi tapti jo gyvenimo dalis, o jis – kolektyvinio kūno, susidedančio iš Visatos su Galaktikomis, Žvaigždėmis ir Planetomis, dalis.

Sutinku. Antropoteosofinė astrologija – tai dvasinis mokymas, sistema, kuri, remdamasi dangaus kūnų, t. y. planetų ir šviesulių įtakomis, aiškina ir padeda pažinti žmogaus vidinę sanklodą, sąmonėjimo ir sielos budimo procesą bei jo evoliucines galimybes. Ji suteikia galimybę sąmoningai mokytis būtinąsias pamokas, atskirti kūno poreikius, emocingus reikalavimus ir mentalines programas nuo Sielos siekių.

Ir pirmiausia ši astrologija neįkainojama ir be galo svarbi mums patiems, kurie su tuo dirbame. Daugeliui mūsų, kurie nėrėme į šį pažinimą, tai tapo neatsiejama mūsų gyvenimo dalimi, gyvenimo būdu, visiškai kitaip padėjo pamatyti save, pasaulį, sudėjo vertybinius pagrindus, suteikė atskyrimo dovaną, kas yra be galo vertinga šiais laikais – kai daug kur juoda pateikiama kaip balta, o balta – kaip juoda.

Žinau, kad esate įkūrę antropoteosofinės astrologijos asociaciją. Kokie asociacijos veiklos principai?

Ne visiems studijavusiems šią astrologiją ji tapo profesija, ne visi jais turi būti. Baigusieji 7 metų studijas, kurių yra jau nemažas būrys, susijungė į bendruomenę – Antropoteosofinės astrologijos asociaciją, kurioje toliau tęsiame darbus, gilinamės į astrologiją, studijuojame, tyrinėjame.

Taigi mūsų funkcija – pirmiausia palaikyti švarą ir kokybę savo pačių viduje, savo bendruomenėje, taikyti įgytas žinias gyvenime, savo darbuose. Na, o šią astrologiją ras tie, kurie ieško tikrumo, ne paviršutiniško požiūrio, gilios vidinio pažinimo kultūros. Žodis „kultūra“ bet kokioje plotmėje visada asocijuojasi su pagarba, atsakomybe, etika, šiuo atveju ir tam tikra darbo etika. Taigi, tai ir nusako antropoteosofinės astrologijos ir visos mūsų bendruomenės tam tikrą prasmę ir darbo kryptį. Tai yra labai rimta ir gili kitokios astrologijos pradžia. Viliuosi ir tikiu, kad ji augs, plėtosis ir turės tam tikrą tąsą ir tradiciją, kuri galbūt keis astrologinio pažinimo ir darbo kultūrą Lietuvoje. Ir apskirtai keis supratimą, kas yra tikroji astrologija.

Tvirti asociacijos pamatai. Kokiam žmogui yra skirta antropoteosofinė astrologija?

Taigi, antropoteosofinė astrologija iš esmės skirta savęs ieškančiam žmogui. Čia nėra kategoriškas teiginys, žinoma, ji skirta visiems, bet ją labiau supranta tie, kurie ieško Savęs.

Apskritai egzistuoja tam tikra samprata apie astrologus ir toks dažniausiai garsiai neįvardijamas lūkestis, žmonės tikisi, kad astrologas papasakos kažką apie juos labai gražaus, ypatingo, kokie jie nepaprasti, įvardys jų misijas. Tačiau astrologo pagrindinis darbas, kaip jau sakiau, – paaiškinti, kaip keistis, ką keisti, kad žmogus, dirbdamas su savimi, judėtų savęs geresnio, doresnio link, kad nors šiek tiek pradėtų girdėti Save tikrąjį, savo Sielą.

Tad pradžioje astrologas privalo įvardyti tą nesupratimą, ydas, kas gana aiškiai matyti gimimo horoskope, ką pirmiausia reikėtų keisti. Labai dažnai būna, kad žmogaus pagrindinis darbas, „misija“ šiame gyvenime – pamatyti tam tikrą savo ydą, kuri yra įsisenėjusi ir kurią jis nešasi gyvenimas iš gyvenimo. Per ją jis dažniausiai patenka į sunkias situacijas, pritraukia atitinkamus žmones, kurie suaktyvina tą jo savybę, išryškina jame atitinkamą problematiką. Kol jis pats to nepamatys, nesupras ir supratęs nesiims keisti, tol niekas jo gyvenime ir nesikeis. Gali vaikščioti pas kokius nori stebukladarius, karmos valytojus, jie gal laikinai ir duos „tabletę“ nuo skausmo, tačiau problemos neišspręs, tikėtina, kad tik dar labiau ją  pagilins. Dangiškieji karmos dėsniai yra griežti, bet teisingi, ir jie teigia: „Tas, kuris sukūrė priežastį, pats privalo ją ir pašalinti.“ Niekas kitas. Deja, kaip jau sakyta, daugelis ieškančiųjų astrologo to nenori girdėti, yra nepatenkinti, jei astrologas apie tai kalba, mano, kad astrologas nepasakė nieko gero. Arba jo prognozė prasta.

Juk tada, kai nueiname pas gydytoją, nesitikime, kad, jei kažkur yra problema, tarkime, blogi kraujo rodikliai, kad gydytojas kalbės apie tai, kokie sveiki inkstai ar stiprūs plaučiai, ir nieko nesakys apie tai, kodėl prastas kraujas. Jei taip būtų, pas tokį gydytoją nebeitume, vadintume jį šarlatanu. Panašiai ir dėl astrologo. Įžvalgus ir profesionalus astrologas pirmiausia turėtų įvardyti problematiką, ją aptarti su klientu, taip pat būdus, stiprybes ir tai, kaip su tuo dirbti, kada geriausia su tuo dirbti. Padėti atpažinti svarbių sprendimų ir pokyčių laiką, tačiau pasirinkimus turi atlikti tik pats žmogus.

Taigi, kad patektų pas brandų ir profesionalų astrologą, ir pats klientas turi būti savaip pribrendęs, jau ganėtinai sąmoningas. Ir, kaip minėta, nelaukti, kad astrologas kalbės apie jo misijas. Kiekviename gimimo brėžinyje astrologas gali matyti tam tikrą „misiją“, kurios taip nevadiname, bet kalbame apie žmogaus potencialą, kelią, kuriuo eidamas jis gali sukurti geresnį Save. Bet tam, kad džiaugtumeisi rožių žiedais, pirmiausia reikia nusiravėti piktžoles.

Noriu tikėti, kad žmonės bus įžvalgūs, budrūs ir rinksis astrologą atsižvelgdami į jo profesionalumą bei taikomus darbo etikos standartus. Taigi, koks žmogus paprastai praveria Tavo kabineto duris?

Mūsų klientas yra tas, kuriam iš tiesų įgriso jo problemos, nesupratimas, tam tikros pasikartojančios situacijos gyvenime, ir kuris ieško išeičių, kaip tai spręsti, nori suprasti priežastis, kodėl vyksta vieni ar kiti dalykai jo gyvenime. Bet svarbiausia yra pats pasiryžęs įdėti valios ir pastangų.

Konsultacija yra tik pradžia, tam tikros nuorodos, kuria linkme judėti toliau. Norint, kad iš tiesų kažkas po truputį imtų keistis gyvenime, reikia vidinio darbo, žinių, praktikų. Neįmanoma visko papasakoti tiek, kiek norėtųsi, per kelias valandas konsultacijos metu, todėl tie, kas į mus kreipiasi, gauna nemažai namų darbų, nuorodų, į ką gilintis, ką skaityti. Apie vidinius procesus, darbą su savimi ir daugelį kitų dalykų rašoma Astrėjos parašytose ir išleistose antropoteosofijos ir antropoteosofinės astrologijos knygose.

Dar vienas šios krypties astrologijos ypatumas, kad savo darbe taikome įvairias mineralų praktikas, todėl antropoteosofinis astrologas – tai kartu ir astromineralogas, kuris pagal žmogaus atsineštus gimimo duomenis gali parinkti jam tinkamus mineralus, suteikti rekomendacijų apie jų taikymą.

Tam klientui, kuris rimčiau ieško, nori ir ryžtasi nerti į vidinį pažinimą, turime ką pasiūlyti. Be galo vertingi yra 3 metus trunkantys mokymai Antropoteosofiijos studijų ir tyrinėjimų centre, kurių metu studentai supažindinami su žmogaus vidine sankloda, darbo su savimi metodikomis, pagrindinėmis pasaulio dvasinėmis ir filosofinėmis kryptimis, gauna astrologinių žinių, mineralų terapijos teorinius ir praktinius pagrindus. Šį kursą naudinga išklausyti bet kuriam savęs ieškančiam žmogui, kad nepasiklystų šiuolaikinėje dvasinių mokymų ir manipuliacijų gausoje, mokytis atskyrimo.

Taigi, galiausiai norisi pasidžiaugti, kad mūsų kabinetų duris dažniausiai praveria tie, kurie jau rimčiau Savęs ieško, ir Lietuvoje tokių žmonių yra tikrai nemažai. Na, matyt, neatsitiktinai ši astrologija atsirado būtent Lietuvoje. Daugeliui žmonių, neįsigilinusių į šią sferą, sunku įvertinti ir suvokti to reikšmę. Taip, kaip ir muzikoje, jei klauseisi vien pigaus popso, vargiai suprasti Mozartą. Tačiau tie, kurie su tuo dirbame, matome, kokios tendencijos yra pasaulyje, kiek daug profanacijos šioje sferoje, žinome, kokia tai nepaprasta galimybė ir dovana mums visiems. Taip, pasaulyje yra iškilių astrologų, bet jų buvo ir yra vienetai, o tokių, kuriuos galėtum skaityti savo gimtąja kalba ir dar gyvai iš jų mokytis, iš tiesų didžiulė retenybė.

Tad visus, kuriems įdomi astrologija, kviečiu domėtis, skaityti, susisiekite su mumis, ateikite į mūsų paskaitas.

Dėkoju už pokalbį.

Kalbino – sociologė Laura Ivanova,

Nuotraukos – fotografas Karolis Bratkauskas