Astrologija padeda mums suprasti dangaus ritmus. Ji suteikia žmogui galimybę su šiais ritmais sinchronizuotis tam, kad jis gyventų harmonijoje su visa Visata ir savimi. Astrologija – tai savęs, o per save – kitų, visos Visatos ir Dievo pažinimo kelias.

„<…> žmogus yra mažas mikrokosmas, gyvenantis pagal tas pačias schemas ir principus kaip ir didysis makrokosmas.“ (1, p. 777)

Taigi, reikėtų nesipriešinti pokyčiams, stengtis suprasti, kur jie nukreipia, pažinti save ir imtis darbo su savimi. Taip žmogus sąmoningai dalyvautų bendrame evoliucijos procese.

Šiame straipsnyje apžvelgiami pagrindiniai šių metų astrologiniai įvykiai ir pateikiami mineralai, galintys padėti vienu ar kitu laikotarpiu. Iš esmės straipsnis skirtas visiems skaitytojams, bet jame yra ir tokios informacijos, kuri suprantama ir naudinga jau turintiems daugiau astrologinių žinių.

Kiekvieną žmogų tie įvykiai veiks kiek kitaip, nes mes esame individualūs ir tai atsispindi gimimo horoskope. Jo sulyginimas su astrologine metų kaita gali pateikti išsamesnę asmeninę laikotarpio charakteristiką.

Astrologinių įvykių laikas pateikiamas Vilniaus laiku.

Akmuo Ažušiliuose. Nuotrauka K. Bratkausko

Sausis

Jau kurį laiką Ožiaragio ženkle yra Ketu (Rahu Vėžyje – Ketu Ožiaragyje nuo 2018-11-06 iki 2020-05-05) ir dar dvi didelį svorį turinčios planetos: Saturnas (nuo 2017-12-20 iki 2020-12-17) ir Plutonas (nuo 2008-11-27 iki 2023-03-23). Taigi, 2020 metai – tai tarsi 2018–2019 metais išjudintų procesų, susijusių su Ožiaragio temomis, tęsinys ir pabaiga. Vadinasi, būtina įsisąmoninti savo probleminius klausimus ir mėginti juos išspręsti. Turėtų grynintis viskas, kas susiję su tikslais ir prasme, profesiniai reikalai, požiūris į atsakomybės prisiėmimą, santykiai su vadovybe, sistemos ir apribojimų supratimas, savojo „Aš“ suvokimas ir įtvirtinimas gyvenime (visavertiškumas, savarankiškumas, savirealizacija).

Sprendžiant šiuos klausimus ateina branda, taip kuriame savo gyvenimo pamatą. Dirbdami su savimi, aukodami savanaudiškus siekius, atsisakydami to, kas sustabarėjo, ko tolesniam gyvenimui nebereikia, mes tobulėjame, augame Dvasioje. Dėl to verta paleisti tai, kas atgyveno, išspręsti tai, kas buvo vilkinama. Šiuo laikotarpiu gali išryškėti chroniškų ligų, įvairiausių nesupratimų ir pan. Reikėtų pasistengti visą tai pamatyti ir imtis darbo.

Situacijos ir gyvenimas patikrins ir skatins ugdytis atsakomybę, kantrybę, ištvermę, discipliną, sugebėjimą sistemingai dirbti, punktualumą, pagarbą kitiems žmonėms ir jų laikui bei kitas savybes, reikalingas siekiant tapti savo srities profesionalu, aktyvia visuomenės dalimi. Tai darant svarbu netapti per kietu kitiems žmonėms ir jų jausmams, nekelti savo ambicingų tikslų aukščiau žmogiškumo.

2019 metų pabaigoje prie Ožiaragyje esančių astrologinių faktorių prisijungė dar viena planeta – Jupiteris (nuo 2019-12-02 iki 2020-12-19). Vadinasi, šiemet dangaus ritmai mus nuteikia būti itin rimtais, atsakingais, kryptingais ir skatina judėti link Rahu Vėžyje, t. y. savo esmės, motyvų. Aktualios buvo ir išlieka Vėžio temos. Taigi, svarbu rasti savo vietą gyvenime, išmokti rūpintis šeima, taip pat suprasti, kas trukdo ją sukurti, stiprinti ryšius su protėviais, tėvais ir visa gimine, puoselėti tradicijas, rūpintis Tėvynės reikalais, mokytis užmegzti šiltus santykius su kitais žmonėmis, juos saugoti ir globoti, spręsti motinystės klausimus, teisingai suprasti moters ir vyro funkcijas, pažinti savo emocijas ir mokytis jas valdyti, adekvačiai reaguoti į kitus ir kt. Tai atleidimo ir atsiprašymo misterijų suvokimo metas. Priminsime, kad Rahu Vėžyje – Ketu Ožiaragyje ašies giluminė užduotis kiekvienam žmogui – atgimti, tapti žmogiškam ir brandžiam.

Reikia paminėti, kad sausis – vienas sudėtingiausių 2020-ųjų metų mėnesių. Šio mėnesio tendencijas suformavo keli pagrindiniai įvykiai ir jie davė kryptį visiems metams.

2019 m. gruodžio 26 d. įvykęs žiedinis Saulės užtemimas Ožiaragyje (užtemimo pikas 7.18 val., Ožiaragio 5 laipsnis) išryškino Jupiterio poveikį. Ši planeta atveria galimybes, parodo, per ką galimas augimas ir plėtra. Ožiaragyje tai galimybės, susijusios su tikslais, profesija, idėjiniais dalykais. Jupiteris Ožiaragyje – tai kantrus ir nuoseklus kopimas į savo paskirtį. Šioje pozicijoje jis leidžia pagerinti tai, kas pasiekta, ilgainiui užtvirtina rezultatą.

Sausio 10 d. pusšešėlinis Mėnulio užtemimas Vėžyje (užtemimo pikas 21.10 val., Vėžio 21 laipsnis) sutapo su globalaus veikimo astrologiniu aspektu – Saturno ir Plutono jungtimi.

Sausio 12 d. (užtemimo pikas 18.58 val., Ožiaragio 23 laipsnis) – minėta Saturno ir Plutono konjunkcija. Tai vienas ryškiausių šių metų astrologinių įvykių, turintis ilgalaikį poveikį. Jis formavosi 2019 metais ir skleisis per visus 2020 metus.

Prieš tai Saturnas su Plutonu jungėsi 1982–1983 metais Svarstyklėse. Paskutinį kartą Ožiaragyje toks aspektas buvo 1516–1519 ir 1762–1778 metais. Tikslus jungties laikas – 1517 m. gruodžio 24 d. (pagal Grigaliaus kalendorių) ir 1518 m. sausio 4 d. (pagal Julijaus kalendorių). Pateikiame keletą istorinių įvykių, atspindinčių minėtus laikotarpius.

XV–XVII a. Europoje prasidėjo religinis sąjūdis, kurio tikslas buvo reformuoti Romos katalikybės doktriną. 1517 metai laikomi reformacijos pradžia. Tais metais Vitenberge M. Liuteris paskelbė savo garsiąsias 95 tezes, nukreiptas ne tik prieš indulgencijas, bet ir prieš katalikų tikėjimo dogmas bei bažnyčios organizacinės struktūros pagrindus.

Actekų imperijos žlugimo pradžia. 1519 metais Meksikos pakrantėje ties dabartiniu Verakruso miestu išsilaipino E. Korteso vadovaujami konkistadorai ir po dvejus metus trukusios kovos bei ilgos Tenočtitlano apgulties 1521 m. rugpjūčio 13 d. (kai pasidavė Tenočtitlanas) užkariavo actekų imperiją.

Zodiako ženklas visada tampa tuo lauku, kuriame planetos kuria, griauna ar ką nors keičia. Ožiaragis susijęs su kontrolės ir savikontrolės mechanizmais, taip pat žemiškaisiais ir dangiškaisiais įstatymais. Dabar šiame ženkle esančios planetos ir Ketu skatina pamatyti ir reformuoti savo mąstymą, įsisenėjusias mentalines programas, įsitikinimus, tam tikrus bendravimo įpročius. Gali išryškėti stiprus poreikis kontroliuoti, primesti kitiems žmonėms savo mąstymą, sistemos supratimą per prievartą, visiškai į juos neatsižvelgiant. Taip mes tarsi pastatome šaltas sienas, patenkame į pačių susikurtus kalėjimus, nebegirdime nei savęs, nei kitų. Todėl vertėtų mokytis atsipalaiduoti, stengtis būti šiltesniems, nuoširdesniems ir lengvesniems.

Taigi, šis laikas kaip ir visi metai, pajudina sustabarėjimą, kartu galbūt apdovanoja ir padeda iškilti tiems, kurie mažiau galvoja apie save, siekia pasitarnauti kolektyvui, geba prisiimti atsakomybę, yra kantrūs ir darbštūs.

Sausio 24 d. per pirmąją jaunatį Vandenyje pagal kinų kalendorių prasidėjo Metalinės Baltosios Žiurkės metai. Kinų Žiurkė Vakarų astrologijoje atitinka Jupiterio Ožiaragyje poziciją. Remiantis kinų kalendoriumi, 2020 metų Žiurkė pradeda naują 60-ies metų ciklą, o jos ženklas yra pirmasis 12 ženklų rate. Todėl laikoma, kad šiais metais Baltoji Metalinė Žiurkė įvertins visų ženklų nuopelnus ir paskirstys visiems naujų užduočių kitam ciklui. Vadinasi, būtina išsikelti tikslus ir pradėti juos realizuoti.

Sausio 27 d. (9.36 val.) Juodasis Mėnulis (Lilit) iš Žuvų perėjo į Aviną ir šiame ženkle išbus iki 2020 m. spalio 21 d.

Lilit – tai žmogaus nesupratimo tamsa, pasireiškianti per ydas, nesveikus instinktyvius impulsus, nesivaldymą, nesaikingumą, pasidavimą kūno malonumams, puikybei, visaleistinumui.

Keliaudama Žuvų ženklu, Lilit aktyvina manipuliavimą dvasingumu, tuo, kas nepaaiškinama, savimi, kitais žmonėmis ir jų silpnybėmis, pasidavimą iliuzijoms. Esant tokiai pozicijai, galimas karmos dėsnių ir kosminių įstatymų, dvasinių ir religinių dalykų neigimas arba mokymų apie „nieko nedarymą, nesirinkimą ir plaukimą pasroviui“ propagavimas. Laikotarpį ir būsenas gali praskaidrinti tarnystė kitiems, dvasinės literatūros studijos, tikrumo paieškos, aukos šventykloms ir geriems darbams.

Lilit vienu ženklu keliauja devynis mėnesius. Jai perėjus į kitą ženklą fonas pasikeičia. Taigi, naudinga stebėti, kaip tai vyksta, ir savo reakcijas. Lilit Avine skatina nekontroliuojamą energiją ir savanaudišką valios raišką, kuri gali griauti supančią aplinką arba mus pačius. Galimi stiprūs išmetamos energijos pliūpsniai be laukiamo rezultato arba priešingai – savo raiškos užspaudimas, savęs neigimas. Gali pasireikšti didelis egoizmas, kovingumas, neprognozuojamas impulsyvumas, pykčio protrūkiai, kitų spaudimas, visaleistinumas, perdėtas savarankiškumas, siekis lyderiauti, poreikis būti dėmesio centre, labai didelis dėmesys sau, nepaisant kitų.

Kaip suvaldyti tokias apraiškas? Visų pirma reikėtų atpažinti savo egoizmą, iškreiptą savo, o ne kitų valios raišką ir energijos bei valios impulsus nukreipti darbui dėl kitų ir su kitais, taip pat priimti žmones tokius, kokie jie yra, vengti juos išnaudoti, valdyti, ugdytis tokias savybes kaip kantrybė, nuoseklumas, sistemingumas, stengtis išlaikyti koncentraciją, vidinę harmoniją.

Mineralai: šerlas, amonitas, diumortjeritas, ortoklazas, berilai.

 

Lietuvos pajūris. Nuotrauka M. Volovnikienės

Vasaris

2020 metai – keliamieji, todėl vasaris turi 29 dienas. Laikoma, kad keliamieji metai visada šiek tiek sunkesni. Nors, palyginti su sausio mėnesiu, vasaris šiek tiek lengvesnis, nes atslūgsta užtemimų fonas. Šį mėnesį vis stipriau ims reikštis Lilit Avine, todėl svarbu stebėti savo saviraišką: ar ji slopinama, ar labiau agresyvi. Tai laikas pasitikrinti savo sugebėjimą valdytis, rasti būdų, kaip save harmonizuoti. Vasarį ir kovą tendencija susidurti su dvilypėmis situacijomis, kurios gali mokyti analizuoti, rinktis, nevilkinti sprendimų, neabejoti.

Vasario 17 d. (2.54 val., Žuvų 13 laipsnis) Merkurijus pereis į retrogradinę fazę ir taip judės iki kovo 10 d. (5.49 val., Vandenio 29 laipsnis). Merkurijus tokioje fazėje būna 3–4 kartus per metus maždaug po 3 savaites. Tai puikus laikas savistabai ir savianalizei. Retrogradinio Merkurijaus Žuvyse pozicija labai sudėtinga, neretai sukelia daug painiavos: ji gali versti mus laikytis savo tiesos, paskęsti fantazijose, todėl sunku veikti realiame gyvenime. Kita vertus, tai puikus metas pamatyti savas iliuzijas, pažinti į paviršių iškilusias baimes. Tai gilios maldos ir meditacijos, santykio su Dievu išgryninimo, pagalbos kitiems ir nuoširdžių darbų laikas. Patartina išlaikyti budrumą tarpusavio santykiuose, vengti nusivylimų ir įsiskaudinimų.

Pagal A. S. Vronskį (2, p. 7–10), Merkurijui pasisukus ir keliaujant retrogradine eiga, sugrįžtama prie atidėtų reikalų užbaigimo arba ieškoma naujų sprendimo būdų, taisomos išryškėjusios klaidos. Tai geras laikas peržiūrėti, apmąstyti ir apsvarstyti tai, kas neduoda ramybės, keisti poziciją, planuoti, kaupti informaciją. Priimtus sprendimus geriau realizuoti, kada Merkurijus pradeda judėti direktyviai. Tai puikus laikas sutvarkyti dokumentus, namus, atnaujinti santykius, išmesti tai, kas nebereikalinga (plačiąja prasme). Galimas nedėmesingumas, užmaršumas, išsiblaškymas, dėl to klaidingas informacijos perdavimas ir supratimas.

Mineralai: ametrinas, amazonitas, melsvasis chalcedonas, fluoritas, nefritas, malachitas ir rodonitas, arbūzinis turmalinas.

 

Erelis. Nuotrauka K. Bratkausko

Kovas

Šį mėnesį vertėtų neskubėti, stengtis suvaldyti savo energiją, jos neužspausti ir ieškoti, kur ją harmoningai nukreipti. Reikėtų mokytis adekvačiai reaguoti į aplinką, išsakyti savo nuomonę ramiai ir apgalvotai. Galimas didelis jautrumas sau, dirglumas, agresijos raiška, konfliktiškumas, savęs ir kitų kaltinimas. Iš tiesų visus šiuos metus svarbi savikontrolė. Palankiai veiks tikslo nusistatymas ir nuoseklus jo siekimas. Lilit Avine gali skatinti greitą įsiskaudinimą, kovojimą už save, perdėtą savarankiškumą, kitiems neleidžiant mums padėti ar kitaip dalyvauti mūsų gyvenime. Gali išaugti poreikis visur būti pirmam ir vieninteliam. Šiuo laikotarpiu gali būti sunku save kontroliuoti, nes instinktai veikia labai stipriai ir sunku juos suvaldyti. Gali išsiveržti užspausta agresija į kitus žmones arba, atvirkščiai, kitų žmonių agresija į mus, todėl svarbu pažinti save, suprasti savo elgesio modelį, o supratus harmonizuotis ir išvengti galimų išpuolių iš aplinkos.

Kovo 20 d. (5.50 val.) Saulė pereis į Avino ženklą – stos pavasario lygiadienis. Tai laikotarpis, kai dienos ir nakties ilgumas tampa vienodas. Šis reiškinys šiaurės pusrutulyje stebimas kovo 20–21 d., kai Saulė, keliaudama dangaus skliautu, atsiduria pusiaujo ir ekliptikos (metinio Saulės kelio) susikirtimo taške. Per lygiadienį Saulė pateka tiksliai rytuose ir, 12 valandų keliavusi dangumi, nusileidžia tiksliai vakaruose. Tradiciškai ši diena visame pasaulyje laikoma astronominio pavasario pradžia.

Nuo seno įvairiose kultūrose pavasario lygiadienis siejamas su naujaisiais metais. Tikėta, kad tikrasis gamtos atgimimas prasideda tada, kai Saulė atsiduria Avine. Tai pirmasis iš 12 Zodiako ženklų, nuo kurio prasideda astrologiniai metai. Tai impulso augti, skleistis, pradėti ką nors nauja metas.

Kas šįkart duos impulsą? Avino valdovas Marsas lygiadienio dieną susijungs su Jupiteriu Ožiaragyje. Tai įvyks tame pačiame 23 laipsnyje, kuriame sausį jungėsi Saturnas ir Plutonas. Marsas – veiksmo, energijos planeta – ateis į užtemimo žaizdrą būtent pirmąją šių astronominių metų dieną. Ta jungtis gali duoti poreikį skrydžiui, kilimui. Tačiau ji ir pavojinga, nes gali skatinti mus elgtis pernelyg tiesmukiškai, grubiai, kietai, ambicingai, sustiprinti instinktus, negebėjimą įsiklausyti, prisiderinti. Šiomis dienomis vertėtų prieš ką nors darant neskubėti, pagalvoti, būti atidesniems ir jautresniems, įsiklausyti į save ir situacijų dalyvius, kiek įmanoma išlaikyti harmoniją ir taiką.

Kovo 22 d. (5.58 val.) Saturnas pereis į Vandenį, į Ožiaragį sugrįš liepos 2 d., galutinai pereis į Vandenį gruodžio 17 d. ir ten šeimininkaus apie 2,5 metų.

Tose srityse, per kurias keliauja Saturnas, sustiprėja tvarkos poreikis. Ten visada laukia daug darbo: tiek fizinio, tiek dvasinio, kurį anksčiau ar vėliau teks atlikti.

Saturnas, pereidamas į Vandenį, atneš naujų vėjų, atvers aktualių išsigryninimo, virsmo ir išlaisvėjimo galimybių. Būtina suvokti, kad be tvarkos ir atsakomybės tikroji laisvė negalima. Šiuo laikotarpiu svarbiausios temos – idėjiškumas, tiesa, dvasinis augimas, bendraminčiai, kolektyvai ir darbai juose dėl idėjos, naujovės, visuomeniniai santykiai ir žmonių gerovė, taip pat viskas, kas susiję su reformomis, laisve, lygybe, brolybe ir praeities–dabarties–ateities linija. Neigiama raiška, kurią reikėtų pastebėti ir jos vengti, – egocentrizmas, šaltumas, valdingumas, neatsakingumas, savęs supriešinimas su kolektyvu, nepagarba kitiems, intelektinė ir dvasinė puikybė, kitų vertinimas, iškreiptas laisvės supratimas.

Mineralai: dravitas, prenitas, agatai, labradoras, pektolitas (larimar).

 

Vaivorykštė virš Delfų (Graikija). Nuotrauka M. Volovnikienės

Balandis

Balandį išliks kovo mėnesio fonas, bus daug dinamikos, stiprus Lilit poveikis.

Balandžio 5 d. (5.44 val., Ožiaragio 25 laipsnis) įvyks pirmoji šiais metais Jupiterio ir Plutono jungtis (kitos dvi – birželio 30 d. ir lapkričio 12 d.). Šios planetos jungiasi kas 13 metų, o tame pačiame ženkle – maždaug kas 250 metų. Paskutinį kartą Ožiaragyje toks aspektas buvo 1771 m. vasario 25 d.

Jupiteris, įeidamas į kiekvieną Zodiako ženklą, visada atneša daugiau energijos, pozityvo, tikėjimo ir vilties, atveria stiprias augimo tendencijas. Plutono įtaka susijusi su išsigryninimu, reformomis, mirtimi ir atgimimu, taip pat giluminiu apvalymu to, kas nebetinka evoliucijai. Taigi, šių planetų jungtis Ožiaragyje skatina peržiūrėti profesinę realizaciją, išsigryninti tikslus. Šiemet darbas, karjera gali pareikalauti daugiau dėmesio, vieniems atnešti galimybių, kitiems priešingai – versti atsitraukti, atsisakyti pozicijų, kuriose užsisėdėta ir kurios nebeduoda jokio augimo.

Šis aspektas gali išplėsti mūsų supratimo apie etiką ir sąžinę ribas, kreipti link tikrojo sąmoningumo ir dermės su aukščiausiais – kosminiais – įstatymais. Ieškotojams gali padėti giliau suprasti Kelio taisykles, skatinti išsigryninti idėją, idealus, autoritetus. Šis laikas gali iš esmės gryninti ir reformuoti asmeninę tiesos sampratą, pasaulėžiūrą. Tie, kurie žino, ką daro ir dėl ko daro, mato to prasmę ir, svarbiausia, tiki, gali sustiprėti ir sulaukti Dangaus palaikymo savo tikslams ir darbams įgyvendinti. Tie, kurie blaškosi, neturi savo gyvenimo idėjos, ašies, gali jaustis prasčiau, išgyventi beprasmybės, energijos nebuvimo laikotarpius. Visą tai tam, kad jie sustotų ir atsigręžtų į savo vidų.

Plutonas – kolektyvinės sąmonės planeta. Ji visada „išoperuoja“ asmeniškumus. Šiuo atveju Jupiterio ir Plutono jungtis Ožiaragyje suteiks galimybių mokytis savikontrolės, per kurią galima pažaboti savo ego, ambicijas, o asmeninius tikslus paversti kolektyviniais. Šis aspektas primygtinai skaudžiai spaudžia atsisakyti asmeninių poreikių, asmeninę valią transformuoti į kolektyvinę valią, dirbti dėl kolektyvinio darinio ir laikytis jo taisyklių. Tik tada galimas priėjimas prie savo giluminių resursų, vidinė stiprybė, potencialo augimas, tačiau su sąlyga, kad visa tai bus naudojama ne dėl savęs, o dėl aukštesnių kolektyvinių tikslų.

Mineralai: ametistas, nefritas, šerlas, lazuritas, turkis, meteoritas, tektitai.

Literatūra
1. Astrėja. Antropoteosofija. Žmogaus suvokiama Dieviškoji išmintis. T. III. Vilnius: Tiamata, 2014.
2. Вронский, С. А. Классическая астрология. Транзитология. Часть II. T. 11. Москва: Издательство ВШКА, 2006.

Straipsnis parengtas pagal Antropoteosofinės astrologijos asociacijos narių pristatytas 2020 m. astrologines tendencijas Lietuvos miestuose.
Medžiagą ruošė L. Ažubalienė, N. Kolesnikovienė, I. Kunaikienė, A. Jautakienė.
Mineralus pagal A. Ilgevičienės astromineralogijos šaltinius parinko V. Skinderienė.
Nuotraukų autoriai M. Volovnikienė, K. Bratkauskas.