Tai sąžinės patikrinimo ir partnerystės karmos patikslinimo, suvokimo, o gal paleidimo laikas. Jeigu „priešo“ sąvoka Jums dar susijusi su konkrečiais žmonėmis, t. y. jeigu „priešus“ suprantate kaip Jums kenkiančius, priešiškai Jūsų atžvilgiu nusiteikusius žmones, galite sulaukti jų išpuolių.

Iš tikrųjų šis laikas puikiai patikrina, ar Jumyse yra harmonija, ar tik tai skelbiate, o gal įsivaizduojate, kad išorinė harmonija privalo Jums sukurti vidinę harmoniją. Rimti ieškotojai jau žino, kad pastarasis teiginys galioja tik labai retais atvejais. Dažniausiai tik tas, kuris sugeba savyje rasti vidinę harmoniją, gali ją rasti ir išorėje. Net jeigu kitiems atrodytų, kad išoriškai to žmogaus gyvenime harmonijos nėra, jis bet kokiomis, net, atrodytų, tragiškomis aplinkybėmis sugebės ją išlaikyti. Kai žmogus neranda vidinės darnos, neišvengiamai kenčia jo partneriai, kuriuos jis pradeda matyti kaip priešus. Kai kas bet kurį sutiktąjį ima matyti kaip priešą. Tokio žmogaus manymu, net menkiausios jo problemos priežastis – kiti, nes jo neaprėpiamas egoizmas neleidžia net pagalvoti, kad jo pyktis ir neapykanta griauna paties gyvenimą ir bet kokius santykius su kitais bei kenkia sveikatai. Pamažu jis visur mato konkurentus, kuriuos nori parklupdyti, gal net sunaikinti. Jeigu panašūs dalykai kartojasi ir Mėnuliui esant Avine, tai ženklas, kad tas žmogus savo karmą primeta artimiesiems, kuriems pradeda fatališkai nesisekti arba jie suserga. Šiuo atveju paprastai žmonės tarpusavyje mėgsta kaltinti protėvių karmą. Nemąstant plačiau, tai juos paskandina fatalizmo liūne.

Ilgą laiką nesuprantant savo problemų, tik bandant ieškoti jų priežasčių išorėje, prasideda ligos. Jos tiesiog atlieka gongo vaidmenį skelbdamos, kad nesupratimo riba jau peržengta. Į tai ypač reikėtų atkreipti dėmesį tiems, kurie šiuo laikotarpiu suserga arba jiems atsinaujina inkstų, antinksčių, šlapimo šalinimo sistemos, odos (ypač egzema) ligos, pradeda skaudėti strėnas.

Labai svarbus Pasirinkimo tarp Šviesos (Supratimo) ir Tamsos (Nesupratimo) laikas. Kuo žmogus tuo metu turi daugiau abejonių ir gyvenimiškų dvilypių situacijų, ypač jeigu jos vis kartojasi panašiu laiku, tuo ryškiau tai rodo jo nesugebėjimą pasirinkti. Dažniausiai tokie žmonės mėgsta primesti sprendimo priėmimą (šiuo atveju įvardykime tiesiai – karmą) kitiems. Vieni klausia, ką daryti, tėvų, kiti – draugų, dar kiti konsultuojasi su bet kuo, kas, jų manymu, galėtų jiems padėti nusimesti atsakomybę už gyvenimą ir užsikrauti ant savo pečių. Tokiais konsultantais gali tapti mokslininkai, gydytojai, mokytojai, dėstytojai, dvasininkai, psichologai, astrologai, būrėjai ir pan.

Tai savarankiškų sprendimų priėmimo laikas. Primygtinai venkite spręsti už kitą ir jokiu būdu neprašykite kieno nors spręsti už Jus, net jeigu labai kankinatės dėl būsimo sprendimo. Tie, kurie tuo metu sprendžia už kitą, prisiima savo sprendimo pasekmių karmą, vadinasi, ji pradeda veikti jų pačių gyvenime.

Pasirinkimas, kaip jau turėjote suprasti, – šio laikmečio problema. Vadinasi, nepasirinkusiesiems kosmoso jėgos įvairiausiais jiems suprantamais būdais bando parodyti jų nepasirinkimą. Dauguma žmonių gyvena tik savo ir artimiausios aplinkos gyvenimą, nesidairo ir nesisieloja dėl tų, kurie gyvena toliau, juolab kitų šalių gyventojų nelaimių. Vadinasi, jiems Pasirinkimo nuoroda galima tik per kasdienes situacijas, įvykius ar aplinkos žmones. Vieniems tai pateikiama akivaizdžiau, kitiems – subtiliau, t. y. pagal kiekvieno sąmonę.

Energija komponuojasi ramiai tiems, kurie Didįjį Pasirinkimą jau atlikę ir kurių viduje jau yra harmonija. Nepasirinkusiesiems galimos mažiau ar daugiau konkrečios pasirinkimo, vadinasi, dviejų kelių situacijos, o harmonijos neradusiesiems parodoma, kodėl jos nėra, t. y. kas viduje trukdo ją pasiekti. Šiems žmonėms galimos problemos su partneriais (namie, darbe), konkurentų išpuoliai, nesąžiningumo aktai. Jeigu tuo metu advokatas gina neteisųjį arba sutinka jį ginti, užsimezga nešvarios sąžinės karma.

Minėti dalykai itin aktualūs tiems, kurių Saulė, Mėnulis, Ascendentas, Juodasis Mėnulis arba pažeistas Saturnas yra Svarstyklėse. Tai taip pat svarbu tiems, kurių gimimo horoskope Baltasis ir Juodasis Mėnuliai yra viename ženkle arba viename būste.

Būtina išlikti sąžiningam sau ir kitiems, nemeluoti, nekalbėti ir negalvoti blogai apie partnerius, geriau visaip juos drąsinti, girti ir paremti.

Jeigu ši karma pakankami išvalyta, gali ateiti Jūsų žmogus arba galite jį atpažinti. Galite atverti savo Tiesą, medituoti į savo Sąžinę, Sielą Dvynę, susisiekti su Aukštesniuoju Aš. Ypač tai gali pavykti tiems, kurių Baltasis Mėnulis, Rahu arba Ketu yra šiame ženkle.

Tuo laiku tinka pasirašinėti tik teisingas arba kokį nors reikalą užbaigiančias sutartis. Sutartys, kenkiančios tam tikrai daliai visuomenės, užmezga teisingumo karmą ir taip užtraukia neapibrėžtumą ir nesėkmes jas pasirašiusiesiems.