Išryškėja kolektyvinė, taip pat reformų ir atradimų karma tiek atskirų didesnių ar mažesnių kolektyvų, tiek egregorų ar valstybių. Ji pasireiškia per įvykius, susijusius su tomis konkrečiomis grupėmis ar bendruomenėmis, ir globalinius reiškinius, vykstančius vienoje ar keliose šalyse.

Vieni atradimai ir reformos skirti kurti, kiti – griauti. Kartais išradėjas sukuria ką nors dėl Gėrio, o vėliau tai panaudojama Blogiui. Taip išsivysto bloga atradimų ir reformų karma, kurią vėliau ne viena su tokiu atradėju vienaip ar kitaip susijusi siela arba jis pats ateina atitaisyti.

Atskiro žmogaus gyvenime gali pasireikšti kolektyvo, bendraminčių, ekscentriškumo, naujovių ir ezoterikos karma.

Nereikia nė sakyti, kad tai svarbu tiems, kurių gimimo horoskope pažeisti Saulė, Mėnulis, Ascendentas, Saturnas, Ketu arba Juodasis Mėnulis yra Vandenyje.

Tuo metu energija veržiasi dideliu srautu, iš pagrindų šluodama tai, kas paseno, į ką stipriai įsikibta. Ji deginte degina nervų sistemą, todėl jautresniems žmonėms geriau pabūti namie ar gamtoje ir melstis, medituoti, daryti praktikas, paskaityti gerą knygą, o kai kam (dažniausiai to nedarančiam) gal net pravartu pavartoti vaistų nervams raminti. Psichikos ligoniams tai labai sunkus metas, todėl geriau būtų, kad kai kurie iš jų tą laiką pramiegotų. Galimi savižudybės atvejai (ypač jeigu tas laikas sutampa su pilnatimi ar užtemimais), jeigu žmogus per daug dėmesio kreipia į aplinką ir nori ją pakeisti, nebando pradėti nuo savęs.

Tuo metu sustiprėja ekscentriškumas, noras išsiskirti, galimi konfliktai su kitais. Turintieji minėtą planetų poziciją paprastai skaudžiai ir intensyviai mokosi būti kolektyve, nes kiekvienas iš jų praėjusiuose įsikūnijimuose dėl savų priežasčių jame nepritapo (buvo balta varna). Kolektyvas – tai du ir daugiau žmonių. Vieni jame nepritampa dėl savo puikybės ir įsikalbėto išskirtinumo, kiti – dėl nepasitikėjimo, dar kiti – dėl išrankumo ar vertinimo ir reikalavimų. Kiek žmonių, tiek situacijų. Būti kolektyve, vadinasi, priimti tuos, kurie be Jūsų pasirinkimo patenka į Jūsų bendravimo ratą. Tai ir Jūsų giminės, ir bendradarbiai ar bendrakursiai bei daugybė žmonių, su kuriais tenka kur nors kartu būti ilgesnį ar trumpesnį laiką. Jie neprivalo būti Jūsų bendraminčiai. Jūs neturite teisės jų niekinti vien dėl to, kad jie galvoja kitaip, ir reikalauti, kad jie pradėtų dirbti su savimi, nes Jūs to norėtumėte… Kol to nesuprasite, problemų kolektyve neišvengsite. Tai supratus, jų nebeliks.

Jūsų teisė – susirasti draugų, kurie gali tapti Jūsų bendraminčiais. Jeigu žmogus neturi nė vieno draugo, žinoma, problema – jo egoizmas. Dažnai tokie žmonės buvo išdavę bendraminčius praėjusiuose įsikūnijimuose, todėl dabar jų pasąmonė bijo, kad taip gali nutikti ir jiems, arba jau tada jie buvo atsiskyrę nuo kitų, nes laikė save išskirtiniais. Kažkada arba šiame įsikūnijime tai padariusieji šiomis dienomis gali patys tai patirti savo kailiu. Nesipiktinkite dėl susiklosčiusios situacijos, atleiskite ir padėkokite už galbūt dar Jums pačiam nesuvokiamą pagalbą. Ne viskas (sugebant suvokti plačiau), kas iš pirmo žvilgsnio atrodo blogai, iš tiesų yra blogai. Supratusieji savo problemą tuo metu gali ilgėtis šilto ir suprantančio draugo. Jeigu toks yra, paskambinkite ar susitikite – gal jis seniai to laukia.

Apsivaliusieji tuo metu gali suprasti, kurie žmonės yra netikri draugai, o kurie – bendraminčiai.

Kai kurie dvasios ieškotojai mano, kad geriausias kelias – atsiskyrimo nuo kitų kelias. Tam tikrame etape visiems vienaip ar kitaip tuo keliu tenka eiti. Pamažu vienatvė nebegąsdina, suteikia stiprybės ir vidinės švaros. Tačiau atsiskyrėliai taip pat turi bendraminčių, tokių pat kaip ir jie. Skirtumas tas, kad jie gali nevaikščioti vienas pas kitą į svečius, tačiau susitinka gal kartą kitą per metus, nors ir trumpam. Jie žino, kad yra bendraminčiai, jaučia per atstumą vienas kito palaikymą ir juos jungiančią meilę. Kai kas pabuvęs atsiskyręs, vėl grįžta į žmones, tačiau turėdamas kitą sampratą. Kai kas sugeba būti atsiskyręs būdamas tarp žmonių ir atlikdamas savo Paskirtį. Deja, jau minėti ieškotojai pamiršta, kad atsiskirti lengviau, nei valytis bendravimo karmą. Tik tikras Mokytojas gali žmogui pasakyti, ar jis jau gali atsiskirti. Jeigu kolektyvo karma neišvalyta, atsiskirti dar anksti. Kai kurie to nepadarę žmonės visgi atsiskiria, nes negali pritapti, ir teigia arba galvoja, kad kiti juos erzina, „purvina“, „vampyruoja“ ir pan. Netgi išeiti į vienuolyną gali tik tas, kurio kolektyvo (kaip ir asmeninio gyvenimo) karma išvalyta. Tada jis ten bus iš Pašaukimo. Jeigu jis bėga nuo žmonių, atsakomybės, nelaimingos meilės arba tiesiog užuovėjos ieškodamas, susikuria naują nesugebėjimo būti kolektyve karmą. Reikėtų nepamiršti, kad kai kam atsiskyrimas siejasi su išskirtinumo poreikiu, kuris neišvengiamai gali būti siejamas su paprasčiausia puikybe. Šie žmonės – dar vaikai, žaidžiantys savo žaidimą ir susikuriantys jau minėtą karmą.

Bendraminčių išdavystė gali būti tiesioginė, kai tai aiškiai padaroma esant konkrečiai situacijai, ir netiesioginė, kai Jūs apkalbate juos arba neapginate jų, kai jie šmeižiami, kad tik pats neįsiveltumėte į reikalą, t. y. esate abejingas.

Visa tai savaime per gyvenimą patiria tie, kurių Vandenyje yra Juodasis Mėnulis, Rahu arba Ketu ir pažeistas Saturnas, kaip ir kokia nors kita stipri, bet pažeista arba nemažą neigiamą karminį statusą turinti planeta.

Tai sėkmingai ir sąmoningai suvokus, nuolat dirbant su savimi, įdiegiant į gyvenimą tai, kas suvokta, žmogui atsiveria nauji sąmonės lygmenys ir pasaulio matymas keičiasi iš esmės. Taip gimsta tikrieji ezoterikai, ieškotojai, atradėjai, kurie iš tiesų apgalvoja, kaip pateikti savo atradimą, kad jis nebūtų panaudotas Blogiui. Kai kurie iš jų net pradeda savo darbais taisyti tai, ką su jais karmiškai susiję praeityje gyvenę ir tai pačiai krypčiai priklausę žmonės pateikė klaidingai arba netiksliai.

Tokie žmonės šiuo metu jaučia pakylėjimą, pradeda arba užbaigia svarbų darbą. Vieni supranta savo misiją, Paskirtį, kitiems ateina vienas arba kitas suvokimas arba jie išsprendžia juos kausčiusią problemą ir išlaisvėja.

Taip gali jaustis ir tie, kurių Baltasis Mėnulis arba kuri nors stipri ir gera planeta yra Vandenyje (su sąlyga, kad jie realizuoja minėtus dalykus).

Jeigu jie daro ne tai arba ne taip, šiomis dienomis jaus įtampą, nerimą, irzlumą arba tiesiog neras sau vietos.

Jeigu tu metu žmogus, vadinantis save ezoteriku, patiria ką nors nemalonaus ar net atskleidžiami jo nesupratimai, vadinasi, pasukta ne į tą pusę. Gal vertėtų pasitarti su tais, kuriais pasitikite ir kuriems leidžiate sakyti tiesą į akis.

Suprantantiems žmonėms išryškėja egzoterikų („nukreipta į išorę“) tikrieji veidai ir žaidimai. Žaidimai dvasinėmis praktikomis, piktnaudžiavimas savo galiomis ar žiniomis, galinčiomis vienaip ar kitaip paveikti kitus žmones, demonstravimas viešai to, ką nesuprantantys žmonės gali panaudoti neteisingai, gimdo ezoterikos karmą. Šiai karmai priklausytų ir piktnaudžiavimas astrologija, nesuprantant jos tikrosios Paskirties, paverčiant ją buriamąja astrologija arba tiesiog būrimu. Netikęs gydytojas susikuria tarnavimo kitiems karmą, netikęs šventikas – tikėjimo arba religijos karmą, o netikęs „astrologas“ – ezoterikos ir astrologijos karmą. Dar ilgai tokiam tenka klaidžioti po iliuzinius pasaulius įsivaizduojant, kad yra ryškioje šviesoje, kol į sąmonę pasibeldžia jo Amžinasis Mokytojas ir pažadina tikrajam Keliui. Tada tenka atidirbti tai, kur buvo „priskaldyta malkų“. Šie klaidžiojimai laukia ir būrėjų bei daugelio aiškiaregių.

Jeigu minėta karma įsisenėjusi, galima alergija, isterija, kraujo užkrėtimas, depresija, spazmai, blauzdų raumenų mėšlungis, kojų kraujotakos sutrikimai, venų varikozė ar trombozė, sėdynkaulio, blauzdikaulio, blauzdinio pėdos sąnario, pėdos kaulų problemos. Reikėtų ypač susimąstyti, jeigu tos ligos prasideda ar paūmėja šiomis dienomis.

Būtent tuo laiku daug kam kyla noras išsiskirti, nesiderinti prie bendros pozicijos, siekti savarankiškumo. Nevalia ką nors keisti, jeigu prieš tai buvo neapgalvota. Keisti galima, jeigu sprendimas buvo brandinamas, o šiomis dienomis tik atsivėrė galimybė – tai reikš su tuo susijusios karmos išėjimą. Idėjos žmonės gali atrasti, suvokti, atskleisti ką nors nauja.