Gal išties egzistuoja dvi (paralelinės) Lietuvos – vidinė ir išorinė. Vidinė netgi svarbesnė, ji nulemia išorinę. Jeigu išorinė – laisva, o vidinėje gyvena vergas, tai kas iš tos (tariamos) laisvės?

Vilius Orvydas

Lietuva švenčia savo, kaip valstybės, šimtmetį. Ar tai sutapimas, ar ne, bet šis laikotarpis labai svarbus mūsų šaliai ne tik dėl išskirtinės sukakties. Jis ypatingas ir žvelgiant iš astrologinės perspektyvos, nes šiuo metu formuojasi ar jau yra susiformavę daug Lietuvai reikšmingų astrologinių įvykių. Tai dabarties laiko galimybės mums visiems, kurias svarbu pastebėti ir jomis pasinaudoti, nes nežinia, kada atsiras kita tokia proga.

Šio straipsnio tikslas – remiantis astrologine analize pasiaiškinti, kodėl Dangus dėlioja vienokius ar kitokius ženklus mūsų kelyje, įžvelgti jų prasmes ir išsigryninti kertines vertybes, kurios būtų svarbios mūsų tautos ateičiai, taip pat mūsų kiekvieno tautinės savimonės budimui. Straipsnio apimtis neleidžia pateikti gilesnės ir visapusiškos astrologinės analizės. Tam surašyti galbūt prireiktų netgi knygos, todėl čia nagrinėjama tik keletas esminių dabartinio laikotarpio astrologinių įtakų, apibendrinant 1918 m. vasario 16 d. Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo ir 1990 m. kovo 11 d. nepriklausomybės atkūrimo datoms sudarytų astrologinių brėžinių aktualijas.

Taigi, prieš šimtą metų vasario 16 d. buvo pasirašytas Lietuvos Nepriklausomybės Aktas. Gyvenime niekas nevyksta atsitiktinai, tikriausiai neatsitiktinumas ir tai, kad šis svarbus Lietuvai žingsnis – pagaliau įteisinti savo valstybingumą – žengtas didžiausiam dangaus šviesuliui Saulei judant Vandenio ženklu. Vadinasi, nepaisant to, kiek kartų vėliau tas valstybingumas galėtų būti prarastas ir vėl atkurtas, pradžios data ir jos įtvirtintas impulsas visada labai svarbūs. Vandenio tema atsikartoja ir yra viena iš pamatinių Kovo 11-osios akto – Lietuvos Nepriklausomybės Atkūrimo Akto – astrologiniame brėžinyje. Todėl verta pasigilinti, kokia šio ženklo esmė ir kaip jis reiškiasi mūsų ir mūsų tautos gyvenime.

Vandenis astrologijoje siejamas su evoliucija, naujovėmis, progresu, pokyčiais ir reformomis, išsilaisvinimu ir laisvės principu. Tai pionierių ir novatorių ženklas. Jo energija formuoja kolektyvus, suveda bendraminčius, draugus, moko susivienijimo ir bendruomeniškumo. Vandeniškas žmogus – tai laisvės šauklys. Jis kviečia į LAISVĘ… tokią, kokia suprantama ir prieinama jo sąmonei. Jos raiška gali būti įvairiausia: pradedant demonstratyvia pankų ir gėjų kūniška „laisve“, genderizmo ir įvairiausio pobūdžio liberalizmo propagandomis, baigiant žmonijos pionierių – mokslininkų, filosofų, dvasininkų – idėjomis, vedančiomis į sąmonės evoliuciją ir skatinančiomis visokeriopą progresą.

Zodiako ženklas, kuriame yra kiekvieno iš mūsų Saulė, ypatingas, nes jis nusako mūsų augimo, budimo, susivokimo ir realizacijos galimybes. Saulė – šviesos, energijos, šilumos ir džiaugsmo šaltinis. Ji didžioji kūrėja, gebėjimo mylėti ir ta meile dalytis idealas, mokytoja. Astrologiniu požiūriu kiekvienas iš mūsų didžiausią pilnatvę ir laimę išgyvename tada, kai sugebame ATIDUOTI, kurti ir augti pagal savo Saulės temas. Taigi, mūsų valstybėje tai vyksta arba ne atsižvelgiat į tai, kiek esame atviri pokyčiams, kiek sugebame būti kolektyviški ir susivienyti aukštesniesiems tikslams, bendrai idėjai ir apskritai tą idėją matyti, kaip girdime ir realizuojame Dangiškąjį laisvės šauksmą.

Laisvė – didžiulė dovana, kartu atsakomybė ir išbandymas. Ji atveria galimybes kurti – kai laisvė puoselėjama ir rūpinamasi jos vidiniu turiniu – arba griauti – kai ji subuitinama, pasineriama į vartojimą. Ką mes renkamės, priklauso tik nuo mūsų pačių, nuo mūsų vidinės kultūros, brandos, sąžinės, sąmoningumo, nuo to, kiek sugebame būti savarankiški ir prisiimti atsakomybę už save ir vieni kitus.

Antropoteosofinė astrologija teigia, kad laisvė pirmiausia susijusi su atsakomybe. Laisvas ne tas, kuris tokį vaidina, o tas, kuris visiškai suvokė savo atsakomybę, ją prisiėmė iki galo ir taip išsilaisvino.

Astrologija – labai senas ir gilus mokslas, suteikiantis raktą daugeliui tiesų atrakinti tiems, kas jų ieško nuoširdžiai, nebijodami darbo. Zodiako ratas suformuotas tokia seka, kur kiekvienas ženklas kloja pamatą paskesniajam. Nesupratęs pirmojo ženklo, neatrakinsi antrojo ir t. t. Tai laiptai į Dangų, kur kiekviena pakopa labai svarbi, todėl nevalia nė vienos praleisti. Vienas iš jų pavyksta įveikti greičiau ir lengviau, kitose gali tekti užstrigti ilgam. Tą parodo kiekvieno Zodiako ženklo turinys, t. y. juose esančios planetos ir jų kokybė.

Siekiant suprasti Vandenio ženklą ir jį atverti, pirmiau tenka pažinti Ožiaragį. Tai šalčio zona, kurioje pasitikrinama Šaulyje įgytos ugnies kokybė – TIKĖJIMAS. Esant jos stygiui gali teikti sunkiai ir kantriai dirbti, kad nesušaltume. Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo datos horoskope Ožiaragio turinys rodo, kad tai viena iš tų vietų, kur gali tekti daugiau padirbėti, įveikti ne vieną išbandymą ir patikrinimą.

Ožiaragio valdovas Saturnas astrologijoje vadinamas didžiuoju Teisėju, karmos (priežasties ir pasekmės dėsnio) valdovu ir prižiūrėtoju, atsakomybės Mokytoju, sąžinės kalviu. Jo reikalavimų nesilaikantis žmogus ne laisvas, o laisvamaniškas. Tai reiškia, kad jis linkęs piktnaudžiauti laisve, ignoruoti aplinkos poreikius, nesistengia ar nesugeba prie jos prisiderinti, nelinkęs niekam įsipareigoti. Prisiėmus už ką nors atsakomybę, Saturnas visada reikalauja savarankiškumo, darbštumo, kantrybės, ištvermės ir svarbiausia – sąžiningumo. Kiek sugebame laikytis jo reikalavimų, tokia ir mūsų laisvės kokybė.

Dangiškasis visa ko judėjimas paremtas ciklais, t. y. kiekvienas dangaus kūnas sukasi, juda ratu apie kitą dangaus kūną ar objektą, turintį didesnę jėgą, gravitaciją nei jo paties. Saturnui būdingas 30 metų ciklas. Kaskart šiai planetai grįžtant į savo sąlyginį pradžios tašką, turime atsiskaityti už savo nugyventą 30 metų laiką. Atsižvelgiant į tai, kaip tą laiką nugyvenome, patiriame išlaisvėjimą, palengvėjimą, arba priešingai – apribojimus ir sunkumus, jei buvome lengvabūdiški, nesąžiningi, egoistiški.

Taigi, pagal Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo horoskopą Lietuva baigia pirmąjį Saturno ciklą. Trisdešimtmetis žmogaus gyvenime yra riba, žyminti perėjimą iš jaunystės į vidurio amžiaus periodą. Vadinasi, baigiasi jaunatviški šėliojimai, atsiranda daugiau brandos, patirties, išauga atsakomybė, pradedama dažniau susimąstyti apie gyvenimo prasmę, galbūt ir vidinius dalykus. Todėl neretai žmogaus gyvenime šis laikas sukelia vienokių ar kitokių krizių, pokyčių ir yra savotiškas lūžio taškas. Lygiai tas pats ir valstybės gyvenime. Tai reiškia, kad mes visi, kas įvardijame save Lietuva, patenkame į tam tikrą atsiskaitymo laiką. Tai rodo, kad gali tekti permąstyti savo tikslus, kryptį, strategiją.

Ožiaragis susijęs su valdžia, jos struktūromis, įstatymų leidimu, kontrolės organais. Vadinasi, atsakomybės gali būti pareikalauta ir iš valdžios institucijų, ir iš kiekvieno mūsų, verčiant mus pačius giliau ir rimčiau susivokti ir prisiimti atsakomybę už valstybės valdymą, už tai, kam patikime valdžios svertus. Gali išryškėti ir į dienos šviesą išlįsti visa tai, kas susiję su nesąžiningu valdymu, pogrindiniai jėgos dariniai, siekiantys daryti įtaką valstybės valdymui. Iš esmės tai dabar jau ir vyksta. Po didinamuoju stiklu gali atsidurti Ožiaragio valdomos III būsto sferos, susijusios su komunikacija, ryšiais, tarpininkavimu, informacijos perdavimu, vadinasi, visa žiniasklaida, taip pat švietimas ir santykiai su kaimynais.

Ožiaragio ir Saturno poveikis visada šiek tiek užšaldantis, apribojantis, neretai pasižymintis pernelyg stipriu siekiu kontroliuoti, spausti, primesti savo taisykles. Čia reikia įdėti daugiau darbo, kantrybės, gali tekti patirti daugiau nesėkmių ir pažeminimų. Tokios tendencijos gali būti būdingos minėtoms sferoms. Niekas niekada nebūna be pagrindo, vadinasi, priežastį, dėl ko šių temų raiška apsunkinta, patys kadaise susikūrėme savo neteisingais veiksmais. Dangus neklysta.

Taigi, baigiantis Saturno ciklui, kiekvienas atskirai ir visi kartu patirsime atsiskaitymo laiką. Saturnas visur reikalauja rimtumo, atsakingumo, profesionalumo ir nepaviršutiniškumo. Kas iki šiol buvo daroma bet kaip, paskubomis, prasilenkdavo su taisyklėmis ir sąžine, vargiai galės tęstis. Tai pasakytina apie visus ir viską tiek individualaus žmogaus, tiek valstybės gyvenime. Ateinančiu 2-ejų metų laikotarpiu didžiausio palaikymo sulauks tie, kurie geba dirbti rimtai ir nuosekliai, žino savo tikslus ir moka jų siekti, taip pat tie, kurių motyvai gilūs, neegoistiški, kurie yra sąžiningi, moka prisiimti atsakomybę.

Šis laikotarpis itin palankus paieškoti gyvenime aukštesniųjų TIKSLŲ ir PRASMĖS. Tai, kas neprasminga, laikina, gali atkristi, patirti apribojimus, krizę. Šis laikas mus gali mokyti kantrybės, atkaklumo, savarankiškumo ir sudaryti kliūtis tam, kad jas įveikdami augtume. Tie, kurie žino, ką daro ir dėl ko daro, mato to prasmę ir, svarbiausia, TIKI, gali sustiprėti ir sulaukti Dangaus palaikymo savo tikslams ir darbams. Besiblaškantieji, neturintieji savo gyvenimo idėjos, ašies gali jaustis sunkiau, išgyventi beprasmybės, energijos nebuvimo laikotarpius. Visą tai tam, kad sustotų ir atsigręžtų į savo vidų.

Dabarties laiką savotiškai galima palyginti su 1988–1991 metais, kai atkūrėme savo šalies nepriklausomybę. Tuomet Lietuva turėjo galimybę nusimesti išorinius pančius, sugriauti išorines sienas. Šis slenkstis, praėjus 30 metų, mums visiems daugiau susijęs su vidiniu išsigryninimu ir vidiniu išlaisvėjimu, vertybių perkainojimu ir sąžinės budinimu. Dabarties laikas gali išryškinti ir padėti pamatyti vidines sienas ir ribas, vidinius pūlinius, vėžinius darinius, kartu suteikti progą juos išoperuoti. Ar mes ja pasinaudosime, priklausys nuo to, kiek būsime sąžiningi, kiek norėsime savo vidines ligas pamatyti ir pripažinti gydymo ir pokyčių būtinybę.

Lietuvos nepriklausomybė atkurta Saulei keliaujant Žuvų ženklu. Tai vienas iš slėpingiausių Zodiako ženklų, turinčių daugiausia jautrumo, atjautos, susitaikymo, gebėjimo aukotis, vidinio dvasinio potencialo, tačiau ir vienas iš sudėtingiausių. Neigiama prasme akcentuotas Žuvų ženklas sukelia didelių iliuzijų, saviapgaulę, manipuliacijas, nusivylimą, netikėjimą, depresiją, polinkį ir poreikį kvaišintis, pabėgti, sapnuoti, užmigti. Žuvys dažniausiai nenori busti, ieško patogios tiesos, joms patinka pasakos, gražūs pažadai, plaukimas pasroviui, susitaikymas, prisitaikymas, kai kas nors ką nors už jas nusprendžia, už jas padaro, o jeigu kas nepatinka, jos linkusios pabėgti (iš gyvenimo, šalies) nei ką nors keisti. Prasčiausia šio ženklo raiška – tai vergo sąmonė, visada ieškanti to, kas ją prispaus, žemins, išnaudos, mindys, arba visada bėganti.

Vertėtų giliau susimąstyti, kodėl Lietuvai atkuriant nepriklausomybę po 50 okupacijos metų Dangus taip stipriai išryškino šį Zodiako ženklą. Ką mes padarėme, ko nepadarėme ir ką turėtume padaryti, kad sveiktume ir neutralizuotume minėtas neigiamas tendencijas. Svarbu suprasti, kad dangiškieji rodmenys nėra nekeičiamas nuosprendis. Jie atspindi esamą vienokią ar kitokią žmogaus, valstybės ar reiškinio kokybę. Elgiantis nesąmoningai jos įtakai pasiduodama, o sąmonėjant, sukaupiant valią atsiranda galimybių tai pakeisti. Evoliucinės astrologijos pagrindinė užduotis ir yra aiškiai įsivardyti ydas, trūkumus, tai kas griauna, kartu pamatyti, kaip neigiama įtaka gali būti neutralizuojama ir keičiama tam, kad evoliucija vyktų. Apie tai toliau.

Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo astrologiniame brėžinyje Saulė ir Merkurijus sudaro aspektą su Juoduoju Mėnuliu (Lilit) Skorpione. Vadinasi, karma susikurta per karus, siekį galių, norą būti stipriausiems, per išdavystes to nesuprantant, išduodant tai, kas svarbiausia – Save, savo Šviesą, savo Dvasią, nebetikint ja ir jos nebematant. Taip gimsta vidinės baimės pasirodyti silpniems, mažiems, kartu siekis išoriniais būdais įrodyti savo stiprybę arba vis šlietis prie didesniųjų. Tai rodo vidinės stiprybės ir jėgos stoką, kuri prarandama nusigręžiant nuo savo vidinių energijos šaltinių ir dairantis donorų išorėje.

Neigiamai akcentuotas Skorpiono ženklas rodo, kad didžiausi priešai slypi toli gražu ne išorėje, o viduje. Ši jėga niekada nepuola atvirai, ji linkusi veikti iš užkulisių, svetimomis rankomis, manipuliuodama, panaudodama psichologinį smurtą, prievartą, netgi magiją. Jos atstovai gali būti puikiai užsimaskavę, dėtis tuo, kuo nėra, todėl juos sunku atpažinti, o dažniausiai ir nenorima, nes bijoma pamatyti tai, kas nepatogu, kas pūliuoja, bijoma būti netobuliems ir nusivilti, nes reikės ką nors daryti, keisti, skaudės. Kaip minėta, žuviška prigimtis to nemėgsta, jai patinka patogios tiesos. Tai kreipia į savigriovos tendenciją, susinaikinimą patiems to nesuprantant ir nematant, bijant ir prisitaikant, neatpažįstant blogio savyje. Tai vidinė tamsa, vėžiniai dariniai, kurie negydomi plečiasi, o pabaiga žmogui ar valstybei visada viena.

Griaunančios tendencijos susijusios ir su stipria Mergelės ženklo įtaka. Šio ženklo neigiama raiška – savęs ir kitų kritikavimas, hipertrofuotas tobulybės siekis ir iš to atsirandanti baimė suklysti, nevisavertiškumo ir mažumo kompleksas, nesugebėjimas savęs priimti, išaugantis į poreikį žeminti vieniems kitus vertinant ir tyčiojantis. Šios įtakos sukelta įtampa „nuleidžiama“ per opozicinio Žuvų ženklo neigiamas savybes: nusivylimą, saviapgaulę, stengiantis nematyti, negirdėti, užmigti, pabėgti. Pozityviąja prasme, t. y. esant atitinkamam sąmoningumui, Mergelės – Žuvų ašis turi stiprų potencialą, kuris gali būti išskleistas per šios ašies dorybes: tvarką, švarą, skaistumą, blaivybę, aiškumą, siekiant to visais lygmenimis: fiziniu, psichiniu, mentaliniu ir dvasiniu. Bene ryškiausias šių kokybių Mokytojas buvo ir tebėra Vydūnas. Jis įprasmino šias dorybes savo gyvenimu ir filosofija. Jo mokymas kaip niekad aktualus šiandien ir gali būti tie vaistai, kuriais įmanoma išgydyti savo vidinius negalavimus.

Kiekviename astrologiniame brėžinyje vienu iš svarbiausių gelbėjimosi ratų, per kurį galima pakilti iš tamsos, yra Baltojo Mėnulio (Selenos) pozicija. Jis nurodo, kur sukauptas teigiamas, palaikantis, apsaugantis ir nušviečiantis potencialas. Lietuvos atveju didžiulės išgijimo, išskaidrėjimo, šviesos galimybės slypi Vėžio ženkle, t. y. atsigręžiant į savo šaknis, saugant ir puoselėjant tokias vertybes kaip šeima, motinystė, tautos tradicijos, kalba, pažįstant savo praeitį ir istoriją, randant savastį, gerbiant Motiną, moterį, protėvius. Tai rodo, kad lietuvių tauta per Vėžio temas yra sukaupusi milžiniškus vidinius resursus, stiprybę, vidinę jėgą, aukštesniųjų jėgų globą ir paramą. Tautos stiprybė glūdi jos šaknyse, jos kilmėje, jos kultūroje ir Dvasioje.

Astrologijoje Vėžio ženklas – tai vandenų ištakos, šaltiniai, duodantys pradžią upėms. Tačiau tai ne tik Žemės vandenys, kurių išteklių Lietuvoje labai daug. Vėžys simbolizuoja ir moters įsčias, kuriose formuojasi ir bręsta nauja gyvybė ir kurios tampa „ištakomis“ šeimai, giminei, tautai. Šis ženklas plačiąja prasme siejamas su motiniškumu, Pasaulio Motinos archetipu. Motina – tai gebėjimo mylėti, globoti, aukotis nieko nereikalaujant simbolis. Tai vidinės globojančios, auginančios, saugančios motiniškos energijos potencialas. Tai stiprus moteriškasis pradas, kuris gali pasiaukoti dėl kitų gerovės, taikos ir harmonijos aplinkoje ir pasaulyje. Šiuo atveju tai ne tik pasiaukojanti Motina, tai kartu ir Motina Mokytoja, sugebanti įkvėpti, uždegti, suteikti viltį, tikėjimą, skatinanti išsaugoti amžinąsias vertybes.

Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo horoskope Vėžio ženkle Selena susijungusi su didžiausia Saulės sistemos planeta Jupiteriu, kuris astrologijoje simbolizuoja sėkmę, dovanas, augimo galimybes, žymi dvasios vedimą, Tikėjimo šaltinį, Dangaus malones. Jupiteris – tai Mokytojas, Dievas, arba tiesiog Aukštesnioji Sąmonė, galinti vesti ir padedanti rasti ryšį su savo aukštesniąja, dieviškąja esme. Šiuo atveju jis turi tendenciją daugiau reikštis per In pradą, moteriškąjį dieviškumo aspektą. Galbūt ne veltui Lietuva garsėja Švč. Mergelės Marijos apsireiškimų gausa ir vadinama Marijos žeme.

Vis dėlto Šviesa pati neateina į mūsų gyvenimą. Ją reikia pasikviesti, ja patikėti, įdėti daug valios pastangų ir darbo. Šiuo atveju Vėžio potencialas stiprus, bet jis veiks plačiu mastu tik tuo atveju ir tiek, kiek Lietuvos žmonės patikės ir TIKĖS savo Tautos Dvasia, Savimi, savo šaknimis. Kiekvienas, kuris gerbia ir puoselėja savo šaknis, kažką dėl jų daro, pamažu gali pajusti vis stipresnę tų šaknų jėgą, šalies Dvasios vedimą ir palaikymą. Selenos poveikio stiprumas priklauso nuo žmonių sąmonės, t. y. jis auga sąmonei keičiantis iš egoistinės į kolektyvinę. Vadinasi, kuo daugiau tautoje žmonių, gebančių savo asmeninius poreikius ar net gerovę aukoti kolektyviniams tikslams, susivienyti nesavanaudiškam bendrabūviui, mąstyti ne tik apie save, bet ir apie kitus, tuo stipresnis Šviesos veikimas ir palaikymas.

Selenos ciklas – 7-eri metai. Tai reiškia, kad kas 7-erius metus ji grįžta į ta pačią poziciją, kurioje buvo tam tikro įvykio metu. Grįžimo laikotarpiu paprastai suteikiama didžiausia galimybė Šviesai išskleisti, gaunami ženklai, nuorodos, t. y. Šviesa bando prabilti į žmogų, šiuo atveju į visuomenę taip, kaip ji pajėgi girdėti, sustiprina ir žadina tuos, kurie pajėgūs ištransliuoti jos žinutes, nesavanaudiškai dirbti tautos ir visuomenės labui. Tačiau kartu ji gali išryškinti visą negatyvą, tamsą, klaidas, kad visa tai būtų pamatyta ir ištaisyta. Selenos grįžimo laikotarpis – tai galimybės pakilti tiek Tautai, tiek žmogui. Toks laikotarpis Lietuvai yra visi šie 2018-ieji metai. Jis suteikia neeilinę progą išsigryninti, keistis, busti, susivokti.

Taigi, iš esmės šis laikas mums visiems be galo svarbus, lemiantis, kur link judėsime toliau. Mūsų visų, kaip tautos, sėkmė, laimė ir išlikimo galimybės priklauso nuo mūsų gebėjimo atsiplėšti nuo vartotojiškumo, pakelti akis į Dangų ir rasti ten savo Idealus ir tą Saulę, į kurią mums norėtųsi stiebtis. Kas yra mūsų visų laisvės idėja? Ar mes jos ieškome parduotuvių lentynose, ar sugebame pakelti akis į viršų ir rasti tai, kas mus pakylėtų, įkvėptų ir vestų link aukštesnės gyvenimo prasmės.

Stiprioji Žuvų pusė – dvasingumas, jautrumas, taikingumas, gebėjimas aukotis. Vadinasi, šias savybes ugdantis gali būti apvalomos neigiamos įkrovos ir tendencijos. Kokia dalis visuomenės šiuo metu orientuojasi į dvasios vertybes? Kiek žmonių mato blaiviai ir aiškiai situacijas, geba prisiimti atsakomybę už savo šalį, bendruomenę, pagaliau – už save pačius? Kiek mūsų pasiryžę aukoti savo gerovę, patogumus dėl aukštesnės prasmės? Tauta, siekdama išplaukti iš tamsesnių vandenų į skaidresnius, turi atsimerkti, pabusti, liautis bėgusi nuo savęs, liautis bijojusi. Tam susivokusioji ir atbudusioji saujelė turi padaryti didžiulį ir pasiaukojamą darbą: nebijoti keistis ir keisti.

 

Antropoteosofinė astrologė Indrė Kunaikienė

Paskelbta 2018.07.10