Antropoteosofinės astrologijos asociacija (AAA)

Antropoteosofinės astrologijos asociacija (toliau – AAA) vienija antropoteosofinę pasaulėžiūrą turinčius ir antropoteosofinės astrologijos studijas baigusius astrologus. Ji buvo įsteigta 2015 m. rugpjūčio 15 d.

Pagrindinė AAA idėja – sąmoningumas ir jo sklaida.

Pagrindinė AAA funkcija – nustatyti ir puoselėti profesionalios astrologijos praktikos standartus ir vertybes bei šviesti visuomenę apie astrologijos teikiamas galimybes kelyje į sąmoningumą.

AAA tikslai ir veikla:

  • koordinuoti AAA narių praktinę veiklą;
  • nustatyti AAA narių darbo etikos principus ir rūpintis šių principų įgyvendinimu;
  • rūpintis AAA narių darbo kokybe ir profesiniu tobulėjimu;
  • teikti AAA nariams konsultacijas ir metodinę pagalbą;
  • suteikti visuomenei galimybę gauti profesionalias astrologo paslaugas;
  • skatinti astrologijos mokslo plėtrą, daryti tyrimus, įgyvendinti projektus;
  • vykdyti šviečiamąją veiklą apie sąmoningumą ir galimybes, kurias suteikia kelyje į sąmoningumą astrologija;
  • bendradarbiauti su Lietuvos Respublikos, kitų šalių ir tarptautinėmis astrologų organizacijomis, sąjungomis, asociacijomis, esant galimybei, tapti jų nare;
  • organizuoti konferencijas, seminarus, pasitarimus ir kitus renginius astrologijos temomis;
  • rengti informacinius leidinius apie AAA ir jos narių veiklą, taip pat ruošti leidinius ir skelbti periodines publikacijas astrologijos klausimais.