Šie metai išskirtiniai tuo, kad juose yra net šeši užtemimai (paprastai būna keturi arba penki). Naujuosius metus pasitikome tarp užtemimų, likusieji įvyks birželį, (Mėnulio ir Saulės), liepą (Mėnulio), lapkritį (Mėnulio) ir gruodį (Saulės). Įprastai jie vyksta poromis, rečiau trys, vienas po kito kas dvi savaites.

Užtemimai atlieka pokyčių indikatoriaus vaidmenį. Jie pagreitina visus procesus ir keičia įprastą gyvenimo eigą. Tuo metu situacijos gali būti sudėtingos, netgi dramatiškos, nes daugeliui žmonių pokyčiai sukelia nepatogumų. Mes stengiamės išvengti to, kas gali būti skausminga, esame linkę rinktis patogumus, todėl likimas periodiškai mums duoda „energinį spyrį“, kad išsijudintume iš inertiškos būsenos, būdingos mūsų prigimčiai. Užtemimai suteikia dinamikos, dažnai priverčia priimti naują realybę. Bet kokiu atveju per trumpą laiką mes įgauname labai daug patirties.

Užtemimų laikotarpiu (taip pat dvi savaites prieš užtemimą ir dvi savaites po jo) rekomenduojama nerizikuoti, karštligiškai nepriiminėti sprendimų, nepasiduoti įvairioms pagundoms ir sukčiavimui, stengtis išlaikyti vidinę pusiausvyrą. Žinoma, svarbiausia, vaduojantis iš užtemimų poveikio, pasistengti įžvelgti, kokia informacija juose užkoduota ir skirta mums asmeniškai. Žinantieji užtemimų periodus gali daug sąmoningiau suprasti savo ir artimųjų būsenas bei elgesį.

Saulės užtemimas – tai ko nors pradžia, atskaitos taškas, gimimas. Gali išryškėti gyvenimo ar situacijos perspektyvos, tačiau karma arba įpročiai gali tam sutrukdyti. Saulės užtemimas – tai ir galimybė pradėti naują ciklą.

Mėnulio užtemimas išryškina tam tikrų situacijų kulminacijos momentus, t. y. tam tikro etapo užbaigimą, po kurio kažkas gali būti kardinaliai pakeista arba atmesta. Tai lyg krizinis momentas, kai problemos apšviečiamos labiausiai.

Gegužę ir birželį net šešios planetos judės atbulai. Tai savaime pristabdys visus procesus Žemėje, vadinasi, ir žmoguje, nukreips jį labiau į vidų ir atgal, į praeitį. Todėl šiais mėnesiais patartina mažiau reikštis išoriniame gyvenime, labiau pasigilinti į vidines problemas, neišspręstus reikalus, kaupti resursus, daryti išvadas, taisyti klaidas, užbaigti anksčiau pradėtus darbus, brandinti idėjas ir ruoštis ateičiai.

Įvertinus dangaus kūnų padėtis galima teigti, kad gegužės–birželio mėnesiais vyksta savotiškas persijungimas, t. y. laipsniškai išeinama iš vienų temų ir pereinama prie kitų.

Dobilas (Ažušiliai, 2018). Nuotrauka P. Ilgevičiaus

Gegužė

Gegužės 5 d. (8.56 val.) evoliucinės krypties ašis iš Rahu Vėžyje – Ketu Ožiaragyje (nuo 2018-11-06 iki 2020-05-05) pusantrų metų laikotarpiui pereis į Rahu Dvyniuose – Ketu Šaulyje ašį (nuo 2020-05-05 iki 2022-01-18). Šis laikas gali pareikalauti lankstumo, diplomatiškumo, atvirumo naujovėms, suteiks galimybių tyrinėti pasaulį, bendrauti plačiau pagal savo interesus, skatins būti smalsiems, lavinti intelektą, koreguoti savo bendravimo ypatumus: mokytis aiškiai reikšti mintis, suprasti kitą žmogų, taip pat taisyti santykius su giminaičiais, kaimynais, broliais, seserimis. Reikėtų stengtis bendrauti nuoširdžiai, perduodant informaciją laikytis neutralumo. Daug dėmesio bus skiriama švietimui, pažinimui, mokymuisi, informacijos sklaidai, reklamos klausimams, prekybai, ryšiams užmegzti. Neigiama prasme gali būti daugiau tuščiažodžiavimo, apkalbų, intrigų.

Kalbant apie Dvynių – Šaulio ašies dvasinį aspektą, tai Mokinio – Mokytojo ašis, Dieviškojo tarpininkavimo ašis, kada žmogus, kad ir ką darytų, įgyja neutralumą, nieko nereikalaudamas ir nelaukdamas sąmoningai atlieka prisiimtas užduotis, skirtas kitų žmonių labui. Svarbu „atsakomybė už savo mintis, žodžius ir poelgius, Tikėjimas Dvasia ir Gėriu, neprarandant Vilties net sunkiausiomis aplinkybėmis <…>“. (A. Ilgevičienė, „Pirminės šventės“, 2016, p. 118; daugiau apie šią ašį Astrėja, „Antropoteosofija. Žmogaus suvokiama Dieviškoji išmintis“, II t., 2015, p. 410–411, p. 545–548; apie supratimo ir suvokimo etapus Astrėja, „Septyni spinduliai ir jų Valdovai“, 2014, p. 227–268)

Gegužės 11 d. (7.09 val., Vandenio 2 laipsnis) Saturnas pereis į retrogradinę fazę ir taip judės iki rugsėjo 29 d. (8.11 val., Ožiaragio 26 laipsnis). Saturnas retrogradinis būna kartą per metus apie 4,5 mėnesio. Jis išryškina problemas, susijusias su tuo Zodiako ženklu, kuriuo keliauja. Viskas sulėtėja, gali kartotis, žmogus grąžinimas prie neužbaigtų darbų, reikalų, suteikiamos galimybės pasitaisyti, koreguoti, papildyti planus. Planetų retrogradinis judėjimas dažnai lemia ir pabaigą tų procesų, kuriuos jos inicijavo. Tai palankus laikas užbaigti darbus, suvesti rezultatus, padaryti išvadas, reviziją (ir savo vidaus), peržiūrėti arba koreguoti planus. Galima reorganizacija, pertvarka to, kas susiję su struktūra. Gali dingti stabilumo, patvarumo jausmas. Nepalankus metas naujovėms. Saturnas reikalauja pagrįstumo, planavimo, sutarimo, patvirtinimo. Procesai užsitęsia. Tai ir pasiruošimo fazė, ypač jeigu viskas grindžiama žinomais, laiko patikrintais dalykais. Kai Saturnas pereina į direktyvinę fazę, verta peržiūrėti tai, kas vyko ir buvo nuspręsta. Šį kartą retrogradinis Saturnas veiks Vandenio temas: kolektyvinius reikalus, reformas, naujoves, išradimus, ypač susijusius su naujomis technologijomis, biotechnologijos pramone, skatins kitaip pažvelgti į idealus.

Gegužės 13 d. (9.45 val., Dvynių 22 laipsnis) Venera keis judėjimo kryptį iš direktyvinės į retrogradinę ir taip judės iki birželio 25 d. (9.48 val., Dvynių 6 laipsnis). Venerai judant retrogradiškai, t. y. atgal, kur ji jau buvo, mes tarsi grįžtame į praeitį. Vadinasi, mūsų gyvenime gali atsirasti žmonių ir situacijų, susijusių su praeitimi. Todėl tai geras laikas santykiams išgryninti, juos susitvarkyti: išsikalbėti, ne tik išklausyti, bet ir išgirsti, pasigilinti į savo jausmus, prisirišimus, motyvus ir kitą žmogų. Patartinas atsargumas, neskubėjimas priimant kardinalius sprendimus. Geras laikas subrandintiems dalykams užbaigti. Galima nuotaikų kaita. Gali būti pastebėta tai, kas buvo slėpta po išoriniu taktiškumu, gerumu, diplomatiškumu lyg po kauke. Gali išryškėti tikroji esmė. Naudinga peržiūrėti savo vidų, įsivertinti savo etines ir dvasines vertybes, darbus, santykius, įvaizdį ir keisti tai, kas nepatinka. Šis metas tinkamas pasigilinti į savo vertybių sistemą, į gyvenimą pasikviesti tikrumą, mokytis išlaikyti neutralumą santykiuose su aplinkiniais žmonėmis, mylėti, priimant kitus tokius, kokie jie yra, apie meilę ne kalbėti, o ją reikšti. Patartina užbaigti jau pradėtus darbus, projektus, įgyvendinti kūrybinius sumanymus, kuriems vis pristigdavo laiko.

Gegužės 14 d. (17.32 val., Ožiaragio 28 laipsnis) prie jau minėtų retrogradinių planetų prisijungs Jupiteris. Ši planeta taip judės iki rugsėjo 13 d. (3.41 val., Ožiaragio 18 laipsnis).

M. Schulmano teigimu, retrogradinis Jupiteris – tai nepaperkamas tiesos ieškotojas, konfliktuojantis su išoriniu pasauliu, nes jam idealai yra aukščiau už praktiškumą. Sulėtėja visi reikalai, susiję su socialiniais santykiais, kultūros, mokslo, švietimo sritimis, visuomeniniais, politiniais, teisiniais klausimais. Į paviršių iškyla praeities klaidos, tai, kas buvo nuslėpta, senos problemos. Palanku užsiimti savistaba, kuri leistų pamatyti padidėjusios puikybės apraiškas, perdėtą savivertę ar maksimalizmą. Naudinga užbaigti pradėtus darbus, planuoti ir apsvarstyti naujus projektus, tačiau svarbu juos peržiūrėti Jupiteriui pradėjus judėti direktyviai ir tik tada imtis įgyvendinti. Tinkamas laikas ugdytis pakantumą tiems žmonėms, kurie gyvena ne pagal jūsų taisykles, peržvelgti savo religinius ir dvasinius įsitikinimus, permąstyti, kas jums vertinga, ar turite Idėją, kurios siekiate.

Gegužės 16 d. (2.05 val.) Selena (Baltasis Mėnulis) pereis į Skorpioną, šiame ženkle bus iki gruodžio 15 d.

Astrologijoje Selena simbolizuoja angelą sargą, Šviesos pradą, siejama su švara, skaistumu, tyrumu, gėrio ir dieviškumo apraiškomis. Selena į mus prabyla per sąžinę. Ji padeda susiprasti, atskirti tikra nuo netikra, atveria galimybes pakilti iš tamsos, tampa šviesos skydu, saugančiu nuo paslydimų, netinkamų poelgių ir blogio apraiškų. Baltojo Mėnulio poveikio stiprumas priklauso nuo žmogaus sąmoningumo lygmens, t. y. jis auga sąmonei plečiantis, keičiantis iš egoistinės į kolektyvinę. Tai geriausia galimybė tiek vidiniam, tiek išoriniam blogiui įveikti.

Skorpiono negatyvas, arba griaunančioji energija, – tai nevaldomos neigiamos emocijos (pyktis, agresija, pagieža, neapykanta, kerštas, nuoskaudos ir kt.), pagrįstos ir nepagrįstos baimės, įvairiausi prisirišimai, manipuliacijos kitais žmonėmis, siekis kitus menkinti, valdyti, skaudinti, suteikti kančią ir pan. Šio ženklo pozityvas, arba kuriančioji energija, – tai gebėjimas valdyti savo emocijas, pasitikėjimas savo jėgomis, drąsa, ryžtingumas, atsakomybė, valios jėga, ištvermė, gebėjimas užjausti, siekis padėti tiems, kuriems tikrai reikia pagalbos.

Taigi, Selenai keliaujant Skorpiono ženklu, reikėtų leistis į slėpiningiausias savo gelmes, stoti į kovą su savo paties tamsa, ydomis ir baimėmis, nepabijoti pažinti savo žemąjį pradą, griaunančiąją dalį ir, sutelkus valią, imtis vidinių pokyčių, vadinasi, savo griaunančiąją energiją paversti kuriančiąja energija.

Šiuo metu Skorpiono vandenys gali padėti užgesinti Lilit (Juodojo Mėnulio) kurstomą neharmoningą Avino ugnį: karingumą, impulsyvumą, ambicijas ir pyktį. Selena laimins transformacijos procesus, kuriuose gali atsirasti antras kvėpavimas, papildoma jėga, sustiprinanti nelengvoje šių metų kovoje, suteikianti ištvermės ir stabilumo.

Mineralai: kalnų krištolas, karneolis, rausvasis špinelis.

Du gėlės žiedai (Ažušiliai). Nuotrauka K. Bratkausko

Birželis

Birželio 3 d. (20.44 val., Dvynių 14 laipsnis) įvyks Veneros jaunatis. Tai laikas, kai ši planeta priartėja arčiausiai prie Žemės. Venera – tai meilė, harmonija, moteriškumas, grožis, įkvėpimas, supratimas, kas patinka arba nepatinka, santykiai, finansai, vertybės, patogumų poreikis. Tai ir šydai, dengiantys tikrąją meilę. Ji įžengia į mūsų vidų, kviesdama išgryninti santykių ir visas jos valdomas temas. Veneros jaunatis susijusi su vertybių perkainojimu, jų susidėliojimu. Venera šiuo laiku visada užduoda klausimą: „Ar tai tau patinka?“ Nuo jaunaties Venera tampa ryto žvaigžde – Aušrine.

Birželį bus du užtemimai: birželio 5 d. (22.25 val., 16 Šaulio laipsnis) – dalinis Mėnulio užtemimas (Lietuvoje bus matomas), birželio 21 d. (9.40 val., Vėžio 1 laipsnis), Saulei tik įėjus į Vėžio ženklą, – žiedinis Saulės užtemimas (Lietuvoje nebus matomas).

Šie užtemimai vyks šalia karminio Mėnulio mazgo Rahu, todėl turi tendenciją atverti galimybes, apvalyti, pagreitinti paleidimo procesus viso to, kas trukdo eiti į priekį, evoliucijai.

Birželio 5-ąją įvyksiantis pirmasis Dvynių – Šaulio ašyje Mėnulio užtemimas gali išryškinti mūsų mąstymo ypatumus, gebėjimą arba negebėjimą susikalbėti, girdėti vienas kitą, ypač artimoje aplinkoje, šeimoje.

Kaip minėta, Mėnulio užtemimai visada užaštrina emocinį foną. Jų veikiami mes linkę daug greičiau prarasti emocijų kontrolę, pasiduoti neigiamoms reakcijoms, instinktyviam pradui todėl 3 dienas iki užtemimo ir 3 dienas po jo reikėtų vengti perkrovų, įtampos, stengtis būti ramesnėje aplinkoje, nepersivalgyti. Šiuo laikotarpiu pravartu gerti daugiau vandens, ilsėtis, atsipalaiduoti, skirti laiko maldai, meditacijai ir kitoms praktikoms.

Keletą savaičių prieš šį užtemimą ir po jo gali kilti noras daug visko prikalbėti, ypač sukilus emocijoms, jaučiant nuoskaudą. Gali būti sudėtinga bendrauti dėl paviršutiniškumo, skubėjimo, emocingos puikybės, siekio dominuoti, savojo Aš sureikšminimo. Galimos manipuliacijos, neapgalvoti pažadai, apgaulės, noras išsisukti, pabėgti. Žmonės gali vienas kito negirdėti, kalbėti kiekvienas sau, girdėti tik save arba tai, ką nori girdėti, dėl to gali nepavykti susikalbėti, kilti nesutarimų. Galimi sunkumai išreiškiant valią, energijos stygius (ypač vyraujant egoistiniams motyvams), todėl tikėtina, kad kai kam gali atsirasti pagunda „nuslysti“ į savaip patogią bejėgio, silpnojo poziciją. Tikėtinas atvirumo, tiesumo vengimas, galimos manipuliacijos, psichologinė prievarta ir smurtas, taip pat didelis išsiblaškymas, dėmesio sutrikimai, per tai galimi nelaimingi atsitikimai, tad reikėtų stengtis būti atidesniems.

Dar viena aktuali šio užtemimo tema – santykis į Dievą, Mokytojus, autoritetus, į dvasingumą apskritai. Šis užtemimas gali „pažadinti“ teisuoliškumą (arba išryškinti jau esamą), norą pamokyti kitus, šventeiviškumą, emocingą fanatizmą. Gali išryškėti egoistiniai motyvai, ambicijos, susijusios su dvasiniais siekiais, poreikis primesti savo tikėjimą, Tiesą, save laikant geriausiu. Daugeliui iš naujo gali tekti peržiūrėti savo motyvus. Gali išryškėti kaukės, užsidėtos dėl įvaizdžio „aš dvasingas“, „aš ypatingas“, siekiant išskirtinumo, kitoniškumo, dėmesio sau. Užtemimas vers keisti mentalines programas, susijusias su vartotojiškumo, egoistiškų tikslų samprata, kreips link idėjiškumo, tarnystės sociumui ir aukštesniesiems idealams. Kai kas gali skausmingai pajusti savo darbo, tam tikrų santykių beprasmybę.

Išbandymų gali patirti įvairių religijų ir dvasinių krypčių lyderiai. Gali tekti atsinaujinti ir apsivalyti toms senosioms tikėjimo kryptims, religinėms ir dvasinėms struktūroms, kurios tapo pernelyg konservatyvios, uždaros, dogmatiškos. Procesai, patikrinantys tikėjimą, motyvus, vyks tiek pasaulio mastu, tiek kiekviename žmoguje atskirai. Tai aktualu ne tik šios vasaros, bet ir visiems kitiems užtemimams, vyksiantiems Dvynių – Šaulio ašyje ateinančių dvejų metų laikotarpiu.

Taigi, birželio mėnesio užtemimai – labai geras metas visą tai permąstyti, išgryninti savo tikslus ir idėjas. Ar tai, ką darau, yra mano? Ar tikiu tuo, ką darau? Ar tai, ką laikau savo idėja, realiai atsispindi per mano veiksmus ir darbus? Ar nesu užstrigęs savo egoistiniame dvasingume, savo tiesoje, kuri patogi tik man? Nesusikalbėjimas su aplinkiniais, artimaisiais gali būti tas lakmuso popierėlis, kuris išryškins atitrūkimą nuo realybės. Šis laikas tinkamas visa tai keisti ir transformuoti, atsiprašyti, melstis ir prašyti aukštųjų jėgų pagalbos padedant susivokti minėtuose dalykuose.

Užtemimo veikimo laikotarpyje derėtų elgtis apgalvotai ir blaiviai, sutelkti valią, ištvermę, atsakomybę ir laikantis pasirinktos krypties eiti į priekį. Įvairius konfliktus, protrūkius padės suvaldyti atsargumas, tvarka. Viskas turėtų būti daroma neskubant, bet užtikrintai, priešingu atveju įvykiai gali klostytis ne taip, kaip buvo planuojama.

Prasminga energiją nukreipti į rūpestį ir pagalbą silpnesniems, sergantiems, senoliams ir visiems tiems, kurie nesugeba savimi pasirūpinti. Šiuo metu itin svarbi pagarba vyresniems žmonėms, išminčiai, autoritetams. Didesnę vertę turės ne pamokslavimas, pakylėtos aukštosios tiesos, savo išmanymo ar žinių rodymas, o jautrus ir šiltas žodis, gebėjimas išklausyti, suprasti, atjausti ir pamėginti išgirsti kitą žmogų… širdimi.

Selena, būdama Skorpione, sudarys gerą aspektą su vienu iš užtemimo valdovų Merkurijumi. Palaikymo gali sulaukti tie, kurie pavojaus akimirką sugebės elgtis drąsiai, pasiaukojamai, ypač ginant vertybes, idealus, idėją. Ši pozicija gali padėti išgirsti, atskirti tikra nuo netikra, išsigryninti, suprasti tai, kas ilgai buvo nesuprasta, ir ryžtingai imtis pokyčių.

Nuo birželio 18 d. (7.59 val., Vėžio 15 laipsnis) Merkurijus antrą kartą šiais metais dangaus skliautu keliaus retrogradine eiga (žr. pirmoje šio straipsnio dalyje), direktyviai pradės judėti liepos 12 d. (11.26 val., Vėžio 6 laipsnis).

Tai puikus laikas savistabai, savianalizei. Į ką reikėtų atkreipti dėmesį? Santykiuose, ypač bendraujant šeimoje su tėvais, vaikais, gali būti daugiau emocijų, jautrumo, jausmingumo, kai pradedama labiau remtis intuicija nei logika, krypstama į praeitį. Gali pritrūkti objektyvumo, sustiprėti nuotaikų kaita, padaugėti įsiskaudinimų. Naudinga mokytis atskirti savas emocijas ir mintis nuo kitų, atpažinti perimtas šeimos programas ir dirbti su jomis, ugdytis naujas vertybes, savybes. Svarbu suvaldyti kylančius jausmus arba, atvirkščiai, neužsidaryti nutylant savo „saugiame“ kiaute, nes nieko nedarant niekas ir nesikeis. Tai laikas, kai galima pamąstyti ir atsakyti sau į klausimus: kas man yra šeima? Ar tai tik mano šeima, ar ir giminė? O gal tauta, šalis, Žemė? Ką gera dėl jų darau?

Birželio 21 d. (0.44 val.) Saulė pereis į Vėžio ženklą. Tai vasaros saulėgrįža, vidurvasaris, astronominės vasaros pradžia.

Vasaros saulėgrįža tarp dviejų užtemimų, beveik sutampanti su 21 d. įvyksiančiu Saulės užtemimu Vėžyje, vėl skatins grįžti prie Vėžio – Ožiaragio temų, ypač išreikštų šiais metais (plačiau apie tai pirmoje straipsnio dalyje). Tęsis tos pačios birželio 5 d. užtemimo suformuotos tendencijos. Fonas keisis nedaug, tik viskas dar labiau nukryps į vidų. Šis laikas ypatingų aspektų neturės, tačiau nereikėtų pamiršti, kad vasaros saulėgrįža – tai atgimimo misterija, turinti gydomąją galią. Palanku spręsti šeimos, šeimyninės atmosferos klausimus.

Birželio 21 d. užtemimo stiprioji pusė – galimybė paleisti nuoskaudas, išgyvenant virsmą per atleidimą, atsiprašymą, darant tai drąsiai ir ryžtingai (Saulės ir Mėnulio jungtis Vėžyje sudarys gerą aspektą su Selena Skorpione). Įmanomos įvairios transformacijos. Tai puikus laikas dirbti su savo emocijomis, pasigilinti į vidinio saugumo sampratą (žr. Selenos pozicija Skorpione).

Pagalba ir nusiraminimas gali ateiti per maldą, geraširdiškumą, užuojautą, jautrumą, dvasingumą, meilę. Malda – vedlys ir gydytojas.

Birželio 28 d. (4.45 val.) Marsas pereis į Avino ženklą ir ten būdamas iki metų pabaigos skatins veikti aktyviai. Bet jau kurį laiką, Lilit esant Avine (nuo sausio 27 d. iki spalio 21 d.), galimas susidūrimas su savo valios raiškos apribojimais, o kai kuriose situacijose – su bejėgiškumu. Kada Lilit šeimininkauja Avine, sąlygas labiau diktuoja kiti ir aplinka, o žmogui kartais lieka tik paklusti… Dabar atsiveria galimybės aktyviau reikšti savo valią, imtis reikiamų veiksmų, išsivaduoti iš turimų priklausomybių ir pan. Tik vertėtų vengti kraštutinumų: nemėginti situacijų spręsti per jėgą, nemąstant, konfliktuojant. (Apie neigiamą Avino raišką – Marso vampyrizmą – Astrėja, „Antropoteosofija. Žmogaus suvokiama Dieviškoji išmintis“, III t., 2016, p. 605–614.)
Šiais metais įtemtas Avino ir Ožiaragio ženklų santykis reiškia, kad visiems metams galioja rekomendacija stiprinti save: savo fizinį kūną ir imunitetą, psichinę sveikatą, emocinę būseną, disciplinuoti mintis, siekti pasirinkto tikslo ir ugdyti supratingumą.

Nuo dabar iki metų pabaigos svarbu ugdyti valią, bet ir pajausti savo ribas: kada metas veikti, o kada reikėtų pailsėti ir atgauti jėgas.

Mineralai: kalnų krištolas, melsvasis chalcedonas, amazonitas, suchalcedonėję amonitai, fluoritas, moldavitas ir žaliasis avantiūrinas arba samaninis agatas, smaragdas.

Lelija (Ažušiliai). Nuotrauka K. Bratkausko

Liepa

Liepos 2 d. (2.37 val.) retrogradinis Saturnas beveik pusmečiui sugrįš į Ožiaragį, galutinai į Vandenį pereis gruodžio 17 d.

Toliau bus pastebimas visko sulėtėjimas. Nepatartini aktyvūs išoriniai veiksmai, verčiau šį laiką skirti vidiniam įsigilinimui, analizei, peržiūrai, keitimuisi, paleisti tai, ko jums iš tiesų nebereikia. Tai Saturno paskutiniai potėpiai Ožiaragyje, nes šiame ženkle jis bus po maždaug 29 metų. Tai geras metas priimti sprendimus ir išsigryninti tais klausimais, kurie susiję su tikslais, prasme, profesiniais reikalais, požiūriu į atsakomybę, sistemą, apribojimus, santykius su vadovybe, savojo „Aš“ suvokimu ir įtvirtinimu gyvenime.

Liepos 5 d. (7.30 val., Ožiaragio 14 laipsnis) įvyks dalinis Mėnulio užtemimas (Lietuvoje nebus matomas).

Tai paskutinis užtemimas Vėžio – Ožiaragio ašyje, susijęs su šaknų, santykio su motina, Tėvynės, saugumo – nesaugumo, sielos girdėjimo temomis. Vadinasi, galų gale kažkas tuo kontekstu gali būti suprasta, suvokta, išspręsta.

Jis nevienareikšmiškas, turintis daug kuriančios, bet kartu nemažai griaunančios jėgos, suteikiantis išsilaisvinimo, transformacijos galimybes. Nuo ankstesnių užtemimų šis skirsis tuo, kad jame daugiau aktyvaus prado – jėgos įgauna Marsas. Jis jau „išlipo iš vandenų“, apsiginklavo ir dabar turi pakankamai ugnies, pykčio ir galimybių realiai veikti. Galimas pozityvas per Venerą Dvyniuose ir Uraną Jautyje – vertybių žinojimą ir orientaciją į jas, grožio ir harmonijos siekį bei kūrimą, gebėjimą keistis ir keisti nuosekliai, iš suvokto širdies siekio, padiktuoto tikrųjų vertybių. Svarbu tradicijų puoselėjimas, pagarba motinai, tėvams, protėviams.

Negatyvas – per ambicijas, pirmumo siekį, egoizmą, pyktį, karingumą, konfliktus, kurie gali kilti dėl vidinio nesaugumo. Galimos neadekvačios reakcijos į aplinką, psichinis nestabilumas, priekaištai tiems, kurie „turėtų“ tą saugumą užtikrinti. Reikėtų vengti reikalavimų aplinkai, artimiesiems, labiau stengtis apgaubti juos rūpesčiu ir šiluma, palepinti dėmesiu.

Mineralai: žaliasis kalcitas, suchalcedonėję amonitai, dravitas.

Straipsnis parengtas pagal Antropoteosofinės astrologijos asociacijos narių pristatytas 2020 m. astrologines tendencijas Lietuvos miestuose.

Medžiagą ruošė L. Ažubalienė, N. Kolesnikovienė, I. Kunaikienė, A. Jautakienė.
Mineralus pagal A. Ilgevičienės astromineralogijos šaltinius parinko V. Skinderienė.
Nuotraukų autoriai P. Ilgevičius, K. Bratkauskas.