Rugpjūtis – tai savotiškas liepos mėnesio astrologinių tendencijų tęsinys, kuomet aštrėja Marso destruktyvi raiška per jo sudaromus aspektus su kitomis planetomis, tokiomis kaip Lilit, Chironas, Saturnas, Jupiteris, Plutonas. Dėl to ir Žemėje išryškėja įvairūs konfliktai, neišspręstos situacijos, vidinės ir santykių problemos bei gali būti jaučiamas stiprus impulsas iš jų nedelsiant trauktis, nepaisant sveiko proto ir moralės principų. Taigi laikmetis reikalauja kantrybės, drąsos, konkretumo, gerai apgalvotų veiksmų, o taip pat pagarbos kito žmogaus valiai, nuolankumo ir supratingumo. Būtų prasminga pasiieškoti išeičių iš susidariusių situacijų, suprasti jų priežastis, taip pat mokytis neslopinti savo jausmų, kreiptis pagalbos, esant aštriai vidinei būsenai, arba bent jau neužsidaryti ir surasti, kam išsipasakoti. Apskritai, tai geras metas atpažinti ir koreguoti savo veikimo būdą, taisyti saviraišką.

Šių metų pagrindinių astrologinių įvykių aprašymo II dalyje (gegužė – liepa) jau buvo pateikta šiek tiek informacijos apie šių metų Marso specifiką (žr. birželio 28 d. Marso perėjimas į Avino Zodiako ženklą, taip pat prie liepos mėn. 5 d. užtemimo). Pravartu atpažinti ir suprasti šios planetos veikimą savyje, nes tai kone vienintelis būdas išlaviruoti tarp vidinių ir išorinių audrų, kurios per šį pusmetį tikrai gali pasireikšti.

„Dvasinėje astrologijoje Marsas susijęs su valios energijos kokybe ir pirmojo impulso ugnimi. Nuo žmogaus vertybinio pasirinkimo priklauso, kaip jis tą valią pakreips, kur ją naudos. <…>
Marsas nužymi instinktus ir aistringumą, kurie nesąmoningą žmogų gali paversti gyvūnu. Sąmoningumo siekiantis žmogus mokosi tai suvaldyti, pasitelkęs moralę, vadinasi Venerą.“ (Astrėja „Antropoteosofija. Žmogaus suvokiama dieviškoji išmintis“, III t., 2015, p. 606)

Mineralai: agatai, mangano kalcitas, arbūzinis turmalinas, opalai.

Uolos. Egiptas. Nuotrauka P. Ilgevičiaus

RUGSĖJIS

Nuo rugsėjo 10 d. (1.22 val., Avino 29 laipsnis) iki lapkričio 14 d. (2.36 val., Avino 16 laipsnis) Marsas dangaus skliautu keliaus retrogradine eiga. Tai vyksta kas 22 mėnesius ir trunka apie 80 dienų. Planetų retrogradinis judėjimas dažnai lemia ir tų procesų, kuriuos jos inicijavo, pabaigą. Sulėtėja veiklos, iniciatyvos, gali būti sugrįžtama prie neužbaigtų darbų, reikalų, neišspręstų situacijų. Gali išryškėti problemos, kurias būtina spręsti. Gali reikštis emocijų aštrumas, sunkumas suvaldant savo vidinę jėgą, psichinė ir mentalinė įtampa, o per tai iškreiptas, t. y. neobjektyvus, savęs ir kitų matymas bei sunkumai santykiuose. Svarbu sąmoningai stebėti ir pamatyti tas savybes, dėl kurių kyla nesklandumai, tiek vidinė įtampa, tiek įtampa situacijose, santykiuose, ir laisvintis iš jų, o ne kovoti su kitais žmonėmis. Keisti tai, kas nepatinka, mokantis kontroliuoti savo reakcijas bei egoistinius pasireiškimus.

Rugsėjo 22 d. (16.31 val.) stoja rudens lygiadienis.

„Dangaus skliauto stebėjimas natūraliai suformavo vienas svarbiausių pirminių metinių švenčių. Tai pavasario lygiadienis, vasaros saulėgrįža, rudens lygiadienis ir žiemos saulėgrįža. Visų laikų Tikėjimo kryptys ir religijos pagal jas orientavosi ir savoms religinėms šventėms laiką parinkdavo.“ (A. Ilgevičienė, „Pirminės šventės“, 2016, p. 60)

Ekliptika kerta dangaus pusiaują dviejuose taškuose: pavasario lygiadienio taške (kovo 20 – 21 d.) ir rudens lygiadienio taške (rugsėjo 22 – 23 d.) – tuo metu dienos ir nakties ilgumas būna vienodas. Rudens lygiadienio šventė fiksuoja šiltosios metų dalies pabaigą. Taip pat tai pagarbos ir dėkingumo šventė, kuomet nuo senovės žmonės dėkodavo dievams už derlių, kuris padės išgyventi šaltuoju metų laiku. Nuo rudens lygiadienio prasideda Ilgių metas ir nuo šio momento pradedame artėti prie Vėlinių ir Skorpiono misterijų. Kaip žinia, per rudens lygiadienį Saulė pereina į Svarstyklių zodiako ženklą, kurio simbolis – svarstyklės, simbolizuojančios pusiausvyrą ir išlaukimą. Būtent šiuo metu nuo XX amžiaus laikrodis atsukamas valanda atgal, kas atspindi padidėjusį svyravimą, kuris prasidės su Skorpionu, kai naktys taps žymiai ilgesnės už dieną. Taigi dabar gamta ir žmonės ruošiasi ilgoms naktims ir susikaupimui, kad tamsiuoju periodu iš pačių sielos gelmių pasisemtų išminties.

Mineralai: rutilo kvarcas, karneolis, moldavitas.

SPALIS

Nuo spalio 14 d. (4.05 val., Skorpiono 12 laipsnis) Merkurijus keliaus retrogradine eiga, direktyviai pradės judėti lapkričio 3 d. (19.50 val., Svarstyklių 26 laipsnis). Tai sulėtėjimo laikas, kai sugrįžtama prie atidėtų reikalų, veiklų, taisomos klaidos ir planuojama, kaupiama informacija. Tvarkomi dokumentai, namai, atnaujinami santykiai, išmetama tai, kas nebereikalinga. Galimas didesnis nei įprastai nedėmesingumas, užmaršumas, išsiblaškymas, dėl to tikėtinas klaidingas informacijos perdavimas ir supratimas.

Tai geras laikas savistabai, savianalizei, savo vidinės kokybės, emocinių zigzagų, įsisenėjusių mentalinių programų pamatymui, pažinimui ir keitimui, kuris galės įsibėgėti Merkurijui perėjus į direktyvinę eigą. Į ką reikėtų atkreipti dėmesį? Į išsakomus žodžius – kokie jie? Ar ne per aštrūs, skaudinantys, žeidžiantys kitus ir net save, sunkinantys bendravimą, santykius ir supratimą, manant, kad mano tiesa yra teisingiausia? Jei taip, tai jau pats laikas mokytis žodžių valdymo, tolerancijos kito tiesai, išklausymo, nuoširdumo. Arba atvirkščiai – sunki minčių raiška, baimė bendrauti, atsiribojimas nuo kitų. Painiava tarp to, kas tikra ir kas netikra, skęstančios mintys aistrų fantazijose, filosofiniuose būties apmąstymuose – vertėtų sutelkti dėmesį į pasirinktą dvasinį idealą.

„Kuo daugiau Gėrio aplinkui matote, tuo didesnę jos persvarą savyje nešiojatės. Tačiau jeigu daugiau Blogio pastebite, vadinasi, jis Jumyse vyrauja. Todėl niūrumą į šalį nustūmę geranoriškumą pasitelkite. Gėles dilgėlyne matykite, o ne menkas piktžoles gėlyne. Šitaip mąstymą keisite.

Nedejuokite dėl nelaimių ir savo paties neišmanymo, o į pasikartojančias situacijas, keliančias problemų, dėmesį atkreipkite. Jos yra Jūsų nesupratimo pakeitimo supratimu galimybė.

Neieškokite ir nemaldaukite galių, nušvitimo ar stebuklingo norų išsipildymo. Prašykite dvasios vedlių klaidų savųjų supratimo ir jų ištaisymo galimybių. <…>“ (Astrėja „Antropoteosofija. Žmogaus suvokiama dieviškoji išmintis“, II t., p. 479)

Spalio 21 d. (11.51 val.) Juodasis Mėnulis arba Lilit pereina iš Avino zodiako ženklo į Jautį. Lilit viename zodiako ženkle išbūna 9 mėnesius, nešdama į jo veikiamas sferas painiavą, iškreipimus, aktyvindama žemąją prigimtį, egoizmą, įvairias priklausomybes, baimes ir su tuo susijusį energetinį vampyrizmą, polinkį griauti ir išnaudoti kitus. Jos įtakai imliausi tie, kuriems būdingi stiprūs materialūs ir emociniai prisirišimai, kurie tapatinasi su materija ir fiziniu kūnu, atmesdami bet kokią Dievo ir dvasios sampratą. Kuo žmogaus sąmonė platesnė, kuo jis daugiau galvoja ne apie save, o apie kitus, stengiasi gyventi puoselėdamas savyje ir aplinkoje amžinąsias vertybes, tuo jis yra atviresnis dvasios šviesai, kuri tampa jo natūralia apsauga nuo bet kokio – tiek išorinio, tiek vidinio negatyvo. Todėl Juodojo Mėnulio įtakai mes tampame paveikūs tiek, kiek mumyse pačiuose yra tamsos ir nesupratimo.

Taigi, Lilit perėjus į Jautį, 9 mėnesiams pažeidžiamesnė tampa Žemės stichija. Šis elementas astrologijoje yra siejamas su fiziniu kūnu, materija, stabilumu, praktiškumu, įsižeminimu. Nusako mūsų gebėjimą siekti tikslų, prisiimti atsakomybę, nuosekliai dirbti ir užbaigti darbus.

Lilit Jautyje turi tendenciją aktyvinti neigiamą šio zodiako ženklo raišką per vertybių painiavą, vartotojiškumą, daiktų ir materijos sureikšminimą, savininkiškumą, godumą, per labai stiprius, neretai ir patologinius prisirišimus prie bet kokio turėjimo. Per egoistinį norą turėti daugiau už kitus – daiktų, dėmesio, meilės ir t.t. Lilit taip pat susijusi su įvairiausio pobūdžio pajungimais, o Jautyje – finansiniais, per paskolas, turtinius ir piniginius įsipareigojimus. Todėl šiuo laikotarpiu vertėtų gerai pagalvoti prieš skolinant ir imant paskolas, įsigyjant stambesnį turtą. Lilit būdama Jautyje žadina žemuosius instinktus, kūniškas silpnybes – gašlumą, tingumą, persivalgymą. Aktyvina jausminę prigimtį, savininkišką ir siekiančią gauti „meilę“, stumia į aistrų liūną. Čia taip pat galimi įvairiausi nusižengimai ir patologijos per grožį, moteriškumą, jį sureikšminant, padarant preke, pardavinėjant, išnaudojant ir t.t.

Šiuo metu Jautyje yra Uranas, su laisve ir evoliucijos principu siejama planeta. Lilit įtakoje laisvė gali įgyti iškreiptą raišką, kuomet ji grindžiama vien išorinėmis vertybėmis, matuojama finansinėmis ir turtinėmis galiomis. Tai godus laisvamaniškumas, siekiantis turėti, vartoti, gauti, išnaudojant kitus, vergaujantis materijai ir instinktams.

Dirbančiam su savimi, siekiančiam vidinio pažinimo ir apsivalymo žmogui tai puiki proga pamatyti evoliuciją stabdančius prisirišimus, nesuvaldytus instinktus, pažeidžiamumą per jausminę ir jutiminę plotmę. Svarbu būti pastabiems, laiku pamatyti šias silpnybes, stengiantis iš jų išsilaisvinti, kad neužmegztume naujo, su Lilit įtaka susijusio 9 metų ciklo. Uranas visada padeda keistis ir keisti, skatina paleidimo procesus, todėl šis periodas itin palankus išlaisvinti karmą ir nesupratimą, susijusią su žemąja Jaučio raiška.

Lilit pozicija Jautyje siejasi su vampyrizmo apraiškomis per Venerą. Tiems, kas nori į tai daugiau pasigilinti, gali skaityti apie Veneros vampyrizmą – Astrėja, „Antropoteosofija. Žmogaus suvokiama Dieviškoji išmintis“, III t., 2016, p. 594 – 605.

Mineralai: nefritas, dravitas, opalai.

Širdelė akmenyje. Nuotrauka K. Bratkausko

LAPKRITIS

Lapkričio 12 d. (23.38 val., Ožiaragio 23 laipsnis) įvyks Jupiterio ir Plutono trečioji, paskutinė, jungtis (pirmosios dvi – balandžio 5 d. ir birželio 30 d.). (Apie pirmąją daugiau galima paskaityti šių metų pagrindinių astrologinių įvykių aprašymo I dalyje (sausis – balandis)).

Astrologinių įvykių prasme šie metai yra išskirtiniai, todėl gali ženklinti neeilinius įvykius tiek kiekvieno mūsų gyvenime, tiek pasauliniu mastu. Didžiųjų planetų Jupiterio, Saturno ir Plutono jungtis pasikartoja kartą per šimtmetį ir dar rečiau. Planetų jungtys visada susijusios su vieno ciklo užbaigimu ir kito pradžia. Keičiantis ciklams, paprastai gausu stipresnių įvykių, supurtymų. Šiuo metu tai vyksta Ožiaragio ženkle, kuris yra siejamas su struktūromis, valdžia, žemiškais ir dangiškais įstatymais, taisyklėmis, ribomis, vidinėmis ir išorinėmis sienomis. Vienos jų saugo ir suteikia užuovėją, kitos apriboja, uždaro ir atskiria, virsta kalėjimais. Kuo tapo ir taps šios sienos – užuovėja ar kalėjimu, priklauso nuo mūsų visų, o kartu ir nuo kiekvieno atskirai. Bet kokiu atveju šiais metais gali būti daugiau atskirties, užsidarymo ir apribojimų. O taip pat progų sustoti, apmąstyti tai, kas praeita, peržiūrėti vertybes, prioritetus, išsigryninti tikslus, užduoti sau klausimą, kas yra mano gyvenimo ašis? Permąstyti tai, kas prasminga ir svarbu. Galimybių tam buvo ir turėtų dar būti…

Kaip jau minėta anksčiau, Plutono įtaka visada susijusi su išsigryninimu, reformomis, mirtimi ir atgimimu, o taip pat su giluminiu apvalymu viso to, kas nebetinka evoliucijai. Šie procesai gali būti ypač ryškūs ir stiprūs lapkričio mėnesį, Saulei keliaujant Plutono valdomis – Skorpiono zodiako ženklu. Tai priešužtemiminis laikas, kuris dar labiau viską suintensyvina. Taigi, lapkritis – tai vienas svarbesnių šių metų periodų šalia jau praėjusių sausio ir birželio mėnesių. Tai tinkamas metas keisti, paleisti, išsigryninti. Reformuoti savo mąstymą, senus įpročius, kategoriškumus ir įvairiausius sustabarėjimus, mentalines nuostatas, virtusias vidiniais blokais, kalėjimais. Skorpiono energija skatina pažinti savo giluminį potencialą, pamatyti vidinius šešėlius, tai, nuo ko mes bėgame, slepiamės, užsidarome. Tai, dėl ko jaučiamės nesaugūs ir apsistatome sienomis. Pasitelkus valią ir ryžtą – sugriauti jas, nusilupti nereikalingus kevalus ir lukštus.

Lapkričio 14 d. (2.36 val., Avino 16 laipsnis) Marsas pradės judėti direktyviai Avino ženklu, kuris jau bus išsilaisvinęs iš Lilit (arba Juodojo Mėnulio) poveikio. Tad atsivers galimybės aktyviai veikti, pulti į darbus su užsidegimu, su pasitikėjimu, gyvybingumu, drąsiai, energingai, bet jau su labiau suvaldomais impulsyvumu, nekantrumu, rizikingumu ir neatsargumu. Svarbu apmąstyti savo veiksmų motyvus ir prasmę, kad netektų gailėtis dėl jų pasekmių. Per aktyvią veiklą, darbus dėl kitų išlengvėja emocingų, asmeniškų, aikštingų reakcijų suvaldymas, per tai vyksta ir keitimasis.

Į metų pabaigą mūsų laukia dar du užtemimai – paskutiniai iš šešių, vyksiančių 2020 metais. Su keturiolikos parų pertrauka pirma užtems Mėnulis (Mėnulio užtemimas lapkričio 30 d., 11.43 val., Dvynių 9 laipsnis, Lietuvoje nematomas), po to – Saulė (Saulės užtemimas gruodžio 14 d., 18.13 val., Šaulio 24 laipsnis, Lietuvoje nematomas).

Priminsime, kad:
„Užtemimai įmanomi per pilnatis ir jaunatis: pilnatyje užtemsta Mėnulis, o jaunatyje – Saulė. Per užtemimus itin suaktyvėja tos pilnaties ar jaunaties pagrindinė tema, kurią nusako jų suaktyvintas Zodiako ženklas su visomis ilgalaikėmis pasekmėmis. <…>“ (A. Ilgevičienė „Pirminės šventės“, p. 68)

Kaip žinia, užtemimai atlieka pokyčių rodiklio funkciją. Tai lyg kryžkelės, kuriose vyksta energijų persiorientavimas pagal įvairiuose lygmenyse susiklosčiusią situaciją. Užtemimų veikimo zonoje Dangus lyg viską apšviečia, kad būtų pamatyta ir įvertinta tuo momentu susikaupusi visokeriopa patirtis ir pagal tai sudėliojamos tolesnio vystymosi gairės žmogaus ir Žemės gyvenimuose.

Šio ciklo užtemimai įvyks į metų pabaigą ir patys iš savęs turi tam tikrų temų užbaigimo energetiką – tai paskutiniai Jupiterio ir Saturno buvimo Ožiaragyje mėnesiai. Po naujųjų metų Plutono, Jupiterio ir Saturno ilgalaikė jungtis subyrės – kartu su naujaisiais 2021 metais ateis naujos temos, sulauksime naujų krypčių augimo. Dabar pats metas sudėlioti paskutinius akcentus Ožiaragio ir jame vis dar esančios minėtos trijulės temose (žr. šio straipsnio ankstesnes dvi dalis). Tuo labiau, kad tiek Mėnulio, tiek Saulės užtemimo horoskopuose jau aiškiau matomos išėjimo iš esamų situacijų galimybės. Yra potencialas veikti ir įveikti, pamatyti išeitį ten, kur, atrodo, jos nebuvo. Taigi, Marsas tampa laisvesnis nuo vidinių ir išorinių apribojimų. Inicijuojamuose pokyčiuose padės ankstesni, išgryninti susitarimai, tikėjimas idealais, adekvatumas ir drąsa. Svarbu neužsidaryti savo įsivaizdavimuose ir savo tiesoje nuo kitų žmonių ir nuomonių, atsiverti bendravimui ir bendradarbiavimui.

Mineralai: rožinis kvarcas, mangano kalcitas, sugilitas, topazai.

Vladikaukazo kalnai. Nuotrauka K. Bratkausko

GRUODIS

Gruodžio 14 d. (18.13 val., Šaulio 24 laipsnis) – visiškas Saulės užtemimas (žr. aukščiau).

Gruodžio 15 d. (7.05 val.) Baltasis Mėnulis Selena kartu su Venera pereina į Šaulį, į ugnies ženklą, kas tikėtina dar labiau palengvins metų pabaigą, harmonizuos didžiąją šių metų dalį iš ugnies stichijos vis kilusį negatyvą ir įtampas. Turėtų atsirasti daugiau vilties, optimizmo, pozityvaus požiūrio, įkvėpimo. Daugiau spalvos, žaismingumo per grožį, jo kūrimą, tikėjimą harmonija ir meile. Visus metus stiprų foną kūręs Ožiaragis yra gan sunkus, niūrus, asketiškas. Čia vyrauja dvi spalvos – balta arba juoda.

Venera – tai meilės ir grožio mūza. Šaulyje ji skleidžiasi ir auga per meilę idealams, ieškodama juose dieviškų gaidų, to, kas pakylėja ir įkvepia, suteikia gyvenimui prasmės. Šviesos pasaulių impulsus šiuo laiku greičiau gali sugauti tie, kurių širdys atviros harmonijai, kurie siekia kurti grožį, pasiaukojamai ir nesavanaudiškai nešdami jį į visas gyvenimo sferas. Tai kartu susijęs su mūsų vidine etika ir kultūra, kuri formuojasi mokantis vidinių vertybių, įsiklausymo ir girdėjimo, pažįstant dermės dėsnius. Venera būdama Šaulyje suteikia impulsą vaduotis iš daiktiškumo ir vartotojiškumo. Šiuo laiku ji žadins kūrybai tuos, kurie pajėgūs girdėti aukštesnes idėjas, jas priimti ir įgyvendinti savo kūriniuose. Tik tokia kūryba gali pakylėti, padėti rasti prasmę, uždegti ir pažadinti.

Taigi Selena Šaulyje globoja visus tuos, kurie dega idėjos ugnimi, veržiasi link Dievo, ieško aukštesnės prasmės per religiją, filosofiją, dvasinius mokymus. Tai laikas, kuomet gali būti daugiau įkvėpimo pažinti, keliauti, praplėsti savo pasaulėžiūrą. Gerai lankyti šventas vietas, aukoti šventykloms, atlikti ritualus, užsiimti Dievo ir savęs paieškomis, melstis ir kitaip bendrauti su Dievu. Kažkam ši Selenos pozicija gali padėti suvokti savo paskirtį, rasti savo mokymą, kryptį, galbūt išgirsti savo Mokytoją. Šiuo laiku reikėtų nepamiršti dažniau pakelti akis į Dangų, medituoti į plačias erdves, pajausti ir suvokti gyvenimo ir Dieviškos kūrybos stebuklą.

Tai idealistų ir dvasiai atvirų žmonių laikas.

Selena vienu zodiako ženklu keliauja 7 mėnesius ir Šaulio ženkle išbus iki 2021 metų liepos 16 d.

„Kelias į Dievą – tai Kelias į Savo širdį. Tik taip atsiveria Aukštesnysis Pažinimas. Tas, kuris Dievo išorėje ieško, astralinių pasaulių hologramose paskęsta. Jose visus rojus ir pragarus, tuštumas ir begalybes, pasaulio sukūrimą ir bet ką, ko užsigeisite, rasite. Daugelis keliauja po svečias šalis, ieško jose grožio ir išminties, o savo tėvynės nevertina. Tokie ir Dievo išorėje ieško. Išorėje švaistytis paprasčiau negu leistis į savo vidų, vadinasi, širdį. Todėl išorėje ieškantieji trupinius nuo visų pasaulio dvasinių krypčių stalų renka, o į savo širdį susiruošusiajam pradžioje ją dengiančius apvalkalus pažinti tenka.“ („Akmenų knyga, arba žingsnis į platesnį suvokimą“, 2018, IV tomas, p. 429)

Gruodžio 17 d. (07.04 val.) Saturnas pereis į Vandenį.

Gruodžio 19 d. (15.07 val.) Jupiteris pereis į Vandenį.

Gruodžio 21d. įvyks žiemos Saulėgrįža.

Žiemos saulėgrįža (solsticija) – tai vienas iš kertinių Saulės metinio ciklo taškų, kai Saulė pasiekia savo kelionės dangumi Žemės atžvilgiu žemiausią tašką. Astrologiniuose kalendoriuose šis įvykis paprastai yra žymimas Saulės perėjimu iš Šaulio į Ožiaragio zodiako ženklą. Šiemet jis įvyks gruodžio 21 d. 12.02 val. Šiuo laiku visa, kas po Saule, išgyvena tamsos ir šviesos virsmą. Tai visuotino sąstingio gamtoje metas. Visa gyvybė nurimsta, apmiršta, ilsisi ir kaupiasi naujai pradžiai. Žmogui – tai apsivalymo, pabuvimo su savimi, įėjimo į savo vidų laikas, atveriantis kiekvienam tiek, kiek sugebama sustoti ir nepasiduoti išorinei šio periodo švenčių inercijai.

Tą pačią dieną įvyks vienas ryškiausių šių metų astrologinių įvykių – Jupiterio ir Saturno jungtis (20.21 val., Vandenio 1 laipsnis), kuri pradės naują Jupiterio ir Saturno ciklą. Šios dvi didžiausios Saulės sistemos planetos sueina į jungtį kas 20 metų. Šios jungties ypatumas tas, kad ji kartojasi toje pačioje stichijoje apie 200 metų. Taigi, pastaruosius pora šimtų metų ji vyko Žemės stichijoje. Paskutinį kartą Jupiteris su Saturnu jungėsi Jaučio ženkle 2000 metais. Šių metų gruodžio mėnesio jungtis Vandenio ženkle pradės naują didžiulį ciklą Oro stichijoje.

Ilgametis šių planetų ciklų stebėjimas daugumos astrologų yra siejamas su rimtais įvykiais politiniame ir visuomeniniame gyvenime. Tai yra tendencija, kuomet tai, kas sena, turi atsinaujinti, gali gimti nauja jėga, nešanti naują perspektyvą, vertybes, pasaulėžiūrą. Ši jungtis Vandenyje gali žymėti naujų lyderių ir autoritetų užgimimo laiką, kurie, tikėtina, darys revoliucijas žmonių ir visuomenėje vyraujančiose nuostatose, asmeniniuose ir kolektyvinuose santykiuose, valdymo modeliuose. Galima sakyti, kad tai dar vienas rimtas žingsnis Vandenio eros įtvirtinimo link.

Vandenio ženklas astrologijoje siejamas su naujovėmis, pokyčiais, visokeriopu progresu, išsilaisvinimu iš seno, iš to, kas atgyvenę ir trukdo evoliucijai. Jo energija veda ir globoja išradėjus, mokslininkus, revoliucinonierus, žmonijos pionierius. Taigi, šios Jupiterio ir Saturno jungties impulsai nužymės vienokią ar kitokią pradžią to, kas turės vystytis ir augti ateinančiame poros šimtų metų laikotarpyje.

Tai gali paliesti įvairias gyvenimo sferas, pradedant mūsų tarpusavio santykiais ir bendravimo įpročiais, baigiant mokslo pasaulio naujovėmis. Vandenis – kaip minėta, oro stichijos ženklas, kuri labiausiai susijusi su mūsų mąstymu, protiniais ir intelektiniais gebėjimais, mūsų sąmone ir gebėjimu girdėti idėjas, jas įsisavinti ir perduoti. Tai taip pat visa santykių sfera, o konkrečiu atveju per vandenio energiją mes ieškome ir randame draugus, bendraminčius, apsijungiame į vienokius ar kitokius kolektyvus, priklausomai nuo mūsų pažiūrų, pasaulėžiūros, gyvenimo prasmės sampratos ir vertybių. Pastarieji metai šį lauką labai grynino ir grynina, kartu natūraliai skatindami kiekvieną rinktis, su kuo eiti toliau. Ateinantis periodas gali stipriai žadinti kolektyvinę sąmonę, poreikį ir būtinybę išeiti iš savo asmeninių ego rėmų, suvokti save kaip didžiulės visumos neįkainojamą dalelę, kuri yra neįkanojama tiek, kiek sugeba prisidėti prie didesnio kolektyvo gerbūvio, prisiimti atsakomybę ir vienytis vienokiuose ar kitokiuose darbuose vardan bendro gėrio.

Šis laikas mokys kolektyvinės atsakomybės, augins ir stiprins kolektyvinį stuburą. Tie, kas tai jau daro ir darys, įgaus galimybes augti, tobulėti, sąmonėti. Tai evoliucijos tėkmė, kurioje skandinančiu balastu gali tapti individualizmas, egoizmas, savanaudiškumas. Todėl sudėtingesnis laikas, lydimas įtampos, nerimo, beprasmybės pojūčio, galimas tiems, kurie nesugeba peržengti savo egoistines nuostatas, blaškosi, neapsisprendžia, abejoja, neranda prasmės ar nesugeba jos pamatyti dėl vertybių nepasirinkimo, stiprių materialinių ir emocinių prisirišimų.

Mineralai: ametistas, sugilitas, lazuritas, geltonasis tektitas, smaragdas, vaivorykštinis opalas, safyras.

Debesys su vaivorykšte. Nuotrauka K. Bratkausko

Straipsnis parengtas pagal Antropoteosofinės astrologijos asociacijos narių pristatytas 2020 m. astrologines tendencijas Lietuvos miestuose.

Medžiagą ruošė L. Ažubalienė, N. Kolesnikovienė, I. Kunaikienė.
Mineralus pagal A. Ilgevičienės astromineralogijos šaltinius parinko V. Skinderienė.
Nuotraukų autoriai P. Ilgevičius, K. Bratkauskas.