AAA priklausančio astrologo darbo specifika

Astrologas, turėdamas tikslius duomenis apie tam tikrą įvykį (gimimo metai, valanda, minutė, vieta), sudaro horoskopą, t. y. apskaičiuoja ir nubraižo žemėlapį, kuriame atsispindi planetų išsidėstymas dangaus sferoje to įvykio momentu.

Galimi du horoskopo sudarymo būdai:
1. Horoskopą, surašius duomenis, apskaičiuoja ir nubraižo kompiuterinė programa. Dauguma dabartinių astrologų naudoja būtent šį būdą, nes tai užtrunka vos kelias minutes ir tam nereikalingas nei išankstinis pasiruošimas, nei sudėtingi skaičiavimai.
2. Horoskopas skaičiuojamas ir braižomas ranka. Tai atima gerokai daugiau laiko (nuo 3 iki 5 val.), tačiau toks horoskopas įgauna gyvybės ir turi visiškai kitą energiją. Taip sudaromas horoskopas leidžia astrologui geriau pajausti patį žmogų ir jo situacijas.

AAA priklausantys astrologai savo darbe prioritetą teikia ranka apskaičiuotam ir nubraižytam horoskopui.

Horoskopo traktuotė, nepaisant bendrųjų taisyklių ir dėsnių, yra individualus dalykas ir labai priklauso nuo paties astrologo vidinės brandos, sąmoningumo lygmens, pasaulėžiūros, turimų žinių, įgūdžių, darbo su savimi ir gebėjimo aprėpti daugelį skirtingų astrologinių veiksnių.

Tikras astrologas kalba ne tik apie įvykius praeityje, dabartyje ar ateityje, bet ir apie žmogaus vidines savybes, kuriomis jis tuos įvykius prisitraukia ar gali nutolinti. Jis padeda žmogui atpažinti savo mentalines programas ir prisirišimus, dėl kurių kartojasi tos pačios situacijos.

Tam, kad gyvenime vyktų permainos, būtini realūs žmogaus veiksmai. Kitu atveju astrologinės konsultacijos nauda liks tik teorinė. Taigi, astrologo tikslas – supažindinti žmogų su jo vidine sandara, padėti jam pamatyti evoliucijos galimybes ir paskatinti sąmoningai ir ryžtingai imtis darbo su savimi, spręsti iškilusias problemas, nevilkinti dvilypių situacijų, nebijoti pokyčių.

Kasdienis darbas su savimi – tai savistaba, praktikos ir malda. Ypač svarbi sąmoninga malda, nes ji stipriausiai gydo žmogų, atgaivina jo sielą. Atsižvelgdamas į konkrečią žmogaus situaciją, astrologas paprastai nurodo tam tikras praktikas, padedančias dirbti su ydomis, stiprinti gerąsias savybes, taip pat rekomenduoja literatūrą, skatinančią savivoką ir sąmonės plėtrą.

Dauguma AAA priklausančių astrologų yra baigę astromineralogijos kursą ir turi ne vienų metų darbo su mineralais patirtį, todėl į rekomenduojamas praktikas dažniausiai įtraukia ir darbą su mineralais. Jie parenkami individualiai kiekvienam žmogui pagal asmenines savybes ir poreikius.

AAA priklausantys astrologai neteikia konsultacijų telefonu, skaipu, socialinių tinklų svetainėse ir pan., nes tai neužtikrina kokybiškos astrologo pagalbos. Gimimo horoskopas rodo, koks žmogus atėjo į šį gyvenimą, tačiau neperteikia jo dabartinės situacijos ir sąmoningumo lygmens. Tik matydamas priešais save sėdintį žmogų, bendraudamas su juo akis į akį ir turėdamas jo horoskopą astrologas pajėgus aprėpti visumą, teisingai traktuoti susidariusių situacijų priežastis ir nurodyti sprendimo galimybes.