Mielieji,

girdėdama Jūsų klausimus ir suprasdama, kad nėra lengva atsirinkti įvairiausios informacijos srautuose, pasidalysiu kai kuria man suteikta informacija nūdienos vyksmo ir naujojo viruso klausimais.

Astrėja

2020 m. kovo 20–24 d. tekstas Tų, kuriems rūpi žmonijos Likimas

Senas pasaulis aižėja ir trupa lyg kiaušinio kevalas. Jam teks iš to kevalo išsiristi.

Visuotinis stichijų valymasis vyksta, kartu valosi ir visos Žemės karalystės: augmenijos, gyvūnijos ir žmonijos. Mineralų karalystė padėti gali toje griūtyje stabilumą išlaikyti.

Žemės stichija valosi per žemės drebėjimus, dažniausiai kitoms stichijoms padedant.

Vandens stichija valosi per audras ir potvynius, taip pat kitoms stichijoms padedant.

Ugnies stichija valosi per gaisrus, bet ir karus, taip pat kitoms stichijoms padedant.

Oro stichija valosi per vėtras, uraganus ir taifūnus, taip pat kitoms stichijoms padedant.

Visos stichijos padeda viena kitai valytis, nes broliškai bendradarbiauja.

Motinos Žemės mentalinis laukas valosi per sunkių ir nuodingų žmonių minčių materializuotus virusus, sukeliančius sunkias ligas.

Žmonių veiklos šiukšlės užteršė vandenynus ir visus vandenis, todėl įvairiausi genetiniai iškrypimai ir mutacijos dabar juose formuojasi. Nauji mikrobai, bakterijos ir virusai, išaugę iš šiukšlėse esančių elementų ir dalelių, jungiasi su tuo, kas jau buvo gyva, ir tas mutacijas suaktyvina. Todėl mutuoja ir augmenija, žuvys, gyvūnai, o labiausiai užterštose vietose – miršta.

Gamyklos ir įvairūs jų įrenginiai išmeta į orą lakias, plika akimi nematomas atliekas, kurios teršia orą, gamtą, dirvą. Žmonės kvėpuoja tokiu oru, maitinasi užterštais produktais, todėl apsikrečia nuo jų. Tada tampa nervingesni, irzlesni ir kartu vangesni, labiau paveikiami juos supančių informacinių srovių. Kai kurie tampa piktesni, atšiauresni, egoistiškesni arba tiesiog jų imunitetas silpsta. Vaikai gimsta turėdami vis daugiau matomų ir nematomų pažeidimų.

Techninės priemonės, belaidžiai telefonai, internetas ir panašūs dalykai, kaip ir didžiųjų valstybių žvaigždžių karų programos, sujaukė Žemės atmosferą. Dar efektyviau tai darys naujoji 5G sistema, iš esmės sukurta žmonių sąmoningumo kontrolei ir valdymui. Visi tie iš pažiūros labai progresyvūs ir patogūs dalykai turi kitą pusę, nes Žemė, šitaip apraizgyta energinio informacinio voratinklio, nebesugeba darniai funkcionuoti kartu su kitomis Saulės sistemos planetomis ir žvaigždėmis, harmoningai keistis energija.

Tai reiškia, kad tokiais būdais sutrikdomas natūralus vidinis Žemės ritmas, dėl kurio šėldamos valosi stichijos ir klimatas visoje Žemėje keičiasi. Kada žmogaus vidinis ritmas sutrinka, jis pradžioje reaguoja psichologiniu lygmeniu, vėliau suserga. Taip ir Žemė, nes ji yra gyvas sutvėrimas, kurio kūnas didelis ir patogus ant jo apsigyventi. Žemės ritmų sutrikimai tiesiogiai veikia viską, kas yra joje ir ant jos, vadinasi, sutrinka gamtos, augmenijos, gyvūnijos ir žmonijos ritmai, todėl pradžioje neadekvatūs to ritmo pažeidimo pasireiškimai galimi, o vėliau jie tampa įprasti. Sunyksta žmogaus imuninė sistema, paūmėja baimės, psichikos ligos ir neadekvatus elgesys. Tuomet įvairūs virusai žmogų lengviau paveikia.

Žmogus – sąmoninga būtybė, kuriai Kūrėjas davė prižiūrėti visas kitas Žemėje esančias karalijas. Todėl visų jų ritmai harmonizuosis, kai žmogaus ritmas normalizuosis. Grįžti į savo vidinį ritmą įmanoma tik nustojus bėgti paskui efemeriškus pasiekimus, turtus, karjerą, iliuzinę šlovę ar sėkmę. Tam reikia tiesiog sustoti, nurimti ir įsiklausyti į savo sielą, kalbančią per širdį, arba tiesiog sąžinę. Gamtoje lengviau nurimti, nors jos ritmai irgi sutrikę.

Koronavirusas – žmonijos neatsakingos veiklos pasekmė. Jam pasitraukus, bus ir kitų, nes niekas niekur negali dingti, kas buvo kartą sukurta, be pasekmių patiems kūrėjams. Tai reiškia, kad pati žmonija savo ydingomis mintimis ir darbais sukūrė blogas priežastis sau, kitoms karalystėms ir Žemei, todėl pati žmonija pagal priežasčių ir pasekmių dėsnį patiria dabar, ir patirs vėliau savo netinkamos veiklos pasekmes. Tačiau kaip ir visados žūsta tiek blogų, tiek gerų žmonių. Blogieji sunkia žūtimi savo piktas mintis, nuodingus žodžius ir sunkius darbus atperka, o gerieji kaip visados sunkesniais laikais nesuprantančios žmonijos sukurtų sunkių pasekmių dalį prisiima, kad kitiems tų pasekmių tektų mažiau. Taigi, pati žmonija sukūrė priežastis, pati ir pasekmes atperka.

Kaip žinote, nuo 2012 m. gruodžio 21 d. karmos dėsnis pradėjo įsigalioti ir besieliams. Pagreitintas karmos valymasis vyksta. Karma valosi greičiau per sunkius įvykius, situacijas, kankinančias ligas. Besieliams dar vis pavykdavo savo karmą perleisti tiems, kurie juos myli, kuriems jie rūpi, tačiau dabar ateina ir tam pabaiga.

Virusinis yra žmogus, kuris kenkia kitiems, vartoja viską, ko įsigeidžia, niekam nieko neduodamas, tik reikalaudamas. Tai reiškia tikrųjų vertybių nebuvimą arba jų iškreipimą, pritaikant jas taip, kaip patogiau ir naudingiau vartotojui. Jis naudoja kitus žmones, jų darbą, iš aukšto žvelgdamas į juos ir dar kritikuodamas. Kol kas, deja, dažniau suserga jo išnaudojami žmonės, o ne jis pats. Tačiau tai reiškia, kad kiekvienas žmogus turėtų būti budrus ir nesileisti išnaudojamas piktnaudžiautojų svetima energija, nes pradžioje psichinį, o vėliau ir fizinį imunitetą praranda.

Todėl šiuo laiku kiekvienas esminį apsivalymą savo aplinkoje taip pat patiria. Nebandykite grąžinti to, kas baigėsi, nes visi dabar jau su savo užgyventa energija paliekami. Tai reiškia, kad šis laikas ir senus ryšius patikrina, todėl jeigu bendra karma baigiasi, ryšys savaime nutrūksta. Priimkite tai kaip nuorodą keistis, tam tikrų senų įprastų prisirišimų atsisakant.

Joks žmogus ir jokia būtybė negali pakeisti kosminių įstatymų, pagal kuriuos visa Kūrinija vystosi ir gyvena. Tų įstatymų nesilaikymas į sielų involiuciją ir susinaikinimą veda.

Pirmasis įstatymas – tai Kosminė Harmonija ir Meilė, kurioje ir dėl kurios visa Kūrinija ir viskas kosmose užgimsta. Tai reiškia, kad harmonija – bet kurios Evoliucijos pagrindas, o jos nebuvimas pradžioje į sustojimą ir sąstingį veda, vėliau chaosu tampa, o tai involiuciją reiškia.

Visatoje vyksta cikliškas judėjimas. Didesniems kūnams – ilgesni ciklai, mažesniems – mažesni ypač svarbūs. Apie visa tai aiškinta knygoje „Pirminės šventės“. Žemėje esančioms sieloms, kaip ir toms, kurios savo naujo įsikūnijimo laukia, svarbūs 12 metų Jupiterio, 19 metų Rahu ir 29 metų Saturno ciklai. Jie visi kelio atskaitas nužymi ir evoliucijos arba involiucijos galimybes atveria. Saturnas šiuo atveju atsakingas už Tvarką, kurią karmos dėsnis prižiūri.

Vadinasi, antrasis įstatymas – tai Kosminė Tvarka ir Tiesa. Tai reiškia, kad Visatoje viskas vyksta pagal savą Tvarką, kurios Pradininku yra Didysis Kūrinijos Iniciatorius, Visagalis Veido ir Pavidalo neturintis Kūrėjas, visos Kūrinijos pirmapradis Šaltinis. Tas Šaltinis be kosminės Meilės ir Harmonijos ištrykšti negali, nes tik jos energija gali to Šaltinio jėgą išnešioti ir pagimdyti kosminėje tamsoje.

Todėl žmogus, kaip ir bet kas Visatoje, yra to Kūrėjo darbų vaisius. Tai reiškia, kad dvasia yra pirminė, o ne materija, bet ne atvirkščiai.

Tie žmonės, kurie materiją visko pagrindu laiko, o dvasią neigia, bijo savo kūną prarasti, bijo nebūti, netikėdami, kad po mirties jie kažkaip išliks, todėl bijo mirties. Taigi, jie ypač bijo visų negandų, nelaimių ir, žinoma, virusų. Tačiau būtent šitaip bijodami jie lengviau negu kiti tas negandas ir virusus pritraukia.

Tie žmonės, kurie tiki dvasios buvimu ir sielos nauju gyvenimu po fizinės kūno mirties, mažiau bijo kūną prarasti, nes žino, kad siela – Kūrėjo dalelė. Kuo giliau žmogus tuo tiki, nesvarbu, kokia religija padeda jam tą tikėjimą išlaikyti, tuo ramesnis jaučiasi. Todėl galimybė atsitraukti, kad ir karantino metu, jam atrodo labai vertinga, nes gyvenimo tėkmėje neužtekdavo laiko savo sielai arba svarbiausiems gyvenimo prioritetams susidėlioti. Dabar tam atsiranda laiko, kurį jis visavertiškai naudoja, pats į savo vidinį ritmą grįždamas ir stiprėdamas. Gal jis imasi naujų darbų, kuriems anksčiau laiko nepakakdavo. Todėl po tokių pasibuvimų su savimi daug kas gali keistis tokių žmonių gyvenime, nes jie patys laiką, skirtą apsivalyti, tinkamai panaudojo.

Taigi, dvasia tikintieji dvasinėmis vertybėmis, iš kosminių įstatymų gimusiomis, vadovaujasi, o tie, kurie jaučiasi esantys tik kūnu, vartotojiškomis ir materialiomis vertėmis vadovaujasi.

Trečiasis įstatymas – tai Kosminės evoliucijos įstatymas. Jis reiškia Judėjimą iš mažiau sąmoningo būvio į labiau sąmoningą. Šis įstatymas iš pirmųjų dviejų gimsta. Tai reiškia, kad tas žmogus, kuris harmoningai su savimi ir kitais gyvena, Dievu, arba Visagaliu Kūrėju kaip Aukščiausiosios Meilės ir Tiesos Dvasios Šviesos Šaltiniu, vadovaujasi ir juo pasitiki, savo tėvus ir išmintį bei kitų darbus gerbia, atsakomybę už savo paties mintis, žodžius ir veiksmus prisiima, pats savo sugebėjimus, patirtis ir žinias dėl kitų žmonių naudoja, būtinai evoliucionuoja, todėl jo sąmoningumas plečiasi, o vibracija auga.

Tas, kuris savo ydoms pataikauja, egoistinėje puikybėje gyvena, kitus niekindamas, ypač tuos, kurie dėl kitų dirba ar aukojasi, kuris dvasios pirmenybę neigia, o materiją, ypač pinigus, aukština, racionaliu protu visiškai pasikliaudamas, o dvasią atmesdamas kaip nesąmonę, kuris Didžiuosius Įstatymus iškreipia arba neigia, kaip ir tyčiojasi iš tų, kurie dieviškumo savais būdais ieško ar jam atsiveria, involiucionuoja, todėl jo vibracija žemėja.

Naujos energijos jau senokai kiaurai košia visą Saulės sistemą, todėl visos sistemos vibracija auga, kaip jau aiškinta. Tie, kurie prie jų prisiderina, greičiau valosi ir vystosi nei anksčiau, o tie, kurie to nedaro, užstringa savo kietose mąstymo struktūrose, todėl rimti įvykiai būtini, siekiant tas struktūras sutrupinti.

Tai, kas vyksta, Didžiuoju Teismu galite vadinti, nors iš tiesų tai tik rimtas apsivalymas, pereinant į naują aukštesnę evoliucijos apviją, kurioje dar didesnė švara būtina. Visa tai dar apie 10 metų vyks, todėl įvairiai dar gali reikštis, priklausomai nuo pačių žmonių.

Tie, kurie kūnu tiki, o dvasią atmeta, kentės, nes jokiais vaistais negalės palengvinti savo vidinės kančios, kurią patiria paties žmogaus atstumta siela. Dvasia netikintieji nebegalės gyventi senomis sąlygomis, nes visi jų prisirišimai pradės byrėti, todėl arba patys keisis, arba gali psichologiškai ar fiziškai žūti.

Tie, kurie sielos nemirtingumu ir pirmine Šviesa bei dvasios pirmenybe tiki, daug supras apsivalydami ir naujai evoliucijos apvijai atsivers.

Dvasia tikintieji savo dvasiniu vedimu pasitikėdami eis ir naujomis sąlygomis, tyrinėdami save ir net eksperimentuodami, gyventi išmoks. Teks mokytis žaibiškai atsiliepti į savo sielos girdimą Šauksmą, vedantį ten, kur sielai geriau, o ne naudingiau kūnui. Tas sugebėjimas puikiai padės iš visų prisirišimų laisvintis.

Žmonijai teks suprasti, kad taip, kaip buvo, nebebus. Tai supratusieji vienaip gyvens, o nesupratusieji, savo malonumui ir patogumui viską aplinkui naudoti norintieji gali nukentėti. Tik savęs, kaip didžiulio kosminio kolektyvinio kūno ląstelės, priėmimas padės palaikyti pusiausvyrą sutrikusiame pasaulyje.

Negalės niekas padėti tiems, kurie pagalbos neieško arba jos atsisako.

Bendražygiai išsigrynins visuose kolektyvuose, nes toks laikas. Savo Kelio prasmę suprantantieji daug gerų dalykų dėl kitų atliks ir patys augs.

Ne kūno išgyvenimas svarbus, o sielos sąmoningumo siekis. Visi kūnai kada nors susinešioja ir žūsta, todėl nereikia dėl artimesnio ar tolimesnio kūno netekimo išgyventi, tačiau nereikia ir kūno apleisti, kol siela Žemėje gyvena. Kol svarbios pamokos neišmoktos, kūnas būtinas.

Iš Žemės vienaip tie patys dalykai atrodo, o iš dvasinių sferų – kitaip.

Taip nutiks, kad tie, kurie ypač bijo prarasti kūną ir jį saugo, vaistais maitina, gali jį palikti, nes virusas ar kita liga tą gyvenimą nutraukia. Kai kam šitaip nevisavertis gyvenimas nutraukiamas.

Yra ir tų, kaip sakyta, kurie kitus savimi užstoja, sunkumus sau perimdami. Nuo dabar (t. y. 2020 m. pavasario lygiadienio) aktyviai dirbančiųjų dėl kitų ir pasiaukojančiųjų dėl kitų sielos viena pakopa savo evoliucijos kelyje bus pakeliamos, nes tokiu laiku įmanoma tai padaryti, todėl jų sąmoningumas labai keisis į naują gyvenimą atėjus.

Paaiškiname: nuo minėtos datos visos sielos, dėl kitų vienaip ar kitaip pasiaukojusios, jų kūnui vienaip ar kitaip žuvus arba mirus, viena Dvasios Šviesos sielos evoliucijos kelio pakopa bus toliau perkeltos už jų pasiaukojimą. Taip bus visiems, dėl kitų, dėl iškilios Idėjos Žemėje atsidavusiai dirbantiems.

Pavyzdžiui, tie, kurie Didžiųjų Misterijų kelyje I Kosminį Pašventimą perėjo ir yra pirmame etape, priklausomai nuo savo darbo nuoširdumo, gali pereiti į antrą arba net trečią etapą, jeigu jau buvo priartėję prie antrojo. Taip jie ties II Kosminio Pašventimo vartais atsiduria, vadinasi, kitą kartą gali tuos vartus pereiti. Tie, kurie yra antrame etape po I Kosminio Pašventimo, gali atsidurti trečiame etape arba net II Kosminio Pašventimo vartus pereiti.

Šitaip pagreitėjęs laikas sieloms naujų galimybių suteikia. Anksčiau tokių galimybių reikėjo laukti Žemės tūkstantmečius. Todėl vertinkite Proceso galimybes ir fizinės mirties nebijokite, tačiau kiekvieną gyvenimo dieną savo sielai ir kitiems žmonėms svarbiems reikalams ir darbams atiduokite.

Paskelbta 2020.04.23