Antropoteosofinė astrologija

Antropoteosofinė astrologija – tai sistema, kuri remdamasi dangaus kūnų, t. y. planetų ir šviesulių, įtaka aiškina ir padeda pažinti žmogaus sąmonėjimo procesą ir jo evoliucijos galimybes.

Ši astrologija padeda žmogui suprasti savo sielos, atėjusios į Žemę, pasirinktas pamokas. Tai sudaro galimybes kuo geriau išspręsti pagrindinius sielos uždavinius ir atveria kelius į aukštesnes jos evoliucijos pakopas.

Žemiškasis gyvenimas – tai praktinė kosminė mokykla, kurioje atsiskleidžia kiekvieno įgytos žinios, realizuojami turimi sugebėjimai. Čia suteikiamos galimybės suprasti ir ištaisyti praeities nesupratimo paskatintas klaidas. Astrologija yra tai, kas padeda žmogui visą tai pažinti ir įsisąmoninti, kryptingai ieškoti ir tinkamu laiku rasti geriausius kelius, kuriais einant gyvenama sąmoningiau ir tikslingiau.

Iš esmės antropoteosofinė astrologija niekuo nesiskiria nuo galbūt labiau žinomos evoliucinės astrologijos, kuri taip pat siekia atskleisti sielos evoliucijos galimybes. Ji padeda atsakyti į klausimus: „Kodėl aš esu čia? Kokios mano pamokos?“ Skirtumas tik tas, kad antropoteosofinėje astrologijoje ta žmogaus esmės dalis, su kuria siejamos evoliucijos galimybės, įvardijama kaip sąmonė. Tai yra ta ašis, apie kurią sukasi visa šios krypties pasaulėžiūra, todėl tyrinėjant ir interpretuojant dangaus kūnų įtaką visada atsižvelgiama į žmogaus, su kuriuo dirbama, sąmonės lygmenį.

Antropoteosofinė pasaulėžiūra išskiria keturis sąmonės lygmenis. Juos vienas nuo kito gali skirti šimtai, gal net tūkstančiai sielos gyvenimų. Dėl tos priežasties tokiu pat laiku ir tokiomis pat aplinkybėmis gimę žmonės su vienodais horoskopais gali nugyventi skirtingą gyvenimą. Vadinasi, horoskopas turėtų būti aiškinamas ir traktuojamas atsižvelgiant į žmogaus sielos brandą, nes kas įdomu buitinei, vartotojiškai sąmonei, gali būti visiškai neaktualu tam, kuris turi tam tikrą dvasinį potencialą ir ieško savęs.

Žmogus, kurio sąmonė dar miega, linkęs programuotis ir yra labai inertiškas. Jis pasiduoda gyvenimo aplinkybėms, nekelia sau rimtų tikslų arba jie labai materialūs, žemiški. Toks nenori savęs pažinti ir juolab nemato reikalo save keisti. Jį keičia fatalūs gyvenimo įvykiai.

Sąmonėjimo siekiantis žmogus stengiasi save pažinti, vystyti savo gebėjimus, išnaudoti galimybes, mokosi stebėti ir pastebėti ženklus. Tokiam antropoteosofinė astrologija gali daug padėti.

Antropoteosofinės astrologijos pagrindinis tikslas – padėti žmogui susigaudyti vidiniuose procesuose, paskatinti jį dirbti su savimi, akcentuoti vertybinių nuostatų ir idealų išgryninimo svarbą gyvenime. Tai reiškia, kad antropoteosofinės astrologijos, beje, kaip ir bet kurios kitos krypties astrologijos, besigilinančios į žmogaus vidinius procesus, potencialas ir galimybės daugiau sietini ne su pačiu įrankiu, t. y. astrologine technika, o su tuo, kas tą įrankį valdo, vadinasi, pačiu astrologu ir jo sąmone. Toks astrologas neišvengiamai privalo turėti aukštus idealus, nuolatos mokytis ir dirbti su savimi, nes įkvėpti kitą žmogų imtis dirbo su savimi gali tik tas, kuris pats tą darbą išmano ir mato jo prasmę. Tam būtina nuolatinė savistaba, psichologinė savianalizė, filosofinis idealistinis požiūris ir stiprus vertybių pagrindas, kurį šios krypties astrologams padeda formuoti antropoteosofinė pasaulėžiūra ir kitos į sąmonės plėtrą orientuotos kryptys. Toks astrologas yra nuolatinio kitimo procese.

Taigi, labiausiai antropoteosofinė astrologija gali padėti tam, kuris siekia keistis. Ji žadina kiekvieną žmogų iš jo sąmonės tamsos, padeda pamatyti ir atverti vidinės šviesos potencialą pagal įdedamą darbą ir pastangas.