Išryškėja valdžios, meilės ir vaikų karma.

Šiomis dienomis energija plūsta per širdį, todėl gali ją skaudėti. Vieniems gali paūmėti širdies ligos, kitiems – pradėti vertis dvasinė širdis; tai taip pat sukelia fizinį skausmą.

Galimos problemos dėl krūtinės ląstos, jos slankstelių ir šonkaulių, širdies raumens ir kraujotakos. Tokius negalavimus ypač gali patirti tie, kurie vaidina meilę, nes iš tiesų nesugeba jos jausti, taip pat tie, kurie susitapatina su savo susikurtu įvaizdžiu ir taip praranda Save.

Šiuo metu įvykęs širdies priepuolis arba infarktas rodo meilės stoką žmogaus gyvenime.

Jokiu būdu nepykite ant savo vaikų ir mylimųjų. Pasistenkite dovanoti jiems daugiau dėmesio ir meilės. Jų priekaištai šiuo periodu – tai Jūsų karma. Būkite tolerantiški ir atlaidūs. Nepradėkite beprasmiško konflikto, rodančio meilės trūkumą Jūsų gyvenime.

Galimos problemos arba konfliktų pradžia dėl puikybės ir ambicijų. Jeigu taip įvyko, apmąstykite to, ką darote, motyvus. Jeigu jie iš tiesų vidiniai, vadinasi, Jūs darote tai, nes tiesiog kitaip negalite, o tai rodytų vidinį Pašaukimo žinojimą. Tada konfliktinė situacija atkreipia Jūsų dėmesį į tai, kas iš tiesų trukdo įgyvendinti Pašaukimą, tačiau jeigu tai kartosis ir Mėnuliui įėjus į Vandenį, kaip ir jam vėl grįžus į Liūtą, vadinasi, Pašaukimas įsikalbėtas. Šiuo atveju sąžiningai pažvelgę į save suprasite, kad iš tiesų motyvai – išoriniai. Toks motyvas orientuotas į aplinkos įvertinimą, garbę, šlovę, pinigus arba tiesiog savirealizaciją. Jis laikinas, taigi, neturi ateities. Ypač pravartu pasikapstyti savo viduje (su sąlyga, kad tai darysite sąžiningai), jeigu tuo metu Jums darbe pasiūlė aukštesnes pareigas arba jas nužemino, arba tiesiog Jūsų atžvilgiu buvo suregztas didesnis ar mažesnis sąmokslas. Puikybė – daugialypis ir daugiabriaunis išbandymas visiems dvasios ieškotojams. Ji – kaip chameleonas, keičiantis spalvas, todėl patiriantis išbandymą žmogus dažniausiai visiškai nesupranta, kad jį patiria. Tai pamatyti gali padėti tik sąžiningi bendraminčiai. Išskirtinumo, kaip sėkmingos savirealizacijos visuomenėje, siekimas būdingas visiems: ir vaikui, ir garbaus amžiaus žmogui, ir darbininkui, ir verslininkui, ir menininkui, ir tam, kuris vadina save dvasios mokytoju. Nesiekia jo tik tie, kurie jau buvo tai patyrę ir suprato, kad ieškojo ne to ir ne ten. Nuo tada ieškojimų objektas perkeliamas iš išorės į vidų: žmogus iš tiesų pradeda po truputį įžiebti savo Meilės ugnį. Daugelis per religijas ar įvairias dvasines kryptis keliaujančių ieškotojų teigia, kad ta ugnis juose jau dega, tačiau jie pamiršta, kad tie, kuriuose ji iš tikrųjų dega, to nebesako. Jie dalija ją tiems, kuriems jos reikia, arba ji tiesiog tampa jų kūrybos Įkvėpimu. Žinoti, vadinasi, daryti. Tikrai darantis žmogus niekuo nesiskelbia, nieko nevaidina. Tas, kuris kalba, kad daro, gali būti tai įsikalbėjęs arba įkalbėtas kitų. Jis kaip aktorius geriau arba prasčiau vaidina savo vaidmenį, tačiau jo paties gyvenimas kertasi su jo skelbiamomis tiesomis arba jų nepatvirtina. Šiomis dienomis visa tai gali išryškėti: vieniems – konkrečiais įvykiais, kitiems – situacijomis, dar kitiems – prislėgta būsena arba net ligomis.

Tuo metu reikėtų pripažinti savo puikybės ir ambicijų pasireiškimą, paieškoti savo širdyje meilės ir supratimo, pasimelsti už tuos, kuriuos niekinate ar laikote žemesniais už save. Atminkite: nėra nei žemesniųjų, nei aukštesniųjų, yra tik sąmonės lygmuo. Jeigu kitus laikote žemesniais, vadinasi, Jums dar daug teks padirbėti dėl savo sąmonėjimo proceso.

Tai kaukių nukritimo laikas. Stebėkite aplinką.

Tai geras laikas aukoti vaikų arba senelių namams. Tačiau jeigu Jūsų auka paskelbiama viešai, ji tampa Jūsų išlaidomis savireklamai ir energiškai praranda aukos statusą.

Žmonėms, turintiems priklausomybę nuo azartinių lošimų, žaidimų automatų, galimas paūmėjimas arba atkritimas.