Išryškėja paskutiniojo gyvenimo karma, taip pat karma, susijusi su psichiniu kitų teroru, piktnaudžiavimu jų pasąmonės procesais ir praėjusių gyvenimų informacija, savanaudiška hipnoze ir programavimu, iliuzijų arba gyvenimo būdo, kaip ir mokymo, primetimu kitiems, plagijavimu, ne laiku paviešinta slapta informacija, taip pat nuodais, alkoholiu, narkotikais ir kitokiomis kvaišinimosi priemonėmis.

Ypač tai aktualu tiems, kurių gimimo horoskope Juodasis Mėnulis, pažeisti Saturnas, Jupiteris arba Merkurijus yra Žuvyse. Svarbu ir tiems, kurių horoskope Žuvų ženkle yra ir kitos stiprios pažeistos planetos, ypač Saulė, Mėnulis arba Ascendentas. Jų gyvenime visada yra galimybė paslysti tos karmos link, nes vienaip ar kitaip tai jau buvo padaryta tolimoje užmarštin paskendusioje praeityje.

Tuo metu energija komponuojasi aiškiai ir stipriai. Nervų sistema lengvai įtempta, tačiau jautresniems tai gali sukelti įtampą ir su tuo susijusius poelgius. Kai kam gali svaigti galva, ją skaudėti, po kūną „lakstyti“ įvairūs skausmai. Tokiu atveju gerkite vandens su citrina, pabūkite vieni, apmąstykite tai, kas Jums tuo metu svarbu, tiesiog pagulėkite. Dvasingiems žmonėms galimi nauji atsivėrimai, suvokimai, Kosminės Sąmonės blyksniai.

Mūsų subtilieji kūnai akylai savyje saugo praėjusių gyvenimų informaciją, kad ji neprasmuktų ne laiku. Vadinasi, ji atveriama tik tada, kai žmogui reikalinga dabarčiai, kad paaiškintų vienus ar kitus dalykus, sąsajas. Vieniems ji ateina tarsi savaime, ir tampa aišku, kad tai tiesa. Kitiems ji atsiveria sapne arba per gilią tikrą meditaciją, arba po maldos. Dar kitiems ateina aiškus suvokimas pamačius kokį nors daiktą, žmogų, vietovę ir pan. Paprastai į teisingą ir laiku atėjusią informaciją širdis atsiliepia žinojimu, ramybe ir tikrumu. Ne laiku gauta informacija sukelia stresą, nes žmogaus protas siekė tai žinoti, bet jo sąmonė dar nėra tiek prasiskleidusi, kad galėtų ją teisingai panaudoti. Vadinasi, tokia informacija gali sustiprinti puikybę, jeigu buvo susitapatinta su stipria ir žinoma istorine asmenybe ar net dievybe (kiek visame pasaulyje vaikšto „Napoleonų“, „Kleopatrų“, „Kristų“, „Marijų“, tiesiog „faraonų“, „Lemūrijos, Atlantidos ar Egipto žynių“…). Vieni galų gale iš to išlipa, kiti – dar giliau paskęsta savo iliuzijoje ir tempia į ją ir kitus. Įsivaizduokite, kas nutiktų, jeigu žmogui, kurio sąmonė dar nepasiruošusi, pasakytumėte, kad jo motina ar tėvas jį nužudė arba brolis, sesuo ar žmona atėmė viską, ką jis turėjo, ir paliko mirti, arba kad jis buvo žudikas, budelis, o gal juodasis magas ir pan. Taip susikuriama piktnaudžiavimo praėjusių gyvenimų informacija karma. Ypač ji gula ant pečių to, kuris ją nuskaito arba inicijuoja įvairiomis praktikomis. Informacija galėjo būti nuskaityta beveik teisingai, tačiau traktuota taip, kaip ją sugebėjo suprasti aiškiaregio sąmonė. Žmonės nesusikalba tarpusavyje materialiame pasaulyje, nes skirtingai (savo sąmonės lygmeniu traktuoja visus reiškinius ir įvykius) jį mato, tad negi nematomuose pasauliuose galima tik viena tiesa ir vienintelis jos aiškinimas?

Mėnuliui esant Žuvyse, pakankamai apsivaliusiam ir suvokiančiam žmogui iš tiesų gali ateiti dabar reikalinga informacija apie praeitį. Kas mano, kad toks yra, gali prašyti to savo Dvasinių Vedlių, nes tik jie žino tikrąją Jūsų brandą ir pasiruošimą. Jeigu bus galima, informacija ateis, jei dar ne – teks palūkėti. (Gal norisi to tik smalsumui patenkinti. Šiuo atveju teisingos informacijos nelaukite.)

Tuo metu gali įvykti įvykis, apvalantis praeities nesupratimą.

Geriau būtų, kad Jūsų nehipnotizuotų žmonės, kuriais nepasitikite arba kurie kelia abejonių. Hipnozė – galingas ginklas, ypač jeigu ji susijusi su programavimu. Dabartiniame pasaulyje daugėja ir toliau daugės visų lygmenų ateivių pasaulių, kaip ir tamsos astralo sukurtų programuojančių praktikų ir mokymų. Jų pagrindu kuriamos grupės, virstančios sektomis, kibte įsikimba į savo narius ir menkina visas kitas grupes. Vienas iš jų galima palyginti su deguto statine, kitas – su klampia pelke ar smėlynais, tiesiog įgeriančiais į juos patekusiuosius, dar kitas – su tiršto kisieliaus ar net medaus ežeru. Vieni mokymai aštrūs ir konkretūs, nukreipti valdyti ir pajungti kitus; tai padeda dar labiau klestėti į juos patekusiųjų ydoms. Kiti – tąsūs ir viską nuslepiantys, dar kiti – saldūs, kalbantys apie vienintelę jų skleidžiamą Tiesą ir Meilę. Visų jų bendras vardiklis – programavimas, dažnai ir hipnozė. Tokių grupių vadovai ir jų propaguotojai kuriasi didelę programavimo ir hipnozės karmą.

Šią karmą kuriasi ir tie, kurie naudodamiesi savo užimama pozicija įkalba žmogui, kaip jis turėtų elgtis, t. y. nepalieka jam sprendimo laisvės. Tai gali būti tėvai, suaugusiam vaikui liepiantys gyventi tik taip, kaip jie sako, arba psichologas, gydytojas, astrologas, būrėjas ar kas nors kitas, kuris nesupranta, kokį svorį prieš jį sėdinčiam žmogui turi jo žodis (o gal net supranta ir tai daro specialiai…). Vėliau jiems tenka atsakyti už tai savo gyvenimu.

Ne laiku gauta informacija gali turėti griaunančią galią, pažadinti žmogaus jėgas, su kuriomis jis dar nepasiruošęs susitikti, todėl ją pateikęs žmogus susikuria ne laiku perduotos informacijos karmą.

Kai kurie labai rimti mokymai pateikiami tik saviems pasekėjams akcentuojant, kad tai, ką jie išmoks, gali naudoti tik savo gyvenime, bet negali to mokyti kitų ir visaip viešinti. Tai daroma dėl vienos priežasties: kad mokymas nebūtų iškreiptas. Tie, kurie, nepaisant visko, tai padaro, susikuria ne laiku perduotos slaptos informacijos karmą. Paprastai tokie žmonės tuo siekia savirealizacijos ir pripažinimo, tačiau nesupranta, kad taip jie parodo tik siaurą savo sąmonę. Šie žmonės neišvengiamai susiję ir su plagijavimo karma, kai kitų seniai ar naujai atrastos tiesos pateikiamos kaip savo. Jeigu jie yra grupės lyderiai, paprastai nemėgsta tų, kurie daug skaito ir yra savarankiški. Jie negali paaiškinti žingeidiems žmonėms, kodėl šie turi besąlygiškai priimti jų kryptį, aiškina tik vienpusiškai: ji šviesiausia, tikriausia ir teisingiausia.

Savižudybė, nuodų, alkoholio, kvaišalų vartojimas arba jų primygtinis siūlymas ar pardavimas kitam kuria karmą tuo kontekstu. Kuo atkakliau ir sąmoningiau žmogus tai daro, tuo ji didesnė. Vėliau tai gali tekti atpirkti ne tik Jums, bet ir Jūsų palikuonims, o gal net galų gale vėl grįžti, kad ją visiškai užbaigtumėte. Situacijų gali būti daugybė ir dažniausiai žmogus piktinasi, kodėl visa tai jam įvyksta… Deja, prisiminti „kodėl“ nedaugelis pasiruošę.

Visi šie dalykai gali išryškėti tiems, kam turi išryškėti.

Itin nesuprantantiems minėtų dalykų žmonėms galimos problemos dėl limfos, blauzdinių pėdų ir pėdų sąnarių, pėdos kraujagyslių spazmų ar jos deformacijos, ūmios nepaaiškinamos infekcijos, alergijos, grybelinių ligų, nušalimo, gali tiesiog prasidėti smarkus prakaitavimas.

Šiomis dienomis labai svarbu nevartoti alkoholio, nes jis gali dar labiau padidinti jautrumą. Gali būti daugiau darbo psichologams ir psichiatrams.

Stebėkite, kas vyksta, ir fiksuokite. Tuo metu iškilusios problemos neišsisprendžia be kitos tokios pat Mėnulio padėties. Šis laikas dar labiau patikrina kiekvieno Pasirinkimo situaciją, nes gali iškilti į viešumą tai, kas slėpta. Būtina tas problemas apmąstyti, nes jeigu kas nors iškilo, vadinasi, problema susijusi ne su tais, kurie ją iškėlė, bet su Jumis. Pamedituokite ir susivokite, kitaip ji vėl kartosis. Kosmoso įstatymai galioja visiems vienodai. Šis laikas – tai Kosminio Teismo laikas. Būtent todėl tomis dienomis verta būti labai atidiems, kad suprastumėte, su kuo reikėtų dirbti ateityje. Jei per kitą tokią pat Mėnulio poziciją problema nebeiškyla, vadinasi, ją išsprendėte. Tereikia nusileisti į savo pasąmonės gelmes, kad apskritai tą problemą, tiksliau, ydą pamatytumėte, o vėliau svarbu save nuolat kontroliuoti.

Jeigu tuo metu įvyko kas nors sukrečiančio, bet iki kitos tokios pat Mėnulio pozicijos išsisprendė, vadinasi, tas įvykis panaikino karmos dalį. Jeigu tuo metu išėjo žmogus, karma su juo baigta, jeigu atėjo – prasideda.

Praktika ieškotojams

Pasirinkite Jums žinomos karmos dalį: situaciją, įvykį ar žmogų. Mėnuliui įėjus į Žuvų ženklą, melskitės, kad ta karma būtų išlaisvinta. Tą dieną reikėtų tylėti, nevalgyti (nebent keletą vaisių), gerti tik vandens (galite su citrina ar greipfrutu). Būdami gamtoje giliai apmąstykite pasirinktą situaciją, pergalvokite viską, jeigu reikia, įeikite į kito žmogaus vidų, kad pajustumėte, ką jis tuo metu jautė. Kai pajusite, kad pakanka, mintimis išsikvieskite situacijoje dalyvavusius žmones, jų atsiprašykite, atleiskite. Tai darykite tik tada, kai suvoksite, kodėl būtent Jums visa tai įvyko ir kodėl būtent su tuo žmogumi. Nuoširdžiai melskitės Kristui, Arkangelui Michaeliui ir Karminei Valdybai bei prašykite, kad leistų tą situaciją galutinai užbaigti ir paleisti.

Geriausia tai atlikti nuo 11 iki 13 Žuvų laipsnio, bet jeigu nepavyko to padaryti iki galo, skirkite tam dar laiko. Vėliau galite tam žmogui ką nors padovanoti arba įmesti jam skirtą dovaną į upę ir prašyti, kad ji būtų perduota.