Sausio 30 d. Merkurijus pradeda judėti retrogradiškai (atgal). Toks reiškinys nutinka tris, o kartais net keturis kartus per metus ir paprastai trunka apie tris savaites.

Merkurijus

2021 metais iš viso numatomi trys Merkurijaus retrogradinio judėjimo periodai:
sausio 30 d. – vasario 21 d. Vandenio ženkle (R sausio 30 d. 26°29’27” – D vasario 21 d. 11°01’22”);
gegužės 30 d. – birželio 23 d. Dvynių ženkle (R gegužės 30 d. 24°43’01” – D birželio 23 d. 16°07’37”);
rugsėjo 27 d. – spalio 18 d. Svarstyklių ženkle (R rugsėjo 27 d. 25°28’25” – D spalio 18 d. 10°07’35”).

Retrogradiškai juda dauguma planetų, išskyrus šviesulius – Saulę ir Mėnulį. Retrogradiniu vadinamas atgalinis planetos judėjimas, kai ji pakartoja tam tikrą jau nueitą savo kelio atkarpą. Iš tiesų realybėje planeta juda toliau savo įprasta kryptimi, o judėjimas atgal – tai mūsų regimoji perspektyva žvelgiant iš Žemės, susiformuojanti dėl skirtingo planetų judėjimo greičio.

Planetų retrogradinių periodų trukmė labai skirtinga. Kuo planeta arčiau Saulės, tuo jos ciklas trumpesnis, atitinkamai mažesnė ir atgalinio judėjimo trukmė. Tolimųjų planetų ciklai dėl jų didelio nuotolio nuo Saulės labai išsitęsę, pvz., Urano ciklas – apie 84 metus, Plutono – netgi 248 metus, todėl ilgi ir jų retrogradinio judėjimo periodai: Urano vidutiniškai trunka apie 152 dienas (5 mėnesius), Plutono – 163 dienas.

Taigi, kaip visa tai veikia mus, žmones, ir ką apie tai kalba astrologija?

Astrologijoje laikoma, kad retrogradinio judėjimo metu visi procesai ir funkcijos, kuriems viena ar kita planeta daro įtaką, sulėtėja, įgauna grįžtamąjį pobūdį, galimos atsikartojančios situacijos. Paprastai tuo laiku rekomenduojama nepriiminėti rimtų sprendimų, neplanuoti labai svarbių darbų ar pirkinių. Galimi įvairūs trikdžiai, nesusipratimai, klaidos, kurias vėliau tenka taisyti. Retrogradinio judėjimo periodas – tai dangaus mums siunčiamos kartojimo ir įtvirtinimo pamokos, susijusios su planetos ir Zodiako ženklo temomis. Tokie periodai mažiau rezultatyvūs išoriškai, tačiau gali būti labai produktyvūs vidine prasme. Jų metu mums suteikiama galimybė peržiūrėti, koreguoti ir sutvarkyti tai, kas buvo padaryta nekokybiškai, paviršutiniškai, ne iki galo. Tai savotiškas sanitarinis laikas, skirtas apsivalyti ir užbaigti tai, ką reikia.

Kalbant apie vidinį darbą, gali tekti imtis šlifuoti ne vieną tuo metu išryškėjusią ego briauną. Retrogradinis planetos judėjimas suformuoja kilpą, galinčią tapti mūsų pačių ego spąstais ir skaudžiai užsiveržti, jeigu būsime pernelyg „horizontalūs“, arba laipteliu aukštyn atrišus dar vieną vidinį mazgą, jeigu sugebame susiderinti su dangaus diktuojamu ritmu ir atsiverti vertikaliajai tėkmei.

Tokį poveikį visada stipriau jaučia tie žmonės, kurių gimimo horoskopo planetos patenka į retrogradinių planetų formuojamas kilpas.

Taigi, Merkurijus šiemet visas tris savo kilpas formuos oro stichijos ženkluose, taip rodydamas būtinybę pažinti šią sferą, su ja dirbti, ją apvalyti ir įvaldyti. Oro stichija kaip niekada itin akcentuota, ji – šių metų darbinis laukas su visomis galimybėmis augti ir realizuotis. Tai mentalinė plotmė, per kurią mes pažįstame mintį ir iš jos atsirandantį žodį, jo kokybę, jėgą, griaunančiąsias ir kuriančiąsias galias. Per tai mes mokomės suprasti, girdėti, bendrauti ir bendradarbiauti, taigi, patiriame pačias svarbiausias mums visiems bendravimo ir SANTYKIŲ pamokas.

Pats Merkurijus yra simbolinis oro stichijos valdovas – Zodiako ryšininkas, atsakingas už mąstymą, supratimą, proto funkcijas, kalbą ir bendravimą. Tai arčiausiai Saulės skriejanti planeta, todėl jos artimiausias pagalbininkas ir žinianešys. Mitologijoje Merkurijus siejamas su sparnuotuoju dievų pasiuntiniu Hermiu, kuris globoja raštą, keliautojus, prekybą ir amatus, lydi sielas į mirusiųjų karalystę.

Hermis
Hermis

Retrogradiniai Merkurijaus judėjimo laikotarpiai dažni ir visada svarbūs. Jų metu planeta sueina į tikslią jungtį su Saule ir priima iš jos ugninį impulsą, kurį vėliau turės perduoti ten, kur bus reikalinga.

Simboliškai kalbant, tai pasiruošimas naujiems impulsams, Merkurijui pradėjus judėti direktyviai. Siekiant pradėti ką nors nauja, būtina paleisti tai, ko nebereikia. Tai mentalinės higienos laikas, skirtas apvalyti mintį, nuprausti žodį, nuraminti siautėjantį vėją.

Šiuo periodu bendravimas tampa labiau intravertiškas. Daugelis žmonių būna labiau išsiblaškę, sunkiau koncentruojasi, sulėtėja mąstymas, todėl didesnė tikimybė ką nors pražiūrėti, padaryti nekokybiškai. Sudėtingiau komunikuoti, gali būti viena sakoma, kita girdima arba visai negirdima. Galimi įvairūs nesusipratimai, trikdžiai informacijos sklaidoje, žiniasklaidoje, susisiekimo sektoriuje. Todėl tuo laiku nerekomenduojama planuotis labai svarbių susitikimų, pokalbių, derybų.

Artimiausiu metu Merkurijus judės retrogradiškai Vandenio ženklu. Vandenis susijęs su technologijomis, visa skaitmenine sritimi, tad šis periodas tinkamas tvarkyti, atnaujinti ir tobulinti elektroniką, peržiūrėti ir išvalyti kompiuterių failus, telefonus. Gali išryškėti šalutinis interneto erdvės poveikis, kenksmingos ir griaunančios įtakos, priklausomybės. Šis laikas labai palankus visą tai peržiūrėti, sutvarkyti, pasigilinti į interneto etiką, ištrinti nenaudojamas virtualias tapatybes, nebesekti arba išeiti iš grupių, kurios prieštarauja mūsų vertybėms, ir galbūt apskritai šiek tiek disciplinuoti savo buvimą interneto aplinkoje. Labai svarbu suvokti, kad kiekviena mūsų mintis, ištartas ar parašytas žodis, kaip ir visokie „nekalti“ virtualūs „patinka“ arba „sekti“ nėra tokie nekalti. Tai mūsų energija, kuri teka žvilgsniu, mintimis ir žodžiu ten, kur mes ją kreipiame, ir taip formuojamos pasekmes. Todėl verta įsigilinti į tai, kas mums iš tikrųjų svarbu, ką norime palaikyti, kokią informaciją įsileidžiame į save.

Panašūs procesai vyksta ir žmonių viduje. Merkurijaus retrogradinis judėjimas neretai išryškina mūsų mąstymo ypatumus, mentalines programas, kurios trukdo švariam supratimui, adekvačiam savęs ir aplinkos matymui ir priėmimui. Todėl reikėtų atkreipti dėmesį, jeigu nebesusikalbame su kitais, o šiuo atveju ypač kai kyla įtampa santykiuose su draugais, bendraminčiais, kolektyvuose. Gali pasirodyti seniai nematytas draugas ar iškilti situacijos su draugais, kurios nebuvo išspręstos, susiformuoti galimybė jas pataisyti ir užbaigti.

Vandenis – pokyčių ir atsinaujinimo meistras, alcheminių procesų žinovas, vedlys į laisvę. Dėl jo įtakos mums gali labiausiai skaudėti ten, kur tos laisvės trūksta. Gali norėtis pokyčių ir atsinaujinimo, labiau nei kitu metu jaustis suvaržymai. Todėl šis laikotarpis turi tendenciją išryškinti mūsų prisirišimus ir mentalines programas, susijusias su neteisingai suprantama laisve, visaleistinumu, ekscentriškumu, negebėjimu pritapti, prisiderinti prie kolektyvo. Tiems, kuriems trūksta adekvatumo, kurie pernelyg atitrūkę nuo aplinkos, nebesugeba jos girdėti dėl puikybės ir išskirtinumo, galimos budinančios situacijos. Vandenis – draugystės ir brolystės ženklas, todėl reikėtų susirūpinti, jeigu šalia nebėra draugų arba dauguma jų atitolę.

Vandenio valdovas Uranas šiuo metu keliauja Jaučio ženklu. Greta jo jau kurį laiką yra ir dar bus Juodasis Mėnulis (Lilit), kuris aktyvina tamsiąją Jaučio prigimtį, susijusią su savininkiškumu, vartotojiškumu, savanaudišku siekiu pasipelnyti ir išnaudoti kitus. Todėl tai tinkamas laikas paleisti baimes, susiformavusias iš patologinio prisirišimo prie bet kokio turėjimo, stabdančio „saugumo“, įvairiausių įvaizdžių ir patogumų.

Taigi, retrogradinis Merkurijus Vandenio ženkle gali padėti:

  • pamatyti netvarkingus minčių srautus, sukeliančius mentalinę įtampą, ir nuo jų apsivalyti;
  • atpažinti svetimas mentalines programas ir virusus, pajungimus, manipuliacijas;
  • keistis pačiam, padėti keistis aplinkai ir šalia esantiems žmonėms laisvinantis iš senų dogmų, stereotipų, nuostatų, konservatyvaus mąstymo;
  • išsilaisvinti iš poreikio kontroliuoti viską pagal susikurtą scenarijų;
  • dirbti su įvairiomis mentalinėmis fiksacijomis ir mentaliniais užstrigimais, ypač susijusiais su prisirišimu prie įvaizdžio, socialinės ir turtinės padėties;
  • dirbti su priklausomybe nuo kitų vertinimo ar požiūrio, ypač turint polinkį pasiduoti svetimai įtaigai;
  • nebijoti rizikuoti, pasielgti nestandartiškai, neįprastai;
  • atlikti minčių ir dvasios alchemiją;
  • rasti naujų vystymosi galimybių ir būdų ir drąsiai jų imtis.

Šis laikotarpis gali būti labai svarbus tiems, kurie turi planetų Vandenio 11–27 laipsniuose.

Iš esmės visas šis periodas mus visus skatins labai rimtai dirbti vertybių klausimu, jas grynintis, pažinti savo giluminius norus, poreikius ir laisvintis iš viso to, kas trukdo mūsų evoliucijai, ją stabdo.

Vandenis – Zodiako budintojas, parodantis kelius į išlaisvėjimą, apdovanojantis įžvalgomis, genialiomis idėjomis, mokantis minties skrydžio ir tikrosios laisvės. Jis pirmiausia apdovanoja tuos, kurie yra suformavę savo vertybinį stuburą, geba prisiimti atsakomybę, supranta vidinio darbo prasmę, nebijo keistis ir keisti.

Siela atėjo į Žemę tam, kad evoliucionuotų. Todėl jai skauda, kai žmogus, lyg įvedęs save į autohipnozę, paklūsta senoms mentalinėms programoms. Tai didžiausia kančia sielai. Valia reikalinga, norint ištarti „ne“ senoms programoms ir mąstymo modeliams. Pačios jos neištirps. Veikti turite. (Astrėja, „Antropoteosofija. Žmogaus suvokiama Dieviškoji išmintis“, II t., p. 189)

Visada didele pagalba gali tapti natūralūs niekaip nepaveikti mineralai. Šiam laikotarpiui labiausiai tinkami būtų fluoritas, ametistas, diumortjeritas ir sugilitas.

Tiems, kurie nori daugiau pasigilinti apie darbą su savimi, mąstymo ugdymą, maldą ir praktikas – Astrėja, „Antropoteosofija. Žmogaus suvokiama Dieviškoji išmintis“, III t., p. 776–890.

Apie žmonijos programavimo anatomiją, technologijų įtaką mūsų sąmonei – Astrėja, „Atsakymai į antropoteosofo klausimus“, p. 403–416.

Indrė Kunaikienė

Paskelbta 2021.01.31