2018 metų ASTROLOGINIS KALENDORIUS

 

Kalendoriuje rasite:

  • kiekvieno mėnesio astrologines tendencijas;
  • ištraukas apie Zodiako ženklų misterijas;
  • kiekvieno mėnesio Zodiako ženklą valdančios planetos nuotraukas;
  • Mėnulio pozicijų Zodiako ženkluose apibūdinimą;
  • Mėnulio dienų apibūdinimą pagal Avestos tradiciją remiantis P.Globa.

Šio kalendoriaus, kaip ir visų kitų astrologinių kalendorių, tikslas – pateikti informaciją apie pagrindinius metų astrologinius įvykius. Kalendoriaus kūrėjai – astrologai, remdamiesi savo darbo praktika, išgrynino kalendoriaus struktūrą. Ji pasiteisino dėl paprastumo ir patogumo, todėl nuspręsta pasiūlyti ją ir platesniam vartotojų ratui.

Šių metų kalendorius išsiskiria savo dydžiu (A3) dėl didesnių iliustracijų, kuriose – Zodiako ženklus valdančių planetų nuotraukos. Meditacija į planetos nuotrauką ir juo labiau į pačią planetą danguje gali padėti geriau išjausti ir suprasti to mėnesio temas ir energiją.

Prie kiekvieno mėnesio lentelių pateikiama trumpa to mėnesio astrologinių įvykių traktuotė, taip pat ištraukos apie Zodiako ženklų misterijas iš A. Ilgevičienės knygos „Pirminės šventės“, kurios gali ir turėtų padėti atskleisti kiekvieno Zodiako ženklo gilesnę prasmę. Norėtųsi atkreipti dėmesį, kad astrologinės traktuotės yra tik tendencijos. Kaip jos plėtosis ir skleisis mūsų gyvenime, priklauso nuo kiekvieno mūsų sąmoningumo, gebėjimo valdyti savo reakcijas, nuotaikas ir mintis. Šio kalendoriaus kūrėjams – antropoteosofinės pasaulėžiūros astrologams svetima fatalistinė mąstysena. Daugelio metų praktika, stebint dangų, gilinantis į jo slėpinius, pažįstant save, suformavo požiūrį, kad nėra sunkių astrologinių aspektų, o tik mūsų prisirišimai, nesupratimas ir iš to kylančios reakcijos, virstančios tam tikromis pasekmėmis. Dangus suteikia mums galimybes, duoda nuorodas, kaip įveikti iššūkius, žadina ir kviečia. Kaip mes tuo pasinaudosime, ar tapsime kūrėjais, ar pasiduosime griaunančioms tendencijoms, priklauso tik nuo mūsų pačių.

Mus visus labai veikia Mėnulio ciklai, todėl šiam dangaus kūnui skiriama daugiausia dėmesio. Kalendoriuje rasite informaciją apie Mėnulio pozicijas Zodiako ženkluose, Mėnulio dienų apibūdinimus.

Taigi, kas vyksta naktinį dangų apšvietus Mėnulio pilnačiai? Ar sugebame tuo metu suvaldyti savo vidinius vandenis – emocijas? Gal pakilęs vanduo nuplauna viską pakeliui, užgesina bet kokią ugnies, t. y. Šviesos, kibirkštį? Vienokios reakcijos per ugningojo Avino pilnatį, kitokios – per harmonijos ir pusiausvyros ieškančių Svarstyklių pilnatį.

Dangaus ženklų stebėjimas – labai įdomus ir įtraukiantis procesas. Jis moko savistabos, įsiklausymo į save, situacijas, taip pat atpažinti tam tikrus besikartojančius mūsų elgesio modelius ir galbūt paskatina imtis kažką keisti. Giliausioji astrologijos prasmė ir tikslas – padėti kiekvienam patikėti keitimosi galimybėmis. Kaip kosmose nėra stovinčių objektų, taip ir žmogus turėtų ne stovėti vietoje, o sekti savo idealais ir evoliucionuoti. Vienas seniausių mokslų astrologija padeda mums priartėti prie šio supratimo ir įsitikinti, kad tyrinėjant dangų atsiveria žmogaus slėpiniai, o gilindamasis į savo vidinį pasaulį žmogus gali atverti dangaus paslaptis.

Kalendoriaus kūrėjai kviečia į naują metų kelionę, suteikiančią dar vieną galimybę pažinti Save, ir viliasi, kad šis kalendorius nors maža dalele padės priartėti prie savo vidinio Dangaus.

Kalendorių galima įsigyti astromineralogijos centre PARS FORTUNAE (Pamėnkalnio g. 19, Vilnius).
Dėl galimybės kalendorių įsigyti kituose miestuose rašykite el. paštu: info@antropoteosofineastrologija.lt

 

 

Kalendoriaus kūrėja – Antropoteosofinės astrologijos asociacija.

Kalendoriaus idėjos autorė ir sudarytoja – Indrė Kunaikienė
Mėnesių tendencijų autorė – Nina Kolesnikovienė
Zodiako ženklų misterijų ir Mėnulio dienų aprašymams panaudoti Audronės Ilgevičienės knygų tekstai
Tekstų redaktorė – Audronė Jautakienė
Astrologinių lentelių sudarytojos – Lina Ažubalienė, Vida Dailidienė, Rūta Andrijauskienė, Asta Sabaliauskienė
Dizainerė – Simona Merijauskaitė
Maketuotoja – Vaidė Atkočiūnienė